www.reliablecounter.com
Click here Deseta umjetnost - enigmatika

Zagonetke iz Nade (31)

28.10.2018.

U 31. broju sarajevske Nade, izašlome 1. travnja 1896., objavljene su svega dvije zagonetke: homonim i konjićev skok. Uspješno su ih odgonetnuli Pavica Begović, Dragica Rac i Ružica Tkalčić iz Svetoga Ivana Zeline.Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (30)

28.09.2018.

U 30. broju Nade, izašlome, 15. ožujka 1896., objavljene su tri zagonetke: konjićev skok, zagonetni natpis (rogovna čitaljka) i slovčana zagonetka(ispunjaljka).Točno su ih odgonetnuli Lina s Pila, Mafenka i Julinka iz Trebinja, Malvina i Matilda iz T., dr. Gundrum iz Križevaca, Đuro Srdić iz Sanskoga Mosta, Athanasije Kostyszak iz Bišine, Mehmed Spahić i Salih Žiga iz Sarajeva i Hasan Behmen iz Mostara.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (29)

17.08.2018.

U povijest svjetskoga zagonetaštva sarajevska je Nada ušla objavom zagonetke u letvici Fehima Spahića objavljene u 24. broju od 15. prosinca 1895. Po mnogima to je prva prava križaljka, za druge je jedna od prakrižaljaka, a ja držim da su obje tvrdnje točne.Mene više zanima tko je Fehim Spahić i je li moguće da je to zapravo Fehim ef. Spaho (Sarajevo, 4. veljače 1877. – 13. veljače 1942.) koji je dužnost reis-l-uleme u BiH obnašao od travnja 1938. do smrti. On je, naime, po svršetku škole 1895. bio vježbenikom u Šerijatskome sudu u Sarajevu, a u Ogledu o najstarijim ukrštenicama („Spektar“, Sombor, 1993., str. 8) autor Radislav Marinković tvrdi: ... „u ovoj knjižici dajem tu Zagonetku u letvici“ od Fehima Spahića ..., tada pitomca šerijatske sudačke škole u Sarajevu“ ...Spaho je upravo 1895. okončao školovanje i na istoj školi bio postavljen za vježbenika. Surađivao je i u Beharu, Glasniku Zemaljskoga muzeja, Narodnoj uzdanici, Novome beharu ..., pa bi on doista mogao biti autorom gornje zagonetke u letvici. Nadnevak njegova rođenja preuzeo sam iz knjige Mali podsjetnik značajnijih datuma islamske prošlosti Bošnjaka Mahmuda Traljića (El Kalem, Sarajevo, 1996., str. 19), dok u drugim vrelima stoji 13. ili 14. veljače.

Izim ove, u 24. broju Nade objavljen je i konjićev skok, homonim-zagonetka, palindrom-zagonetka i zemljopisna zagonetka. Uspješni odgonetači bili su Abdulah Baralić, Stjepan Malić, Sofija Cvjetićanin, Hasan Behmen i Šimun Popović.Enigmopovjesnik


Oznake: nada, križaljke, razni zagonetači

Zagonetke iz Nade (28)

27.07.2018.

Broj 29 sarajevske Nade izašao je 1. ožujka 1896. U njemu su samo dvije zagonetke koje donosim bez odgonetaka.Uspješno su ih odgonetnuli Julka i Mafka iz Trebinja, Marija Kurolt (Begović-Kula), Mehmed Spahić, Zorica Faček, Pajo I. Čokić (Sarajevo), Lina i Ivo s Pila, Đuro Srdić (Sanski Most), Vicko Darbić (Zadar), Ali-Riza Dautović (Bjelina), M. Burigan (Zenica), Ibrahim-aga i Smail-aga Galijašević, Ilija Terzić i Franjo Winter iz Tešnja, H.-aga Temin, Osman Đikić i Hasan Nametak iz Mostara, Šimon Popović iz Konjica, Pavao Delač i Mile Pejnović iz Vardišta i HasanBehmen iz Stoca.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (27)

30.06.2018.

Broj 28 sarajevske Nade izašao je 15. veljače 1896. U njemu je objavljeno čak šest zagonetaka: rebus Mavre Špicera (koji to zapravo nije), deset narodnih zagonetaka P. Mirkovića, Špicerov konjićev skok čiji preslik nije dobar pa ga ne donosim, brojčanu zagonetku (ispunjaljka isti broj, isto slovo) Ali-Rize Dautovića, zagonetku u letvici (opetovni lik) od Malvine te Malvinine homonime. Za odgonetanje vam nudim narodne zagonetke i zagonetku u letvici, dok ina rješenja navodim.rebus – KOLIKO LJUDI, TOLIKO ĆUDI!brojčana zagonetka – MIRZA – IVA – RIM – ZLATO – AMERIKA – SARAJEVO – ANA – FILIP – VLAŠIĆ – TARA; konačna odgonetka: MIRZA SAFVET
homonimi: VODE – VISOKO – DOKTORU – SARAJEVO – KADA – SNAŠA – TUZLA – PROKOPUspješni su bili ovi odgonetači: Zorica Faček i Mehmed Spahić (Sarajevo), Ali-Riza Dautović (Bjelina), Đuro Srdić (Sanski Most), Nikola Mažar, Pavao Delač i Mile Pejnović (Vardište), Line s Pila, Magdalen iz T., L. Magdalena, Ivan Labus (Vogošća), Jovo Banjac (Gornji Vakuf), Hasan Behmen (Stolac) i Nikola Buntić (Vitinica)

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (26)

03.06.2018.

Nadnevak izlaska 27. broja sarajevske Nade bio je 1. veljače 1896. U njemu su objavljene samo dvije zagonetke.Odgonetka prve je: halva, pilav i kava, a druge SRETNO NOVO LJETO (klisura, ocarina, Neretva, ametist, parnica, ikona, Una, o, Ivo, rob, ulje, e, Kotor, proso).

Zagonetke su odgonetnuli Maša Nikolajevna (Travnik), Magdalena Heber (Zagreb), Katarina Radaković (Dugo Selo), Marija Kurolt (Begović-Kula), Šimun Popović (Konjic), Spasoje Božagić (Jamina), Otto pl. Domjanić, Vlatko Begović i Hugo Egersdorfer (svi Sveti Ivan zelina), Pavao Delač (Vardište), A. Kostyszak (Bišina), Vicko Dobrić (Zadar), St. Mrđa (Jasenik), Lentar (Trebinje), Ali-Riza Dautović (Stolac), Hasan Behmen (Mostar) te Zorica Faček, Jakob Bacher, Mehmed Spahić i Alfred Pavlić (svi Sarajevo).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (25)

23.04.2018.

U 26. broju sarajevske Nade, izašlom 3. siječnja 1896., objavljene su samo dvije zagonetke.

Preinačbena zagonetka (niz mijenjaljki) od Malvine

KOZA, BURA, GLAD, POTKA, LOV, ADA, ZBORNIK, SKLAD

U svakoj riječi promijenite samo po jedno slovo pa ćete kao konačnu odgonetku dobiti „ime nadaleko poznate varoši“.Spretni odgonetači bijahu Sofija Cvjetičanin, Zorica Fačak, Ante D. Beran, Salih Žiga, Abdulah Baralić, Joco Padežanin, Stjepan Malić, Mehmed Spahić, Stevan Bričić i Stjepan Marković (svi Sarajevo) te dr. Gundrum (Križevci), Hasan Behmen (Mostar), Vjera S. iz Travnika i Dragutin Kersting (Kola).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (24)

26.03.2018.

U 25. broju sarajevske Nade objavljene su četiri zagonetke: zagonetka Elze pl. E. (niz mijenjaljki), brojčana zagonetka i zagonetka (ispunjaljke) Rudolfa baruna Maldinija i četvorna zagonetka (čarobna četvorina 5 x 5) Elze pl. E.Točne odgonetke, koje vam ne ću napisati, poslalo je mnogo odgonetača: Anđelina Božgić (Jamina), Maša Nikolajevna (Travnik), Jerko Vladić (Gračac), A. Kostyczak (Bišina), Stjepan Mrđa (Jasenik), Petar Balić (Knin), Šimo Popović (Konjic), Mehmed Spahić (Sarajevo), Jakov Slišković (Čapljina), Ivan Thau (Donja Tuzla), Ante Beran (Sarajevo), Dinko Vranicanj (Spljet), Nikola Buntić (Vitnica), Katarina Stojanović (Jamina), Anton Tripković (Sarajevo) i Hugo Egersdorfer (Sarajevo).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (23)

25.02.2018.

Još uvijek smo u davnoj 1895. Broj 23 sarajevske Nade izašao je 1. prosinca 1895. Na 20. stranici donio je samo dvije zagonetke: konjićev skok i šaradu.

Šarada od Fehima Spahića

Pitaću te, dragi pobro,
Riječ jednu, znaš je dobro:
Svaki slog joj upit daje,
A i sama pitanje je!Obje su zagonetke odgonetnuli Abdulah Baralić, Stjepan Malić, Sofija Cvjetićanin (Sarajevo), Hasan Behmen i Šimun Popović (Mostar)

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (22)

24.01.2018.

Dvadeset drugi broj sarajevske Nade izašao je 15. studenoga 1895. Na stranici broj 20 tri su zagonetke: kraljev hod, dopunjaljka i računska zagonetka.Odgonetke su: Komljani im i Zagarač, Bjelopavlić ljuti k tome, davno veće straga ostaše, ter već gaze lomne Rovce, a za Rovci družba noćna, u prozorje rane zore, na Moraču slavnu pade, od Morače, hladne vode, ime zemlje koj' izvode! (stihovi iz Smrt Smail-age Čengića); DANICA- UDARAC – GUDALO – BAGDAD – KANADA; 40 gusaka = 128 forinta, 60 kokoši = 42 forinte i 100 golubova = 30 forinta ili svega po 200.

Kraljev hod odgonetnuše Ivan, Abdulah Baralić i Stjepan Malić (svi iz Sarajeva), dopunjaljku Ivan Thau, Stjepan Malić, Abudalh Baralić, Petar Balić (Knin) i M. K. (Rogatica), Ćiril Nemanić (Sarajevo) i St. Mrđa (Jasenik), a računsku zagonetku Abdualh Baralić, Petar Balić, St. Mrđa, M. K., I. Banjac (Gornji Vakuf), Danilo Stanišić (Kozluk), Vasilije Stanišić (Bjelina) i Muhamed Bojo (Mostar).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (21)

28.12.2017.

Sarajevski zabavnik za pouku i zabavu „Nada“ u broju je 21. objavila čak pet zagonetaka: jednu od Luke Grgjića-Bjelokosića, a četiri od Mavre Špicera potpisanoga pseudonimom Peštanac. Zagonetke su izgleda bile tvrd orah pa su ih odgonetnula svega dvojica rješavača – Ivan Thau iz Sarajeva i Niko Plančić s otoka Murtera.Odgonetke

Konjićev skok

Udaljenoj

Žudim čarom od cjelova
Ustne k ustnam ti priliepit,
Gledajuć ti rajske oči
Za ostali sviet osliepit.

Zagonetka (to je zapravo pomicaljka s odgonetkama u neuzastopnim stupcima ili ispunjaljka bez mreže) – os, Sava, Tehterevan, obod, jegulja, Arilj: OSTOJA i SANDALJ; magični mozaik (četvorina 5 x 5) – Josip, obuka, surov, ikona, Pavao); homonimi (dopunjaljke) – težak, pobro, bio grad; pošalica – valja izbrisati slova D. V i A

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, M. Špicer

Zagonetke iz Nade (20)

23.11.2017.

Dvadeseti broj sarajevske Nade objavljen je 15. listopada 1895. Na 20. stranici objavljene su narodne zagonetke što ih je skupio Edhem Mulabdić, zagonetka (niz mijenjaljki) od Selima i magični kvadrat (čarobna četvorina 4 x 4) od Peštanca (Mavre Špicera).Odgonetke narodnih zagonetaka su: kiša, oči, mlin i svijeća (odgonetač je bio Mehmed H. Sejdović iz Dervente), odgonetke niza mijenjaljki su: bara, Mara, šara, Tara, Sara, para i žara (odgonetač Ivan Thau iz Sarajeva), a odgonetke kvadrata: loza, Ovid, zima, Adam

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (19)

20.10.2017.

Pod uredničkom palicom Koste Hörmanna sarajevska Nada broj 19 izašla je 1. listopada 1895. Na str. broj 20 objavljene su svega dvije zagonetke. Riješili su ih Fr. K. iz Stupara, Ivan Z...ć iz Beča i Ivan Thau iz Sarajeva.Odgonetke Elsine ispunjaljke su: nugent, albatros, Trastevere, Ozalj, Macedonija, Sedna, Verne, Iliri, epigramm, Teneriffa, Uran, Stambul, Arabija, Murat i Osiris te konačna: NA TOM SVIETU SAMO STALNA MIENA JEST!

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (18)

22.09.2017.

Osamnaesti broj sarajevske Nade izašao je 15. rujna 1895. Na stranici broj 20. četiri su zagonetke.

Narodne zagonetke Mehmeda H. Sejdovića

- Kreštalica krišći u bukovoj lišći,
da ih je trista bez hodže ništa.

- Na vrh hrasta malo šaša.

Pjesnička zagonetka od Peštanca

Italija slavna Mati veljih uspomEna
U čarObno krili zaman mene Primi
Tamo svaka kuĆa Dvor je, a svetInja stiena
Svaki grad se bliži nebu tUrnjam visoCim.

Poredanjem krupno tiskanih slova dobićeš ime pjesnika gornjega stiha.

Premetaljka od Peštanca

Omer, islam, iz, mu, ševi, e, spone, noge

Valjanim premetanjem pojedinih slova dobiješ šest novih riječi, koje ti kažu lijepu rečenicu.(Luka Grgić Bjelokosić)

Odgonetke su: Majka s djetetom na prsima i perčin; Medo Pucić; Više um zamisli, nego more ponese; MARA – TATA – TOMO – KOTO – OKAT – TARA – MATO – OMOT

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, M. Špicer

Zagonetke iz Nade (17)

02.09.2017.

Davnoga 1. rujna 1895., odnosno prije 122 godine i 1 dan, izašao je 17. broj sarajevske Nade. Na stranici 17. i 18. objavljen je prilog Mavre Špicera „Naša pisma“ (Budimpešta, mjeseca jula 1855., Crtice iz magjarske književnosti VI.) koji je tipkan tako sitnim slovima da se prilikom preslikavanja gubi čitkost pa vam ga ne donosim. No, na stranici 20 tri su enigme: konjićev skok, narodne zagonetke i zagonetka na ljestvici koje možete vidjeti.Odgonetka konjićeva skoka pjesma je Augusta Šenoe. Rješenja narodnih zagonetaka su: 1. knjiga, 2. opanci, 3. svijeća, 4. zvuk, 5. sokak, 6. mlin i brašno, 7. djetlić i gnjetao, 8. muha, 9. lopta, 10. snijeg, sunce i zemlja, 11. oči, 12. sise, dojke. Zagonetku na ljestvici morat ćete sami riješiti. Kao rješavači spomenuti su dr. Hermann, Fehim Spahić i Otakar Marašek iz Sarajeva i Milan Domitrović iz Mitrovice.

(Mavro Špicer, P. Mirković, Luka G., Nada broj 17., 1. IX. 1895., str. 20)

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, M. Špicer

Zagonetke iz Nade (16)

23.07.2017.

Novi broj sarajevske Nade izašao je 15. kolovoza 1895. Na njezinoj 316. stranici objavljene su samo dvije zagonetke. Prvu zagonetku riješili su Pero Grgić i Tanasija Dakić iz Doboja, Jusuf Resulbegović iz Trebinja, Dušan Popović, Fehim Spahić iz Sarajeva i K. Ajnija iz Vlasenice, dok su četvorinu točno odgonetnuli Josip Anić iz Mostara, Tanasija Dakić iz Doboja te Fehim Spahić i Otokar Marašek iz Sarajeva.Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (15)

01.07.2017.

Broj 15 sarajevske Nade izašao je 15. kolovoza 1895. Na stranici 296. samo su dvije zagonetke.Zemljopisnu zagonetku odgonetnuli su Ćiril Nemanić iz Sarajeva i Hasan Hodžić iz Prijedora, a konjićev skok Fehim Spahić i Otokar Marašek iz Sarajeva te Franjo K. iz Stupara.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (14)

09.06.2017.

Ovaj je broj izašao u Sarajevu 15. srpnja 1895. Na stranici 276. objavljena je samo jedna zagonetka.Radi se zapravo o netematskoj slagaljci čije su odgonetke, idući vodoravnim redom, bile sljedeće: Salcburg, Lakedivi, Markovci, Himalaja, Sulejman, Pireneji, Toresovo, Kolorado. Zagonetku su riješili Hasan Hodžić iz Prijedora i Ante Anić iz Ljutoga Dolca.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (13)

21.05.2017.

Trinaesti broj sarajevskoga časopisa za umjetnost, kulturu i zabavu „Nada“ izašao je u Sarajevu 1. srpnja 1895. Na njegovoj 260. stranici objavljeno je čak 5 zagonetaka.Narodne zagonetke (puška, mlin i mlinsko kolo, jaje, plastovi i stog, mrtvački sanduk, ruda u kola i mjesec) riješio je jedino Teodor Pastaeli iz Bužima. Rimski natpis (I o meni usni mila djevojko, ko(j)i hodim jadan po svijetu) odgonetnuše Magdalena Leber (Glina), Drag. Hofbauer (Zenica), Maša iz Travnika, Janko Kremenšek (Velikovac, Völkermarkt), Abduselam Tafro (Sarajevo), Milovan Žanić (Karlovac) i N. Vidaković iz Kalinovika. Konjićev su skok svladali Fehim Spahić i Abduselam Tafro iz Sarajeva, Hasan Hodžić iz Prijedora i N. Vidaković (Kalinovik), zagonetke u dopunu samo Fehim Spahić (Bogović, Slovjen, zavjera), a nitko nije riješio homonim zagonetke (orao, naravno, Kupa).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (12)

06.05.2017.

Dvanaesti broj sarajevske Nade izašao je 15. lipnja 1895. Na stranici 240. tri su zagonetke koje donosim u prilogu.Narodne zagonetke riješila je Katica Lasnik, zagonetke Fehim Spahić i Katica Lasnik, a staroegipatsku ploču samo Otokar Marašek.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (11)

14.04.2017.

Broj 11 sarajevske Nade izašao je 1. lipnja 1895. Na str. 220 objavljene su tri zagonetke: konjićev skok, zemljopisne zagonetke i porodična zagonetka.Konjićev skok odgonetnuli su Fehim Spahić, V. Mihalić i Abduselam Tafro, zemljopisne zagonetke jedino Ivan Thau, a porodičnu zagonetku Ana Bogdanović, Stojan Spremo, M. Kolar, N. Ćorić i Abduselam Tafro.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, konjićev skok, zagonetke

Zagonetke iz Nade (10)

23.03.2017.

Deseti broj sarajevske Nade izašao je 15. svibnja 1895. Na stranici broj 200 objavljene su tri zagonetke.

Rebus su točno odgonetnuli V. Mihalić, Ivan Knifić i Otokar Marašek, slovčanu zagonetku Katica Lasnik, Jelisava Stajić, Mahmud Mehmedbašić, St. Milijević, Ivan Knifić, Aleksa Popović, Ivan Thau, Fehim Spahić, Ragib Kosović, V. Mihalić, A. Ninić i J. Trešnjić, a narodne zagonetke Katica Lasnik i St. Milijević.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (9)

09.02.2017.

U 9. broju sarajevske Nade od 1. svibnja 1895. objavljene su tri zagonetke. Sve ih je riješila jedino Katica Lesnik. Po dvije su odgonetnuli Savo Pjanić, Jovan Trešnjić I V. Mihelić, a po jednu Ivan Thau, Fehim Spahić i Abduselam Tafro.Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (8)

23.01.2017.

U 8. broju sarajevske Nade objavljene su samo dvije zagonetke - ispunjaljka i skriveni rimski natpis. Ispunjaljku su odgonetnuli Jelisava Stojić (Ugljevik), Katica Lasnik (Nevesinje), F. Ferdo Jukić (Innsbruck), Mehmed Šarić (Stolac), Anton Kollenz (Murter), St. Jezdimirović (Novigrad), Vatroslav Mihalić i Nikola Ćurić (Kotor Varoš), Dušan D. Nikolić i Đorđe Svitlić (Brodac), Stevan Milijević (Odžak), I. KOčiš (Vijaka), Abduselam Tafro, Ivan Thau, Aleksa J. Popović i Haki Pitić (Sarajevo) i učenici II. razreda Trgovačke škole iz Donje Tuzle, dok su rimski natpis riješili F. Ferdo Jukić, Dušan D. Nikolić, Đorđe Svitlić i učenici iz D. Tuzle.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (7)

06.01.2017.

Broj 7 sarajevskoga časopisa Nada izašao je 1. travnja 1895. U njemu su tri zagonetke na stranici 140.

Konjićev skok riješili su Vatroslav Mihalić iz Banje Luke i Fehim Spahić iz Sarajeva, a artimogrif Katica Lasnik iz Nevesinja, Anka Blausa iz Trsta, V. Limpl i Goslav Frank (Cjelovac), J. Krepelka (Končanica), Mehmed ef. Sarić (Stolac), Bogdan Mandić (Obarska), Josip Kočiš (Vijaka), A. Kostyszak (Bišina), St. Milijević (Odžak), Vatroslav MIhalić (Banja Luka), J. Ćurić i A. Ninić (Vareš), Jovan Trešnjić (Tavna), Nikola Ćurić (Kotor Varoš) te Fehim Spahić, Leon Finci, Aleksa J. Popović i Ivan Thau (svi iz Sarajeva).

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (6)

12.12.2016.

Još uvijek smo u 1895. Šesti broj datiran je na 15. ožujka. Na stranici 120. objavljene su svega dvije zagonetke.

Napominjem da je četvorna zagonetka Elze pl. E. zapravo čarobna četvorina 5 x 5, vjerojatno prva na ozemlju koje je nekoć zauzimala SFRJ i jedna od prvih, ako ne i prva na svijetu. Obje zagonetke točno su odgonetnuli Josip Ćurić i Ante Ninić iz Vareša, Andrija Rajner iz Maglaja te Leon Finci i Ivan Thau iz Sarajeva.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (5)

29.11.2016.

U 5. broju sarajevske Nade od 1. ožujka 1895. objavljene su narodme zagonetke i dvije slovne zagonetke.Narodne zagonetke riješili su Isa ef. Softić iz Kozarca, M. Gj. Mutić iz Bihaća i Leon Finci iz Sarajeva, Selimovu zagonetku Antun Kollenz s Murtera, F. Ferko Jukić iz Innsbrucka, Fehim Spahić iz Sarajeva i Andrija Reiner iz Maglaja, a Elzinu zagonetku F. Ferko Jukić, Antun Kollenz i Anka D. iz Sarajeva.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

Zagonetke iz Nade (4)

20.11.2016.

Četvrti broj Nade izašao je u Sarajevu 15. veljače 1895. U njemu su objavljene četiri zagonetke.Konjićev skok točno su odgonetnuli Nada Pejnović iz Iloka, Fehim Spahić iz Sarajeva, Nikola Buconjić iz Doboja, F. Jukić iz Innsbrucka, Stjepan Al. Jablanović iz Tuzle, Andrija Čekada iz Posušja i Olga Borojević iz Bosanskoga Kobaša, zagonetku Naim Kadić, Himzo Muftić i Tafro iz Sarajeva, Mijo Ježić iz Mostara, Stevan Milijević iz Odžaka, F. Jukić, Stjepan Al. Jablanović, Vaso N. Grbić i Mujo Slatinović iz Janje, zagonetke iz naroda Stjepan Al. Jablanović, Stevan Milijević, F. Jukić, Andrija Čekada i J. Trešnjić iz Tavne, a lančanu zagonetku Fehim Spahić, F. Jukić, Stevan Milijević, Vaso N. Grbić, Mujo Slatinović, J. Trešnjić, Andrija Čekada, Olga Borojević, D. Pavlović iz Sarajeva i F. Krepelka iz Končanice.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, konjićevi skokovi

Zagonetke iz Nade (3)

14.11.2016.

Treći broj sarajevske Nade izašao je 1. veljače 1895. U njemu su objavljene tri zagonetke.Zemljopisnu zagonetku (to je zapravo ispunjaljka) riješio je Izak J. Izrael iz Sarajeva, čarobnu četvorinu s dva rješenja Fehim Spahić, Izak J. Izrael i Antun Kollenz s otoka Murtera, a narodne zagonetke Isa eff. Softić iz Kozarca.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, ispunjaljke, četvorine

Zagonetke iz Nade (2)

05.11.2016.

Na redu su tri zagonetke objavljene u 2. broju sarajevskoga časopisa Nada od 15. siječnja 1895., str. 40 (svaki broj ima po 20 stranica, ali se brojevi stranica vežu na prethodni broj!).

Šarada (priopćio M. M.)

Prvi slog je ječan,
Drugi je niječan,
A zajedno, pobro,
De pogodi ime,
Koje mislim s time!

Konjićev skok riješio je J. Cifrić iz Đakova, slovčanu zagonetku J. Bučko iz Zagreba, J. Cifrić iz Đakova, Milka Borojević iz Bosanskoga Kobaša i H. Barkač iz Bosanskoga Broda, dok su šaradu odgonetnuli J. Cifrić iz Đakova, H. Barkač iz Bosanskoga Broda i Andrija Čekada iz Posušja.

Enigmopovjesnik

Oznake: nada, spajaljke, konjićevi skokovi

Zagonetke iz Nade (1)

31.10.2016.

Časopis NADA izlazio je u Sarajevu u razdoblju 1895.-1903. Zagonetke je kao prilog imao u svim brojevima iz 1895.. 1896. i 1897. Sve njih nastojat ću vam podastrijeti u sljedećih 70-ak nastavaka.

Zagonetka

Preda mnom su, evo, glede,
Do tri slova abecede:
Istog lika, kog su ova,
I azbuka ima slova;
Možeš dakle sva tri redom
Sricat ' slova abecedom
I azbukom, kako bolja,
Zabavku ti bude volja.
Al' ti sada, dragoviću,
Čudo neko kazati ću:
U ta - u tri slova samo,
Kad ih lijepo poredamo,
Samoglasnik da po redu
Zaprema nam riječi srijedu,
Četiri ćeš naći, ele,
Četir' naše riječi cijele.
Za riječ jednu znamo l' samo,
Tad i za tri druge znamo
Al' ih čitat' braćo draga,
Treba sprijeda pa i straga,
Treba čitat' abecedom,
I azbukom istim redom.
Prva riječ nam stvar je mala,
Tek je tak'a kad bi pala,
Alio jadi nije šala -
Nevigjena kad je pala.
Straga li je, dragi, čitaš,
Za još nešto njom da pitaš!
Al' azbukoim čitaj prvu:
U kući ti niti mrvu
Tog ne želim nevremena;
Al' ti želim sveg crljena
Azbučnoga momka lijepa
Šćapiš li ga kako s repa!

J. T. (Josip Tabory?)

(Nada broj 1, 1. I. 1895., str. 20)

U 3. broju Nade uredništvo je napisalo da su ovu zagonetku prvu riješili Omer Atif. ef. Bahtiarević, kotarski predstojnik u Gračanici, i Dušan Miličević iz Iriga!

Enigmopovjesnik

Oznake: nada

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.