"NEBO MAKOVIMA OBASUTO" - MOJA NOVA KNJIGA

27.02.2017.

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

ISBN 978-953-354-016-0Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Drago nam je da vas možemo obavijestiti da je na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

objavljena još jedna nova digitalna knjiga.

Zbirku poezije "Nebo makovima obasuto", Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć recenzije knjige:


OSVRT NA KNJIGU"NEBO MAKOVIMA OBASUTO"

dr. Zlatan Gavrilović Kovač
Iz cvijeta života otkidamo tek izrasle latice i želimo ih baciti pred nekoga za koga mislimo, da je baš ta osoba za nas.

Treba zastati, jer kompas života često ne pokazuje u tom smjeru i čovjek se okreće tamnoj strani duše, a kako se samo lako može prijeći ta tanka crta između tamne i svijetle strane tame!

Neki ljude vole tamu, jer oči duše im nisu preosjetljive, a ružin grm još uvijek skriva tajnu paukove mreže u koju ga upliće zov divljine.

Iz unutarnje vatre života izranja crni Mjesec i zacrnio je zelene livade djetinjstva, polomio tek izrasle travke ispod nečijeg balkona.

Suočiti se sa sobom i prestrašiti se tog suočavanja!

Kao krug svega, osjetimo se opet poput kamena uronjenog u dno… samog, odbačenog, zaboravljenog.

Opet onaj isti osjećaj beznađa, opet stavljamo na tek izraslu ranu oblog od soli i zacrtavamo novi pravac toka rijeke života, ne želimo se više vraćati u takva stanja svijesti, ali ne možemo zaboraviti taj osjećaj destrukcije kad smo iza zrcala ugledali - svoje lice.

To nije bilo naše lice, to je bilo lice mučnog poroda sebe u sebi, nečeg što nije sraslo sa našom dušom, to je bio netko koga ne poznamo.

Je li to podsvijest poslala čudne poruke?

Jesu li naše oči bile kao žute zmijske oči, koje su se ogledale i zadavale nam ugriz po ugriz?

Vraćalo nas je naše srce, jer srce nikad ne laže, "cor non mentitur" i tako se na otoku naše duše sretnu titraji života i uzbune se, ako nešto krene u krivom smjeru.

Uzbunili su se, jer su vidjeli novootkriveni osjećaj što je nastao usred procesa obnove bića.

Bilo kada u bilo koje vrijeme osjetimo taj titraj, a kad titraj priđe bliže srcu i kad osjetimo preskočene ritmove, a mali su poput mrava, oni čekaju skromno, da dođu na red.

Pamtimo li te prve titraje, komuniciramo li s njima?

Ne znam, ne sjećam se više kako izgledaju, kako djeluju, kakve poruke nos, ali znam, sjećanje na njih će se vratiti.

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 13.1.2017.RIJEČ AUTORA - PREDGOVOR


Prema savjetima i upućivanju hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga, ja sam se odlučio da poštovanom čitateljstvu predstavim cjelokupni pjesnički opus koji je objavljen na ezoteričkom portalu www.magicus.info kroz period od gotovo 5 godina. Postoje 4 moje zbirke pjesama preko kojih se može steći uvid u karakter poezije koju pišem, ali je sada novost, da je gotovo cjelokupan pjesnički opus predstavljen u knjizi koja nosi naslov NEBO MAKOVIMA OBASUTO.

To, dakle, znači da se ponekad neki naslovi ponavljaju i u ovom izdanju, ali da je velika većina neobjavljena u posebnim zbirkama poezije. To naravno nije bilo moguće izbjeći iz prostog razlog, jer je bilo tehnički nemoguće uspoređivati naslove pa onda birati što je neobjavljeno, jer je riječ o jako velikom dokumentu u kojem se gubi osjećaj za preciznost i valjanost odabira. To je i inače slučaj sa mnogim mojim knjigama, jer je riječ o dokumentima koji su veličine od 10 gigabajta pa je jako teško znati precizno što je već objavljeno i gdje, a što nije i nije čudno, da se ponekad neki naslovi ponavljaju ukoliko se ima u vidu da je jednoj osobi, makar bilo riječi i o autoru, teško znati što je točno objavljeno u njegovih 36 naslova. Međutim, ova činjenica ne predstavlja toliki problem pa se slobodno može reći kako je riječ o počinjenim greškama koje ne dovode u pitanje izvornost samoga rada.

Ova knjiga poezije u dobroj mjeri ocrtava glavni karakter moje poezije koju je, istina, moguće promatrati samostalno, ali koju zapravo treba gledati u cjelini autorova opusa kao jedan njegov sadržajni i smisleni dodatak koji cjelokupnom opusu daje jedan emotivni, čuvstveni sadržaj. Iz toga proizilazi, da ovu poeziju zapravo i nije moguće u potpunosti razumjeti ukoliko se promatra odvojeno od cjeline opusa o kojem je riječ kao što cjelokupno filozofsko zdanje koje se pokušalo izgraditi nije moguće idejno dokučiti bez poznavanja poetske slike autora. To su dva komplementrana pojma koji oblikuju cjelokupnost autorova pogleda na svijet i društvo u cjelini.

Cijenjenom čitateljstvu se predstavlja ovaj rad kako bi moglo steći uvid u cjelinu filozofskog pokušaja sa najboljim nadama, da kritički sudovi neće biti prestrogi, nego dobronamjerni budući je autor uložio znatne napore da predstvaljeni materijal ugleda svjetlost dana pri tome ne štedeći sebe niti one oko sebe u namjeri, da pribrani materijal postane vlasništvo najzainteresiranije publike.

Autor,
Adelaide, 12.9.2016.Onako uz put ćemo spomenuti da je knjiga "Nebo makovima obasuto", Zlatana Gavrilovića Kovača, dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i
atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Kontakt:

Mobilni telefon: 095 / 853-03-40http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

ISBN 978-953-354-016-0

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=130590

PONEKAD

25.02.2017.slika: digital artist Realengo

Ponekad, tako, svakakve misli
dolaze mi na um
i san nikako na oči da dođe,
nego se sjetim velike nježnosti
u šarama tvojih toplih skuta
majko, moja bolna rano,
da mi je razbiti ovaj žedni kamen
u tisuću komadića
po umornoj duši što iz mene navire,
dok bol moja što raste do ganuća
pod Zidinama tvojim ne okonča.

Ponekad, tako, svakakve misli
dolaze mi na um
pun sam snova o silama što kovitlaju,
snovi moji, moja razbijena okna,
gdje su znanci koji krug označuju,
da bih mirisao mirtu
i bijelu kadulju
kao ponoćnu ženu mladu,
da od njenih njedara milost iskam,
milost za izbavljenje pod stopalima njenim,
o, kako malo znam o toj noči i toj čeznji?!

Ponekad, tako, svakakove misli
dolaze mi na um,
da je otrgnuti zaboravu
sva ta opijela davna
i da moja patnja što niče u grudima
postane crna od dubina
kao more što utočište je ludom
i kao tihi vjetar što u grabu bobe
i bez berača skida,
u pećini ja sam svijet i život sanjao,
Slobodo, sa tobom Djelom je stvarano.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69392


ŠTO JE ŽIVOT?

22.02.2017.


Image and video hosting by TinyPic

Pitaš me, što je život
i što bih ja htio od njega,
to je jedno kratko putovanje,
ali bez cipela
kao kod postolara
sve cipele bez đonova
ili pak kao knjižara
u kojoj nema niti polica
niti knjiga,
tako ja nekako shvaćam
ovaj puta naše živote.

U starih Grka, za život
potrebno je bilo imati
delfskog ronioca,
koji je ronio u dubokom moru
tražeći svijetle bisere
i kada ih nađe,
htio bi još više,
tako je nekako i od života
što ga više ćerdaš,
znamenje na njemu pišeš
drhteći od svježine,
a sve je kao u kozmosu tamnom
poneka svjetlost
i male zvijezde što se pale
kao nebeske ulične lampe,
koje božanska duša
sa vremena na vrijeme trne
ili kao božanska ruka,
kojoj između prstiju pijesak sipa,
a sve to u savršenom redu,
naše sunce samo komad kruha,
kojeg nemirno dijete kuša.

I što bih ja htio?

Pa ništa naročito,
jer sam kao oblak,
kojeg silni vjetar
na pljusak tjera,
usamljeni komad leda
na vertikali teška života,
čekajući onaj dan
kad će konačno okončat'
cijeli moj životni dah,
je li ti dosta???!!!!!

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69975

DEDAL I IKAR

20.02.2017.Slika:
http://www.znanje.org/i/i25/05iv06/05iv0628/Dedal%20i%20Ikar.htm

Nije svaka spoznaja bezopasna
tako da se čini, da zapaziti od rana treba
koja je Istine mjera
razborita i kreposna što je kao zlatna oka,
da je na tezulji svaki gram kao vrlina ova
gdje se tegom i libelom
čo’jku muškost vaga i procjenjiva
kao zlatu čistoća od karata-

Tako nam je dunque za viditi,
da je i u lampe noćne svijetliti
kako bi se moglo hoditi,
al’ da svitlost bude takva,
da hod ljudski uzmnaža,
dočim noćnog leptira u opasan kavez spravlja
čim leptir privučen svjetlošću
lampu dotakne krilcima svojim,
ta se krilca i duša njegova odmah istopi
te od svjetlosti padne na pod
koji mu je tako postao tvrdi grob.

Zato mi se nekako čini,
da nije svaka spoznaja sasvim bezopasna,
nego bi trebalo učiti
što je mjera razboritosti i kreposti,
da bih mogao reći
da je vascjeli moj život
kao zlatna od karata lipost.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

MALENI ČOVJEK

17.02.2017.slika: digital artist

Čovječe, ne hodaj malen ispod zvijezda
sloboda je ljude osvojila
nestalo je tamno doba kraljevstva tiranskog
novi heroji i čitav narod herojski odluči
kojim bogovima da se moli
radi koga vjera treba da se održi
tko koga sili na posluh
i čiji zakon je u sukobu sa prirodnom silom
čija zapovjed grije ljubav zaručnice
i srce zaručnika
nestalo je tamno doba tiranije gdje
gdje rođeni otac vodi kćer pred sud narodni
ne strada više pravda
niti strada ljubav čija moć ljude izbavlja
zato, čovječe, ne hodaj malen ispod zvijezda
Novi svijet najdivnija je pobjedonosna pjesma,
velik je narod hrvatski
slavna je moć slobode i prosvjete,
jača je stega slobodnog građanina,
nego tiranin pred kojom ničice pada narod
slijepo ga kao roblje sluša,
čovječe, ne hodaj malen ispod zvijezda,
jer je sada zakon gospodar,
gospodar i nad samim glavarom
i njemu se narod pokorava
zakon liječi rane što ih je zadalo ubijstvo i osveta
i spašava mlada i nesretna,
zato voli beskonačnu slobodu,
a osudi ropsku ćud,
osudi obijest, jer je čedo pakosti,
a uzdigni razum,
jer od njega žuđena se sreća rađa
i pozdravi Šimića,
jer ste sjedinjeni u poeziji sna
i proročanstvu svevremena.

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

Osvrt na knjigu - "Kozmologija zlatnog prstena" Zlatana Gavrilovića Kovača

16.02.2017.


slika: Nenad Grbac

''evo, pročitala sam, vrlo loš pregled imam po onomu što ste mi poslali, naprosto imam tako loše računalo da nemam dobar pregled niti mogu sve kak treba izlistati, i jakomi je teško čitati. no, potrudila sam se, pa Vam šaljem neke osnovne smjernice svojih razmatranja o knjizi.

na početku je ono što sam već napisala, oni prvi dojmovi, kasnije ide nešto preciznija razrada. no, kako gradiva ima jako puno, izostavila sam nepotrebno razmatranje nekih čisto historijskih, neproblematskih sadržaja kao što je historijat arapskih spoznaja u matematici, općenito znanostima, na evropski razvoj, niti sam se osvrtala na nabrajanje lika& djela mnogih vrijednih pregalaca misli i znanja, također mi se nije činilo ni shodnim ni zgodnim da "tumačim" područja u kojem ste doma, kao što je filozofija i iznošenje primjera filozofa, znanstvenika po pitanju razvoja metoda mišljenja i sl. budući da ste se dotakli zaista mnogih vidova ljudskog života, prirode i spoznaje o svemu tomu, nisam ni u mogućnosti niti sposobna znanjem petljati se i komentirati sve o čemu ste pisali. tu ste veći erudit od mnogih ljudi, pa se osvrćem samo na spominjanje detalja i dajem osnovne upute gdje potražiti odogovore. jer, naravno, nisam kompetentna da govorim detaljnije o svemu tomu, no moj prirodoznanstveni senzibilitet ne dopušta da preko nekih stvari samo tako blagonaklono prijeđem, no isto tako niti da se mašim kritike, a nisam stručnjak u tomu. no, toliko moram znati ukoliko uopće želim biti u tom fahu. medicinari su čudne biljke: moraju znati puno o svemu što se tiče prirodnih kolegija, moraju se razumjeti u zakone ljudskog društva i varijetete ljudskog ponašanja, intelekta, emocija i tijela, moraju vladati vještinama ne samo komunikacije nego i upravljanja izvjesnim stojevima, ili barem znati dati ispravnu uputu stručnijima. eh, osim toga, ako ste primijetili, mnogi od nas su skloni maštanju, umjetničkom izražavanju, ako ništa drugo, volimo glazbu, likovnu umjetnost, sviramo koji instrument, rado idemo u prirodu. i ako smo pravi liječnici poštujemo svako živo biće. ne zamjerite mi na ponegdje oštrim ili nedovoljno jasnim kritikama, na uputama šturim i nedovoljnim, no mislim da morate sami uvidjeti da vam nedostaju mnoga nova saznanja o prirodnim znanostima, s obzirom da ste društvenjak, očito nemate onu osnovnu jezgru razvijenu u dovoljnoj mjeri da bissteosjetili potrebu za daljnjim napredovanjem u znanjima o prirodi. na žalost, to je mana svih nas koji dolazimo u neke godinice, izmoreni borbom za golu egzistenciju, izmučeni životnim problemima. naprosto si umoran. no, bit je intelektualca da ne zastane, nego da uvijek bude tjeran intelektualnom radoznalošću, do zadnjeg trena svijesti. imam dovoljno životnnog iskustva da vam to bez ikakvih ograda otvoreno kažem. niste doma u novijim dostignućima istinske prirodoznanstvene misli! i prema tomu vaše je veliko i lijepo djelo skup zgodnih zamisli od kojih su mnoge već savladane, negativno ocijenjene, objašnjene i ne čine nikakav kunst. isto tako nisam se zamarala detaljnim navođenjem literature onako kako se to radi u stručnim radovima, nego samo informativno. molim da prihvatite to moje mišljenje kao mišljenje jedne osobe koja voli znati. ne znači da sam potpuno u pravu, no u mnogočemu jesam u pravu. prihvatili vi tu činjenicu ili ne, to ne mijenja na stvari da vam naprosto fale mnoga saznanja. o umjetničkom užitku čitanja većine eseja uopće nema smisla problematizirati!! sviđa mi se. mi piacere! (ne govorim talijanski, no kroz školovanje sam učila i latinski i grčki, pa mi se nekak čini da bi talijanski oblik otprilike tako izgledao, ha, ha. naravno, ispravite me ako nije točno!

a sad evo mojeg na brzinu napisanog štiva . lijepi pozdrav šaljem iz hladnog, ali sunčanog zagreba.

hvala što ste mi poslali elektronsko izdanje djela, pročitat ću, no kako sam već objasnila preko fejsa, nisam sigurna jesam li sposobna za tako golemu odgovornost. pokušat ću temeljito pročitati, no za provjeru i znanstvenu analizu ne znam koliko će mi trebati vremena. što zbog nekompetencije o kojoj sam već napisala, a što zbog mojeg ritma života koji zahtijeva odgovornost i puno vremena. zaposlena sam na odgovornom mjestu, samohrana sam majka dva sina koji su tek završili školovanje i počeli raditi, imam majku u godinama, i kućne ljubimce, angažirana sam na nekoliko strana u raznim udrugama, i od svega, što godina, što staračkih boleština već premorena i usporena. stoga ne obećajem ništa pametnoga, osim da ću pročitati tekstove. pozdrav.

zahvalna sam na razumijevanju, to zahtijeva puno vremena, što i zahtijeva, ako mislim biti temeljita. a s druge strane, ne mogu se očitovati o stručnoj strani, čak niti s filozofskog, misaonog aspekta jer tu defintivno nisam kompetentna. ne mogu ništa ovako napamet obećati.ako i napišem nešto, to će biti nakon študiranja tekstova, ne želim biti površna ni isprazna naravno, niti garantiram "težinu" svojeg osobnog mišljenja i komentara, koji se nikako ne bi mogao svrstati po recenziju. a znanstveno potkovana u mnogim stvarima definitivno nisam. možda ću vas razočarati, ako Vam se žuri, bolje da se ne poduhvatim ničega. naime, moram pročitati tekst i razumjeti ga, bez toga bi bilo nečasno išta pisati. no ako smatrate da tjedan-dva tu ne bi značilo ništa bitno, s radošću bih sve proučila pa napisala ono što mislim. bez ikakvog očekivanja da ćete to i uvažiti i uvrstiti u svoj pogovor teksta ili neke marginalije. to je apsolutno Vaš osobni odabir i stvar slaganja ili naklonosti. nadam se da me razumijete i ne zamjerate. moram prvo pročitati, pa razmisliti. a onda reći.

evo, čitam, mnogo od toga mi je već bilo dostupno, nije mi uopće starano štivo, već sam čitala ovo vaše djelo, barem jedan dio, sad sam kod kuće na svojem računalu, i na žalost, ne mogu ostvoriti sve stranice kako bih pratila tekst!!?? ne znam zašto, moram pitati svoje sinove kad dođu kući, razumiju se u to bolje nego ja. neke stvari mogu već sad primijetiti, da je to amalgam povijesnih činjenica, neprovjerenih hipoteza, dokazanih znanstvenih teorija, divnog pregleda historijata naših i stranih znanstvenika različitih oblasti i smjerova znanosti, od antičke filozofije i atomistike preko srednjovjekovnih kršćanskih mislilaca do racionalizma novog vijeka, stvaranja prave znanstvene metode i sukcesivnih otkrića u skladu s razvojem prirodoslovnog duha. ono što je posebno je integriranje osobnih spoznaja, detalja iz intimne obiteljske povijesti i put kojim ste dolazili do vještine razumijevanja, potaknuti onom endogenom intelektualnom radoznalošću koja razlikuje običnog amatera od onoga koji je zaista sposoban spoznati bez obzira na stupanj i vrstu naobrazbe. detaljnije bih vas mogla i žestoko kritizirati. uz jednu ozbiljnu ispriku: nikako, ni na koji način ne mogu očitovati u nekim sadržajima na način na koji vi to činite: objašnjavanje kozmoloških pitanja uz pomoć vjerskih sadržaja i emocionalno religioznih obilježja životnih stavova. na žalost, često me u razumijevanju nekih stvari priječi činjenica da sam, u skladu sa svojim znanstvenim obrazovanjem, notorni ateist! no, to me nimalo ne priječi da neke detalje ipak razumijem. i da svojim senzibilitetom za umjetnički izražaj ne osjetim upravo taj, umjetnički, touch u vašim esejima. pokušajte me razumjeti molim Vas.

sine ira et studio, g. juretić se distancirao od komentiranja upravo onog znanstvenog dijela knjiga koju ste željeli da pregleda i da stručno mišljenje. mislim da je potpuno u pravu naglašavajući da se veći dio tema odnosi na povijesni pregled, dakle već utvrđeno činjenično stanje. koje ste vi samo svojim trudom ponovno stavili na vidik drugima. u tumačenjima čisto prirodoznanstvenog aspekta s pozicije današnjeg znanstvenog znanja, dakako, slažem se s g. juretićem, da niste kompetentni ulaziti u tolike ogranke i smjerove. danas su stručna znanja toliko već usmjerena u subspecijalizacije da iz jednog pod-područja, npr. endokrinologija i patofiziologija suprarenalne glandule ne može stručni osvrt pisati endokrinolog za dijabetes. a oba su - internisti! naravno, o stručnom radu recenziju pišu jedan subspecijalist iz tog područja, i bar još jedan slične, no ne iste struke. o kategorijzaciji i bodovanju, odnosno rangiranju važnosti stručnih časopisa da ne pričamo. recenzenti stručnih časopisa biraju i kritiziraju svaki stručni članak iz pojedine znanstvene teme. u društvenim znanostima tu još ima nekih libeeralnijih stavova u ocjenjivanju, jer se društveni kolegiji često mnogostruko preklapaju, tako povjesničaru ne smije nedostajati znanja iz antropologije, umjetnosti, arheoloških vještina i tehnika, a morao bi poznavati i najnovija tehnološka dostignuća, softvere i aparature za dijagnostiku da bi razumio što će mu vještak napraviti ako zatreba provjeriti kakav izvor, vjerodostojnost, vremensko određenje. eh, otišla sam sad daleko. no, poanta je u tomu da, koliko sam vidjela, nemate striktno znanstveni pristup, da bi se o tomu očitovao jedan znanstvenik tog smjera. što se tiče kangrge, svi oni su bili i ostali debelo politički ofarbani, s jedne, druge ili treće strane, sa svojim domorodačkim ili kvazikozmopolitskim stremljenjima. žalim, sve su to samo teorije o mislima i metodici razmišljanja. i - neostvarivi praxis. u onom svom punom, pravom značenju: rad! ostvarivanje svojeg života kroz vlastiti rad.

o vašem curiculumu ne znam mnogo, zapravo me nije niti zanimalo. svidio mi se način na koji sagledavate neke stvari, lingvistički konstrukti koje rabite za ostvarivanje svojih umjetničkih poticaja. lijepo izražavanje o zanimljivim temama, znalački pristup i elaboracija. ne , nikako ne u stilu čvrstog, jasnog i mjerljivog prikaza podataka s kasnijom razradom i konkluzijom, nego nadahnuto vlastito letenje iznad sukusa, osnovne ideje pisanja. pjesničkim leksikom i stilom izvedene bravure nekog novog razumijevanja prošlosti i samosvojnog, potpuno laičkog, gotovo naivnog tumačenja prirode oko nas. kroz teološki vokabular dodali ste i uobličili zlatni okvir dobre misli. i, još važnije, božje ste sadržaje iz samoga sebe projicirali u srž svakog od problema i obrazlagali sve to dalje do prožimanja svakog detalja upravo božjom nakanom i smislom. stoga ovo vaše djelo zasigurno ne može nitko svrstati u znanstvena, prema tomu niti ih tako razmatrati. no, ono što je zaboravio pošt. g. prof. emeritus juretić jest: da ste vi pjesnik!

s obzirom da je glavna tema cjelokupne tetralogije teorija sfera, dakle zadire u osnovne fizikalne sile (s te strane ste sigurno kao pomorac upućeni u termodinamiku, elektrotehniku, geodeziju, geografiju, meteorologiju, fiziku materijala i sl. tu se nemam što petljati, samo reći je li mi prezentacija jasna ili ne, i ima li osnove (dakako, samo u okviru mojih znanja i spoznaja i one čisto ljudske, prizemne logike koja mi je prispodobiva). dakle, čeka me dugotrajan i obimni posao čitanja. još nisam uspjela predočiti sve stranice teksta, otvaraju se pa zatvaraju. bit će da se radi o veličini, bolje reći količini kilobajta, ccc.onda je sve u redu :) primit ću se posla, usporediti po mogućnosti znanstvenu točnost razlikujući je od striktnih tvrdnji, vašeg osobnog mišljenja i kategorije nagađanja, pitanja i postavljanja mogućnosti. teme su mi i osobno posebno zanimljive, pa mi neće biti nemoguće pratiti sadržaj. no, moram naglasiti, radim u jednoj potpuno određenoj struci gdje su teme koje obrađujete samo dio eventualne opće kulture (zapravo, ako ćemo ispravno, morale bi biti poznate svakoj osobi koja se imalo smatra obrazovanom, a kamoli ne onome ko pretendira zvati se intelektualcem. jer - biti intelektualac je stanje duha, a ne imanje diploma, visoko pozicioniranog mjesta i ordenja). nadam se vašoj strpljivosti, nastojat ću nešto pametno napisati što prije.

samo, ne znam zbog čega je baš sad potrebno da se napravi dodavanje tuđih kritika, knjiga je izašla pred nekoliko godina, ne kritiziram, samo pitam iz radoznalosti. osjećam se zaista počašćenom ovim velikim zadatkom, nisam mislila da ću ikad svoje misli o nečijem djelu moći tako slobodno izražavati, stvarno mi je čast što ste mi dali tolikog povjerenja u moju sposobnost uvida u eseje, razumijevanja i oblikovanja vlastitih misli o tomu. hvala Vam, koliko sam zatečena, toliko se osjećam posebno i sretno. :)

joj, joj, to je užasno velika odgovornost. mislim da ste uzeli veliki zalogaj, zapravo,to je sve pisano još pred pet i više godina, što će sada neki moj osvrt?? nije mi problem, no vi tražite od mene znanstveni pristup, no u kozmologiju i leibniza se stvarno slabo razumijem, ha, ha. ma dobro, razumijem se u okviru neke opće kulture, čovjek je napravio infinitezimalni račun pa mu je kasnije newton, jedno obično sebično smeće, ali GENIJALNO i sposobno smeće oduzelo patent i svu slavu. što ja o tomu mogu reći? mogla bih o biokemijskoj sturkturi arheja, ogromne skupine živih bića koja su nastala i ostala još i dan-danas, pa kritizirati teoretičare zavjere koji misle da je tesla izmislio ko zna kakvu hiper-energiju etc. a baš u te hiperenergije se razmem ko krava u šnajderaj :p.

a što mislite o plitičkim razlozima odbijanja kritike eseja, ma kakve su to budalaštine, sada u 21-om stoljeću pozivati se na nekakve političke situacije iz prošlosti, pa to rade samo zatucani ljudi, ili oni kojima se ne da razmišljati o tuđem tekstu. na lomonosovu vjerojatno niste upravili na pravu adresu. vaš tekst nije znanstveni, nego je revijski prikaz razvoja znanstvenog mišljenja uz obilne digresije u vjersko, obiteljsko, osobno. s pojedinim cjelovitim izletima u religiozna razmatranja i prožimanjem idealističke note kroz mnoge rečenice. u nekoliko navrata prekidate čisti objektivni misaoni tok stilistički zaokrenuvši u mistično objašnjenje, osobno viđenje zadate stvarnosti koje ima težišnicu u potpuno metafizičkom, nadnaravnom teleološkom jezgru. vaša duhovna stvarnost!

pročitala. ok, neka moja razmišljanja o esejima se podudaraju, pa ću to uobličiti malo drugačije. napominjem uz to da sam ateist pa na kozmogoniju gledam s drugačijeg aspekta. zanimljiv je pregled filozofske metodike shvaćanja stvarnosti koja u današnje doba, čisto po pitanju filozofije kao komplementarne znanosti prirodoslovlju, donosi puno mirnije gledanje bez propitkivanja i zadiranja u esenciju same strukture znanstvenog rada. cijela knjiga složena je od pojedinačnih eseja od kojih su neki potpuno deskriptivni, prirodnjak bi rekao: morfološki, a neki problematiziraju postojeća znanja unoseći kreativni nemir radoznalca koji želi doznati više. i ne samo to! sama želja približavanju spoznajnom rubu (limbu??) što prisnije, dovodi autora do traženja sve više i više parametara koje analitički, logički preslaguje u razumu dokučiv puzzle, vidljivih elemenata, no, još važnije, u višedimenzionalnom funkcionalnom prikazu: čista fiziologija!

eh, ne bih se sad usudila kritizirati (ne u smislu negativnih primjedbi nego dovoljno znalačkog sagledavanja onoga što ste napisali!) matematičke izvode, tu sam tanka i znanjem i iskustvom. idem dalje čitati. dakako, revijalni ton prikazivanja što se događalo u određenom razdoblju ljudskog postojanja, tko je što mislio i na koji način je jedna runda umnih ljudi postavila temelje za daljnji zapadnoevropski kulturološki, prema tomu i znanstveni napredak je samo ugodna i korisna prolegomena onomu što želite iznjedriti. a to je ne samo pojedinačno profinjeno serviranje vlastite ideje pred mjesto za stolom, nego esej činjenja onoga što već milenijima pokušavaju sve umne glave i trustovlje mozgovlja svijeta: sakupiti sve moguće znanstvene teorije, povezati ih nesumnjivo postojećim čvrstim tkivom cjelokupnog svemira, iskoristiti sve energetske izvore, implementirati ih kroz teoriju svih sila mikro- i makrokosmosa... i shvatiti bitak i svrhu postojanja, njegov uzrok, povod, početak i kraj.

jesam li pogriješila u čitanju vaših nastojanja? ne, niste se napuhano i megalomanski poduhvatili nečega što nije prispodobivo ljudskom umu, nego ste to učinili vrlo lukavo i vješto, kroz pojedinačne zahvate u materiju prirodoznanstva, biokemiju, ekologiju, astrofiziku, teoriju čestica, onim putovima koji nisu, zasigurno nisu bili prispodobivi ni empedoklu, ni aristarhu, ni aryabahati, ni aviceni ni baconu, ni koperniku ,a niti newtnu ni leibnitzu. jest da je newton u svojoj autističnom megalomaniji (no isto tako i besprimjernoj genijalnosti!) preoteo leibnizu primat otkrića infinitezimalnog računa, no, da se ne bahatimo, nekakav primat je uvijek bio dio ljudske taštine.

zapravo, što se više udubljujem u tekstove koje ste pisali to više uviđam da se zapravo ne radi o nekom posebnom problematiziranju pojedinih stavki, nego iznošenju nekada nepoznatih i neobjašnjenih pojava koje je znanost, bolje reći skup pojedinačnih, u koheziji s posljedicom vrlo egzaktnih rezultata, prirodoznanstvenih područja, unatrag tridesetak godina već dala objašnjenje. ako ne taknuvši se prapočela, a onda barem objasnivši mehanizam nastajanja i održavanja.

dakle, na žalost, u vašim se esejima pod opisom percepcije i motorike kukaca, porijekla mjesečeve materije, luminiscencije živih bića zemlje, kao i teoretiziranja o algama, zanemarivši pri tom novije već ustaljene teorije o podmorskim dimnjacima, vrućim i hladnim izvorima energije za arheje, ne nudi problematizacija gradiva u standardnoj znanstvenoistraživačkoj formi koja je nužna za sagledivost znanstvenog djela i prezentaciju rezultata. naravno, nisam specijalizirana za biokemiju određenih biotopa, nisam elektrotehničar, niti astrofizičar, niti ekolog, ni genetičar, ni entomolog, ni astronom, dakle niti sam kompetentna da postavljam precizna pitanja (a takva zahtijevaju vrlo visoki kompendijum znanja o određenom predmetu), niti sam sposobna razlučiti ispravnost ili neispravnost nečijih postavki u strogoznanstvenim okvirima. upletati se u ocjenjivanje nečijeg znanstvenog rada, a da je izvan okvira moje struke bilo bi ne samo prepotentno nego sramotno i potpuno neprimjereno imalo savjesnom pretendentu na početnu titulicu intelektualnog radoznalca. o nekim bi vam detaljima zasigurno mogao puno toga reći vaš sin, virolog (koliko sam shvatila, bavi se i genetikom vezanom uz viruse, naravno, to je obligatno). kad najdem vremena uputit ću vas na neku osnovnu literaturu, vrlo lako čitljivu i laiku.

eto, žao mi je što neću nikako biti u stanju dati specifično stručni znanstveni osvrt na vaše eseje (samo neke od njih, one koji se ne odnose samo na povijesni pregled i navođenje već poznatih činjenica, nego na one gdje postavljate pitanja ne samo čisto teoretske, filozofske naravi, nego konkretna koja se odnose na objašnjenja određenih pojava i otvaranja novih pitanja. što je imanentno prispodobivo znanosti. moram reći da mi baš nisu jasni oni nekakvi matematički izvodi koje ste donijeli u jednom, meni nerazumljivom poglavlju. k tomu, kako sam već navela, ja sam ateist. i naprosto ne razumijem objašnjenja, ontološka, teleološka, uzročno-posljedična, svrhovna i slična, u kojima učestalo iznosite pojam Boga, Svevišnjega, Svemirske sile, Tvorca i sličnih pojavnosti i na taj način, apriorno, postavljate taj golemi, nevidljivi, neobjašnjivi stvaralački entitet (koji je neobjašnjiv i, očito, nikad neće biti objašnjiv jer ne ulazi u okvir ljudske percepcije niti direktne ni indirektne detekcije, mjerljivosti niti kakvog drugog načina za definiranje) ko spiritus movens, uzrok, povod, svrhu etc. svega, iza svega. dakle, zapravo ste već odabrali odgovor koji ima svoj početak, kraj, no ni na koji način unutar cijelog pojma ne razrađujete onaj suptilni, a zapravo najvažniji korak, od Boga do pojavnosti. to je nepojmljujuća ljudskom biću skrivenost koja se, na žalost, ne može u kasnijim fazama ni na koji način artikulirati. sve ostalo, onu sredinu, već je u glavnim crtama (navodim: u glavnim crtama, nikako potpuno, detaljno i za svaki slučaj ekplicitno!), okvirno, a ponegdje i vrlo istančano, riješava suvremena znanost. u našim godinama, ukoliko ne pratimo specifičnosti svoje specijalizacije, nismo u stanju pratiti one količine novospoznatih činjenica koje rastu geometrijskom progresijom. danas više nitko nije homo universalis! renesansa je povijest. znanja je već toliko da se na koncu konca možemo samo prepustiti svojoj vlastitoj mašti. i pisati poeziju! a vi to činite divno, bez obzira na gola fakta.

Str. 61. alge:

sunčeva svjetlost, elektromagnetna svjetlost.. pa sve je to elektromagnetizam!, a energija ne može imati „organska svojstva“, osim toga, ne navodite kakva su to „organska“, a kakva ne-organska svojstva, molim pogledati kakav link o svjetlosti u okviru elektromagnetizma, vidljiva svjetlost, radijacija, uv, ir, gama-zračenje, etc.

Zajednička osobina svih algi je vršenje fotosinteze pri kojem kao nusproizvod proizvode kisik (za razliku od nekih fotosintetskih bakterija). S iznimkom modrozelenih, alge su eukarioti tj. njihove stanice sadrže oganele uključujući jezgru i mitohondrije odjeljene membranom od citoplazme. Eukariotske alge također sadrže kloroplast u kojem se nalazi pigmenti za absorpcije sunčeve energije tijekom procesa fotosinteze. Kod većine algiprimarni pigment je klorofil (a). Klorofil a sudjeluje u pretvorbi Sunčeve (ili neke druge energije koja daje energiju fotona, npr uv lampa kod indoors uzgoja biljaka) u kemijsku energiju. Pri tomu je struktura s magnezijem u sredini kao akceptorom (vrlo slična pirolskom prstenu ljudskog hemoglobina s molekulom željeza u sredini, hvatačem kisika). No, zaboravili ste važnu stvar: alge su samo jedna od kasnije nastalih bioloških grana! Pa ne znam što bi zapravo trebao dokazati vaš „pokus“. Inače, smatra se da su prvobintna organska bića bile bakterije nastale u fumarolima, kako onim kiselim, tako i onim alkalnim. Različiti uvjeti života, a kasnije razrada vrlo slična: stvaranje kisika kao posljedica metabolizma pod anaerobnim uvjetima (konkretno se radi o korištenju vode, pirita, sumpora za stvaranje organskog lanca, a kasnije i korištenje kisika u redukcijsko-oksidacijskom lancu stvaranja i deponiranja tako nastale energije. Pročitati nekoliko vrlo zanimljivih knjiga na tu temu, npr: dr. Nick Lane: Uspon života, Stryer: biochemistry, ili neku drugu knjigu o arhejama, prokariotima, nastanku eukariota i sl. mislim da bi vam sin mogao dati dobre i korisne smjernice.

Str. 59. morska hipoteza: …moja istraživanja u tom pravcu…morska hipoteza, a stavio lavor „čiste vode na sunce“

-lavor u hladu, ali je bio na jakom svjetlu ??
-..u razrjeđenoj otopini… ??

Potpuno mi je nerazumljiva tvrdnja da je voda bila čista. Čista je samo ako je sterilna, što je vrlo teško izvesti stavljajući lavor takve vode van na sunce. Ako je bio na suncu, nije bio u hladu. A čim je bio vani, doteplo se svega i svačega, pa se pod utjecajem vode, sunčeve topline (svjetlosti, votever, neki oblik dodatne energije), razvile one bakterije/gljivice/alge/votever što je prispodobivo takvom biotopu (lavor iznesen van, na zrak, kojim plutaju spore, bakterije, virusi, gljivice, sve i svašta). Dakle neispravna je tvrdnja da je od vode i svjetlosti nastala alga. Nije, nego je uz pogodne uvjete za vlastiti rast i razmnožavanje neka spora alge uspjela preživjeti i, dapače, razmnožiti se.

Str. 56. „izvori visoke energije, kao što su toplina, mehanička energija, uv-svjetlo, elektična energija…“-

opet savjetujem neki udžbenik iz osnova fizike, općenito o vrstama energije, jakostima, joulima etc. To već spada u osnove prirodnih znanosti koji se uče u primarnom edukacijskom ešalonu.

Str. 64. izvor informacije i brojčani pokazatelji „ da je sadržaj dušika u ranoj prekambrijskoj organskoj materiji relativno nizak…“ - što znači – relativno nizak? Na koji način se došlo do tog zaključka?
- što znači „reduktivna atmosfera“ ?
osnovne informacije o prekambrijskim perturbacijama su mi ponešto različite od ovih tvrdnji. Možda samkrivo nešto uzela u obzir?

Str. 69. milankovićeva hipoteza – već odavno nije samo hipoteza nego je čvrsta, znanstveno dokazanateorija, dalje to pitanje razrađujem na kasnijim stranicama jer su se teme ponavljale

Str. 74. + tesla i medicina, str. 738.

„da se treba uzeti u obzir kvantnomehaničke pretpostavke… razvoj atomske medicine koja je najvećmadijelom upotrebljena u dijagnostičke svrhe izuzev manjeg broja instrumenata…“
netočno. Kasnije u sličnoj temi elaboriram zašto i kako.
"Elektromagnetizam je fundamentalni povratak na izvorna načela medicinske znanosti…“ koja načela? O elektromagnetizmu se u povijesti medicine ne bilježi gotovo ništa. Samo se koristeznanja i tehnička dostignuća, no to tek nakon spoznaja o eventualnoj koristi u dijagnostici i terapiji.

Str. 76. + 739-740 str. – ponavljanje problematike millerove primordijalne juhe, kloniranja,elektromagnetizma, tesle, munje u meteorologiji - "Ezrina teorija koju je on proučavao od malih nogu…“ okojoj se točno teoriji radi i kako se naziva ta teorija?
objašnjenje „ovdje je elektricitet i magnetizam unekoliko shvaćen u jednom panteističkom smislu,odnosno u smislu jednog panpsihizma...“- to nema veze s konkretnim spoznajama koje se ni učemu ni na koji način ne mogu povezati sa svakodnevnim životom čovjeka niti njegovim socijalnimni psihičkim događanjima.

Neka razrješenja tih problema: str. 741. stav da"...rješenje oko jedinstvene teorije polja nije moguće narazini fizike, nego na razini mikrobiologije..." je totalno neopravdan, jer se sav živi svijet apsolutno ponašaprema zakonima fizike, bez iznimke, dapače je njihov „produkt“

Str. 89. veličanje filozofije kao jedinog pravog „sredstva“ koje iznalazi metode apsolutno primijenjive i naprirodne i na društvene znanosti je neutemeljeno, jer filozofija jest potpuno različita u današnje doba,deskriptivna je, post festum disciplina, i odnosi se samo na iznošenje različitih tema života i načinaintelektualnog domišljanja i promišljanja svijeta. Dakle, nije se puno maknula od mašte. Doduše, neki suvremeni filozofi donose i neke nove smjernice filozofskog razvoja, o kojima nisam dovoljno upućena, stoga ih prepuštam znalcima. A mašta je glavnistvaralački pokretač ideja koje znanstvenici implementiraju pomoću znanstveno čvrstih metoda. Uostalom,danas je lhc (large hadron collider)u cern-u pokazao kako su matematički izvodi imaginativnih fizičara čestica najbolji jezik zapredočavanje zamisli, provođenje dokaza i objašnjenja, odnosno donošenja valjanih zaključaka na temeljueksperimenata. – preporučam pogledati i rezultate takvih istraživanja kod fermilab - usa

Str. 90. spominjanje schopenhauera u gabaritima senzorike i sposobnosti osjetila da detektiraju valnudužinu određene svjetlosti i mozgovnom prepoznavanju je u 21. stoljeću deplasirano i bez ikakvihznanstvenih osnova, isto kao i goetheova priča nakon već utvrđene optike kao fizikalne znanosti.
- anegdotalne autobiografske priče – faust vrančić i padobran ok., zanimljivo je o tomu čitati
- poetski uzleti: lira i školjke, neptun, hvalevrijedni i estetski, umjetnički doživljaj, daleko odsuhoparnosti

Str. 108. „hipoteza i objašnjenje da je mjesec ostatak neutronske zvijezde ..."orbita ne bi bila takva, sastavne bi bio takakv kakav jest, a u formama i vrsti materije od čega je napravljen, sunca se ne završavajusamo kao neutronske zvijezde, a naše će završiti vjerojatno kao smeđi patuljak (molim provjeriti među astronomskim podacima i astrofizici zvijezda!)

Str. 115. kennedyjeva pravilnost- prikaz (aproksimacija kapitalizacije u jednom okorjelom kapitalističkomsustavu (čitati naomi klein etc.)
- postotak dobiti-zarada- profit : ovisni o mnoštvu parametara, a ovaj slučaj nije objašnjen niti jednimkonkretnim primjerom, stoga se ne može koristiti kao „pravilo“ o tom više pročitati u npr.: n. ferguson: uspon novca, p. krugman: the conscience of a liberal

str. 121. + str. 61. o tomu već pisala prije, u pokusu s algama pristupa se totalno neznanstveno,formulacija klorofila s dodatkom „fotona“ je deplasirana stoga što je kvant svjetlosti aktivator molekule, dajeklorofilu samu energiju koja pokreće cijeli ciklus fotosinteze – o redoks-procesima, Stryer, Carlson
alge su bića koja su prema zakonima evolucije upravo opstala zahvaljujući svojoj sposobnosti fotosinteze,stoga žive unutar upravo takvog biotopa gdje im je dostupna sunčeva svjetlost. a svjetlost jest jedan odvidova elektromagnetske sile (usput, pogledati odnose primarnih fizikalnih sila: elektromagnetna,slaba nuklearna, jaka nuklearna, gravitacijska)

Str. 115. kennedyjeva pravilnost- prikaz (aproksimacija kapitalizacije u jednom okorjelom kapitalističkom sustavu (čitati naomi klein etc.)
- postotak dobiti-zarada- profit : ovisni o mnoštvu parametara, a ovaj slučaj nije objašnjen niti jednim konkretnim primjerom, stoga se ne može koristiti kao „pravilo“ o tom više pročitati u npr.: n. ferguson: uspon novca, p. krugman: the conscience of a liberal

str. 121. + str. 61. o tomu već pisala prije, u pokusu s algama pristupa se totalno neznanstveno,formulacija klorofila s dodatkom „fotona“ je deplasirana stoga što je kvant svjetlosti aktivator molekule, daje klorofilu samu energiju koja pokreće cijeli ciklus fotosinteze – o redoks-procesima, Stryer, Carlson
alge su bića koja su prema zakonima evolucije upravo opstala zahvaljujući svojoj sposobnosti fotosinteze, stoga žive unutar upravo takvog biotopa gdje im je dostupna sunčeva svjetlost. a svjetlost jest jedan od vidova elektromagnetske sile (usput, pogledati odnose primarnih fizikalnih sila: elektromagnetna, slaba nuklearna, jaka nuklearna, gravitacijska)

poglavlje „Rat i kozmos“: nema nikakvog smisla prozivati NASU zbog davnog ljudskog gledanja na rat kao da je nužan dio kosmičkog procesa, dok s druge strane se spominje Hawking u navodno njegovom stavu „da je svemir u stalnom širenju i skupljanju…“ podsjetivši autora na hinduistička shvaćanja reciklaže, ekspanzije do kaliyuge pa ponovnog sažimanja, vraćanja u singularitet. na autorovu žalost utvrđeno je da se svemir beskonačno širi (tamna masa, tamna energija, kosmička konstanta etc.) o tomu pogledati malo informacije o ekspanziji svemira, i čitati hawkinga malo detaljnije.

str. 429. lingua universalis – preporučam pročitati ponešto od n. chomskog i sl. o razvoju jezika, o verbalnom i neverbalnom govoru, ima dosta literature o razvoju jezika, razlozima istog etc. npr. Stanislas Dehaene: Reading in the brain

str. 430. „svjetska formula“ promjena razlike kvanta energije zbog nivoa energije pojedinih orbitala ili kaj?? – već poznata fizikalna metoda IR spektrofotometrije i drugih metoda, no neprimjenjivo na stohastičke modele, sorkač!

Proces i darwinova teorija + Iz brodskog dnevnika, str. 729 i dalje: „darwinova teologija u neku ruku prirodna religija, darwin je materijalizirao teološki stav…“ – neopravdano miješanje metafizičkog principa s iskustvenim zaključivanje na temelju praćenja prirodnih pojava; uvođenje tipične usporedbe koju koriste antievolucionisti, uz spominjanje hitlerovske i drugih zlouporaba evolucijske znanosti u protežiranju ideje natčovjeka, genetske superiornosti i sl.

Vojna znanost (????) – „sinteza praktičkih načela, estetičkih zahtjeva i naših spoznajnih moći“ (?) teorija i apologija potencijalnog nuklearnog rata i to na svjetskom nivou, a navodeći „uvjete“ lokalnosti, broja poginulih, nacionalnost etc?! Naprosto su nehumani nacrti kule u oblacima. Kategorija rata nikad nije opravdana osim u obrambene svrhe. U okvirima današnje političke situacije, ekonomske dehumanizacije, egzistencijalnog raskoraka, a sve između bogatih i siromašnih, gladnih i lakomih, bahatih, rat ima samo prljava „obrazloženja“ u raznolikoj terminologiji "velikih riječi": nacija, ponos, pravda, vjera etc. A pozadina je teritorij, resursi, energetika, prodaja i profitkojeg neki ostvaruju ratom (literatura od ekonomske do povijesne)…

Branislav Petronijević i njegova metafizika: ne mogu se upuštati u filozofsku raspravu zbog svoje na tom području nekompetentnosti i neznanja.

Teorija Geine sintetičke sile kao metode reagiranja cijele zemlje kao jedinstvenog bića: povezanost prolaska asteroida i konsekutivna pojava zemaljskih kataklizmi, katastrofa, meteoroloških događanja i sl. – za neke tvrdnje je naprosto premali gravitacioni ili kakav drugi utjecaj da bi se to događala baš tako, osim kod nekih asteroida koji su ušli u atmosferu (pročitati npr. zgodnu knjižicu Marq de Villiers: Dangerous World
Milankovićeva teorija „da su događaji koji se vezuju za sisteme na nižim nivoima u zavisnosti od stanja u višim nivoima…“ ima svoje logike i mnoštvo dokaznih komponenti, no autor to dočarava ljuskicama luka "...na način da je jedna sfera subordinirana drugoj…“ notorna je to činjenica, osim što sistemi nemaju tako sferno definirani oblik, ovdje nije riječ o ptolomejevskom prikazu kosmografijenego ih je nužno shvatiti u međusobnoj korelaciji, u 3D formatu, višedimenzionalno, a pogotovo u djelovanju ikakve sile na neko tijelo, proces ili događaj nije opravdano toliko antropomorfizirati čisti fizikus, nema tu govora o ikakvoj „kosmičkoj determinaciji, stvar je samo u poznavanju, razumijevanju, znanju i sposobnosti postavljanja činjenica u znanstveno egzaktni odnos ( preporuka: Bill Bryson: A short History of nearly everything)

Koliko je naša predstava sfere naivna, str. 659 na dalje

-neumjesna je usporedba mitoloških i predajnih shvaćanja neba i današnjih astronomski utvrđenih činjenica -mali medvjedŕpolaris (sjevernjača) ok.

Kochab jest gigant, Ferkad je binarna zvijezda, jyldum nije galaksija nego zvijezdani patuljak, zeta malog medvjeda nije galaksija nego zvjezdani gigant, eta malog medvjeda nije žuta galaksija nego žuti patuljak…dakle, ovdje su osnovni podaci o astronomskim relacijama u sazviježđu mali medvjed neispravno iznijeti!(N. de Grasse Tyson and D. Goldsmith: Fourteen billion years of cosmic evolution)
U zvjezdanim sustavima česta je pojava binarnog, trostrukog ili višestrukog zvjezdanog skupa međusobno povezanih zvijezda u različitim gravitacijskim odnosima. Točnije, međusobno povezani jedinstvenim sustavom gravitacijskih vektora. To je naprosto fakat, nije nikakav posebni svemirski slučaj, binarnost nije nešto posebno jer ima puno drugih sustava, a to što prije nisu bile dostupne metode detekcije niti adekvatan instrumentarij, polučilo je, naravno, u narodu i kod raznoraznih učenih ljudi „objašnjenja“ najviše prispodobiva tadašnjim znanjima i ljudskom umu.

Književna kritika vs. astronomija? Pitanje estetsko umjetničkih kriterija vs. znanstvene činjenice – zapravo čemu ovakva distinkcija? Književna kritika se isto tako, ako je ozbiljna i valjana, na određenim postavkama koje držimo za istinite, bolje reći mjerodavne parametre za izricanje ikakvog suda o nekom djelu. Naravno, sve je to napravljeno i uz neminovni osobni estetski doživljaj i „osjećaj“. Isto tako se s umjetničke strane može sagledavati neki znanstveni rad ili znanstveno područje i u njemu nalaziti ljepota, udivljenje. No znanstveni rad tumačiti isključivo s umjetničkog aspekta kao umjetničko djelo je potpuno neprimjereno osnovnoj zadaći te vrste rada: egzaktnosti striktno tumačenje fizikalne stvarnosti. Na isti način umjetnost nikad ne može biti potpuno i doslovno opisana, no može biti klasificirana po sličnosti u neku kategoriju šireg pojma umjetnosti. Dakle, možemo reći da imamo voće u zajedničkoj zdjeli, no kruške će uvijek biti kruške, jabuke jabuke. Makar bile i iste obojenosti. Uostalom, prekrasne hubbleove fotke nebesa izazivaju u nama divljenje. No, ako ne znamo ništa o maglicama i galaksijama to će za nas i dalje biti samo lijepa slika neba.

Dubrovačka raštika i kinesko zelje – rješenje problema je taksonomija i genetska analiza obojega, možda i malo povijesnog čeprkanja kaj su jeli naši pra-pra- preci u doba prvog pripitomljavanja zelenjave na ovom našem terenu.

Str. 699.- bespredmetna diskusija o uzročno-posljedičnoj vezi „kauzalnog objašnjenja“ kao empirijskog, ali utvrđivanjem zakonitosti prirode i putem matematičkih algoritama može biti i prediktivno, a s druge strane pristajanje uz „teleološko objašnjenje“, koje zapravo uopće nije objašnjenje, nego izričaj svjesnog, namjernog, potpuno antropocentričnog pojma: svrhovitosti (koju možemo, naravno, analizirati i retrogradno)

Neki problemi vezani za jedinstvenu teoriju polja str. 735.

- pod „pozitivno empirijsku znanost“ smatraju se ili, pretpostavljam u svojem laičkom neznanju, podrazumiejvaju prirodne, dakle egzaktne znanosti kao fizika, astronomija, matematika, biokemija etc, dok se pod „hermeneutičkim znanostima“ dodaje još i psihologija, psihijatrija etc, spominju se individualni „kortikalni uvjeti“ pa se predlaže da se i prirodne znanosti prepuste individualnim sposobnostima shvaćanja? Ili nekako drugačije? Inače, psihologija i psihijatrija su poprilično egzaktne znanosti u današnje doba, podliježu zakonima znanstvenog rasuđivanja, mjerenja, klasificiranja, u, pogotovo psihijatrija koje je već odavno prerasla nekakve frojdističke, jungovske, ove i one budalaštine i prerasla u definirajuću mobilnu strukturu potpomognutu svim suvremenim metodama analize, dijagnostike, sinteze znanja i spoznaja, od molekularne biologije, neurologije, neuroimunologije, lingvistike, fonetike, magnetne rezonance, pozitronske emisijske tomografije, specta, uz svesrdno sudjelovanje evolucijske psihologije, primatologije… da ne nabrajam dalje.

http://magic-zef.irb.hr/~dhrupec/writing/zbornik_11_simpozij_o_nastavi_fizike.pdf

http://hrcak.srce.hr/60290

Čovjek je biće vrlo prizemnih zemaljskih gabarita, omeđen svojim dimenzijama, genetskim kodom koji se mijenja u svakoj jedinki neprestano, samo što je većina tih promjena nebitna za opstanak, pa time i statistički registrirana, bitna za prospektivnu studiju ili kakvo objašnjenje samo u skladu sa interakcijom genetika-okoliš. Ovisni smo o vlastitoj biokemiji, strukturi, prilagođenoj za percepciju , obradu podataka i reakciju upravo u okvirima potrebnim za preživljavanje. Kao što pčela i mrav vide drugačije nego orao, pas i čovjek, kao što pantera ima drugačiju sposobnost njuha jer joj je upravo potreban drugačiji da bi preživjela u određenom okolišu i ne preživljava ako nema upravo taj genotip i fenotip (razlikujmo genetski zapis od manifestacije istoga), tako i šišmiš ima drugačiju percepciju zvuka, u drugačijem spektru ultrazvučnih valnih duljina neprispodobivom uhu čovjeka i sposobnostima slušnog korteksa da ih uopće zapazi, stoga je i čovjek ograničen morfologijom i funkcionalnošću svog vrlo, vrlo materijalnog mozga. Nikakvih egzaktnih dokaza o ičemu drugomu nema. Literatura: obilata medicinska, pa npr: M. Ridley: Evolution, a prilažem i linkove nekih stručnih radova

Neki problemi bioluminiscencije. Str. 793.

Biokemijski prikaz bioluminiscencije, luciferaza etc.:
aldehid + FMNH2 + O2 -> karboksilat + FMN + H2O + hnu
dakle, radi se o biokemijskom procesu gdje enzim aldehid monooksigenaza katalizira aldehid uz prisutnost molekule kisika pri čemu daje karboksilat, vodu i emisiju svjetla (nama vidljivog), sve ostale vrste iluminiscencije traže direktni poticaj energije.
Vrlo je jasno objašnjenje stoga nije primjereno uspoređivati s teslinom indukcijskom lampom, a spoznaja „da je fenomen života sigurno kompleksniji od one slike koju može ponuditi suvremena znanost“ je notorna, poznata svakom istinskom znanstveniku, samo s malom digresijom: slika je samo uopćeni način (ni slučajno se ne odnosi na Platonove slike iz špilje) kako neznalcu laiku i autsajderu predočiti how stuff works. Time ne naglašavam da ste vi osobno autsajder u onom pejorativnom značenju, nego doslovno sve od navedenog, kao što sam i ja npr. u filozofiji, metafizici i vjerskim temama. Sine ira et studio.

drago mi je da ste prihvatili moje stavove, dakle, u mnogomu se slažemo, prepoznala sam upravo kao najbitnije vaš pjesnički moment u oblikovanju vaših eseja, dakle način prezentacije mi je prisan, pristupačan , razumljiv i emocionalno blizak. dakako da sam naglasila vašu nekompetenciju i krive predočbe o mnogim čisto znanstvenim problemima, rekla bih da ste u svemu tomu plivali kao sanjar u oblacima, a mašta se gusto ispreplitala s onim elementima koje bismo nazvali striktno objektivnom stvarnošću. šteta što se niste i radikalnije udubili u čisto znanstveni pristup temama, nego ostavili da ideje ovako neutemeljene lepršaju. približeni opasnom rubu gotovo ste došli u opasnost da se vaša djela odbace i smatraju besmislicom. to g. juretić, plemenito srce, nije učinio, takva bi gruba nesmotrenost bila neprispodobiva pravom znanstveniku-intelektualcu. nije to učinio. vrlo ljubazno je samo izjavio da se ne slaže s ni jednom vašom "znanstvenom" postavkom. naravno! ni ja se ne slažem, objasnivši vam da se zaista niti ne radi o znanosti. o znanosti, barem onim segmentima koje spominjente, treba znati. znati, ne maštati. jer, ni einstein nije izmaštao svoje teorije bez čvrste podloge znanja. najprije moraš nešto znati da bi o tomu mogao govoriti. i kad se piše pjesma, nauče se najprije riječi i njihova značenja, gramatička i fonetska pravila, a onda se srede emocije , misli verbaliziraju, oblikuju u sliku, pa onda sve to izrazi nekim od umjetničkih modusa: riječju, glazbom, klesanjem...

što se tiče publiciranja moje male kritike, slažem se, iako napominjem da je još daleko od fine dorade i glanca! i ova opaska može ući u "recenziju", da se mene ne bi isto tako shvatilo kao neku facu koja važno govori o području usko vezanom o svoju struku. ne i ne¨! napomenula sam već više puta da za stručno objašnjenje svakog od tih mojih štikleca treba potražiti meritorno mišljenje. usko, znanstveno, potkrijepljeno s više podataka, obimnijom literaturom. no, valjda će svakom biti jasno da sam i ja laik, i da dajem prigovore isključivo u onim uskim okvirima svojeg znanja. kojeg nastojim širiti kad god mogu. eto.

pozdravljam vas, slažem se da se sve to publicira, može i u nekom epistolarnom obliku, baš onako kako je teklo naše druženje oko tekstova, no u kompletu bez velike pompe, s naglaskom da sam samo promatrač. svako dobro Vam želim. evo, baš sam čitala krasnu recenziju koju ste napisali u vezi jadrankine nove knjige. eto, u tomu ste najbolji! poetskom nadahnuću i razumijevanju. veliki pozdrav šaljem iz zagreba :)''


OSVRT DR RANKE FERČEK NA KNJIGU ''KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA''

http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/2062

i nastavak na:

http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/2063


slika: Nenad Grbac

VAL

14.02.2017.


Image and video hosting by TinyPic

Razmišljam o tvojim očima, Sonja!

Quale sono tue occhi, Sonja?

Deep green!

I moj je otac imao zelene oči,

ali to nije dovoljan razlog

da ih volim

sada, kada njega nema,

sada kad nikoga nema,

nego je dan kao pjena morskog vala

što raste na Ponti,

a onda nestane u šupljinama žala.


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=66128

TEZE O GENOCIDNOSTI

13.02.2017.

Htio bih reći par riječi oko te famozne teze o genocidnosti hrvatskoga naroda.

Mi smo svjedoci već decenijama kako se u javnosti plasira jedna teza koja nema nikakvog znanstvenog utemeljenja kao što je također i suvišno opravdavanje Hrvata, da oni zapravo nisu genocidni.

Cijela se Australija inače smije ovim tezama, jer one nemaju nikakvog znanstvenog niti političkog opravdanja, one su postale dostupne našoj javnosti preko višedecenijske titoističke propaganda koja je i inače bila poznata po tome, da je širila kojekakve nebuloze i neutemeljena stajališta. To se onda zvalo titoizmom.

Odatle i ova teza o genocidnosti hrvatskog naroda koja je izvirala na jednom ograničenom viđenju ratnih prilika za vrijeme Drugog svjetskog rata u nas, mada se smetnula s uma neosporna činjenica, da je u cjelokupnom sastavu partizanskih jedinica bilo oko 40 % Hrvata, međutim se jugoslavenska država okupljala u kontrapoziciji prema NDH i to je trajalo cijelo vrijeme posljeratne izgradnje države.
Međutim je smiješna ova naša balkanska genetika koja još uvijek broji naše pretke u zavisnosti od njihova političkog i ideološkog usmjerenja.
Tako danas srbijanski ministar Vulin kao i Dačič točno znaju kako dišu naši hrvatski sinovi pa se u Večernjem listu može pročitati i ovaj tekst:

"Ministar Davor Ivo Stier gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje je prokomentirao napade koje dolaze iz Srbije vezano uz kardinala Alojzija Stepinca.

- Kardinala Stepinca je 1998. godine u Mariji Bistrici proglasio blaženim papa Ivan Pavao II. Što će Dačić sada reći? Da je papa Ivan Pavao II bio fašist, da je svetim proglasio ratnog zločinca? - upitao je Stier.

- Starom komunističkom šablonom želi ponovno nametnuti ideju da su Hrvati genocidni, to smo već vidjeli. Moja poruka Hrvatima je da moraju biti mirni - poručio je Stier.

- Mi trebamo imati dijalog s Beogradom i imamo kanal za dijalog, no Dačić nije ta adresa - rekao je ministar Stier.

Podsjećamo, srbijanski ministar Ivica Dačić žestoko je reagirao na postavljanje spomenika Alojziju Stepincu u Osijeku te ga je nazvao 'ratnim zločincem iz fašističke NDH'. Danas je kazao i kako je 'Hitler za Nijemce simbol zla' te da je nemoguće da su 'Pavelić i Stepinac heroji mira'."

izvor: Večernji list


Da čovjek puke od smijeha što je danas predmet hrvatske političke i ideološke prakse i oko čega se iscrpljuju glave naših ministara vanjskih poslova.

Ja bih samo htio reći, da je sa stajališta suvremene genetike kao i socijalne biologije koja se prakticira u Australiji na primjer već duže vremena djelatno mišljenje kako su genetske strukture dinamičke i kako je socijalni i biološki organizam karakteristično oblikovan kao kompleksan sistem. Odatle se svako hipostaziranje neke nepromjenljive biološke ili socijalne strukture smatra čisti znanstvenim promašajem pa se onda govori o evoluciji genetskih formi, jer se kako bi poznati filozof biologije David Hull rekao, svaka vrsta vidi kao individualna u smislu, da su oni produkti povijesnih okolnosti i slučaja i nužnosti opstanka.

Odatle se govori o dinamičkom kontekstu za razumijevanje bioloških formi u razvojnoj biologiji.

Goethe je tako na primjer prepoznao njeno značenje i opisao organizme kao dinamičke forme u transformaciji i zato Brian Goodwin u svojoj knjizi "How the leopard changed its spots" piše na str. 133:

"Darwin je također bio svjestan njene važnosti kada je nju vidio kao doprinos povijesnoj deskripciji i kada je odredio odnose na njegovome drvu života kao jednome polju koje je moglo objasniti njegove aktualne pretke kao genetičku formu jednoga razvojnoga procesa.’’

Prema tome, NDH ili Jugoslavija ili nezavisna Hrvatska, to je dato u jednom razvojnom procesu u kojem strukture nisu statične, nego su promjenjive, jer se glavne morfološke obline biljaka i životinja trebaju vidjeti u pojmovima evolucije genetičkih formi.

Glavne su morfološke karakteristike svakog organizma pa i onog socijalnog rezultat je morfogenetičkih razvojnih principa, ali su Vulin i Dačič ostali na nepromjenjivim strukturama kojima se oni priskrbili dugovječnost pozivajući se upravo na primjere iz Drugog svjetskog rata koji nema nikakve stvarne veze sa suvremenim vremenom niti sa generacijom koja kod nas stasa u novim okolnostima.

Zato je svo to lamentiranje iz Beograda jedan veliki anakronizam.


dr. Zlatan Gavrilović Kovač

MINIMUM ISTINA

10.02.2017.


Image and video hosting by TinyPic

Postoji jedan minimum istina sa kojima naš život postaje smislen:

Opstojanje
Vječnost
Trajnost
Različitost
Posebitost
Jedinstvo
Moć
Volja
Znanje
Život
Sluh
Vid
Govor
Htijenje
Učenost
Življenje
Ljubav
Istinoljubivost
Vjernost
Pismo ili prenošenje poruke
Razumnost

Bez ovog minimuma nije moguće govoriti o ljudskosti čovjeka!

KESTEN

09.02.2017.Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

Ostajem bez daha gledajući rascvjetani kesten
u dvorištu moje bolnice,
dok blizu mene slušam otkucaje tvog srca
i vidim veliki bijeli cvijet kao od sladoleda.

Htio bih ti dati jedan poljubac
hladan baš kao kugla sladoleda,
ali moja strast je kao vremenska kap
mokrinom svojom samo za zaborav zna.

Dok bijeli kesten na povjetarcu treperi
to duša moja pod vjetrićem se skriva,
osjećam, da svaka tvoja riječ, koju izgovoriš
tiho kao i moj vjetrić po kestenu jezdi.

Pričaš mi o svojoj mati,
kojoj ljubav u srcu njenom bijaše kao golemi ati,
da svako jutro za vas djecu kupovala je vekne
mirisnog toplog kruha.

I ti si plakala dodirujući njeno lice,
dodirujući, zapravo, plavetnilo visokog neba
pod kojim i ovaj kesten bijeli
od života cijela samo spokoj treba.

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69737

ALL COLOURS OF THE RAINBOW - sve dugine boje

08.02.2017.nepoznati autor sa interneta


Zbogom Sonja,
kamo sreće da te nikada nisam sreo
tada ne bih gledao svjetlo tvoga bola
niti goli sjaj iz tvoga oka
prema kojem baš ja treba da lažem
kako između nas nikada ničega nije bilo.

A istina je posve druga od dana prvoga
kada ugledah dijamant svijetli i vrijedan truda
i u njemu prepoznah sve boje velikih duga
što nad gradom nastaju nakon kiše,
dok ja pogledom pratih grudi tvoje
i budem svjedok kako duboko dišeš.

A bijasmo nas samo nas dvoje
sami i nježni jedno prema drugome
i dijamant cijeli prepolovi se na pola
i sve dugine boje vidjeh iznova.

Razlog si tome ti, Sonja,
a sada zbogom
i ja ću iznova sanjati
koju zgodu sa tobom,
ostaj mi zbogom, Sonja!

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

ČUVAM TE

07.02.2017.nepoznati autor sa interneta


čuvam te kao kap vode na dječjem dlanu
kao veliki oblak u zenitu u podnevnom danu
više si u srce moje ulila životne radosti
nego kada polje obilno rodi grožđem i vinom

daješ mi tih počinak i miran spokoj
i svake noći usnem sa tvojim riječima mirno
ne bojim se neprijatelja svojih
niti njihovih besmislenih i okrutnih djela

ne bojim se niti tisuća drugih ljudi
što su krvlju prali ruke kao Šekspirova žena luda
i opsjedat me stali okrutni dušmani
udarati po obrazu kao topli južni vjetri

ostadoh bez glasa kratka i čuh ptičji krik
o, Bože, slabiji sam od latice crvenoga maka
čuvam te kao dječjeg papirnatog zmaja
koji leti na uzici tankoj iznad rodnoga kraja

čuvam te kao tajno blago pohlepnog kapetana
što jedri opasnim morima,
a misli da Nostradamusa vara
čuvam te kao gnijezdo malene ptice
kojoj vjetar skoro da je otpuhao mlado

čuvam te kao sinje more pred neveru crnu
i kao orahovu ljusku što pluta kao brodska nimfa
a kroz maglu gustu jedva vidjeh visoku hrid
slavni ljudi čudesno uzviše božanski prijatelje dobre
zato, čuvam te kao mlaku daždu
što u kasno ljeto pada iz proloma oblaka
čuvam te kao moga maloga Boga,
čuvam te!http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=130224

ANĐELE MOJ!

06.02.2017.


slika: nepoznati autor sa interneta


kako da Zemljom mirno hodim
kada me tvoje oko motri
i pitanje vječno
kakve li je Pravde na svijetu
i Boga Svedržitelja tajne promisli
kada je tebe prisilio
da kao janje bijelo
podnosiš udarce u srce smjelo
anđele moj

i da li će tvoje nježno
sakriješ rukama smjerno
jer neki opaki ljudi
pakosti sulude i ludi
kano p’jani druzi što kavge su puni
u birtiji vina opora su pili
pa su narav pokazali takvu
da je tvoja duša
od nemoći i jada pusta
i glavu koja nisko pade
čelom dodirujući hladni kamen
i vriska suza i kame
i grkljan što nož skoro kuša
te najposl’je taj košmar
poniženja i bola prestade
jer je vriska tvoja
postala moja zbiljska druga
anđele moj

i mjesto vrata krvava
na Istoku je majušna ruža procvjetala
da je ne tvoja vriska
nego ljubav naša zbiljska druga
što je kao svijetla zvijezda mala
koja cijele noći nebom šeta
pa je nevinome svijetla kolajna i utjeha
samo ako pogledaš visoko
u ono biće koje ti je bilo kao sivi soko’
tvoga djetinjstva i mladosti
anđele mojhttp://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=130200

evo malo drugačijeg mene - mojih ruku djela

05.02.2017.

a u t o r:

dr. Zlatan Gavrilović Kovač

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.