29.05.2011., nedjelja

Novi obrazac

Uporabom metode zakonitosti, u slijedu odnosa između ekonomske i političke moći, moguće je predvidjeti globalne sukobe tijekom 21. stoljeća, naglašeno u tridestetim i šezdesetim godinama. Također, polazeći od snage oružja, i u usporedbi s 20. stoljećem u kojem je poginulo u ratovima oko 150 milijuna ljudi, moguće je ljudske gubitke već u sukobu tridesetih godina predvidjeti brojkom od 700 do 1 milijardu ljudi, a potencijalne u šezdesetim brojkom 3-4 milijarde. Naravno, budući da bi se radilo o nuklearnom ratu, sasvim je izvijesno kako bi time i sam opstanak života na planeti zemlji bio doveden u pitanje. Hipotetički scenariji sukoba o kojima je riječ već se potajno izrađuju u središtima političke i vojne moći, što razumljivo, samo po sebi, stupanj mogućnosti njihove realizacije čini prijeteće izglednima. Zbog čega takav raskorak između kataklizmićke pretnje s jedne strane i iracionalne snage sukoba s druge strane? Naime, politička scena suvremenog svijeta predstavlja u potpunosti srednjevjekovni obrazac – bogate i moćne zemlje(OECD,G8,NATO,EU,RUSIJA,KINA i dr.) čine stožer koji preuzima odgovornost za sudbinu svijeta izjednačavajući tu odgovornost s polugom moći i njenim diktatom dok zemlje izvan kruga pozvanih, trpe kolonijalni status i osuđene su na poslušnost, također njihov položaj i perspektive određeni su kompromisom moćnih, zakonito na njihovu štetu.Ta ponižavajuća kolaterala čini danas preko polovicu čovjećanstva, također njen se broj vrtoglavo povećava. Nezahvalan položaj tih zemalja izrazito je težak na gospodarskom području gdje su svi mehanizmi poslovanja i ponašanja prilagođeni jakim i razvijenim i gdje se diktatom profita kao eksponenta te moći razriješavaju svi mogući konflikti, naravno uvijek na štetu nerazvijenih i slabih.U tom sustavu pak najperfidniji su njegovi podsustavi preraspodjele koji omogućuju profitu nesmetani zamah, da bi potom nastale greške otklanjali poticajima i različitim sponzorstvima povezanim s amoralnim interpelacijama zadrignutih mecena, te humanista i umjetnika pornografije svijeta moći.Primjeri hrane, energije i ekološki incidenti to najbolje potvrđuju. Naravno, preokret tog okrutnog, ponižavajućeg i samouništavajućeg trenda moguć je jedino preko novog duhovnog, političkog i ekonomskog obrasca u čijem središtu neće biti moć i neobuzdani profit, već čovijek kao istinska vrijednost i simbioza prirode i duha.Već sam u jednoj od prethodnih kolumni napisao kako je taj novi svijet moguće otvoriti i samom promjenom ekonomske doktrine, takvom koja svoje ishodište nebi nalazila u liberalizmu, već u ideji fiziokrata koja zakone optimuma nalazi u svijetu rada i slobode. Razumljivo putevi nove renesanse mogući su na mnogim podrućjima i u brojnim interpretacijama, međutim svi oni moraju biti lišeni imperijalne moći i uvijek okrenuti otklanjanju uvodno naglašene pretnje.

U Zagrebu 17.07. 2008. B.Lokin

- 18:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #