_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 29.07.2007.

Novi kamenolomi u Promini?

Često se u zadnje vrijeme spominju otvaranja novih kamenoloma u Promini.
Sa postojećim kamenolomom "Bila strana" imamo iskustva i pokazatelje "iz prakse" što nam otvaranje kamenoloma donosi.

Malo sam pogledao "Prostorni plan Šibensko-kninske županije" i pročitao sljedeće:Do donošenja stručne podloge odnosno prostornih planova Općina i gradova utvrđuju se slijedeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina:

Tablica 2: Prikaz eksploatacijskih polja mineralnih sirovina

Naziv eksploatacijskog Broj polja naselje grad/općina Mineralna sirovina Površina

1. “Kupres” Biskupija Biskupija gips
2. “Kosovo” Riđane Biskupija gips 350,8 ha
3. “Kosovo” Kosovo 21,77 ha
“Konjuška” Primošten Burnji Primošten tehničko-građevni kamen
4. “Vukovac” Šibenik Šibenik tehničko-građevni kamen 34,1 ha
5. “Suhopolje” Kijevo Kijevo građevni pijesak i šljunak 16,3 ha
6. “Veprštak” Dubrava kod Tisna Tisno tehničko-građevni kamen 4,58 ha
7. “Dubrava” Dubrava kod Šibenika Šibenik tehničko-građevni kamen 38,6 ha
8. “Krtolin” Dubrava kod Šibenika, Gradina Šibenik arhitektonsko-građevni
kamen 10,1 ha
9. “Lisičnjak” Drniš Drniš karbonatna sirovina za industrijsku preradu 87,5 ha
10. “Pakovo selo” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 80,22 ha
11. “Brestovci” Cetina Civljane arhitektonsko-građevni kamen 24,48 ha
12 . “Velika Kremenica” Lađevci Skradin tehničko-građevni kamen 16,79 ha
13. “Suhopolje” Kijevo Kijevo šljunak, pijesak nije određena
14. “Bila strana” Razvođe Promina vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 79,71 ha
15. “Parčić” Parčić Drniš vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 29,255 ha
16. “Ružić” Ružić Ružić gips 21,49 ha
17. “Miočić” Miočić Drniš vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 6,125 ha
18. “Baljci-Gradac II” Baljci Gradac Ružić kremen
Ali zanimljivo je i sljedeće:

Do donošenja stručne podloge odnosno prostornih planova općina i gradova utvrđuju se slijedeće lokacije za istraživanje mineralnih sirovina:

Tablica 3: Prikaz istražnih prostora mineralnih sirovina
Naziv istražnog Broj prostora naselje grad/općina Mineralna sirovina Površina

1. “Ljubljana” Dubrava kod Šibenika Šibenik tehnički-građevni kamen 16,0 ha
2. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 29,66 ha
3. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 4,0018 ha
4. “Sveti Frane” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 15,9 ha
5. “Suhopolje III” Kijevo Kijevo građevni pijesak i šljunak 30,80 ha
6. “Magličinac-Bikarac” Donje Polje Šibenik tehničko-građevni kamen 30,85 ha
7. “Kršine” Dubrava kod Šibenika Šibenik arhitektonsko-građevni kamen 111,14 ha
8. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 4,0050 ha
9. “Čvrljevo II” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 53,13 ha
10. “Podi” Baljci Ružić kremeni pijesak 109,83 ha
11. “Zoričića Ljut” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 20,00 ha
12. “Rozalit Slave” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 16,3 ha
13. “Brušnjak” Koprno Unešić tehničko-građevni kamen 72,425 ha
14. “Krivodol” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 28,22 ha
15. “Slavići” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 25, 12 ha
16. “Trnovača” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 32,94 ha
17. “Zelenike” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 33,33 ha
18. “Bilića draga” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 28,7 ha
19. “Slatki krš” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 39,92 ha
20. “Krš” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 53,56 ha

.... iz čega proizlazi da se u Promini ne planira otvaranje novih kamenoloma!?!?!?!!

A što ako netko ipak odluči otvoriti kamenolom, koje uvjete mora ispuniti?

Uvjete određuje sljedeći članak:

Članak 49.

Kriteriji za određivanje lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina su:

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji
ugrožava podzemne vode,

- nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora,
- lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mora biti na minimalnoj zračnoj
udaljenosti 1.000 m od obalne crte mora. Postojeće lokacije na manjoj udaljenosti od obale mora moraju se zatvoriti, sanirati i prenamijeniti.
- lokacija za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena mora biti na minimalnoj zračnoj udaljenosti od 2.000 m od naselja, ugostiteljsko-turističkih, športsko-rekreacijskih i zaštićenih područja i na udaljenosti ne manjoj od 1.000 m od postojećih stambenih građevina ili građevina u kojima se odvija poslovna djelatnost,
- potrebno je zaštititi krajobrazne vrijednosti vodeći prvenstveno računa o zaštiti vizura šireg područja oko eksploatacijskog polja kojega treba po mogućnosti smjestiti u zatvorene i izdvojene prostore,
- eksploatacijsko polje je potrebno udaljiti od koridora javnih cesta minimalno 200 m,
- unutrašnji transport u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina mora se organizirati izvan
naseljenih područja,
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati u/na području, koje je pod
zaštitom ili je predloženo za zaštitu po bilo kom osnovu i njegovoj neposrednoj blizini,
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina može se odvijati jedino na sigurnoj udaljenosti od
speleoloških objekata,
- pri eksploataciji izbjegavati jednostrani kaskadni način eksploatacije (zasjek).

Lokacije za istraživanje mineralnih sirovina određuju se PPUO/G-om temeljem kriterija iz ovog Plana,
a nakon izrade Studije iz članka 43.


A on glasi:

Članak 43.
Lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina odredit će se na osnovu stručne podloge:Geološko – rudarske studije.
Po donošenju stručne podloge moguće lokacije treba unijeti u PPUO/G.Ako su strojevi za istraživanje mineralnih sirovina već prisutni u općini Promina (kako nam javlja www.oklaj.net) onda su investitori tih radova ili u prekršaju, ili su svi uvjeti iz Članka 43. zadovoljeni i u Prostorni plan općine Promina već unešene pozicije budućih kamenoloma?

Sad pjesma:

"U Promini crkvica se bijeli, k'o da su je anđeli donijeli", može se zamjeniti novom:
"U Promini kamenolomi se bijele, i ako ih Prominci ne žele"?

Ako u budućnosti iz Promine u daljini ne vidimo Sinj, nismo onda ništa sa kamenolomima dobili.

Oznake: Prvi bljesak, Kamenolomi u Promini

- 12:49 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 26.07.2007.

"Građanski sat" u Promini u organizaciji GONG-a

Kako sam i najavio, jučer je u Oklaju u organizaciji udruge GONG održan "Građanski sat".
Radio sam cijeli dan, pa sam kasnio na skup skoro pola sata, ali sam ipak uspio postaviti barem jedan mali dio pitanja koja sam pripremio.

Samom skupu nazočilo je dvadesetak mahom starijih Prominaca, dvoje članova GOGNG-a, novinarka Radio Drniša, te ipredstavnici općine Promina Načelnik Žarko Duvančić, i predsjednik Općinskog vijeća Pavao Džapo (Grga).

Na pitanja Prominaca odgovarao je koliko sam primjetio samo Žarko Duvančić.
Veliki dio pitanja odnosio se na opskrbu prominskih sela vodom, i mogućnosti asfaltiranja lokalnih cesta u Suknovcima, Ljubotiću.... do Kuljače....
Najveći dio pitanja odnosio se baš na ta dva problema ( barem od trenutka kad sam ja stigao na skup).

Načelnik je na pitanja o novim "metrima" asfalta izvjestio nazočne, da će ovih dana objaviti najtječaj za radove uređenja nogostupa i asfalta, te odvodnju oborinskih voda na relaciji centar Oklaja-Osmanovac (kafić Tropical). Ako šta novca pritekne, s njim će se asfaltirati lokalne ceste za koje su nazočni postavili pitanje.

Na pitanje zašto predvečer nestaje vode u Promini, odgovorio je da sustav koji bi trebao automatski uključivati pumpe za vodu u Promini nije u funkciji jer izvođač radova koji je radio sustav, nije podizvođaču platio obavljene radove, pa eto skoro godinu dana podizvođač radova NEDA "šifru" za pokretanje sustava, te sustav zato nije u funkciji.
Nisam samo uspio skužiti dali je Općina sve radove uredno platila....
Tako da pumpe za vodu sada rade od 22 sata do 8 sati sljedećeg dana-odnosno u periodu kad je struja jeftinija.

Na pitanje kad će se postaviti javna rasvjeta u naselju Vlaka u Oklaju, Načelnik je obećao da će problem biti riješen najdalje do jeseni.

Kad će proraditi Starački dom u Oklaju?
Načelnik izjavljuje najkasnije do kraja tekuće godine. Prije desetak-dvadesetak dana, riješen je problem vlasništva zemljišta na kojem se Dom nalazi, i samo još preostaje biološki pročišćivač otpadnih voda premjestiti na česticu koja je u vlasništvu Doma.
Hoće li Općina uspjeti do kraja godine pronaći sredstva, raspisati natječaj za gradnju pročistivača, ostaje nam da vidimo. Načelnik izjavljuje da ima obećanja Ministra resornog Ministarstva, da će DOM BITI OTVOREN.

Može li Općina učiniti nešto da se vrate ukinute autobusne linije koje je od "Šibenskih transporta" preuzeo "Čupić" iz Drniša?
Ukratko, Općina tu nemože ništa napraviti, jer prevozniku navedene linije nisu isplative zbog malog broja putnika.


Ja sam čekao da svi postave svoja pitanja, razbijem tremu (što ipak nisam uspio) i postavim pitanja kad će Općina izvršiti ono što je obećano Načelnikovim obraćanjem Promincima u "Župnom listu Promina".

Da Vas podsjetim Načelnik je tada izjavio sljedeće:

«Glede aktivnosti koje se planiraju u sljedećoj godini istaknut ću one koje sa sigurnošću možemo reći idu u prvoj polovici 2007. godine:

-izrada projektne dokumentacije kao osnova za obnovu, odnosno izgradnju sportskog centra «Žagra»,
-izgradnja sanitarnih čvorova te uređenje interijera u Domu kulture
-uređenje i opremanje novog prostora dječjeg vrtića, (nekadašnje kancelarije OPZ Promina op.a.)
-uređenje fasade Doma kulture te popravak središnjeg trga (fontana, klupe, rasvjeta),
-uređenje igrališta za predškolsku djecu iza Doma kulture
-izgradnja precrpne stanice u Lukaru
-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta

Svi smo svjedoci da od toga ništa nije napravljeno, ali Načelnik je izjavio da će se sve to uskoro riješiti, živi bili pa vidili.

Zanimalo me još i sljedeće:

Zašto Općina radi dječji vrtić na katu iznad kafića Damira Džepine za tri dobne skupine, kad se zna da je broj djece u Promini poprimio alarmantno stanje opadanja. Prema nekim saznanjima za dvije do tri godine neće biti polaznika prvog razreda!
Kad se već odlučilo urediti navedene prostore, zašto isti nisu predani NP "Krka", imali bi više šansi za zapošljenje novih radnika nego sad kad je odlučeno da je uprava NP Krka za ovo područje u DrnišuNačelnik je odgovorio da o lokaciji dječjeg vrtića svatko može imati svoje mišljenje, ali da projekt "obnavljanja dječjeg vrtića" (premda se ovdje radi o izgradnji novog vrtića op.a) nije dobar, nebi dobio sredstva od EU.

Kad će se izvršiti nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta?

Uskoro stižu tri "kućice" za Oklaj i jedna za Razvođe.

Zašto u Promini i dalje ima šest praznih stanova, i postoji li uopće zanimanje ljudi da se usele u iste?

Zanimanje ljude za te stanove postoji, čak se jedna obitelj iz Slavonije trebala doseliti u stan Jole Pokrovca, ali se u Općinskom vijeću s tim nisu složili. Kako Općina još nema razrađen način dodjele tih stanova jer se međusobno o tom problemu nemogu dogovoriti, isti ostaju prazni do daljnjega.

Zašto Općina ne formira nove građevinske čestice za izgradnju kuća za mlade obitelji koje bi uz potporu "Ministarstva obnove i razvitka" (ili kako se već sada zove) u našoj Općini gradili kuće.


Načelnik je odgovorio da su već formirane takve čestice, na što mu je Ante Bandalo replicirao da čestice nisu formirane uredno, jer zbog toga što nije ucrtan pristupni put, nitko od tih ljudi koji su kupili te čestice ne mogu dobiti građevinsku dozvolu!

Zašto Općina Promina nije pomogla ljudima koji grade kuće (uz potporu nadležnog Ministarstva) u Promini te ih kao Općine Knin i Drniš oslobodili plaćanja priključka vode, struje, komunalne naknade, građevinske i lokacijeske dozvole?

Načelnik je odgovorio da nije istina da su Kninjani i Drnišani oslobođeni plaćanja svega nevedenog.

Na to sam replicirao Načelniku da sam prije tri dana postavljao električnu instalaciju u kući svog kolege koju je započeo graditi prije tri mjeseca u Kninu, i on je oslobođen svih davanja koja sam naveo!

Načelnik je odgovorio da Općina Promina nema sredstava kao Knin i Drniš, i nisu u stanju financijski pokriti spomenute troškove. Mlade obitelji moraju biti svjesne da i same moraju snositi troškove gradnje kuće.

Nadam se da nisam preskočio neko postavljeno pitanje, ili neki Načelnikov odgovor.

Uglavnom "Građanski sat" je prekratak za sva pitanja koja sam želio postaviti, ali mislim da je za prvi put i ovo bilo dosta.

Nakon svega skupa saslušanog, možda sam u krivu, ali ja i dalje mislim da Općina nije svjesna da je budućnost Promine u ulaganju u mlade ljude i sve ljude koji su se voljni nastaniti u Promini, jer nam inače dolaze dani pustoši!

Ako Općina već sad nema (pored toliko vlake koja nas kružuje):

-mjesta za gradnju novih kuća,
-načina da pronađe sredstva kako bi mlade ljude koji grade kuće oslobodila plaćanja svih spomenutih komunalija
-načina da potakne mlade da se vraćaju u svoj rodni kraj
-dovede investitore i otvori nova radna mjesta...

....možda previše crno gledam, ali nema ni budućnosti!

Oznake: općina promina

- 21:25 - Komentiraj post (6) - Link posta

Izborni trikovi?

Čitam ovih dana u novinama i na internetu članak pod naslovom:

"Ministar Čobanković otvorio Eksperimentalnu poljoprivrednu stanicu Instituta za jadranske kulture i melioraciju u Kričkama ".

Ista vijest bila je i na HTV-u, kao jedna od važniji toga dana.

Šta je tu zanimljivo?

Naši političari vjeruju da mi imamo jako loše pamćenje, pa nas je s vremena na vrijeme potrebno podsjetiti kako oni marljivo rade svoj posao.

Prije nekoliko mjeseci, točnije 10. veljače 2007., na web stranici Radio Drniša mogli ste pročitati članak pod naslovom:

"Sa radom započela eksperimentalna poljoprivredna stanica u Petrovom polju", što možete provjeriti pod sljedećim linkom.

Kad pročitate članak pod tim linkom uočit će te jednu zanimljivu sitnicu, članak ne spominje tko su bili nazočni političari!

To je ogromna greška, koju sada pred izbore treba ispraviti, i uz sve "političke počasti" otvoriti "ponovo" spomenuti objekt!

Greška je ispravljena, i sad možete pročitati članak koji opisuje "novo otvaranje stanice" pod linkom na web stranici Šibensko-kninske županije.

Kad pročitate taj članak, uočit će te da se u članku hvale "dostignuća" političara... velika uloga Eksperimentalne poljoprivredne stanice za ovaj kraj....

Samo ovaj put su zaboravili jednu malu sitnicu... zaboravili su napisati tko uopće radi u tom objektu?

Radi dvoje ljudi, i oni zaborave njihova imena?

Zanimljivo.....


O ovoj "Eksperimentalnoj poljoprivrednoj stanici sam već pisao pod linkom, pa koga zanima može pročitati i taj post.

Čitanjem sva tri članka svi "zaslužni" tek dolaze podjednako do izražaja.


Ali koliko ima u Hrvatskoj objekata koji se makar dva puta otvaraju, samo radi izbora?

Koliko ima izmišljenih "godišnjica", samo da se dobije koja minuta na Dnevniku HTV-a?

A na kraju se zapitam, kako se naš Starački dom ne može otvoriti pa makar na jedan dan prije izbora, kao što se nekoć otvorila prostorija sa računalima za "Mladež Promine" u Oklaju?


Ja se nadam da za naš Starački dom ima još vremena do izbora, i da bi se on-Dom u samom "finišu" izborne kampanje, kao zadnji putokaz svima koji se još nisu odlučili za koga glasati ipak mogao otvoriti!

Pa makar i dva puta, jer i za to još ima vremena!


- 15:25 - Komentiraj post (5) - Link posta

srijeda, 25.07.2007.

GONG poziva Promince na "Građanski sat"

U ponedjeljak ili utorak u Oklaju je na dva mjesta osvanuo plakat u kojem nas GONG poziva da u srijedu ,25.07.2007. (DANAS) u 19:00 sati dođemo u općinsku vijećnicu u Oklaju gdje će se održati "Građanski sat".

Na pitanja Prominaca u vezi stanja u Općini, odgovarat će načelnik općine Promina Žarko Duvančić, a ako nešto "zapne" u odgovorima, pomoći će mu njegovi bliski suradnici.

Plakat je kasno stavljen, a ja ranije nisam imao pristup računalu kako bi objavio ovu informaciju, pa se unaprijed ispričavam.

Ovo je mali korak za demokraciju u svijetu, ali veliki za vlast i demokarciju u Promini.

Nadam se da će ovakvi skupovi biti češći u Promini.

Oznake: općina promina

- 07:53 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 22.07.2007.

Prominci protiv pretovarne stanice za smeće u Promini

Jučer je u Promini u OŠ Oklaj održana javna tribina na kojoj su čelnici Općine Promina zainteresiranim građanima objasnili svoje planove u svezi "Pretovarne stanice za smeće" na našem području.
Nažaolst osobno nisam prisustvovao skupu jer sam cijeli dan radio, ali sam ipak došao do nekih informacija.

Samoj tribini nazočilo je pedesetak mještana Promine koji su sa zanimanjem popratili izlaganje Načelnika Žarka Duvančića i Željka Džape.
Sam projekt trebao se prikazati pomoću video projektora, ali je on zakazao, pa je sve ostalo na pokazivanju fotografija "iz ruke" onima koje to zanima.

Svi nazočni jednoglasno su bili protiv smještaja pretovarne stanice u Promini, jer bi njeno otvaranje ujedno bilo velika prepreka budućem razvoju seoskog turizma.

Sama pretovarna stanica bila bi smješte negdje ispod Manojla u Razvođu, a u nju bi se dovozilo smeće iz Knina, Kistanja i Drniša.
Zaposlilo bi se 5-6 radnika, a dva kamiona bi nakon što se napune kontejneri od sto kubika otpada, iste prevozili u centara zbrinjavanja otpada u Šibensko-kninskoj županiji.
Razlog smještaja pretovarne stanice u Promini je to što je ona u samom središtu zaleđa županije, pa bi tako troškovi dovoza i odvoza otpada bili najmanji.

Zanimljive su i neke izjave čelnika Općine izrečene na tribini:

Načelnik Općine Promina Žare Duvančić kaže: "Ako su Prominci protiv gradnje pretovarne stanice. njihovo mišljenje će se poštivati, i ona se neće graditi!"

Živi bili, pa vidili...

Željko Džapo član Općinskog poglavarstva (ako se ne varam) kaže sljedeće:"Ja sam protiv pretovarne stanice..... ali kad bi ona bila na našem području, onda bi je mi mogli kontrolirati".

Također je naveo i to da kroz Prominu uskoro prolazi i magistralni plinovod ( o čemu sam već pisao na blogu) pa bi se možda jednog dana na poziciji pretovarne stanice mogla sagraditi i spalionica otpada.


Šta će iz svega toga u buduće biti, vidjet ćemo uskoro.

Sumnjam da je ova javna tribina bila slučajna, premda je bila (možda namjerno) jako loše oglašena.
Vjerujem da sa cjelom pričom ima dosta poveznica i "Varaždinsko smeće" koje je trebalo biti dopremljeno na Malu Prominu, odlagalište otpada na samoj granici općina Promina i Biskupija.


Još nisam popravio (kupio novo) računalo, pa se ne mogu svakodnevno spajati na Blog i pisati nove postove, ali je se nadam da ću uskoro riješiti problem.

Do sljedećeg posta,

Pozdrav iz sparne Promine,

Živili,

Oznake: općina promina, Pretovarna stanica Mala Promina

- 22:38 - Komentiraj post (4) - Link posta

srijeda, 18.07.2007.

Poziv na javnu tribinu

Sinoć sam na "oglasnim pločama" u Oklaju primjetio poziv upućen stanovnicima Općine Promina.
Općina Promina poziva sve stanovnike na javnu tribinu sa temom "Pretovarna stanica za smeće na području Općine Promina".

Svi koje zanima spomenuta tema zaokružite na kalendaru datum 21.07.2007. (subota) i dođite u OŠ Oklaj u 10:00h.

Prema nekim neslužbenim informacijama pretovarna stanica za smeće trebala bi se sagraditi negdje ispod Manojla u Razvođu.
Ako je to istina, onda moramo biti spremni na sljedeće scenarije koji su se već događali u Promini.

Evo jedan od mogućih scenarija:

-Promina će dobiti pretovarnu stanicu za smeće
-Zaposlit će se desetak ljudi, a najmanje Prominaca... vjerojatno će to biti ljudi čiji su roditelji, djedovi iz Promine, ili njihovi zetovi, sinovi, kćeri, buduće nevjeste..... ali u kući u Promini im odavno ne "miriše juha".
-"Uprava" pretovarne stanice smjestit će se u Kninu ili Drnišu gdje će se za tu namjenu izgraditi jedna malena zgradica.
-Smeće će dolaziti iz Knina, Drniša, Kistanja.... cijelog zaleđa Šibensko-kninske županije.
-Ceste koje iz tih pravaca dolaze u Prominu bit će ukrašene najlonskim vrećicama kao na cesti Knin-odlagalište otpada Promina ( na granici Općine Promina i Općina Biskupija).
-Jugo koji je do sada donosilo u Prominu vlažni zrak s mora, sada će donositi miris "Smeća i zaleđa".
-Bura će nama donositi osvježenje, ali će zato miljevački pršuti imati uz ekološku etiketu i poseban miris....

Pretovarna stanica je već predviđena u Prostornom planu Općine Promina,
Hrvatski sabor na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donio je :

"ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O FINANCIRANJU USUGLAŠENOG IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O DODJELI POMOĆI IZ INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU STRUKTURNU POLITIKU ZA SLJEDEĆU MJERU REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC, U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI, HRVATSKA"

O svemu spomenutom sam već nebrojeno puta pisao, pa ako Vas zanima pročitajte malo arhivu promina.blog.hr-a.


Sad na kraju Općinari kao žele čuti mišljenje naroda, a sve su već "u ime naroda" odlučili.

Općina Promina će tako "zasluženo" postati "centar zaleđa Šibensko-Kninske županije", barem što se smeća tiče.

"Zahvaljujem" se svima koji su uložili "sve svoje snage" da dobijemo jedan ovako za Prominu važan projekt.


Oznake: općina promina, Pretovarna stanica Mala Promina

- 20:55 - Komentiraj post (9) - Link posta

četvrtak, 05.07.2007.

Blog na čekanju do daljnjega.....

Prošlo je skoro pola mjeseca, a od mene niti jednog posta.
U Promini se ipak dosta toga dogodilo i događa se ... fotografije su na fotoaparatu kao svjedok svemu tomu, ali računalo još nisam popravio pa ih ne mogu "skinuti" s aparata...
Računalo mi je kod prijatelja i ovih dan očekujem da mi javi da li se isplati popravljati ga ili kupiti novo računalo.

Sad će netko reći da mi treba puno vrimena da otklonim kvar....

Sad se sjetim kad smo ja i moj prijatelj dok smo još bili prognanici u Spliti kupovali brisače za auto....
Prošli smo cijeli Split od Duilova do Poljuda pješke... trgovinu po trgovinu da nađemo di su najjeftiniji i da ušparamo pišljivih desetak kuna-gledano iz današnje perspektive.
Za jedne obične brisače, mi smo se danima spremali jer nismo imali novaca....
Sad će netko reć "koji glupani"... ali to su bili prilično teški dani u kojima je samo razmišljanje bilo "mukte".

Eto, tako i ja ovih zadnjih petnajstak dana "razmišljam mukte", jer mi je to puno lakše nego izdvojiti 2500,00 kuna za novo računalo. I sve se nadam da će moj prijatelj Ive reć da se kvar može riješit za male novce, ali tog odgovora nikako nema...

Zanimljiv mi je komentar:

"I konačno,dobar prijedlog"čitateljice",iako mislim,da bi naj primjerenije bilo,da Općina plati taj popravak računala ili da jednostavno kupi novo."

Općina sada može odahnuti, jer informacije iz Promine više ne odlaze u "svijet" putem interneta, i vraćamo se u svijet "rekla kazala".... te pomoć od njih ne očekujem.

U stvari... pomoć ne očekujem ni od koga....

Ja vjerujem da ću problem sa računalom riješiti uskoro.... a kako?

Nemam pojma....Sad kad već pišem post, mogu se opet osvrnuti na problem narkomana u Promini.
Ljudi moji, prije nego me odlučite popljuvati što sam "javno objavio imena prominskih narkomana", dobro pročitajte moje postove.
Prije nego što me upitate "Da li se drogiram, i koliko dobro razlikujem droge", opet pročitajte moj post na tu temu.

Ljudi moji... prvo pročitajte ono što sam napisao u postu, pa tek onda "udarajte krivca".

Oznake: Život u Promini

- 11:09 - Komentiraj post (3) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić