16.03.2011., srijeda

GEOPOLITIČKO REPOZICIONIRANJE
Prema prosudbama geopolitičkih stratega široko zastupanim završetkom dvadesetog stoljeća, dvadesetprvo je stoljeće trebalo biti vrijeme radikalnih promjena na političkom zemljovidu svjeta. Već sam početak stoljeća tu je prognozu u potpunosti i potvrdio nastankom mnogih novih zemalja i stvaranjem njihovih političkih identiteta. Usporedo međutim s tim nastavljena je globalizacija političkog i ekonomskog prostora, što povratno ne nalazi smisleno objašnjenje. Naime, očekivalo se kako će globalizacija rezultirati slabljenjem pa i brisanjem granica i nacionalnih identiteta međutim i ovom je prilikom potvrđeno kako osjećaj samobitnosti nadmašuje jednoznačne političke i gospodarske interese. Treba naglasiti kako puno važniju činjenicu od nastale kontroverze predstavlja nova geopolitička slika svijeta, koja je donijela promjene u odnosima gospodarske i političke moći na globalnom planu. Radi se o jačanju zemalja dalekoistoćne sfere, te zemalja kao što su Rusija i Brazil (BRIC) u odnosu na zemlje Europe i SAD-a. Rječju, višestoljetna dominacija zemalja zapadne hemisfere pomaknuta je u korist navedenih zemalja. Nastala konstelacija odnosa otvara prostor za potencijalne sukobe, međutim ona istodobno nameće i novo globalno okružje u kojem pozicija svake, pa i najmanje zemlje, dobiva na značenju. Povjesno gledajući radi se o novom geopolitičkom repozicioniranju u kojem svaka zemlja mora naći svoje mjesto.Te okolnosti zadaju nacionalnim stratezima odgovornu, i naravno delikatnu funkciju, glede sudbonosnih događaja koje je moguće očekivati u najskorijoj budućnosti. U novoj slici globalnih odnosa moći raste višepotencijalno uloga Sredozemlja budući da to čvorište konvergira dva značajna pola globalne ravnoteže, onaj dalekoistoćni i europski. Hrvatska je prometno-zemljovidno, ali i kao pomorska zemlja, smještena u samom središtu tog novog globalnog prospekta-ona je sredozemna zemlja na pravcu poveznica dalekoistoćnog, bliskoistoćnog i europskog svjeta, ali i u živom kontaktu sa sjeveroafričkim sredozemnim rubom. Također, uvućena je duboko u europski kontinent, a dunavskim tokom ostvaruje poveznicu s Crnim morem, što ju predstavlja i srednjeeuropskom i podunavskom zemljom. Stoga u okviru tih triju regionalnih točaka s jedne strane i globalnih determinanti s druge strane Hrvatska mora ostvariti geopolitičko repozicioniranje u 21. stolječu. Potpuno je razumljivo kako je balkanski geopolitički pravac koji se uporno forsira zbog djelomićno versajskog resentimenta ali još više, i zbog geopolitičkih interesa pojedinih imperijalnih zemalja, potpuno pogrešan. Uostalom iskustva socijalističke Jugoslavije pokazala su kako njene republike i pokrajine, unatoč političkom diktatu, nisu nikada uspjele ostvariti ni u kulturološkom, niti pak u gospodarskom i političkom pogledu nužan stupanj komplementarnosti, što je i potvrđeno u samom trenutku njenog raspada kada je tako zvano jedinstveno tržište trenutačno nestalo bez ikakvih vidljivih posljedica u novonastalim državama. Upravo je zbog svega rečenog moguće zaključiti kako se Hrvatska nalazi pred stoljetnim izazovom repozicioniranja svoje geopolitičke budućnosti. Kriterije je tog pristupa najprije potrebno postaviti tržišno i strukturno prilagođeno geopolitičkim izazovima, te interesima i ciljevima koje je u tom okviru moguće ostvariti. U prvom se redu oni odnose na snažnu valorizaciju prometno-zemljovidnog kriterija, posebice lučke, željezničke i cestovne kapacitete, istodobno ta orjentacija znaći i imperativ reindustrijalizacije gospodarske strukture i multiplikaciju njenih učinaka u okviru zadanih poredbenih kriterija. I konačno ona znaći visokoprofitno profilirani uslužni sektor,poglavito turizam i brodarstvo. U najskorijoj je budućnosti moguće očekivati, stvaranje integracija na području Sredozemlja u što se Hrvatska, neovisno o poziciji u EU, mora uključiti kao ravnopravan partner, a ne kao puki ponavaljač i promatrač tuđih ideja i interesa što je Hrvatska na žalost upravo potvrdila prilikom propale francuske inicijative o sredozemnoj sintezi. Valja voditi računa o tome da se Sredozemlje, poglavito njegov afrički i bliskoistoćni pojas, nalaze pred svojevrsnom civilizacijskom revolucijom okrenutoj stvaranju građanskog društva, što sudeći prema povjesnim iskustvima obićno prethodi gospodarskom napretku. Razumljivo, kada europskoj orjentaciji pridodamo prethodno opisani znaćaj Sredozemlja u budućnosti, postaje jasno gdje su hrvatske geopolitičke prednosti, koje naravno treba prepoznati i valorizirati operativnom gospodarskom i političkom prospekcijom.

- 15:51 - Komentari (1) - Isprintaj - #