marchelina

09.04.2010., petak

Kako mi je Danica Čvorović opstruirala anketu

Najmije draže na onome mome portalu izmišljat raznorazne ankete, po prinicipu "šta blesavije, to bolje". Međutin kako bi ja tila da moj portal ipak s vrimenom postane ozbiljan, ozbiljniji od mene, prije jedno misec dana san stavila na njega jednu anketu od tomen šta moji sugrađani mislu od našem, božemiprosti, gradonačelniku.

Narafski, anketu ne bi postavjala da nisan bila otprilike sto posto sigurna kakvi će rezultati bit. Tako san, sigurna u sebe i u svoje Splićane, u moguće odgovore uvrstila čak i odgovor koji se pozitivno izjašnjava od rečenom gradonačelniku. To da mi se ne bi prigovorilo da nisan dala šansu i onima koji mislu drugačije od mene.

Nije prošlo ni pet dana od postavljanja ankete, rezultati su bili baš onakvi kakvi san ja i predvidila da će bit. Dakle na pitanje "Volite li svoga gradonačelnika", 100 posto anketiranih je odgovorilo kako bog zapovida, tj. :

"Ko ga je bira neka ga i voli"

a nula posto na onaj demokratcki uvršten odgovor:

"Volin, bar govori šta misli".

Bila san skroz zadovojna svojin sugrađanima dok sutradan ujutro nisan kliknila na anketu i ugledala nevjerojatan rezultat: Čak 2, (slovima: dvojeđavaihodnjalude) anketiranih su odgovorili da volu gradonačelnika jerbo da bar govori šta misli!?!

Nisan ni došla sebi od šoka, po ure iza toga, taj broj se popeja na 5, ej, pet judi koji su izjavili da ga volu!?!

U narednim danima situacija se samo pogoršavala, postotak anketiranih zajubitih u gradonačelnika je rasta iz minute u minutu, a ja san po kući razbijala namještaj i pijate od bisa! Ma kako je moguće?? Je li san ili java ili mi je u portal uša crni đava??

Taman tih dana san dogovarala kavu sa Danicom Čvorović i jedva san čekala da joj se izjadan i da mi ona svojin logičkin mozgon objasni nevjerojatna događanja u anketi na momen portalu.

Čim smo se našle, ja joj počnen kukat i pričat o momen jadu, kadli u jednomen momentu uočin da se ona nekako razgaljeno smješka.
Nakon šta san je raznoraznin ucjenama i prijetnjama natirala da progovori, priznala mi je da su, ako ne svi, a ono barem većina pozitivnih odgovora od voljenju gradonačelnika potekli - od nje!!!!

Naime, tila mi se osvetit šta san jeanput ovdi na blogu objavila kako je njenomen momku za one stvari dovoljno 5 minuta. A nisan ništa izmislila, ona sama je to bila izjavila isprid mene i Crvenkape kad smo ono bile kod njih za Božić. Crvenkapa, koja se zadnji put bavila tin stvarima tamo negdi u vrime Mediteranskih igara u Splitu, samo je sa čežnjon u glasu promrmljala da se njoj to čini ka dobro prolazno vrime.

U svakon slučaju, Danica je rekla da san i njoj i momku prouzročila dušovne boli sa tim tekstom i da je od tada samo čekala. I dočekala. Pa kad san ja objavila onu anketu, prvo je sama kliknila na voljenje gradonačelnika. Od doma. Pošto se ne more sa iste IP adrese dva puta glasat, drugi glas je dala sa konpjutora na poslu. Onda je nagovorila momka da i on učini isto, od doma i sa posla.

Onda je nagovorila mater i čaču da naprave isto. Onda sve prijateje od momka, pa sestru i prijateje od sestre. Onda je zvala rodbinu na Novon Zelandu i motivirala po 'rvacke dijaspore da glasa ZA. Onda je biće dojavila i samomen gradonačelniku za pokrenutu akciju, pa je on, sudeći po rezultatiman, glasa isto da sebe voli i to sa konpjutora od doma, pa sa onog iz gradckog poglavarstva, i onog šta mu je na jahti. Onda je biće javija Svaguši i svima u Hajduka. U roku od misec dana rezultat ankete je bija više nego povoljan za njega, a ja san bila pala u depresiju od koje se neću oporavit do sljedećih izbora.

Cilo to vrime Danica je odala okolo i ludo se zabavjala podmićujući jude i nagovarajući ih na nelegalne radnje, sve to samo da bi mene dotukla. I sve to zbog seksa.

Neka, neka.

Smišljan ja novu anketu. Pitanje će bit "Kliko vam najduže traju one stvari".
Mogući odgovori će bit:

1. Duže nego Čvorovićki i momku
2. Kraće nego Čvorovićki i momku

Baš me zanima kakoš ovo opstruirat!
<< Arhiva >>