_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 31.05.2012.

Kandidacijske liste za Općinsko vijeće u Promini -Kandidati za OV

Evo, konačno sam došao do Kandidacijskih lista za Općinsko vijeće u Promini , i imam ih čast vjerojatno prvi objaviti!

***********************************************************************************************

Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Nositelj liste: Tihomir Budanko

Kandidati:

1. Tihomir Budanko
2. Žarko Duvančić
3. Denis Bronić
4. Zvonko Bare
5. Marko Perić
6. Ana Pandža
7. Nediljka Džepina
8. Branko Džaja
9. Željko Tošić
10. Pavao Džapo
11. Stipe Knežević

***********************************************************************************************


Naziv liste: Hrvatska stranka prava – Hrvatska seljačka stranka (HSP-HSS)

Nositelj liste: Paul Cota

Kandidati:
1. Paul Cota
2. Dalibor Džaja
3. Boško Duvančić
4. Marko Sičić
5. Josip Čulina
6. Jure Čveljo
7. Divna Dujić
8. Ivan Barišić
9. Renata Sarić
10. Mladen Ujaković
11. Stanko Bare

***********************************************************************************************


Naziv liste: Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

Nositelj liste: Dražen Grgurević

Kandidati:
1. Dražen Grgurević
2. Rajko Đomlija
3. Toni Cota
4. Mladen Marić
5. Ivan Džapo
6. Ivan Barišić
7. Karolina Cota
8. Jasna Barišić
9. Gordana Knežević
10. Josip Barišić
11. Željko Grgurević

***********************************************************************************************

Oznake: Izbori u Promini, općina promina

- 16:47 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 29.05.2012.

Izbori u Promini teći će na sljedeći načinZa sve one koje zanima kako i kojim redom teku pripreme za prijevrmene izbore u Promini 17.06.2012, evo jedne informacije iz DIP-a:

***************************************************************************


DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1401

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05 – pročišćeni tekst, 44/06, 109/07 i 24/11, u daljnjem tekstu: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSEDARJE I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 17. svibnja 2012. raspisani su prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 17. svibnja 2012.

Izbori će se održati u nedjelju 17. lipnja 2012.

2. Rokovi teku od
18. svibnja 2012. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle
29. svibnja 2012. do 24:00 sata
(članak 17. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle
31. svibnja 2012. do 24:00 sata
(članak 23. stavak 1. Zakona).

5.Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
15. lipnja 2012. do 24:00 sata

(članak 24. stavak 1. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 16. lipnja 2012. u 00:00 sati do 17. lipnja 2012. u 19:00 sati.
(članak 26. stavak 1. Zakona).

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 8. lipnja 2012. do 24:00 sati
(članak 44. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(članak 44. Zakona).

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle
11. lipnja 2012. do 24:00 sata.

(članak 44. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle
8. lipnja 2012. do 24:00 sata
(članak 46. stavak 3. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno
17. lipnja 2012. od 7:00 do 19:00 sati


Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
(članak 54. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle
18. lipnja 2012. do 7:00 sati.
(članak 63. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
18. lipnja 2012. do 19:00 sati.

(članak 64. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
(članak 68. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do 62. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-06/12-03/02
Urbroj: 507-12-01
Zagreb, 17. svibnja 2012.
Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

***************************************************************************

Izbori su trenutno "na koraku":

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 29. svibnja 2012. do 24:00 sata.

Što znači...da će se već sutra možda znati tko su kandidati za sljedeći Općinsko vijeće.- 15:26 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 28.05.2012.

Program „Pomoć u kući starijim osobama“

Temu iz naslova, već sam jednom obradio u postu pod naslovom:
„Pomoć u kući starijim osobama u Promini i Kistanjama"
Link:http://promina.blog.hr/2011/02/1629003486/pomoc-u-kuci-starijim-osobama-u-promini-i-kistanjama.html

Tada sam zamolio voditelja projekta Miroslava Petrovića, da za Promina blog, napiše kratak osvrt...koju riječ o aktivnostima u 2010 godini.

Sastao sam se nedavno sa Miroslavom, i baš me zanimalo koliko je projekt "Pomoć u kući..." bio uspješan u 2011 godini...kakav je bio interes starijih Prominjaca za njihovu pomoć.....kakvo je danas stanje na terenu...

Danas sam na e-mail od Miroslava dobio sljedeći tekst:


***********************************************************************
Program „Pomoć u kući starijim osobama“

Program „Pomoć u kući starijim osobama“ se nastavlja i tijekom 2012. godine na području općina Kistanje i Promina. Zbog reforme ministarstava, umjesto dosadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provedbu Programa je preuzelo novonastalo Ministarstvo socijalne politike i mladih. Upravo zbog spomenute reforme, ugovor o provedbi Programa za 2012. godinu je potpisan nešto kasnije nego prethodne godine, ali bez obzira na to, usluge su pružane u kontinuitetu za što su sredstva osigurale općine Kistanje i Promina. U timu izvoditelja Programa nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, te su gerontodomaćica, gerontodomaćin i pomoćni radnik skrbili za 50 korisnika/ca na području općine Promina. Provoditelj Programa je i dalje Organizacija za građanske inicijative (OGI), koja ima dugogodišnje iskustvo u provedbi projekata, prvenstveno onih financiranih sredstvima Europske unije (Phare, CARDS, IPA).

Unapređenje kvalitete življenja i osiguranje dostojanstvenog života za najranjivije skupine starih i nemoćnih osoba na ovom području, te smanjenje njihove socijalne izoliranosti se i dalje ostvaruje kroz aktivnosti kao što su organiziranje prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena, psihosocijalne podrška i posredovanje pri ostvarenju različitih prava (zdravstvene participacije, dostava lijekova, prijevoz liječniku…). Izvoditelji s područja općine Promina koriste službeni općinski automobil isključivo za aktivnosti potrebne za uspješnu provedbu Programa. U provedbi Programa aktivno surađujemo s domovima zdravlja, Centrima za socijalnu skrb, Crvenim križem, Caritas-om, policijom, vatrogascima i sa provoditeljima istih i sličnih Programa na drugim područjima.

Tijekom 2011. godine ukupno 6 korisnika/ca s područja općine Promina je preminulo, otišlo u dom za starije i nemoćne ili preselilo kod djece, nakon čega su uključeni novi korisnici. Dobiveno je i nekoliko vrijednih donacija, pa je tako tijekom uskrsnih blagdana podijeljeno 7 doniranih vreća od 25 kilograma brašna, te veća količina pelena za odrasle i odjeće u vrlo dobrom stanju. Kriterij po kojemu je podijeljeno brašno je bila materijalna situacija korisnika/ce, uz uvjet da je korisnik/ca sposoban/na adekvatno iskoristiti donirano brašno. Neposredno prije Božića je na području općine Promina izvršena podjela donirane kave i ručnika svim korisnicima. O provedbi Programa je napravljen tv prilog koji je emitiran u emisijama Prizma i Treća dob, te u središnjem Dnevniku na Hrvatskoj radio televiziji, kao i članci objavljeni u tjedniku „Šibenski list“ od 12. veljače i 25. listopada 2011. i „Slobodnoj Dalmaciji“ od 27.listopada 2011. Nakon prošlogodišnje objave članka na promina.blog.hr-u, zaprimili smo brojne pozive, prvenstveno iseljene djece i rodbine, koji su bili zainteresirani za uključivanjem njihovih roditelja i rođaka u Program.

Za sve informacije o provedbi Programa slobodno se obratite na adresu Organizacija za građanske inicijative, Kralja Zvonimira 10, Drniš ili na broj telefona (022) 888 606.

Miroslav Petrović,
voditelj Programa


***********************************************************************


Miroslave, hvala puno na Izvješću!

- 21:59 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 26.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VI dioPrvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu šesta Odluka.


************************************************************


6
Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj178/04, 111/06,60/08 i 87/09) i članka 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,129/05 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Promina

Članak 2.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove određene zakonom kojim se propisuje način gospodarenja otpadom.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriterijima kako slijedi :

Domaćinstva – prema broju članova,
Kuće za odmor - fiksna naknada,
Sve ostale vrste gospodarstva – prema količini (obujmu)i intenzitetu odvoza.

Članak 3.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom određuje cjenikom
EKO Promina d.o.o.

Cjenik iz stavka 1.ovog članka komunalno društvo donosi sukladno pozitivnim propisima.

Članak 4.

Na komunalne usluge iz članka 3.ove odluke određuje se prema kriterijima određenim u članku 2.

Članak 5.

Intenzitet odvoza otpada sukladno mjesnim potrebama određuje komunalno društvo.

Članak 6.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio komunalno društvo.

Obveznici iz članka 1.ovog stavka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada sukladno članku 4.ove odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Općine Promina.

Članak 7.

Na području Općine Promina isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava obveznike plaćanja komunalnih usluga.

Članak 8.

Obveznik plaćanja komunalne usluge je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstva, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15.dana od nastanka promjene

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po stavku 1.ovog članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 9.

Obveznik plaćanja može račun za pruženu uslugu platiti na način utvrđen važećim propisima.

Rok za podmirenje računa je 21. ( slovima : dvadeset i jedan ) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko obveznik plaćanja ne plati račun u navedenom roku isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Podaci o broju članova domaćinstva dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje 9, te uvidom na terenu.

Članak 11.

Obveznici plaćanja komunalne usluge odgovaraju za održavanje posuda za otpad te su dužni posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo
isporučitelja usluge te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 011-03/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Strana 78 - Broj 4 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Petak, 27. travnja 2012.

************************************************************


"Podaci o broju članova domaćinstva dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje 9, te uvidom na terenu".??????

- 17:16 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 24.05.2012.

Pozdrav iz….

Prije nekoliko dana, objavio sam post pod naslovom:
„Razvodje kuća Duancic“
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630783836/razvodje-kuca-duancic.html

Tema posta je moje saznanje da u Razvođu jedna djevojčica ima razglednicu staru preko 100 godina….(više u samom postu).

Ostaje nam da se zapitamo, da li je to jedina tako stara razglednica sa prostora općine Promina?

Da li netko zna odgovor?

Moj prijatelj inž Škarica, donedavno i radni kolega…strastveni je sakupljač razglednica Knina i Krke.
Zajedno sa svojim prijateljem Zvonimirom Šuljkom, tiskao je knjigu „Knin na starim razglednivama i vedutama“ (a sponzor tiskanja-objave je bio Grad Knin-moram to obavezno spomenuti).
Jednog dana, navratio je do mene kući i donio mi jednu razglednicu Oklaja, staru 20-30 godina.

„Vidi Sanko- jel' ti poznata ova razglednica“
-Ma je' inžinjeru…imam je ja negdje već skeniranu….al' baš mi je drago što ste mi je donijeli…
Igrom slučaja, razglednicu koju sam držao u ruci, napisala je moja teta Milena, sestra moje pokojne majke….i poslala je svojoj teti u Vinkovce….
Koja slučajnost, da ta razglednica na kraju završi u mojim rukama?!

I reče meni inž Škarica između ostalog; „Znaš Sanko, u Zagrebu ti ima jedan strašan kolekcionar razglednica. Jedva sam ga nagovorio da mi pokaže svoju zbirku. Pa to je nešto fenomenalno-To nitko nema, što on ima!,
Inače, on ti je porijeklom iz Promine…otac mu je tu iz čini mi se Bogatića…Čitluka?.“
(Rekao mi je i prezime Gluić, ili Gluović…ali sad više nisam siguran u točnost tog podatka).

Uglavnom, da skratim...postoje ljudi koji imaju bogate zbirke razglednica iz našeg kraja, samo je pitanje hoćemo li imati priliku ugledati ih jednom u knjigama koje se bave tom tematikom.

Čitajući komentar @nečmenjanke:

„Ja san čula od pok. ćaće , da moj kum Garan ( proša si kraj njegove kuće , kad si dokumentira Nečven , priko puta one bakice šta se ispovidala) tkđ. ima razglednicu ili fotografiju , više se ne sićan šta o to dvoje , svoji ' dvora ' iz tog vrimena ..
Pa eto , mislin da bi te možda zanimalo...“

…sjetim se svoje zbirke skeniranih „Starih slika Promine“…
Zbirke koju sam sanjao jednog dana izraditi, napraviti izložbu u Domu kulture, ili osnovnoj školi…i ostaviti je trajno izloženu, kao svjedočanstvo jednog „zaboravljenog“ vremena našoj djeci…
...sjetim se crno-bijelih razglednica...

Evo ih nekoliko iz Promine sedamdesetih godina prošlog stoljeća….
(na drugoj je Garanova kuća, dvorište sa kuglama pored vrata)Serija je to od 10 razglednica ako se ne varam, a meni nedostaje tri komada da bi zbirka bila potpuna.

Evo i jedna još dosta starija sa motivima Bilušića Buka (već sam je jednom objavio na blogu);Nadam se da vam se razglednice sviđaju.

(Sad bi bilo zanimljivo kad bi vas ja zamolio da mi pošaljete skeniranu koju razglednicu iz Promine, ako je imate....a vi je poslali....
...ali znam da od tog nema ništa..pa zanemarite ovu zadnju rečenicu).


Nadopuna posta 01.06.2012

Pronašao sam na web stranici "aukcije.hr", još jednu razglednicu "Pozdrav iz Mratova"-evo i nje;Nadopuna posta 11.08.2012

Iz Arhive profesora Ante Vladimira Bikića, dobio sam IV-tu iz kompleta crno-bijelih razglednica, evo i nje:
Nadopuna posta 30.04.203

Puljanka Jadranka, poslala mi je sljedeću razglednicu:
Oznake: Pozdrav iz...

- 17:39 - Komentiraj post (2) - Link posta

srijeda, 23.05.2012.

Kandidacijske liste za Općinsko Vijeće u Promini

Već sam pisao da je Vlada RH raspisala izbore za Općinsko vijeće općine Promina, za 17. lipnja 2012. godine-Link.

Jučer je (22.05.2012) „Općinsko izborno povjerenstvo Općine Promina“ objavilo sljedeće Priopćenje:Ili jednostavnim rječnikom rečeno, svi oni koji se planiraju kandidirati za Općinsko vijeće Općine Promina, ovih dana će krenuti put Općine.

Ili točnije rečeno, ovih dana će se sastati stranke i nezavisne liste koje djeluju u Općini Promina, i sastaviti kandidacijske liste- prijedlog svojih 11 kandidata za mjesta Vjećnika u Općinskom vijeću Općine Promina.

Tko će biti kandidati za OV, ostaje nam da vidimo....


Oznake: općina promina

- 09:53 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 22.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….V dioOpet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu peta Odluka.


************************************************************
5
Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98), članka 35. i 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 36/09), članka 13. Odluke o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 4/12) i članka 18. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj10/09),Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

1. Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme za nove korisnike određuje se kako slijedi:
E = (A + B) x C x D
gdje je
E = ukupnanaknada za korištenje parcele na groblju.
A = tržišna vrijednost zemljišta po m2
B = trošak komunalnog opremanjagroblja sa infrastrukturom ipripadnim uređajima po m2
C = ukupno pripadajuća površina grobnog mjesta izražena u m2
D = atraktivnost lokacije u bodovimaod 0,75 – 1,25 iznosi: 3.442,70 kuna.

2. Naknada za korisnike grobnog mjesta iz članka 66. Odluke o grobljima iznosi: 100,00 kuna.

Članak 3.

Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme iz čl.1. točke 1. i 2. uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Grobna naknada koristi se namjenski za održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.
Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta uplaćuje se na žiro račun Općine Promina sukladno izdanom rješenju o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.

Članak 4.

Iznos naknada iz čl.2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji nemaju stalno prebivalište u Općini Promina, a državljani su Republike Hrvatske, uvećava se za 50%.

Članak 5.

Iznos naknade iz članka 2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji su strani državljani uvećava se za 100%.

Članak 6.

Svi ostali uvjeti koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom utvrdit će se između korisnika grobnog mjesta i načelnika Općine Promina odnosno Uprave groblja.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 363-01/12-01/ 2
Ur.broj: 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Objavljeno :Petak, 27. travnja 2012. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Strana 77-- Broj 4

************************************************************

Oznake: općina promina

- 16:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 21.05.2012.

Prva pričest u Promini

Jučer je (nedjelja 20.05.2012) bila Prva pričest i Promini.

Tri djevojčice, Ivana, Anđela i Dora, vjerojatno su s nestrpljenjem čekale ovaj dan.
Veselo su s roditeljima došle na misu, sjele na svoja mjesta…živile svoj san.
Iza njih, u klupe su sjeli njihovi roditelji, djedovi, bake….i s ponosom gledali svoje ljepotice.

Mislim da nema ništa ljepše, nego gledati sretne i zadovoljne ljude, sretne i zadovoljne obitelji na okupu.

Oltar je za ovu prigodu bio posebno ukrašen.
Panj sa tri grozda…a na grozdovima imena Ivana, Anđela, Dora….
Prva asocijacija mi je odmah bila „Neka raste loza naša“- natpis kojim Miljevčani dočekuju svoje goste.

I zapitam se-Raste li još loza naša?

Naše ljepoptice su eto, prva generacija nakon rata koja nema samostalan razred, nego nastavu pohađaju u „spojenim razredima“.

Što je tu je….

Iskrene čestitke djevojčicama, njihovim majkama i očevima, i fra Kreši što ih je lijepo za Prvu pričest pripremio!Oznake: religija

- 17:34 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 20.05.2012.

Sa Blogovima-Blogerima nestali i svi njihovi komentari?


(ilustracija pronađena na web-u)

Malo sam prolistao arhivu svog bloga, bacio oko na stare postove…i vidim da nešto ne štima!?

Dobro, postovi su OK, ali nekih komentara ili bolje rečeno Blogera-komentatora nema?

Primjetio sam da su prije mjesec- dva dana počeli nestajati neki „uspavani“ blogeri.
Nisam tome pridavao neku važnost. Pomislio sam možda su sami izbrisali blogove, ili ih je Uredništvo blog.hr-a iz nekog razloga uklonilo.
Ali, gledam sada neke svoje postove, i vidim da su nestankom tih Blogera, nestali i svi njihovi komentari na mom Blogu?

Sada kvalitetne, zanimljive rasprave koje su se vodile pod raznim postovima, jednostavno gube svoj smisao.

Evo jednog primjera pod linkom: http://promina.blog.hr/2010/03/index#1627300356

Eto, svi vi koji budete čitali komentare pod postovima, i primjetite da nešto ne štima, unaprijed primite moju ispriku zbog novonastale situacije, na koju ja kao urednik bloga jednostavno ne mogu utjecati.

Pitanje na kraju za Uredništvo Blog.hr-a, ako slučajno pročita ovaj post…

Može li se greška popraviti- izgubljeni komentari vratiti?

- 20:30 - Komentiraj post (6) - Link posta

petak, 18.05.2012.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu komunalnog redara u općini Promina
Evo jednog oglasa iz "Narodnih novina" kojeg možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2315847.html


********************************************************************************

Klasa: 112-02/12-01/1
Urbroj: 2182/09-12-01 od 2. V. 2012. (1197)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Promina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu komunalnog redara na neodređeno vrijeme.


Opći uvjeti za prijem u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema građevinskog ili drugog tehničkog smjera

– poznavanje rada na računalu

– jedna godina radnog iskustva u struci

– vozačka dozvola B-kategorije

– položen državni stručni ispit ili obveza njegova polaganja u roku od jedne godine od prijema u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08).

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta), ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Intervjuom će se provjeriti samopouzdanje, odlučnost i komunikativnost kandidata.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Promina: www.promina.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči općine Promina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– kratak životopis

– preslik osobne iskaznice

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj, komunalni redar«, na adresu: Općina Promina – Put kroz Oklaj 144.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Promina

********************************************************************************


Oglas je objavljen u "Narodnim novinama" br.: 56-17.05.2012. godine.

Oznake: općina promina

- 21:09 - Komentiraj post (0) - Link posta

Sedmi susret vinara Šibensko-kninske županije Skradin 2012.-Nagrađeni vinariVeć sam najavio „Sedmi susret vinara Šibensko-kninske županije Skradin 2012“ po linkom...

A u postu (pod već navedenim linkom) sam napisao:

„Ostaje nam da vidimo hoće li i ova godina biti bogata nagradama za Prominjce, kao i dosadašnje“.

Naravno da su Prominci i ove godine osvojili nagrade u Skradinu!

Na web stranici Šibensko-kninske županije pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/index.asp?dID=957

…možete pročitati sljedeći tekst:******************************************************************

7. Susret vinara Šibensko-kninske županije – Skradin 2012.

U organizaciji Društva agronoma Šibensko-kninske županije i Poljoprivredne savjetodavne službe Šibensko-kninske županije u subotu 15. svibja 2012 godine,u Skradinu, održan je „7. susret vinara Šibensko-kninske županije“.

Susret je organiziran pod pokroviteljstvom Šibensko-kninske županije i Grada Skradina, a suorganizatori su ŽK Šibenik i Obrtnička komora Šibensko-kninske županije.

Ocjenjena su 43 vina,
-17 bijelih 26 crnih,
-29 u kategoriji otvorenih vina,
-14 u kategoriji buteljiranih.

Kategorija bijela otvorena vina

1. MJESTO - OBJAVA d.o.o, iz Kijeva – POŠIP
2. MJESTO MILE MALEŠ iz Mirlović Zagore– PINOT SIVI
3. MJESTO MILE MALEŠ – DEBIT

Kategorija crna otvorena vina

1. MJESTO –JOSO SKELIN iz Drinovaca - CABERNET SAUVIGNON
2. MJESTO – JADRANKA GRCIĆ iz Drniša - MERLOT 2011
3. MJESTO – JOSO SKELIN - MERLOT

Bijela buteljirana vina

1. MJESTO – OBJAVA d.o.o. - MARAŠTINA 2010.
2. MJESTO – LASIN d.o.o. iz Oklaja – MARAŠTINA 2011.
3. MJESTO – JOSO SLADIĆ iz Plastova–MARAŠTINA 2010.

Crna buteljirana vina DIPLOME

1. MJESTO - MARKO DUVANČIĆ iz Oklaja – „Titius“ - MERLOT BARRIQUE
2. MJESTO – OBJAVA d.o.o. - MERLOT BARRIQUE
3. MJESTO - STIPE KNEŽEVIĆ iz Oklaja– MERLOT 2011.

Na 7. susretu vinara Šibensko-kninske županije održano je niz stručnih predavanja:
Zakonska regulativa u vinogradarstvu - Marko Dobrić, PSS Šibensko-kninske županije, te Priprema, primjena i čuvanje zaštitnih sredstava na PG-ima - Gordana Kožarić-Silov.
PSS Šibensko-kninske županije nakon stručnih predavanja jučer je izabralo i najbolja vina i to u kategoriji otvorenih vina (bijela i crna) i buteljiranih vina (bijela i crna).


******************************************************************Kao i svaki put do sada, s guštom čestitam svim vinarima na osvojenim nagradama, a posebno našim Prominjcima koji su u tekstu navedeni kao:

LASIN d.o.o. iz Oklaja – MARAŠTINA 2011.,
MARKO DUVANČIĆ iz Oklaja – „Titius“ - MERLOT BARRIQUE
STIPE KNEŽEVIĆ iz Oklaja– MERLOT 2011.


Oznake: Prominski vinogradari

- 12:49 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 17.05.2012.

Prijevremeni izbori u Promini 17.06.2012 godineDanas je Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 27. sjednica, pod točkom 17. dnevnog reda, raspravljala i usvojila „Prijedlogu odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina“

Link na sadržaj Sjednice:
http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/27_sjednica_vlade_republike_hrvatske

Link na :Odluku

Evo Prijedloga prihvaćene Odluke u cjelosti:

**************************************************************************

PRIJEDLOG

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 10/02, 155/02,45/03, 43/04, 40/05 i 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 2012. godine donijela

ODLUKU o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina

I.
Raspisuju se prijevremeni izbori začlanove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina.


II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. lipnja 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović


Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 02. veljače 2012. godine raspustila predstavnička tijela u općinama Posedarje i Promina.
Općinska vijeća općina Posedarje i Promina raspuštena su temeljem članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09 i 150/11).

Općinsko vijeće Općine Posedarje raspušteno je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA: 015-01/12-09/05, URBROJ: 5030106-12-1, a Općinsko vijeće Općine Promina Rješenjem KLASA: 015-01/12-09/06, URBROJ: 5030106-12-1. Navedena rješenja stupila suna snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 15 od 02. veljače 2012. godine.

Nastavne na navedene odluke, a sukladnočlanku 86. stavku 1. točki 1. Zakona olokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske imenovala je povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti raspuštenih predstavničkih tijela.

Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/06, URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače2012. godine imenovan je povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iznadležnosti Općinskog vijeća Općine Posedarje, dok je Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/07,URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače 2012. godine imenovan povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Promina.

Odredbom članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi propisano je da protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu u roku od 8 dana od dana objave rješenja o raspuštanju.

U konkretnim predmetima Općine Promina i Općine Posedarje podnesene su tužbe protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela tih jedinica.

Tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 09. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja Općine Posedarje, zastupane po općinskom načelniku i predsjedniku raspuštenog Općinskog vijeća protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem: UsI-305/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 05.travnja 2012. godine presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nadalje, tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 10. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina protivtuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem:UsI-306/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 02. svibnja 2012. godine presudu kojom seodbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nastavno, sukladno članku 85. stavku 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ukoliko je predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela protiv rješenja VladeRepublike Hrvatske o raspuštanju podnio tužbu nadležnom upravnom sudu, a tužba je odbačena ili odbijena, Vladaće raspisati prijevremene izbora za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke nadležnog upravnog suda u „Narodnim novinama“.

U članku 4. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisuje Vlada Republike Hrvatske.
Točan datum održavanja izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora.

Stavkom 4. istogčlanka Zakona utvrđeno je da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Na temelju navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci.

**************************************************************************

Eto ga "Neka igre otpočmu"!

Oznake: općina promina

- 15:33 - Komentiraj post (0) - Link posta

Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA" II dio


(ilustracija)

Prije više od dvije godine napisao sam post pod naslovom:

„Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA"

Link: http://promina.blog.hr/2010/02/1627294164/natjeaj-za-izbor-direktora-komunalnog-poduzea-ekopromina.html

U tom postu sam se bavio temom kako bi trebao izgledati natječaj za zapošljavanje direktora „EKO Promine“.

Nakon više od dvije godine.....

....danas je SKUPŠTINA EKO PROMINE d.o.o. u "Šibenskom listu" objavila sljedeći natječaj:

****************************************************************************

Na temelju članka 422 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj : 152/11) i članka 13. izjave o osnivanju EKO PROMINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Skupština društva dana 2. svibnja 2012. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za imenovanje direktora društva

1. Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:


• Hrvatsko državljanstvo što dokazuje domovnicom ili preslikom domovnice
• Visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, što dokazuje diplomom ili preslikom diplome
• Radno iskustvo u trajanju od minimalno jedne godine, što dokazuje preslikom radne knjižice
• Da udovoljava uvjetima iz članka 239.Zakona o trgovačkim društvima, što dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju ne starijim od 6 mjeseci.
• Da uz molbu priloži program rada za društvo za svoj izborni mandat od 4 godine.

Ugovor o radu zaključuje Skupština društva s punim radnim vremenom.

Visinu plaće ugovara Skupština ovisno o izvršavanju programa rada i uspješnosti poslovanja društva.

Direktor se bira na 4 godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i s priloženim programom rada podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Šibenskom listu na adresu:

EKO PROMINA d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Skupština društva, Put kroz Oklaj 144,
s naznakom 'Za natječaj - ne otvaraj'.

O izboru će svi kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

SKUPŠTINA EKO PROMINA d.o.o.

****************************************************************************Evo i spomenutog: „Zakon o trgovačkim društvima – čl. 239.“

(1) Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.

(2) Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. U statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave.

Članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno dijelo iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.
Riječ "Skupština"

-"skup većega broja ljudi; predstavničko tijelo što ga tvore birani ili delegirani zastupnici (usp. parlament, sabor)"

...u ovom slučaju gubi svoj izvorni smisao.

Skupština u "Eko Promini" je jedna osoba- Načelnik općine Promina.Nadopuna posta 22.05.2012-utorak


Na web stranici hzz-a pod linkom:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54760613
(link vrijedi dok vrijedi i oglas)
možete pročitati natječaj za isto radno mjesto:


******************************************************************************


DIREKTOR/ICA KOMUNALNOG PODUZEĆA

Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Natječaj vrijedi od: 21.5.2012
Natječaj vrijedi do: 29.5.2012

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:1 godina

Ostale informacije:
UVJETI:VSS EKONOMSKOG ILI PRAVN0G SMJERA,
1 G0DINA RADNOG ISKUSTVA,
INFORMATIČKA ZNANJA.
VOZAČKI ISPIT "B" KAT.,
KOMUNIKATIVNOST,
OTVORENOST..
OSOBNI DOLAZAK ILI PISANA ZAMOLBA NA ADRESU:
EKO PROMINMA d.o.o.,
PUT KROZ OKLAJ 129,22303 OKLAJ

Poslodavac:

EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Kontakt:

osobni dolazak: EKO PROMINA D.O.O.PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ
pismena zamolba: EKO PROMINA d.o.o.,PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ


******************************************************************************Isto radno mjesto, a podatci različiti????

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi????

Sjedište EKO Promine?

"EKO PROMINA d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Skupština društva, Put kroz Oklaj 144,
s naznakom 'Za natječaj - ne otvaraj'."

"pismena zamolba: EKO PROMINA d.o.o.,PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ"

I gdje sad da se obrate budući direktori?-
Put kroz Oklaj 144 ili PUT KROZ OKLAJ 129

Na svu sreću, Oklaj je malo mjesto, i koga god upitate "Gdje je EKO-Promina?", odgovor će stići za sekundu...

Oznake: općina promina

- 12:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 16.05.2012.

Razvodje kuća Duancic

Prije nekoliko dana napisao sam post pod naslovom:

Od Promine do Kanade…i natrag

Link

„Sastanem se tako s časnom sestrom Duvnjak…i ona mi između ostalog kaže kako je bila na Krizmi prije nekoliko dana u Promini, i kao dar jednoj djevojčici poklonila razglednicu Razvođa, staru više od 100 godina!- i eto meni teme za novi post….“

Jučer sam uspio doći do razglednice koju spominje časna sestra Duvnjak.
Skenirao sam razglednicu-dopisnicu, i evo je (s jedne i s druge strane):

Razglednica je tu, ali, koju nam ona priču priča?

-Gdje je nastala fotografija za razglednicu?
-Tko je obitelj na razglednici?
-Tko je „Izdavatelj:P. Duancic“?

Vjerojatno i svi vi koji gledate razglednicu već imate u mislima cijeli niz pitanja….a možda i odgovora?

Evo što sam ja saznao na ovu temu….

Na razglednici-dopisnici prvo su mi za oko zapeli zidovi sa vratima i prozorima sa lijeve i desne strane kuće, kao i sama kuća na kat.

Gdje bi to moglo biti???

Pa to je kuća pokojnog Baje, pored puta u Razvođu!-bila je prva asocijacija.

Ajmo reć' da je to točno…ali tko je onda P. Duancic?

Igrom slučaja, pričao sam s prijateljem na ovu temu, i on se odmah ponudio da će nazvati svoju tetu, suprugu pokojnog Baje, da provjeri zna li ona što o ovoj razglednici.

Tetka je kao iz topa odgovorila da ona ima istu razglednicu…i između ostalog sam saznao još sljedeće;

Na razglednici se nalazi obitelj Filipa Duvančića.

Uz njega je na fotografiji njegova supruga (ime zaboravljeno), i sinovi Slavko i Vlade, i dvije kćeri čija su imena također zaboravljena.

Razglednica je nastala kao uspomena na mjesto na kojem je trebala biti sagrađena tvornica manistre, ali se očito nešto zakompliciralo pa se od toga odustalo.

Logično je zapitati se što se kasnije događalo s tom obitelji, s obzirom da su već prije više od sto godina bili toliko napredni da naprave vlastitu razglednicu?- Kad su bili toliko bogati da su planirali gradnju tvornice manistre u Promini, u Razvođu?

Sinovi Filipa Duvančića školovali su se i završili za doktore i živjeli u Zagrebu. Navodno su i njihova djeca nastavila njihovim stopama….i ta „loza“ Duvančića i dan danas živi u Zagrebu.

Ime Filip se prije sto godina izgovaralo u Promini kao Pilip, tako da je „Izdavatelj P Duancic“ zapravo Filip Duvančić, samo je netko „F“ zamjenio sa „P“, odnosno napisao ime onako kako ga je čuo.


Pokušat ću predočiti koliko je stara Razglednica pomoću imena ljudi kojih se Prominjci sjećaju ( a nisu na razglednici).

Filip Duvančić je bio stric pokojnom Romi koji bi da je živ imao vjerojatno oko 100 godina!
Pokojni Rome je otac pokojnog Baje (koji bi da je živ imao oko 70 godina) kojeg spominjem na samom početku priče kao vlasnika kuće.

Naravno da bi se na ovu temu napisati još priča i priča.

Tko zna…možda netko komentarom proširi moja saznanja?

(Nadam se da mi obitelj Duvančić neće zamjeriti što u priči spominjem članove njihove obitelji po nadimcima, ali oni su po njima bili daleko poznatiji nego po imenima.)


Oznake: Razvođe

- 19:32 - Komentiraj post (4) - Link posta

utorak, 15.05.2012.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina-pravovaljano

Prije više od tri mjeseca (02.02.2012) Vlada RH donijela sljedeće

Riješenje:

"Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog
vijeća prestaje mandat"


O tome sam pisao pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/02/1629908384/raspusta-se-opcinsko-vijece-opcine-promina-a-clanovima-opcinskog-vijeca-prestaje-mandat.html

Ukratko:

"S obzirom da je utvrđeno da prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. godinu nije postupljeno na zakonit način te da proračun kao opći akt nije donesen na propisan način, ocijenjeno da su se ispunili uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća propisani odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi".

"Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu, u roku od 8 dana od dana objave Rješenja".

...više o ovoj temi i samom Rješenju Vlade RH pod već navedenim linkom..


Predsjednik Općinskog vijeća podnio je tužbu nadležnom upravnom sudu protiv Rješenje Vlade, i nakon tri mjeseca imamo presudu Upravnog suda koju možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_53_1344.html

***************************************************************************

UPRAVNI SUD U SPLITU

1344

PRESUDA

Upravni sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Leandre Mojtić predsjednice vijeća, Sande Crljen Ivančić i Silvia Čovića članova vijeća te Ljiljane Lijić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina kojeg zastupa opunomoćenik Odvjetničko društvu Primorac i partneri, j.t.d. u Splitu, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa opunomoćenica Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, Zagreb, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina, nakon održane usmene i javne rasprave zaključene dana 24. travnja 2012. a objavljene 2. svibnja 2012.

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

»Poništava se rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.«


II. Odbija se zahtjev tuženika za naknadom troškova upravnog spora kao neosnovan.

III. Ova presuda objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade RH koji preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća te da će se sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osigurati u općinskom proračunu, koje rješenje je stupilo na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv navedenog rješenja tužitelj Rajko Žulj predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, pravodobno je podnio tužbu opširno i detaljno navodeći i obrazlažući razloge podnošenja iste, navodeći da je pobijano rješenje doneseno suprotno Zakonu jer da se temelji na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, da ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, jer da se u obrazloženju rješenja osim uopćenih i paušalnih tvrdnji o utvrđenim nepravilnostima u radu Općinskog vijeća, ne navode konkretni propusti zbog kojih je došlo do nepravilnosti. Tužitelj u tužbi, nadalje u bitnom navodi, da se pobijano rješenje temelji na Nalazu Ministarstva uprave koje je sačinjeno na temelju krivotvorenog zapisnika s održane 22. sjednice Općinskog vijeća, koji zapisnik je Ministarstvu uprave dostavio načelnik Općine Promina gosp. Paul Cota, u kojem zapisniku da su navedene neistinite činjenice i koji zapisnik da nije potpisan od strane zapisničara i predsjednika Općinskog vijeća sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Promina, već da se na istom zapisniku nalaze oznake »v.r.« umjesto potpisa, kao i da je pečat na istom zapisniku upotrijebljen od neovlaštene osobe. Nadalje, navodi da se u predmetnom zapisniku, koji je dostavljen Ministarstvu uprave na zahtjev načelnika Općine Promina za raspuštanje Općinskog vijeća, nalaze točke dnevnog reda koje sadržajno ne odgovaraju dnevnom redu navedenom u pozivu za predmetnu 22. sjednicu Općinskog vijeća, da su usporedbom verificiranog i potpisanog zapisnika s predmetne sjednice Općinskog vijeća sa zapisnikom kojeg je načelnik Općine dostavio nadležnom Ministarstvu uprave, a na temelju kojeg zapisnika je i raspušteno Općinsko vijeće Općine Promina, razvidne i suštinske i sadržajne razlike i to u broju nazočnih članova na održanoj sjednici Općinskog vijeća, u broju nenazočnih članova na sjednici Općinskog vijeća, u broju glasova vijećnika koji su glasovali za amandmane kao i za pojedine točke dnevnog reda navedene sjednice, da u istom zapisniku nije jasno i nedvojbeno utvrđen prekid i nastavak sjednice, zatim glede izglasavanja amandmana vijećnika te samog akta tj. proračuna Općine Promina za 2012. godinu, radi čega predlaže da sud poništi osporeno rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina od 2. veljače 2012.

Tuženo tijelo Vlada Republike Hrvatske u odgovoru na tužbu navodi kako u cijelosti ostaje kod razloga osporenog rješenja, u bitnom navodeći, da je tužbeni zahtjev tužitelja neosnovan jer da je Ministarstvo uprave dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. utvrdilo nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina u pogledu održavanja nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, kao i nepravilnost uz sam postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012. godinu, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina. Tuženik nadalje navodi, kako su utvrđene nepravilnosti u radu navedenog predstavničkog tijela u cijelosti opširno izložene u naznačenom dopisu Ministarstva uprave, koji je priložen spisu, posebno ističući kako u postupku provođenja nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina, Ministarstvo uprave nije imalo razloga sumnjati u vjerodostojnost dokumentacije i to upravo u vjerodostojnost Zapisnika o održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća dostavljenog od strane tijela lokalne jedinice, u konkretnom slučaju izvršnog tijela, odnosno općinskog načelnika gosp. Paula Cote i to posebno stoga što je istovjetni Zapisnik Ministarstvu uprave dostavljen i od strane Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Također navodi, da ima razloga sumnjati u vjerodostojnost Zapisnika na koji se poziva tužitelj, u odnosu na Zapisnik s kojim je raspolagalo Ministarstvo uprave, jer su razlike u istim zapisnicima evidentne i sastoje se u pitanjima bitnim za ovaj upravni spor, radi čega tuženik sumnja i dovodi u pitanje eventualnu mogućnost naknadnog preuređivanja Zapisnika u dijelu koji se odnosi na odlučne činjenice za predmetni spor. Tuženik nadalje navodi, kako je tužitelj mogao izvršiti ispravke u odnosu na ukazane nepravilnosti i sačiniti novi zapisnik i to sve nakon što je tužitelj zaprimio dopis Ministarstva uprave o izvršenom nadzoru od 23. siječnja 2012., a u kojem dopisu je ukazano na utvrđene nepravilnosti, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća, a koji dopis je dostavljen tužitelju, općinskom načelniku, Ministarstvu financija i Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Slijedom navedenog tuženik predlaže predmetnu tužbu odbiti kao neosnovanu.

Kako su u konkretnom slučaju, pred ovim sudom zaprimljene dvije tužbe tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina od 17. veljače 2012., od kojih je jedna tužba i to ona od 16. veljače 2012. zavedena pod poslovnim brojem predmeta 3 UsI-363/12, to je sud odlučio navedene predmete spojiti radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja. Stoga je raspravnim rješenjem ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. temeljem odredbe članka 313. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/00, 117/03, 88/05. i 2/07.) u svezi s člankom 187. i člankom 188. Sudskog poslovnika (»Narodne novine«, br. 158/09, 3/11, 34/11. i 100/11.) radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja, pripojen spis ovog suda poslovni broj 3 UsI-363/12, spisu ovog suda koji se vodi pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12, tako da je postupak nastavljen u predmetu pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u isprave koje se nalaze u spisu i to: tužbu tužitelja od 10. veljače 2012. g., kao i uređenu tužbu od 15. ožujka 2012. g. (list 1 do 4 i 38 do 42 spisa); Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. (list 5 do 6 spisa); dopis Ministarstva uprave klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o izvršenom nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća (list 7 do 12 spisa); dopis načelnika Općine Promina Paula Cote Ministarstvu financija RH, klasa: 400-06/11-01/1, urbroj: 2182/09-11-01 od 13. siječnja 2012. naslovljen kao »Izvješće o neusvajanju proračuna Općine Promina za 2012.g.« (list 13 do 15 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011., klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji nije vlastoručno potpisan od predsjednika Rajka Žulja – neverificirani zapisnik (list 16 do 21 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011. klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji je vlastoručno potpisan od zapisničara Pavla Džape i predsjednika Rajka Žulja – verificirani zapisnik (list 23 do 28 spisa); Proračun Općine Promina za 2012. godinu KLASA: 400-06/11-01/1, URBROJ: 2182/09-11-01 (list 29 do 35 spisa); Očitovanje pročelnika Žarka Sumana na vijećničko pitanje (list 42 spisa); Odgovor na tužbu (list 46 do 50 spisa), kao i spis tuženog tijela dostavljen uz odgovor na tužbu; Statut Općine Promina; Poslovnik Općinskog vijeća Općine Promina; Zapisnik s održane javne rasprave pred ovim sudom od 24. travnja 2012. o saslušanju tužitelja kao stranke u ovom sporu i svjedoka Tihomira Budanka (list 60 do 64 spisa).

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja sud je utvrdio da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

Odredbom članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) je propisano da država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da se nadzor provodi na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadalje, odredbom članka 79. naprijed citiranog zakona, propisan je nadzor zakonitosti općih akata pa je tako stavkom 2. istog članka, propisano da su općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je upravo postupajući temeljem naprijed citirane zakonske odredbe članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Ministarstvo uprave provelo postupak nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici održanoj 29. i 30. prosinca 2011. g. Također je razvidno da je Ministarstvo uprave svojim dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća, utvrdilo nekoliko nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina i to nepravilnost vezanu za održavanje nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, nepravilnost vezanu uz postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012., kao i nepravilnost vezanu uz trenutak raspravljanja i odlučivanja o amandmanu na Prijedlog proračuna, te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. godinu obvezalo predlagatelja tj. općinskog načelnika da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine za 2012., radi čega je Ministarstvo uprave ustrajalo na ocjeni da je nedvojbeno ispunjen uvjet za raspuštanje predstavničkog tijela lokalne jedinice propisan odredbom članka 84. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jer da proračun Općine Promina za 2012. godinu nije donesen u skladu sa Zakonom.

Naime, uvidom u Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011. a nastavljene 30. prosinca 2011. (list 23 do 28 spisa), koji Zapisnik je tužitelj dostavio uz tužbu i na koji Zapisnik se tužitelj poziva kao na »verificirani zapisnik« i uvidom u takozvani »neverificirani zapisnik« sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011., a nastavljene 30. prosinca 2011., na temelju kojeg je Ministarstvo uprave izvršilo nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na spornoj 22. sjednici Općinskog vijeća i na temelju kojeg je sačinilo dopis o izvršenom nadzoru kojim je predloženo Vladi RH raspuštanje Općinskog vijeća pozivom na odredbe članka 84. stav 1. točke 3 i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, evidentne su razlike u sadržaju Zapisnika kao i u imenu osobe zapisničara koja je zapisnik sastavila, radi čega je ovaj sud zakazao i održao raspravu.

Radi utvrđivanja pravog činjeničnog stanja, na ročištu održanom 24. travnja 2012. sud je prihvatio predložene dokaze tužitelja te je izveden dokaz saslušanjem predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina Rajka Žulja kao stranke u ovom postupku, kao i dokaz saslušanjem predloženog svjedoka Tihomira Budanka, člana raspuštenog Općinskog vijeća, na okolnost osnovanosti traženja poništenja rješenja tuženika.

Sud je u cijelosti poklonio vjeru danim iskazima saslušanog tužitelja u svojstvu stranke i saslušanog svjedoka Tihomira Budanka, a koji iskazi su sadržani u zapisniku ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. (list 60 do 64 spisa) i to u odnosu na vjerodostojnost takozvanog »verificiranog zapisnika« kojeg je tužitelj dostavio uz tužbu. Naime, sud je cijenio istinitim iskaze tužitelja kao stranke u sporu kao i iskaze vijećnika Tihomira Budanka, koji je i predložio sporni amandman na prijedlog proračuna Općine Promina za 2012.:

– u pogledu broja prisutnih vijećnika prvog i drugog dana održavanja sjednice,

– u pogledu trenutka vremena napuštanja sjednice vijećnika Mladena Ujakovića,

– u pogledu obaviještenosti svih vijećnika o nastavku održavanja sjednice, koja je prekinuta 29. prosinca 2011. a nastavljena 30. prosinca 2011. cijeneći nespornim činjenicu da su svi, kako nazočni tako i nenazočni vijećnici pravodobno izviješteni o nastavku održavanja sjednice, a kao dokaz tužitelj je sudu dostavio i očitovanje pročelnika Žarka Sumana na navedenu okolnost (list 42 spisa),

– u pogledu vremena početka održavanja nastavljene 22. sjednice dana 30. prosinca 2011.

– u pogledu razloga zbog čega je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina zakazana i započeta 29. prosinca 2011. g. prekinuta i nastavljena 30. prosinca 2011.,

– u pogledu razloga predlaganja amandmana na Prijedlog proračuna za 2012. godinu,

– u pogledu predloženog proračuna i izglasavanja istog,

– u pogledu činjenice da je predloženi Proračun s prijedlogom amandmana prihvaćen od sedam članova Vijeća, a da je jedan član Vijeća ostao suzdržan,

– te konačno, u pogledu činjenice zbog čega se ime osobe zapisničara, dakle osobe koja je pisala takozvani »neverificirani zapisnik« (Žarko Suman), razlikuje od imena osobe koja je pisala takozvani »verificirani zapisnik« (Pavao Džapo).

Međutim, ono što je važno i odlučno za rješenje predmetnog upravnog spora je činjenica da i pored tako utvrđenog činjeničnog stanja i poklanjanja vjere danim iskazima saslušanog tužitelja Rajka Žulja, kao stranke i svjedoka Tihomira Budanka, i dalje ostaje nedvojbeno utvrđena činjenica da su i u takozvanom »verificiranom zapisniku« i dalje sadržane nepravilnosti počinjene u radu Općinskog vijeća Općine Promina radi čega je Ministarstvo uprave nakon izvršenog nadzora o zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici na kojoj je donesen Proračun općine Promina za 2012. godinu, i predložilo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina.

Naime, uvidom u takozvani »verificirani zapisnik« na koji se tužitelj poziva, kao nesporno je utvrđeno da je istovremeno i zajedničkom odlukom Općinsko vijeće većinom glasova vijećnika izglasalo amandman na Prijedlog proračuna te sam Proračun, da je točkom 2. istog Zaključka, sadržano da je predlagatelj prihvatio u pogledu povećanog iznosa iz točke 1. citiranog Zaključka, da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna Općine Promina za 2012. godinu (list 27 spisa), kao i da je u otpravku citiranog Zaključka o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. i to točkom 3. istog Zaključka, određeno da isti Zaključak stupa na snagu danom donošenja, da je citirani Zaključak vlastoručno potpisao predsjednik Rajko Žulj, koji otpravak Zaključka je tuženo tijelo dostavilo kao dokaz u svom spisu predmeta (list 56-59 spisa), a koju činjenicu nije osporio ni sam tužitelj u svom iskazu danom pred ovim sudom.

Odredbom članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisan je postupak donošenja akata, kao i vrijeme stupanja na snagu predloženih akata, pa je tako stavkom 3. istog članka, propisano da predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, da je dužan posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Nadalje, odredbom članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina je propisano da amandman koji je podnesen u roku, postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno glasuje, ako ga je, između ostalog, podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se suglasio predlagatelj akta, a što je u konkretnom upravnom sporu slučaj.

Odredbom članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisano je da ako konačni prijedlog akta, što bi u konkretnom slučaju bio prijedlog proračuna Općine Promina za 2012. nije podnio načelnik, da se o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio načelnik, glasuje odvojeno, dok je člankom 39. citiranog Poslovnika, propisano da se nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje o donošenju akta.

Odredbom članka 40. citiranog Poslovnika je propisan postupak donošenja akta po žurnom postupku pa je tako stavkom 5. istog članka propisano da predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po žurnom postupku, vijećnicima te načelniku ako on nije predlagatelj.

Na temelju ocjene dokaza izvedenih u ovom predmetu, pregleda navedenih isprava koje se nalaze u spisu kao i dostavljenom spisu tuženog tijela, te cijeneći iskaze saslušanog tužitelja kao stranke u sporu, kao i iskaz saslušanog svjedoka, nakon provedenog postupka i održane javne rasprave, ovaj sud je kao nespornim utvrdio postojanje nepravilnosti prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. na održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, te da Proračun kao opći akt nije donesen na propisan način sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao ni sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina.

Slijedom naprijed navedenih utvrđenja Vlada Republike Hrvatske, tuženik u ovom postupku je pravilno postupila kada je temeljem izvršenog nadzora zakonitosti rada na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, na kojoj je donesen Proračun Općine Promina za 2012. godinu, donijela osporavano rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.

Navodi tužbe ne dovode u sumnju zakonitost osporenog rješenja, budući je nakon provedenog postupka kao nesporno utvrđeno da Općinsko vijeće Općine Promina prilikom donošenja spornog Proračuna za 2012. godinu nije postupilo sukladno naprijed citiranim zakonskim i poslovničkim odredbama radi čega je temeljem odredbe članka 57. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, dalje: ZUS) Sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja te odlučio kao pod točkom I izreke.

Odluka o troškovima postupka temelji se na odredbi članka 79. ZUS-a i odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, br. 148/09, dalje: Tarife).

Odredbom članka 79. stav 1. ZUS-a propisano je da troškove spora čine izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora, te da troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu.

Kako je u konkretnom slučaju, u ovom upravnom sporu tuženo tijelo Vladu Republike Hrvatske zastupala Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, na temelju ovlaštenja danog zaključkom Vlade RH klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-5 od 29. ožujka 2012., dakle osoba koja nije odvjetnik niti spada u krug osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu, ili naknadu troškova nastalih povodom zastupanja u sporu, to je u skladu sa naprijed citiranim zakonskim odredbama valjalo odbiti zahtjev tuženika za naknadu troškova upravnog spora, a koji trošak bi se sastojao od nespecificiranog i neodređeno popisanog troška u vidu »putnih troškova na relaciji Zg – St – Zg i cestarine za autoput (ENC)«. Slijedom navedenog, valjalo je odbiti zahtjev tuženika za naknadom troškova predmetnog spora te odlučiti kao pod točkom II. izreke.

Temeljem odredbe čl. 85. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova presuda će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: 3 UsI-306/12
Split, 2. svibnja 2012.

Predsjednica Vijeća
Leandra Mojtić, v. r.

***************************************************************************

Zbog amandmana od 25.000,00 kuna.... Za koji dan....Vlada RH će raspisati izbore za Općinsko vijeće Općine Promina, koji će koštati ako je suditi po dosadašnjim izborima, negdje oko 100.000,00 kuna...

Tom iznosu treba nadodati i skoro 30.000,00 kuna koliko će nas vjerojatno koštati rad Povjerenika Vlade RH za ovih nekoliko mjeseci koliko obnaša svoju dužnost....

Ali sve je to ništa u odnosu na svu podijeljenost, svađe, mržnju... koju za sobom Izbori ostavljaju u Promini...


Oznake: općina promina

- 20:48 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 14.05.2012.

Od Promine do Kanade…i natrag

Priča o raseljavanju Promine je već stara, i „istrošena“ priča.
Malo se toga tu ima nadodati. Nekad nas je bilo puno (6500), danas nas je puno manje (1085)….i to je to.

Ali, ipak, nije baš sve tako jednostavno….i iza svake brojke krije se cijeli niz sudbina.

Kad bi netko postavio pitanje „Pa gdje su sada svi ti Prominjci?“- tko bi znao točan odgovor? tko bi znao gdje žive, rade, raduju se?

Ali, odgovor na sva ta pitanja ipak jednog dana stiže….

Prije nekoliko dana…u uobičajenoj šetnji sa suprugom ulicama Oklaja….zastanem pred još jednom novom osmrtnicom „Marija Duvnjak pok udova Ivana- rođena Berša“…Baka preminula u 93. godini….

Prezime Berša me je odmah potaklo na razmišljanja o mojim korijenima, mojoj baki Jeki, rođenoj Berša…koja bi da je živa sigurno znala reći koju riječ o Mariji….Možda bi mi znala reći i da li joj je to bliža ili daljnja rodica?

Ali bake nema…oca nema….i ostadoše moja pitanja bez odgovora…..

Ipak, sudbina je htjela da ova priča dobije svoj nastavak.Prekjučer mi je zazvonio mobitel, a prijetelj Kašnar je započeo priču:

„Živija Sany….Slušaj…tu sam sa obitelji pokojne bake Marije….Njezini sinovi…i rodbina htjeli bi te upoznati?“

-Mene- zašto?

„Ma pričali smo o svemu…pa tako i o Promina blogu. Oni ti žive u Kanadi, Zagrebu….i svi redovito prate Blog“

-Kad je tako… eto me odmah….


I tako, (jedostrano) poznanstvo iz virtualnog svijeta, dobilo je svoj nastavak u stvarnom svijetu….

Obitelj pokojne bake Marije srdačno me dočekala….Raspričali smo se o svemu i svačemu…
Prije svega o našoj rodbinskoj povezanosti, jer se na kraju ispostavilo da je moja pokojna baka Jeka tetka pokojnoj Mariji….
Pa malo o tome kako su prvo Marijini sinovi dospjeli u Kanadu….a prije trideset godina i ona sama…
Na red su došle i razne teme sa bloga…Razlozi zašto Duvnjaci u Kanadi prate Promina blog…Što se njihovoj rodici udatoj u Perice najviše svidjelo od fotografija…
Komentiranje detalja da na njihovoj konobi ( u Oklaju pored stare škole gdje je njihova obiteljska kuća) stoji uklesani natpis „G 1939 -Dunjak Ivan“, a da se oni zapravo prezivaju Duvnjak…itd..itd…

Uglavnom tužan povod za druženje, a s druge strane tako zanimljiv..
Bilo bi lijepo da nas je nešto drugo potaklo na upoznavanje…ali..što je tu je…

Tužan je to način za saznati odgovor na pitanja: „Pa gdje su sada svi ti Prominjci?“- Tko bi znao gdje žive?- Rade, Raduju se?

Na rastanku, jedan od sinova me zamolio da napravim nekoliko fotografija sprovoda, jer svi unuci i unuke i ostala rodbina koja žive širom svijeta, ipak nisu mogli doći na sprovod, pa da barem tako, putem fotografija prisustvuju istom….


I tako je nastao još jedan album fotografija u mojoj arhivi (ali i u obitelji Duvnjak, i Perica) koji će jednog dana svjedočiti kakvi su bili običaji prilikom sprovoda u Promini.

Kod nas je u Promini običaj da nakon sprovoda, obitelj pozove sve prisutne na sedminu, ili kako negdje drugdje zovu karmine.

Znate li zašto se u Promini zove baš „sedmina“?

Sedmina se nekad organizirala sa sedam ljudi koji su na sprovodu bili od najveće pomoći.

Trojica su bila zadužena za otvaranje groba (ili kopanje u zemlji grobnice), a četvorica su nosila pokojnika.
Nekad se davno nosilo pokojnika „na skalama“, i odmaralo na „počivalištima“….ali to je već sasvim nova tema.

Eto, vremena se mjenjaju, i na kraju sam i ja završio na sedmini, donoseći DVD sa fotografijama.

A tamo…opet nove informacije od naših raseljenih Prominjaca….

Sastanem se tako sa časnom sestrom Duvnjak…i ona mi između ostalog kaže kako je bila na Krizmi prije nekoliko dana u Promini, i kao dar jednoj djevojčici poklonila razglednicu Razvođa, staru više od 100 godina!- i eto meni teme za novi post….


Ali vratimo se opet obitelji pokojne bake Marije.

Danas je do mene došao jedan od sinova, i zamolio da se, ako je ikako moguće zahvalim na Promina blogu u njihovo ime svim Prominjcima što su ispratili njihovu majku Mariju na posljednje počivalište groblja kod crkve sv Mihovila u Oklaju. Oni su im od srca zahvalni.

Eto, prenosim ovim putem njihove zahvale, i pozdravljam obitelj Duvnjak koja je već danas na putu za Kanadu....- 11:39 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 13.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….IV dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je četvrta Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:

******************************************************************
Na temelju članka 18.Zakona o grobljima ( “Narodne novine”, broj 19/98 ) i članka 35. i 86.stavka 1.
i članak 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 ,129/05 i 36/09) ,Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o upravljanju grobljima

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima kao i izgradnja i uređenje grobova na području Općine Promina, a posebice odredbe glede:

- uvjeta uređenja i održavanja groblja od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- izgradnja i uređenje grobova,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- kaznene odredbe,
- nadzor nad provođenjem ove odluke i drugih mjera u svezi s grobljem, grobovima i pokopom umrlih i - prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Groblja na području Općine Promina u vlasništvu su Općine Promina.

Članak 3.

Pod grobljem u smislu ove odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Pratećom građevinom u smislu ove odluke smatra se mrtvačnica, kapelica na groblju i sl.
Pod grobnim mjestom u smislu ove odluke smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop umrlih osoba.
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove odluke razumijevaju se osobe koje su stekle pravo na određeni grob odnosno grobnicu (u daljnjem tekstu grobno mjesto) odnosno kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem ili su iste do stupanja na snagu ove odluke imale zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta.
Korisnik grobnog mjesta kojemu nije izdano Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, dužan je prijaviti činjenicu korištenja grobnog mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 4.

Na području Općine Promina ukop se obavlja na grobljima Razvođe, Sv. Mihovil, Sv. Martin, Bobodol i na groblju Lukar, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu s običajima.

2. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 5.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Komunalno društvo Eko-Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu:
Uprava groblja), kojeg je Općina Promina (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.
Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na području Općine Promina ili ih putem Ugovora na temelju raspisanog natječaja može ustupiti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 6.

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima te poslove pokopa umrlih osoba.

Uprava groblja obvezna je:

- upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara,
- osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 7.

Uprava groblja može uređivati svojim općim aktima odnose koji se odnose na djelatnost održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih mjesta, a koji nisu uređeni ovom odlukom, kao i rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o grobljima.

Članak 8.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Promina.

Članak 9.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnju novog groblja.

Članak 10.

Za uređenje i preinaku groba, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja.

Članak 11.

Izgradnja groblja financira se iz komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Promina i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz naknade koja se plaća za korištenje grobnog mjesta, te drugih prihoda od groblja.

3. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 12.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja rješenjem u smislu čl.13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu načelniku Općine Promina.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i visina naknade za korištenje grobnog mjesta.
Dodjelu grobnog mjesta Uprava groblja mora evidentirati u posebnu grobnu knjigu.

Članak 13.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Planu, a na način da su u najvećoj mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

-Plan svih groblja na području Općine Promina,
-Plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama,
-Grafi čki prikaz rasporeda,
a može sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje sukladno odredbama ove odluke odnosno kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članovi obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ove odluke smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan Općine Promina, a čija obitelj ima porijeklo iz Općine Promina, pod uvjetom da Uprava groblja raspolaže dovoljnim brojem praznih grobnih mjesta.

Članak 15.

Uprava groblja neće dati novo grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke već ima na korištenju grobno mjesto u kojem je moguć ukop.

Članak 16.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova svoje obitelji koji imaju pravo ukopa i uz suglasnost Uprave groblja, trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Promina, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 17.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Članak 18.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, Upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 19.

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanjem ponuda ili natječaja.
Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenje grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 21.

Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti samo na način određen Zakonom (odredbe o napuštenim grobovima).

Neće se smatrati napuštenim grobovima u smislu Zakona o grobljima:

- grobovi iz članka 11. stavak 3. zakona o grobljima,
- grobovi osoba koje su značajne za Općinu Promina jer su stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine Promina,
- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u Domovinskom ratu.

Općinsko vijeće utvrđuje popis umrlih osoba iz stavka 2. ovog članka.
Uprava groblja održava grobove iz stavka 2. ovog članka kao i uređenje i održavanje centralnog križa, a sredstva za održavanje osiguravaju se u proračunu Općine Promina.

4. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 22.

Uprava groblja grobno mjesto daje na korištenje na neodređeno vrijeme uz jednokratnu naknadu te se o tome donosi rješenje.
Jednokratna naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Visinu jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje Općinsko vijeće Općine Promina na prijedlog općinskog načelnika.
Visinu naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se odlukom o davanju suglasnosti općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva donesen na bazi procjene održavanja i uređenja groblja. Korisnik grobnog mjesta godišnju grobnu naknadu plaća u roku od 15. dana od dana ispostavljenog računa. Korisnik kojemu se grobno mjesto rješenjem dodjeljuje na korištenje ( u smislu čl. 12 ove odluke) dužan je platiti naknadu sukladno izdanom Rješenju o dodjeli grobnog mjesta odnosno u roku od 15 dana od dana izdavanja rješenja.

Članak 23.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu.
Godišnja grobna naknada uplaćuje se u korist komunalnog poduzeća a služi za održavanje infrastrukture groblja.
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se odlukom općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva.

5. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 24.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od posljednjeg ukopa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop može obaviti nakon proteka 30 godina od prvog ukopa.

Članak 25.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, a nema osigurano grobno mjesto i
- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop sve uz uvjet da Uprava groblja za to ima na raspolaganju slobodno grobno mjesto.

Članak 26.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.
Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop, može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 27.

Uprava groblja mora Planom uređenja i rasporeda grobova predvidjeti grobna mjesta za privremeni ukop.
Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom ili drvenom) lijesu i to najduže do 6 (šest) mjeseci.

Članak 28.

Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.
Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.
Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

Članak 29.

Obred pogreba vrši se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

6. UREĐENJE, ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 30.

Uprava groblja mora održavati i uređivati groblja u skladu s urbanističkim i sanitarnim propisima, kao i estetskim zahtjevima prilikom čega mora voditi računa o zaštiti okoliša.

Članak 31.

Uprava groblja mora imati:

1. Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave,
2. Položajni plan grobnih mjesta i grobnica,
3. Registar umrlih osoba,
4. Plan groblja kojim upravlja,
5. Detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova za svako groblje posebno, s točno navedenim grobnim poljem, glavnim putovima i stazama,
6. Detaljni plan za svako grobno polje s točno označenim redom,
7. Godišnji plan upravljanja groblja i
8. Pravila ponašanja na groblju.

Članak 32.

Pod održavanjem groblja u smislu ove odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada, održavanje mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Groblje održava i otpad uklanja Uprava groblja, koja je dužna donijeti Godišnji plan održavanja groblja.

Članak 33.

Uprava groblja je dužna je održavati groblje na način da groblje ili objekti na groblju budu uredni i čisti, a u funkcionalnom smislu ispravni sve na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja s grobnih mjesta dužna je ukloniti uvelo cvijeće i vijence po proteku roka od 15. dana a lampione i ranije.

Uprava groblja dužna je na pogodnim mjestima na grobljima osigurati pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostatka vijenaca i slično te odvoza i uklanjanja istih najmanje jednom mjesečno.

Članak 34.

Grobna mjesta koja su proglašena spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim, već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Nadzor održavanja i obnavljanja grobnih mjesta iz prethodnog stavka izvršava nadležno tijelo Općine Promina.

Članak 35.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze.

Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.
Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti
i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od mramora ili kamena, po obliku i načinu izvedbe moraju biti u skladu s mjesnim običajima.

Članak 36.

Uprava groblja dužna je odrediti vrijeme kojim se dopušta mještanima posjet na grobljima.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Uprava groblja dužna je obavijest iz stavka 1. ove odluke izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 37.

Na grobljima je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, staze i uređaje,
- obavljati bilo kakvu trgovinu,
- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno,
- bukom narušavati mir na groblju,
- dovoditi pse i druge životinje,
- neovlašteno kositi travu,
- gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,
- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,
- trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,
- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,
- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,
- sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,
- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,
- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, popločavanje, nasipavanje i slično) bez suglasnosti Uprave groblja.
Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

Članak 38.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama ili pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 39.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik, održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.
Uređenje i održavanje centralnog križa i spomen obilježja boraca antifašističke borbe II. svjetskog rata i spomen obilježja učesnika Domovinskog rata ako ih ima, obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine Promina.

7. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 40.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Natpisi na grobovima ili grobnicama osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog naroda, ako postojeći natpisi, ispisani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom smislu cjeloviti.

Članak 41.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.
Nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 42.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu važećih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.
U slučaju kada odobrenje za gradnju nije potrebno, uvjete gradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s Planom.

Članak 43.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkom pravilima.
Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;
- građevni materijal (opeka, šljunka, cement, vapno i drugo) može se držati na groblju samo kraće vrijeme
koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu uporabu groblja;
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihovog završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište
dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će uprava groblja imati u svezi s kolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i kamena kao i drugih otpadaka, uređenje putova i staza, utrošak vode, struje i slično.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radovima bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Članak 44.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Ovlaštena osoba izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno izvršeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu s dogovorom i suglasnosti Uprave groblja.
- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,
- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana.

U slučaju oštećenja drugih grobova, način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom kojeg sastavlja Uprava groblja sa strankama u sporu, na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

8. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM OD STRANE UPRAVE GROBLJA

Članak 45.

Uprava groblja dužna je:

- grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara, na način kojim se iskazuje poštivanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju,
- jednom godišnje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine Općinskom vijeću Općine Promina podnositi izvješće o radu,
- pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije,
odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

Članak 46.

Grobna mjesta daju se na korištenje na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik redovito plaća naknadu za održavanje groblja.
Grobna mjesta za koja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenima i mogu se ponovno dodijeliti na korištenje tek nakon proteka 15. godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno 30. godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta, za koje se prema prethodnom stavku smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploč, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba) nakon što plati dužan iznos grobne naknade sa zakonskom zateznom kamatom. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja dužna je prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku prenijeti ostatke preminulog iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
Za pokapanje posmrtnih ostataka u zajedničku grobnicu ne plaća se naknada.

9. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 47.

Grobna mjesta dodjeljuju na korištenje uprava groblja rješenjem u smislu čl. 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Dodjelu grobnog mjesta uprava groblja mora evidentirati u posebnu Grobnu knjigu.

Članak 48.

Radi dodjele na korištenje jednog ili više grobnih mjesta, Uprava groblja objavljuje oglas.

Oglas u smislu stavka 1. ovog članka objavljuje se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči uprave groblja. Datum objave smatra se datumom objave u javnom glasilu.

Člankom 49.

Oglas u smislu članka ove odluke sadrži podatke o groblju i pojedinačne podatke o grobnim mjestima koji se daju na korištenje (oznake površine, visina naknade ponude, prilaže se plan, grafi čki prikaz lokacije, odnosno grobnog mjesta).

Članak 50.

Po završetku roka za prikupljanje ponuda uprava groblja objavljuje izbor kandidata. Ako ima više kandidata nego raspoloživih grobnih mjesta, ili ako su dva ili više kandidata zainteresirana za isto grobno mjesto, prednost ima osoba s prebivalištem na području za koje je grobno mjesto namijenjeno.

Članak 51.

Ako se izbor kandidata ne može izvršiti na temelju kriterija iz čl. 49 ove odluke, izbor kandidata sa „istim rangom“ izvršit će se ždrijebom.
Pravila ždrijebanja iz stavka 1. ovog članka određuje i postupak provodi uprava groblja uz vođenje odgovarajućeg zapisnika.

Članak 52.

Nakon provedenog postupka u smislu članka 48., 49.i 50. ove odluke, uprava groblja donosi rješenje u smislu članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98).

Članak 53.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Pravo na stupanje robnog mjesta korisnik grobnog mjesta ugovorom može ustupiti trećim osobama a isprava o tome mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja ima više korisnika, za ustupanja prava korištenja groba trećim osobama potreban je njihov zajednički pristanak.

Članak 54.

Oprema i uređaji koji su izgrađeni na grobnim mjestima smatraju se nekretninama, pa stoga ako se ustupanjem grobna mjesta prodaju ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređenje grobnog mjesta, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

10. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 55.

Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničku grobnicu. Zajednička grobnica, odnosno grob, namijenjen je za ukop osoba koje nisu korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobno mjesto s pravom korištenja članova njihove obitelji.

11. OSNIVANJE I NAPUŠTANJE GROBLJA

Članak 56.

Općinsko vijeće Općine Promina prostornim planom utvrđuje izgradnju, odnosno rekonstrukciju groblja kad se za to ukaže potreba.
Prostorni plan iz prethodnog stavka mora se temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenim za vremensko razdoblje od najmanje 50 godina.

Članak 57.

Općinsko vijeće donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

12. GROBNI OČEVIDNICI

Članak 58.

Uprava groblja dužna je voditi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih na području Općine Promina koji sadrži podatke o:

1. svim grobnim mjestima,
2. korisnicima grobnih mjesta,
3. osobama koje imaju pravo ukopa i
4. svim nastalim promjenama.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po imenu, prezimenu, imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

Akti stavka 1. i 2. ovog članka moraju se trajno čuvati. Nadzor nad vođenjem akata iz ovog članka, kao i nadzor nad upravljanjem grobljima provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Promina.

13. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se Uprava groblja ako:
- ne postupi na način određen člankom 45. ove odluke,
- ne postupi na način određen člankom 43. ove odluke,
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ili obrtnik ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan ovom odlukom,
- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja,
- ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.

14. NADZOR

Članak 62.

Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši komunalni redar Općine Promina te sanitarna inspekcija svatko u okviru svoje nadležnosti.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Uprava groblja dužna je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju,
donijeti Planove uređenja, održavanja i rasporeda grobova i
ostale akte propisane Zakonom o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98) i Pravilnikom o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02).


Oduku o pravilima ponašanja na groblju Uprava groblja dužna je izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 64.

Uprava groblja dužna je u roku od 6. mjeseci od stupanja na snagu ove odluke donijeti Pravilnik o upravljanju grobljima, sukladno Zakonu o grobljima, ovoj odluci te ostalim aktima i propisima.

Članak 65.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik neće bitiu obvezi plaćati jednokratnu naknadu .

Članak 66.

Osoba koja je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, dužna je zatražiti upis na temelju valjane pravne isprave.
Jedinstveni upravni odjel Općine Promina javnim pozivom pozvati će mještane da dostave isprave pogodne za upis korisnika u Registar.
Zahtjev za upis korisnika grobnog mjesta u grobni očevidnik, korisnik je dužan podnijeti Upravi groblja u roku od 90 dana od dan stupanja na snagu ove odluke.
Korisniku groba iz st.1. ovoga članka izdat će se Rješenje o korištenju grobnog mjesta te će se naplatiti jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.
Korisnik grobnog mjesta koji je pravo korištenja grobnog mjesta stekao do donošenja ove odluke te koji je platio propisanu naknadu oslobođen je plaćanja jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi.
Nasljednik korisnika iz st. 4. ovog članka uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi korisnika grobnog mjesta oslobodit će se od plaćanja jednokratne novčane naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 67.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa : 363-01/12-01/1
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


******************************************************************


Sprovodi su u Promini daleko češći od krštenja, i neće nam trebati dugo vremena da vidimo kako će se ova Odluka primjenjivati u praksi.

Oznake: općina promina

- 12:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 10.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….III dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je treća Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:
******************************************************************
3
Na temelju članka 3. a u svezi s člankom 4.,5. i 19 st.1.alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10), članka 30. st.1. toč. 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09) i članka 84.stavka 1.i članka 86.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi “Narodne novine”, broj 3/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika


Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koefi cijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plače odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun plaće :


1. za općinskog načelnika 2,50.


Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun naknade

1. za zamjenika općinskog načelnika 0,64.


Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa : 120-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

******************************************************************


Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti prethodna, što ste mogli pročitati u:

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koefi cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

A kako je glasila prethodna Odluka Općinskog vijeća ?

******************************************************************

16
Na temelju članka 3.u svezi s člankom 4., 5. i 19. stavka 1. alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ) i članka 30. stavka1. točke 3.Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 10.sjednici, od 27. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koecijenta za obračun plaće i naknade općinskog
načelnika i zamjenika načelnika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koe cijent za obračun plaće i naknade za općinskog načelnika i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koe cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun plaće:
- za općinskog načelnika 2.10.

Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun naknade:

- za zamjenika općinskog načelnika 0,27.

Članak 5.

Ako bi plaća općinskom načelniku bez uvećanja za radni staž dosegla razinu ograničenja iz
članka 4. stavka 1.alineje 1., ili u masi plaća zaposlenih sukladno članku 14, 15 i 16. zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ), na prvoj dosegnutoj razini ograničenja osnovica za izračun plaće se zamrzava do
visine koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje dosegnuto ograničenje.
Osnovica za izračun plaće općinskom načelniku koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje izračun plaće do dosegnutog ograničenja iz stavka 1.ovog članka primjenjuje se za izračun drugih plaća i naknada propisanih ovom odlukom.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koe cijenta i osnovice za obračun plaće općinskog
načelnika, te prestaje važiti i Odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 03/10 ).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/10-01/1
Ur.Br : 2182/09-10-01
Oklaj, 27.svibnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Rajko Žulj, v. r.

******************************************************************

"Staru" Odluku možete pročitati pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2010/09.pdf


I što zaključujemo usporedbom ove dvije Odluke?

-Općinski načelnik koji je prije imao koeficijent 2.10.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 2.50, ili da vam bude lakše, Načelniku se povećava plaća za približno 20%.


-Zamjenik općinskog načelnika imao je koeficijent 0.27.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 0.64, ili da vam bude lakše, povećava se naknada donačelniku za približno 137%.


Kako moćno zvuči 137%.....

I sad neka netko kaže da Općina Promina nema novca!

To što su se neki zaposlenici Općine skoro samozapalili benzinom jer im je poprilično kasnila plaća…..kao da se događalo negdje drugdje….


Oznake: općina promina

- 21:36 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 09.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….II dio

Prvo mali podsjetnik…

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf


Za ovaj post izdvajam:

„ODLUKU o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika“Evo je u cijelosti:

********************************************************************
2
Na temelju članka 10. stavka 1.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10 ), članka 86. stavak 1. i članka 88.stavak 1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 129/05,109/07,125/08 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o koefi cijentu za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se koefi cijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Promina.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 2.ove odluke iznose:

1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 1,93
2.Viši savjetnik –tajnik općinskog vijeća 1,30
3.Viši referent za financije i računovodstvo 1,00
4.Referent – komunalni redar 0,88
5.spremačica 0,62
6.vozač 0,90
7.čistač 0,62


Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje
koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/11-01/1
Ur.Br : 2182/09-11-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


********************************************************************

I ova je Odluka nekoliko puta bila na vijeću i nije prošla na glasovaju.

Zbog čega?

Pročitajmo ponovno članak 3. u kojem se navodi:

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).


Ako potražimo „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02“ u njemu između ostalog možemo pročitati sljedeće:

ODLUKU o plaćama i naknadama dužnosnika,službenika i namještenika

Članak 4.

Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaća:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ........................................................................ 1,55
2. Stručni suradnik za prostorno planiranje ikomunalne poslove ....................................... 1,15
3. Samostalni računovodstveno-knjigovodstvenireferent................................................... 1,10
4. Spremačica. ........................................ 0,72


Plaća službenika i namještenika koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće
uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinuradnog staža.

Cijelu Odluku (koja se mijenja novom) možete pročitati pod linkom:

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2002/08.pdf

Obratite malo pažnju na naziv, broj djelatnika, kao i njihove koeficijente koji pomnoženi sa prosječnom plaćom (u RH ako se ne varam, ako ne onda u Županiji) daju njihovu plaću….u novoj i staroj Odluci….

Sada vas podsjećam i na sljedeće:

********************************************************************

„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10

IV. PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA

Članak 14.

Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode:
– od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona,
– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te
– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

********************************************************************

Ponavljam opet ono najvažnije:

„Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini“

Znate kolika je tada (kada je nama bila predložena Odluka) bila „Masa sredstava zaposlenih u općini Promina u odnosu na prihode poslovanja općine ostvarenih u prethodnoj godini?

Točan odgovor je „Promina 44.95 %“

Naravno, nisam ja računao ovaj podatak, nego „Udruga Općina u Republici Hrvatskoj“, što možete i sami pročitati pod linkom:

http://udruga-opcina.hr/universalis/1087/pdf/udjeliplacauproracunima_405132086.pdf


Zašto su se Vijećnici bojali da donošenjem ove Odluke „probijamo“ već spomenutih „20%“, te na taj način kršimo „„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10“, dok se toga ne boje niti Načelnik koji predlaže Odluku, kao niti Povjerenik koji je prihvaća?

Evo što kaže „Udruga općina u Republici Hrvatskoj“:

„Masa sredstava za plaće ograničena je na 20%. Međutim, za prekoračenje te granice nije propisana sankcija! Odredba članka 18. stavka 1. podstavka 1. utvrđuje prekršaj samo za isplatu plaća protivno člancima 4. (ako se načelniku isplaćuje plaća preko Zakonom utvrđenog maksimuma), 15. (ako se u općinama koje primaju više od 10% pomoći načelniku isplaćuje plaća koja prelazi zakonom utvrđeni maksimum) i čl. 16. (ako se službenicima i namještenicima u općinama koje primaju više od 10% pomoći isplaćuje plaća s osnovicom ili koeficijentima koji premašuju vrijednosti utvrđene za državnu službu)“.

Link na cijeli tekst: http://udruga-opcina.hr/universalis/1108/pdf/zakonoplacama-pojasnjenjeuredaudruge_738688793.pdf


Dobro je uz donesene Zakone, imati i ovakve upute o "Rupama u Zakonu".

Uglavnom, mi smo već sada u usporedbi sa općinama u susjedstvu daleko „najjači“ po broju zaposlenih (načelnik, pročelnik, referent za financije, vozač, čistač, spremačica) , a kako sada stvari stoje…za koji dan će Općina raspisati natječaje za još novih radnih mjesta…

Samo, možemo li mi sve to platit?Oznake: općina promina

- 19:12 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 08.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Evo njihovih naslova:

OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1. ODLUKA o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom ......................... 65
2. ODLUKA o koeficijentu za obračun plaća službenika i namještenika ........................................ 69
3. ODLUKA o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika .................................................................. 69
4. ODLUKA o upravljanju grobljima ................. 70
5. ODLUKA o visini naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina ......76
6. ODLUKA o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom .............................. 77
7. OPĆI UVJETI obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina 78
8. ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone iz članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama ................ 80
9. ODLUKA o broju etaža na nezakonito izgrađenim zgradama koje se mogu ozakoniti protivno Prostornom
planu Općine Promina .............................................. 80
10. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2010 -2018.
godina ....................................................................... 80


Odluke su prilično opsežne, tako da ću na ovu temu objaviti nekoliko postova.

Ovaj post posvećujem :

„ODLUCI o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom“
…u kojoj između ostalog piše:

„Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina
d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge)“.


O „Eko Promini“ sam napisao već puno toga, ali evo izvoda iz Sudskog registra sa stanjem na današnji dan 08.05.2012:

**********************************************************************************

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
MBS

100016114
OIB

90431466150
Tvrtka/naziv

EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
EKO PROMINA d.o.o.
Sjedište/adresa (Prikaži na karti)

Oklaj
Put kroz Oklaj 129
Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga

20.000,00 kuna
Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću
Predmet poslovanja/djelatnosti

* Djelatnost organiziranja sajmova
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnice na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Javna rasvjeta
* Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda
* Vodoopskrbna djelatnost
* Upravljanje grobljem
* Skupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (oporabe odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* Uređenje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
* Obavljanje usluga parkirališta
* Projektiranje, građenja, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
Osnivači/članovi društva

OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959
Oklaj, Put kroz Oklaj 129
- jedini osnivač d. o. o.
Osobe ovlaštene za zastupanje

Damir Čveljo, OIB: 35893943608
Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 6
- član uprave
- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Pravni odnosi

Temeljni akt:

Izjava o osnivanju od 27. kolovoza 2009.g.
Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje
30.03.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011
**********************************************************************************

Uglavnom, "Eko –Promina" je trgovačko društvo u vlasništvu Općine Promina, bez iti jedne zaposlene osobe (danas 08.05.2012).Evo „Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom u cijelosti“:


OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1
Na temelju članka 86.stavka 1. i članka 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se sakupljanje, odvoz i postupanje s prikupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području
Općine Promina.

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se odnose na sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom a koji su upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

Otpad je svaka stvar ili predmet određen u kategorijama otpada, propisan u provedbenim propisima o otpadu koji posjednik odbacujem namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne ili/ i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima
sličan otpadu iz kućanstava.

Glomazni otpad je otpad iz kućanstava, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata,
pokućstva, velikih kućanskih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu koristiti, tj. ponovno upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali. Pod korisnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad vrijednih svojstava odvojeno skupljen iz komunalnog otpada.

Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostaje nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Zeleni otpad je otpad nastao košenjem trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podestan za kompostiranje.

Neopasan otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.

Opasni otpad je svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka
2. Zakona o otpad. Opasni otpad po svojim fi zičkim i kemijskim svojstvima može naškoditi ljudskom zdravlju
i okolini.

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. zakona o otpadu.

Sakupljanje otpada je prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada- skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.

Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

Recikliranje je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe što se uređuje propisom.

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan zakonskim propisom.

Građevina za zbrinjavanje otpada je centar za gospodarenje otpadom, odlagalište opasnog, neopasnog i inertnog otpada, te građevina namijenjena za spaljivanje otpada spalionica otpada.

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina s namjenom odlaganja otpada na tlo ili u tlo.

Isporučitelj usluge je pravna osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Korisnik usluge je pravna ili fi zička osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Spremnik za otpad je tipizirana posuda za otpad ili kontejner za otpad koji je propisan od strane isporučitelja usluge prema važećim EU standardima, a u koji korisnik usluge odlaže otpad sa svrhom njegovog organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja.

ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge).

KORISNICI USLUGE

Članak 4.

Svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Promina obvezni su koristiti uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom odlukom.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja evidencije isporučitelja usluge.

U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog , odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do
proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge
dužan je u roku od 15 dana od nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret vlasnika nekretnine koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge. Primjena obveze plaćanja prema prijavljenoj promjeni nastupiti će prvog dana u narednom mjesecu.
Kad nastupe okolnosti iz prethodnog stavka vlasnik ili korisnik nekretnine prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo), dokaze koje izdaju nadležna državna tijela i druga tijela (potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz matice umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).
Korisnik može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja u funkciju.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba i isporučitelj usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji
je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

Korisnici usluge skupljeni komunalni otpad odlažu u spremnike za otpad - kante i kontejnere.
Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o tom istom će obavijestiti komunalnog redara.
Vrstu i broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.
Spremnici za otpad moraju odgovarati važećim EU standardima i moraju biti propisani od strane
isporučitelja usluge.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, zabranjeno je opterećivati posude i kontejnere za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, zeleni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih.
Zabranjeno je odlagati otpad u tuđi spremnik za otpad.
Glomazni otpad, do trenutka odvoza, skuplja se na mjestu nastajanja (u domaćinstvima i gospodarskim subjektima). Sakupljanje glomaznog otpada zabranjeno je na javnim prometnim i zelenim površinama, osim u vrijeme kad se organizirano odvozi od strane isporučitelja usluge.

ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG I ZELENOG OTPADA.

Članak 6.

Komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir, karton, staklo, plastika, metal, ostali iskoristivi materijali-nadalje korisni otpad) kao i komunalni otpad iz vrtova, parkova i groblja (otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće i drugi otpad biljnog porijekla - u daljnjem tekstu:
zeleni otpad) potrebno je odvojeno sakupljati sa svrhom recikliranja, tj. uporabe, odnosno u slučaju zelenog otpada, kompostiranja.
Korisnici usluge koji imaju mogućnost izvedbe komposišta u okviru okućnica, zeleni otpad trebaju odlagati u komposište.
Korisnicima usluge zabranjuje se odlaganje korisnog otpada i zelenog otpada u spremnike za komunalni otpad.
Korisni i zeleni otpad odvozit će se prema posebnom planu.
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 3. ovog članka.

PROSTOR ZA SMJEŠTAJ OTPADA

Članak 7.

Prostor za smještaj spremnika za otpad, kao i sam spremnik, dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina, odnosno korisnici stanova.
Uvjete lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku ishodovanja građevinske dozvole ili na zahtjev ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta za postojeće građevine. U slučaju spora isto određuje nadležni Upravni odjel.
Postojeće lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja i gospodarskih subjekata potrebno je urediti najkasnije u roku od 2. godine od stupanja na snagu ove odluke. Za organizaciju poslova uređenja postojećih lokacija kod kolektivnog stanovanja zadužen je ovlašteni predstavnik zgrade, a kod gospodarskih subjekata, ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta. Troškove uređenja postojećih lokacija za smještaj spremnika za otpad dužni su namiriti korisnici usluga koji otpad odlažu u spremnike na lokaciji koja
se uređuje.

ODVOZ OTPADA

Članak 8.

Ukoliko se spremnici za otpad ne nalaze na javnoj površini korisnici usluge dužni su isključivo u određeni
dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad izvesti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza ukloniti sa javne površine kako bi se spriječilo oštećenje i krađa istih.
Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet.
Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni a vreće zavezane.
Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za otpad a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.
Glomazni otpad iz svojih prostorija korisnici usluga trebaju iznijeti na javnu površinu ispred svog objekta na dan organiziranog odvoza, a da pri tom ne ometaju promet.

Članak 9.

Isporučitelj usluge dužan je odvoziti komunalni otpad najmanje dva puta tjedno prema planu odvoza o kojem se unaprijed moraju obavijestiti korisnici usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Odvoz komunalnog otpada može biti određen i u kraćim terminima.
Isporučitelj usluge nema pravo ni obvezu zalaziti na privatni posjed korisnika usluge te iznositi spremnik na javnu površinu.
Ako odvoz otpada prema rasporedu padne u dane blagdana ili praznika, isporučitelj usluge dužan je organizirati odvoz otpada prvi naredni dan od dana predviđenog rasporedom.
Isporučitelj usluge vrši odvoz glomaznog otpada najmanje jedanput godišnje prema planu odvoza glomaznog otpada. O danu i vremenu odvoza glomaznog otpada korisnici usluga moraju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 10.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i sakupljaju komunalni otpad dužni su rukovati spremnicima za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne rasipa, da se ne diže prašina i da se spremnici za otpad ne opterećuju.
Nakon što isprazne sadržaj spremnika za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac spremnika, a spremnik vratiti na mjesto s kojeg su ga uzeli.

Članak 11.

Odvoz otpada vrši se specijaliziranim vozilima do mjesta namijenjenog zbrinjavanju otpada.
Kontejneri kojima se odvozi otpad do mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada moraju biti zatvoreni ili prikriveni mrežom radi sprječavanja rasipanja otpada.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 12.

Otpad je dopušteno zbrinjavati samo na mjestu namijenjenom za zbrinjavanje komunalnog otpada.
Zabranjeno je odlaganje otpada izvan mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada.
Lokacija mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada određuje se dokumentima prostornog uređenja.

NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM.

Članak 13.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Općine Promina osigurati potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l označenih serijskim brojem i logotipom isporučitelja komunalne usluge s natpisom; „komunalni otpad“ te potreban broj tipiziranih posuda na kotačima zapremine 120 litara označene serijskim brojem i logotipom isporučitelja te s natpisom za „komunalni otpad“.
Gospodarskim subjektima isporučitelj može uz pismenu suglasnost dozvoliti i korištenje i drugih vrsta spremnika. u tom slučaju korisnik usluge samostalno nabavlja spremnik. Nabavljeni spremnik za otpad korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju u roku od 15 dana od dana nabave te zaključiti poseban Ugovor
sa isporučiteljem usluge. Isporučitelj usluge je vlasnik spremnika za otpad a korisnicima iste ustupa na korištenja temeljem zapisnika o ustupanju na korištenje.

Članak 14.

Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika, iste održavati u stanju funkcionalne ispravnosti, te brinuti o njihovoj čistoći i ispravnosti.
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave novog spremnika za otpad.
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja spremnika za otpad nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove popravka ili nabave novog spremnika.
Korisnik odgovara isporučitelja usluge za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja spremnikom, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u spremnik za otpad.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti spremnik za otpad.
Za spremnik koji nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu u visini cijene novog spremnika za otpad.

Članak 15.

Cijenu usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada iz domaćinstva određuje isporučitelj usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o otpadu.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva, individualnog stanovanja u obiteljskim kućama te domaćinstva kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama, određuje se prema broju članova domaćinstva.
Cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte određuje se prema posudi-kontejneru za otpad volumena 1100 l.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte koji koriste vlastite spremnike za otpad određuje se prema zapremini spremnika za otpad utvrđenoj zapisnikom, te kategoriji djelatnosti kojoj gospodarski subjekt pripada.

Članak 16.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada korisnicima usluge može se smanjiti temeljem zahtjeva za ostvarenje popusta i to kako slijedi:

1. Korisnicima usluge s najviše 2. člana domaćinstvas više od 65 godina, staračko domaćinstvo,
2. korisniku usluge, samačko domaćinstvo,
3. korisniku usluge koji prima stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb.

Visina popusta defi nirati će se cjenikom isporučitelja usluge. Za dokazivanje statusa iz stavka 1. točke 1., 2. i 3., korisnik usluge kod isporučitelja potpisuje izjavu.
Popust iz točke 1.2. ili 3. stavka 1. može se ostvariti samo po jednom osnovu.
Svaku promjenu statusa iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju usluge u roku od 15 dana od dana nastale promjene uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Obračun prema prijavljenoj promjeni vršit će se od prvog dana narednog mjeseca.
Ostvareni popusti iz točaka 1.,2. ili 3. vrijede za period od jedne godine, dok se za svaku narednu godinu mora podnijeti novi zahtjev za ostvarenje popusta.
Ukoliko korisnik usluge ne podnese novi zahtjev, usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obračunavat će se prema članku 15. ove odluke.

Članak 17.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine kada je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sadrži trošak rada specijaliziranih vozila i rada radnika na sakupljanju i odvozu otpada, troška odlaganja otpada, financiranje obnove strojnog i voznog parka, trošak nabave spremnika za otpad, troškove obrade i distribucije uplatnica, troškove edukacije i održavanja programa za obradu podataka i sl.

Cijena usluge obuhvaća i uslugu sakupljanja glomaznog otpada jedanput godišnje, kao i uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja odvojeno sakupljeno korisnog otpada.

Članak 18.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.

Račun za komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 15. ove odluke i iznos računa.

Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja.

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove odluke i akata donesenih na temelju ove odluke provodi komunalni redar Općine Promina, čiji djelokrug rada je propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim odlukama
kojima je propisana nadležnost komunalnog redara.

Osim komunalnog redara, nadzor nad provođenjem ove odluke vrše i nadležne inspekcijske službe, svaka u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisima, te odredbama ove odluke.

Članak 20.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom nadležni upravni odjel Općine Promina izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Za nepridržavanje odredbi iz čl. 4.,5.,6.,7.,8., 14 i16., odnosno za učinjeni prekršaj pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, fizička osoba obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 kuna a fi zička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članka 22.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ukoliko se ne pridržava odredbi članka 9.,10,11. i 12.ove odluke za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom
kaznom od 10.000,00 kuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati spremnike za otpad prema odredbama iz čl. 13. stavka 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke.
Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati primjenu odredbe iz čl. 6. kao i spremnike za otpad prema odredbama čl. 6., u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove odluke.
Do ispunjenja obveze iz stavka 2. ovog članka, korisnici usluge kojima nisu dodijeljeni spremnici za otpad od strane isporučitelja usluge, mogu koristiti postojeće spremnike za otpad.

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/09-01-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.

OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


Znam da većina Vas (mislim na one koji imaju veze sa Prominom) neće uopće pročitati ovu Odluku, jer Vas se ne tiče.

Ali, neka nje ovdje....
Kad Vam za koji dan pokucaju na vrata sa uplatnicama, onda će te imati sve zakone "u malom prstu"....pa tako i ovaj....

Oznake: općina promina

- 12:49 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 07.05.2012.

Šest slobodnih radnih mjesta u poslodavca-Općina Promina

Ukoliko posjetite web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod linkom:
http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?search=

pronaći ćete u Oklaju otvorena (između ostalog) sljedeća radna mjesta u programu javnih radova:

RADNIK/ICA ZA POMOĆ U KUĆI
Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Rok za prijavu: 10.5.2012

Link cijelog oglasa:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54535956&ispis=ok


RADNIK/RADNICA NA ČIŠĆENJU I UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA-PROGRAM JAVNIH RADOVA
Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 5
Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Rok za prijavu: 10.5.2012
Link cijelog oglasa:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54536587&ispis=ok

(PS- Navedeni linkovi oglasa, istekom istih više neće raditi ispravno)

Puno uspjeha želim svim zainteresiranim kandidatima…

Tko zna...možda se i centar Oklaja ponovno zazeleni?
Oznake: općina promina

- 13:23 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 06.05.2012.

Krizma u Promini

Svaku treću godinu, u našoj Župi… u Promini, imamo obred Krizme, ili Svete potvrde.
Tako je jučer, u subotu, petog svibnja, u crkvi svetkog Mihovila u Oklaju, održana Krizma za djecu rođenu od 1997 do 1999 godine ( od sedmog razreda osnovne škole do prvog razreda srednje škole).
Ukupno trideset i dvoje krizmanika, ako sam dobro zapamtio.

Svaki ovako veliki događaj, ostaje nam duboko urezan u mislima, sjećanjima… možemo ga opisati najljepšim riječima, ako nam je Bog podario dar pisanja, ali ako nije, onda je najbolje pogledati koju fotografiju samog događaja.

Evo ih nekoliko:

***

***

***

***

***

***Na sljedećoj fotografiji je (lijevo) naš župnik Fra Krešimir Mikelić i umirovljeni, donedavni generalni vikar Šibenske biskupije mons. Dominik Škevin (koji je i podijelio sakrament potvrde 32. krizmanika i krizmanica), i naravno krizmanici i krizmanice....
...a onda smo u jedan kadar "ugurali" još i kumove i kume...i to je to....

Oznake: religija

- 16:30 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 03.05.2012.

„Poduzetništvo u kulturi"

Na e-mail sam dobio poruku sljedećeg sadržaja:

********************************************************

Poštovana gospodo!

Izvješćujemo Vas, da je dana 30.4.2012. objavljen Javni poziv za Projekt „Poduzetništvo u kulturi" za 2012. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva kulture prema utvrđenim namjenama u Projektu „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu.

U nastavku Vam šaljemo linkove u svezi s javnim pozivom za – Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu.

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=160

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7633

http://www.hzsu.hr/aktualno.php?id=66

Zahtjevi se dostavljaju Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu.

Potrebno je priložiti sljedeće (samostalni umjetnici):

- popunjen obrazac PuK/2012

- detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis ustanove (kulturna djelatnost kojom se ustanova bavi, razlog traženja bespovratne potpore i sl.)

- popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

- preslika potvrde o statusu samostalnog umjetnika od strukovne umjetničke udruge koje je član

- preslika cjelovite prijave poreza na dohodak za 2011. godinu ovjerenu od Porezne uprave

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) - ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja

- predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od datuma objave Javnog poziva.

Rok za prijavu je 28.5.2012.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatni info telefon 0800/234-505.

S poštovanjem,

za Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika

Alen Ačkar, voditelj financijske službe

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (HZSU) Ilica 42/II.

10000 Zagreb

OIB: 13608489712

tel. 01/4847-560

fax. 01/4847-717

********************************************************

Puno uspjeha svim zainteresiranim za projekte u kulturi!

- 20:41 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić