Komentari

tignarius.blog.hr

Dodaj komentar (56)

Marketing


 • tignarius

  a day after day!!!

  avatar

  18.09.2019. (11:27)    -   -   -   -  

 • FreshCaYg

  ja sam se mađarima osvetio davnih dana, a ni ove druge nisam štedio :))

  avatar

  18.09.2019. (15:18)    -   -   -   -  

 • pal MOOD

  P U M B Čedo legendo

  avatar

  18.09.2019. (15:40)    -   -   -   -  

 • geomir

  A ča ćemo s ovin zapovidima!!???

  Pa kaže:
  "Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam."

  I onda:
  "Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!"

  Pa opet, repete:
  "Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge."

  Nikuda ne spominje nacije, države, pojedince!!!

  E, ali tu je kvaka ..... reći ćeš.
  Svi bi tribali da Njega imaju za uzor,
  a ne neke tamo Muhamede, Bude, Sai Babe ......
  Znači, JEDNOUMJE!!!

  Ali to smo prevazišli, osudili,

  A s druge strane citiraš: "Ako vas svijet mrzi,
  znajte da je mene mrzio prije nego vas.
  Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio;
  no budući da niste od svijeta,

  i dodaje
  nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi."


  Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom!
  I onda su neprijateelji bili u điru.
  Uostalom, oli Ga nisu razapeli !!???

  Žalosno je ča ni održa rič i doveo raj na Zemju,
  a ne zdimit i ostavit nas da se koljemo.
  Ti ka ortodoksni karšćanin moga bi pomoć namin nevirnicima da se ne izgubimo!! :-)))

  avatar

  18.09.2019. (16:17)    -   -   -   -  

 • FreshCaYg

  ovi Geo će umrit neće ništa razumit

  avatar

  18.09.2019. (16:19)    -   -   -   -  

 • Euro

  I Euro

  avatar

  18.09.2019. (19:05)    -   -   -   -  

 • tignarius

  Fresh,
  ostavi osvete, makar kužim na što si mislio (gori si od Eura)
  PalMood,
  umre takva legenda a mi se bavimo nekim debelim pederom koji je napisao novu Vilu Velebita, umjesto da ga se kamenuje
  Geo
  tvoj problem je što i ono što "razumiješ" ne želiš razumjeti
  Isus govori svojim apostolima, učenicima......a ne svima
  Euro
  oćeš umrit il se "osvećivat"

  avatar

  18.09.2019. (20:05)    -   -   -   -  

 • geomir

  @tigi, ako je to "govorio svojim učenicima .... a ne svima"
  onda se to, kako vidimo, ne odnosi na nas.

  Ili ipak, to govoreno kao prispodoba.
  Govori učenicima, a priko njih SVIMA!!! :-)

  @friški i @tigi, a ča se tiče razumijevanja
  možda izvanka ja puno boje razumin nego vi iznutra.
  Vama koltrine (@tigi, ako slučajno ne razumiš ovu rić pitaj @friškog!!)
  zamućuju pogled i ne vidite cilu sliku.
  A da ne govorin o "demokratskom centralizmu" u RKC !!!
  Ča reče Papa, odnosno ča piše u Bibliji to je amen!!
  E nije!!
  Kao prvo, evanđelje "po Ivanu" vjerojatno misliš da je pisa Ivan, koji je drugovo s Isusom!!???
  E nije!
  Isto ka i evanđelja "po Matiji", "po Marku", "po Luki".
  Uostalom, nije ni stavjeno da su to pisali Matija, Marko, Luka i Ivan.

  A da ne govorin ča sve ima u pisanijama Novog Zavita.
  To ću jedan drugi put!! :-))

  avatar

  18.09.2019. (22:43)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  @geo, stvarno paušalno 'doživljavaš' Riječ Božju, a tvoja pisanija je doslovno inspirirana nekakvim člancima koje čitaš po protestantskim i portalima Jehovinih svjedoka i nekakvim portalima od ateista koji nemaju Duha, pa polako postaješ njihov glasnogovornik. Ovdje se predstavljaš kao bogataš vlastitog duha, i ne bojiš se one Isusove riječi da će teže bogataš u kraljevstvo Božje nego deva kroz ušice igle. Ta riječ - bogataš- se može uzeti i kao materijalno ili financijsko bogatstvo, ali se više odnosi na lažno bogatstvo uma čovjekovog koje nema oslonac u Umu Božjem.
  Koliko je šašavo to što si napisao svjedoči Isusovih 'milijun' riječi npr riječ da je On zapravo Kraljevstvo Božje, dakle Kraljevstvo napisano u evanđeljima sa velikim slovom je sam Isus, znači s Isusom je došlo Kraljevstvo Božje, a ti i skoro sav svijet ga još čekate.
  Iz napisanog slijedi da je Kraljevstvo otajstvo (Mk 4,11), (Lk 8,10, 12,32)
  Iv 3,3-
  3. OBJAVA OTAJSTVA DUHA
  Razgovor s Nikodemom
  Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov. 2On dođe Isusu obnoć i reče mu: »Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.« 3Odgovori mu Isus:
  »Zaista, zaista, kažem ti:
  tko se ne rodi nanovo, odozgor,
  ne može vidjeti kraljevstva Božjega!«

  4Kaže mu Nikodem: »Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?« 5Odgovori Isus:
  »Zaista, zaista, kažem ti:
  ako se tko ne rodi iz vode i Duha,
  ne može ući u kraljevstvo Božje.

  6Što je od tijela rođeno, tijelo je;
  i što je od Duha rođeno, duh je.

  7Ne čudi se što ti rekoh:
  ‘Treba da se rodite nanovo, odozgor.’

  8Vjetar puše gdje hoće;
  čuješ mu šum,
  a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.
  Tako je sa svakim
  koji je rođen od Duha.«

  9Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?« 10Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?

  11Zaista, zaista, kažem ti:
  govorimo što znamo,
  svjedočimo za ono što vidjesmo,
  ali svjedočanstva našega ne primate.

  12Ako vam rekoh zemaljsko
  pa ne vjerujete,
  kako ćete vjerovati
  kad vam budem govorio nebesko?

  13Nitko nije uzašao na nebo
  doli onaj koji siđe s neba,
  Sin Čovječji.

  14I kao što je Mojsije podigao
  zmiju u pustinji
  tako ima biti podignut Sin Čovječji
  15da svaki koji vjeruje,
  u njemu ima život vječni.
  16Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
  te je dao svoga Sina Jedinorođenca
  da nijedan koji u njega vjeruje
  ne propadne,
  nego da ima život vječni.
  17Ta Bog nije poslao Sina na svijet
  da sudi svijetu,
  nego da se svijet spasi po njemu.
  18Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;
  a tko ne vjeruje, već je osuđen
  što nije vjerovao
  u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

  19A ovo je taj sud:
  Svjetlost je došla na svijet,
  ali ljudi su više ljubili
  tamu nego svjetlost
  jer djela im bijahu zla.
  20Uistinu, tko god čini zlo,
  mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti
  da se ne razotkriju djela njegova;
  21a tko čini istinu,
  dolazi k svjetlosti
  nek bude bjelodano
  da su djela njegova u Bogu učinjena.«


  Mogao bih skraćeno još citirati makar 3, 4 stranice teksta na temu Kraljevstva Božjeg koje je s Isusom došlo na zemlju, ali ionako nema efekta.

  avatar

  19.09.2019. (10:48)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  Ponovo ću pripomenuti da se pisanje svetopisamskih tekstova oslanja na Isusovu riječ da će ostaviti Duha svojim učenicima i da će ti učenici činiti i veća čuda nego što je On činio. Šta reći o tvojim nastojanjima da dokažeš da npr Luka koji je bio liječnik nije napisao evanđelje.
  Pa ako i nije( a jest veliki dio teksta) to je samo dokaz djelovanja Duha na pisce sljedećih generacija koji su Luki pripisali dodatni (po naputcima Duha) tekst. Inače to je i bio običaj kod svih starih naroda i starih kultura, od babilonske do grčke, da se kasniji tekstovi pripisuju ranijim velikanima duha. Ta činjenica je dobro poznata u kulturnim krugovima.
  @geo ti hoćeš raditi analize starih kultura po uzusima estetike progresivizma i humanizma, koja se u poznim fazama pokazala devijantnom. Ozbiljni obrazovani humanisti to ne rade, ali u Hrvata imaš svega dva obrazovana ljevičara, Flego i Vujić, a oni ne stignu poučiti ostale ljevičare. A nama koje se pogrešno smatra desničarima se ne vjeruje i eto nasporazuma i vječitog nerazumjevanja.

  avatar

  19.09.2019. (11:05)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  @geo, Odiseja se PRIPISUJE Homeru, a zar je nisu aleksandrijski filolozi podijelili u 24 pjevanja prema broju slova u grčkom alfabetu. Sastoji se od 12 110 heksametara.
  Ispada da mi katolici vjerujemo (po tebi), da je Odiseju isključivo napisao Homer.
  Samo parafraziram.

  avatar

  19.09.2019. (11:20)    -   -   -   -  

 • geomir

  @@tigi, lako je tebi ovako!! Imaš jakog pomoćnika, a ja bidan moram sam!! :-)))

  @barti, ja u kupe ti u špade!
  Ne govorim o teološkom razumjevanju Novog Zavjeta.
  Govorim o, tako da ga nazovem, tehničkom aspektu NZ,
  o poznatim činjenicama stvaranja i reproduciranja NZ.

  Ove tvoje citate ne osporavam, a ponajmanje njihovu teološku, duhovnu stranu.
  O tome se nema što raspravljat, to su gušti pojedinca, a di gustibus non disputandum!

  Idemo utanačit i uskladit znanje o činjeničnom stanju i nastanku NZ.

  Naravno da znaš od koliko knjiga je sastavljen NZ.
  Uostalom OVDJE svatko to može pobrojit!
  Jel da, da se slažemo da ovo nije ni od Jehova ni od protestanata ni od ateista!!! :-)
  Ako smo to utanačili ajmo dalje.

  Tribalo bi da uskladimo znanje o tome kada su ovih 27 knjiga NZ nastale,
  tj. kada je i na koji jezik napisan original ovih zapisa!???

  Činjenica je da se sve događalo u Jeruzalemu, Nazaretu, Betlehemu itd.,
  ilitiga u današnjem Izraelun i okolici.
  Akteri priče su Židovi, Aramejci, Sirijci, i ostali tadašnji tamošnji stanovnici,
  i naravno njihovi okupatori - Rimljani.
  Nadam se da se slažemo i sa ovim činjenicama!

  Slijedeće ča tribamo utvrdit:
  tko je i s kojim jezikom u to doba, tamo, govorio i pisao??

  Eto, za početak konstruktivnog razgovora potvrdi ili ospori što sam gore konstatirao,
  a onda daj svoju konstataciju na moje posljednje pitanje,
  pa ćemo, kad utvvrdimo ovo polazište, nastaviti dalje.

  avatar

  20.09.2019. (09:22)    -   -   -   -  

 • Svjetlo

  Dragi moji, još uvijek sam tu, drago mi je da sam uvažena blogerica i čitam vas, uvrede ne čitam, hvala što ste me napokon prihvatiti kao takvu što jesam.

  avatar

  20.09.2019. (10:07)    -   -   -   -  

 • Svjetlo

  Ali bar me jedan prihvatio, a to si ti @Lucid i samo zbog tebe ću biti ok i sasvim normalna osoba kakva sam bila do sada. Znaš dobro da sam ti zahvalna od početka i da ti ja ne bih nikada zabranila komentari.

  avatar

  20.09.2019. (11:43)    -   -   -   -  

 • TEATRALNI

  E onda prihvati moj savjet goni u neku stvarčicu bartimejka i njegovo društvo, mrze te zbog tvog izbora! ne slušaj lude fanatičare.

  avatar

  20.09.2019. (11:48)    -   -   -   -  

 • Svjetlo

  Lucid zahvaljujem ti što me jedini ovdje razumiješ.Biti ćemo prijatelji i ubuduće. Nije ni tebi ni meni bilo lako s njima. Ako ću ikoga poslušati poslušati ću tebe i neka budu pristojni prema mojoj curi. Uskoro ženi.

  avatar

  20.09.2019. (12:29)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  Znači ti tražiš samo povijesni aspekt pisanja evanđelja. U redu. kasno je pa ću započeti kratkim tekstom.
  Zapravo su Evanđelja četiri knjige jednog Evanđelja. Četiri su pisca Vesele vijesti o spasenju ljudi: Matej, Marko, Luka i Ivan. Sve četiri knjige imaju svoj poseban naglasak. Povijesni aspekt ima u svim evanđeljima, ali je najviše taj aspekt koristio Luka jer je bio liječnik i književnik. On je u svojoj knjizi na dosta mjesta žrtvovao svoj književni izričaj da bi dao mjesta povijesti, tražio je svjedoke, jer je bio znanstvenik i vjerno zapisao šta je čuo.
  Pitaš za jezik kojim su napisana Evanđelja. U početku, dok je zajednica kršćana bila mala nije se ništa zapisivalo, jer su Matej i Ivan bili svjedoci Isusovih riječi i djela (i čudesa). Poslije, kad je propovjedanje trebalo doći i na udaljenija mjesta, onda se zapisivalo na 'papiriće' (šalim se- listiće), kojih se je sadržaj koristio u obredne, apologetske i misionarske svrhe. Nije teško zaključiti da su ti listići, zajedno sa usmenim propovjedanjem poslije poslužili za građu četirima knjigama evanđelja.
  Na listićima je pisano aramejskim, jer je Isus govorio tim jezikom.
  Za najstarije Matejevo evanđelje koje je sačuvano na grčkom, prilično je sigurno da se potpuno slaže s aramejskim na kojem je izvorno napisano, zato se smatra da je na grčki sam Matej preveo svoj aramejski original. To Evanđelje je najvažnije za Crkvu iz doktrinarnih razloga, jer je navezano na Stari zavjet, najviše od svih evanđelja.
  Dakle, da više ne gubim vrijeme, iz ovoga moga osvrta se sve drugo može zaključiti. Evanđelja su prevedena na gotovo sve jezike svijeta.
  Ako baš bude potrebno mogu o svih 27 knjiga Novog zavjeta dati osvrt.
  Da zaključim. Evanđelja nisu u strogom smislu ni pravi životopis, ni potpune uspomene, ni iscrpna povijest. Evanđelja su ponuda vesele vijesti o Bogu koji je postao čovjekom. Riječima evanđelja se ljudima daju odgovori u obliku vjere po kojoj dolazi spasenje.
  Ali dobro, ima tu i povijesti u strogo znanstvenom smislu, ali to mene najmanje zanima, pa ovo pišem s velikim naporom.

  avatar

  21.09.2019. (01:27)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  Otkud se prikrpilo ovdje ovo dvoje babilonaca :)

  avatar

  21.09.2019. (01:28)    -   -   -   -  

 • tignarius

  Hvala Bartia na iscrpnim objašnjenjima, tko ima uho neka sluša

  avatar

  21.09.2019. (09:38)    -   -   -   -  

 • geomir

  @barti, tako te volin!!
  Istina i samo istina je iznad svega, i ako povijesni podaci o tekstu ne odgovaraju istini
  tada i sam tekst gubi, više ili manje na vjerodostojnosti.

  Točno, Evanđelje, ilitiga kako reče, Vesela vijest, sastavljeno od četiri dijela, koja se zovu;
  po Mateju, po Marku, po Luki i po Ivanu, a sa još 23 dijela čine Novi Zavjet.

  Kad kažeš: ".....dok je zajednica kršćana bila mala nije se ništa zapisivalo,....",
  a onda kasnije počelo zapisivati na "papiriće" na Aramejskom jeziku što je onda
  "zajedno sa usmenim propovjedanjem poslije poslužili za građu četirima knjigama evanđelja."
  ne bih potpisao da je bilo baš tako, tj. nameće mi više novih pitanja.

  U redu, Isusov jezik je bio Aramejski.
  Ali nigdje nisam naišao da je išta zapisivano u vrijeme dok je Isus bio živ o njegovoj aktivnosti.
  Ili preciznije, nije mi poznato da postoje originalni papiri (ili bilo koji drugi materijal za pisanje)
  na kojima se vide ti zapisi na Aramejskom, a koji se mogu povezati s tekstom u Evanđeljima.
  Moja saznanja su da takvi originali, ako su ikada napisani, NISU sačuvani.
  Jednostavno, takvo što NE POSTOJI!!
  Jedino nađeni postojeći tekstovi iz Evanđelja i drugih dijelova Novog Zavjeta su na Grčkom jeziku.

  Najstariji takvi zapisi datirani da su nastali poslije Isusove smrti.
  Evanđelje po Marku smješta se da je napisano 60 – 70 godine, a to znači 30 - 40 g. poslije smrti Isusa.
  Ostala pisanja se smještaju kasnije, 50 i više godina poslije smrti Isusa.
  Kako nema “originala na Aramejskom” to se samo može pretpostaviti
  da su Evanđelja pisana 30 do 100 godina poslije smrti Isusove i to na temelju sjećanja i usmene predaje.

  U to doba, poslije Isusove smrti pa sve tamo do 1450 god., ako je netko nešto napisao
  i želio da to bude distribuirano u druga mjesta i države nije mogao poći u štampariju
  i platiti da mu to odštampaju u 1000 ili 10000 primjeraka.
  Razlog je jednostavan - nije bilo štamparija.
  Prvu je smislio Gutenberg 1450 g.
  Dakle više kopija originala se dobijalo tako da je netko sjeo i to PREPISAO, riječ po riječ, slovo po slovo!!!
  Tako dobijenih nekoliko primjeraka je razdjeljeno i onda su iz tako dobijeni primjerci dalje prepisivani.
  Sve to je pisano na Grčkom jeziku i danas se zna da postoji na hiljade,
  na desetine, na stotine hiljada takvih prijepisa Novog Zavjeta.

  Eto, ti navodiš da je Evanđelje po Mateju najstarije i da
  "....prilično je sigurno da se potpuno slaže s aramejskim na kojem je izvorno napisano, ...."

  Ovo ti apsolutno ne stoji, jer ako je i postojao Aramejski original, sada ga nema,
  pa prema tome kako se uopće može znati da je NEŠTO identična kopija NEČEGA,
  ako to "nečega" NE POSTOJI!???
  Potpuno se slažem s tvojin zaključkom:
  ("Evanđelja nisu u strogom smislu ni pravi životopis, ni potpune uspomene, ni iscrpna povijest.
  Evanđelja su ponuda vesele vijesti o Bogu koji je postao čovjekom.
  Riječima evanđelja se ljudima daju odgovori u obliku vjere po kojoj dolazi spasenje."
  )

  To je VJERA ili po mojem "gušt", i ponavljam "Di gustibus non est disputandum".
  Ali činjenice koje su evidentne (ne postoje originali na Aramejskom!!)
  treba da se registriraju, jednostavno, ne smije ih se zanemarivati.

  O autorima svih 27 knjiga Novog Zavjeta ćemo govoriti u nastavku.
  Kao i o greškama ili "greškama" prepisivača Novog Zavjeta tijekom stoljeća od kada su nastali.

  @Tigi, morati ćeš dobro platit @bartija jer ću ga izmorit, evo već gubi snagu !!! :-)))

  avatar

  21.09.2019. (22:11)    -   -   -   -  

 • Svjetlo

  Bitno se ne vidi očima nego Srcem (Mali princ)

  avatar

  22.09.2019. (09:13)    -   -   -   -  

 • lion queen

  pozdrave ostavljam tebi i tvojoj ekipi ovdje.... još se ušaltavam :)

  avatar

  22.09.2019. (22:58)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  @geo, baš ćeš me natjerati da guglam. Evo s jednog portala
  Evanđelja = interpretacije a ne striktno povjesni dokumenti

  Matejevo (75-80 AD)→Pokušava zapisati sjećanja o Isusovom rođenju (prva 2 poglavlja) no većina toga je preuzeta iz Starog zavjeta (zvijezda koja vodi mudrace koji nose darove, pokolj nevine dječice)

  Lukino Evanđelje (85 AD)→ pokušao donijeti neke podatke iz Isusova djetinjstva (od živućih rođaka)

  Markovo Evanđelje (65-70 AD)→ podatke za svoje evanđelje crpio od Petra kojemu je bio prevoditelj na grčki (Petrov tumač, tajnik).

  40 - 50 AD →Quele = izvor →Zbirka na Aramejskom jeziku (na njemu se temelji Matejevo evanđelje).

  Matej crpi podatke od Marka, a Luka je upoznat sa radom Marka i Mateja te poznaje Q.

  Marko →piše za Kršćane u Rimu

  Matej → piše za Židove koji su postali Kršćani

  Luka → piše za Kršćane u Siriji i Maloj Aziji


  Rekao jesam da je Evanđelje Matejevo najstarije, zato što je najstarije u duhovnom smislu (povezano s Starim zavjetom), pa su ga crkveni oci stavili na prvo mjesto. Markovo evanđelje je drugo zato što je Petar bio prvak apostola, ali s obzirom da je Petar bio ribar Marko je zapisivao šta je čuo od njega. Duhovno rečeno-prvo Mojsije, pa Petar.
  Ja osobno sam siguran da je Matej koji je za razliku od Petra morao poznavati jezike jer je bio carinik napisao svoj tekst (moguće ne totalno cjelovit) prvo na aramejskom, pa na hebrejskom pa je sve preveo na grčki. On osobno. Dio teksta njegovog evanđelja na hebrejskom je nedavno pronađen, moram izguglati gdje, ali me to ne interesira. Meni ne trebaju dokazi za nešto što je evidentno. To se u matematici zove aksiom. Ne trebaš dokazivati da trokut ima tri stranice. Tako ne trebaš dokazivati da su evanđelisti (dvojica apostola) pisali prvo na jeziku kojim je govorio Isus, a tek zatim dolazi grčki koji je bio poveznica prema latinskom.
  Dakle postoje razlozi zašto je netko pisao na određenom jeziku. Luka je mislim rođen ili je živio u Antiohiji i kao znanstvenik je pisao za ondašnju helensku kulturu koja je bila religiozno gnostička, ali je i bila znanstvena jer su baštinili grčke filozofe. zato je Luka njima pisao Evanđelje.
  Ima protestanata, a osobito pravoslavnih koji niječu da je Petar bio u Rimu i ne priznaju Petrovo prvenstvo u smislu nasljedovanja papinstva. Posredni dokaz koji potvrđuje ispravnost nasljedovanja Petrove stolice za mene je baš taj što je Marko pisao za rimljane i što je njegovo evanđelje stavljeno na drugo mjesto.
  Da bi se o ovome moglo povijesno raspravljati potrebno je znati duhovni i vjerski temelj o čemu su pisali svi teolozi i crkveni oci u povijesti a pisao je i Berđajev dvadesetih godina prošlog stoljeća u svojoj filozofiji povijesti. Bez toga se ne mogu pohvatati konci.

  Uzmimo primjer. za nekih stotinu godina kad se civilizacija ponovno vrati na početke onda neki Barti pronađe negdje televiziju i dokaže da su ljudi gledali televiziju, I onda neki Geo postavi pitanje da je upitno da su ljudi uopće gledali televiziju jer nisu pronađene žice koje bi dokazale da su televizije dobivale energiju iz žica. A Bartia baš briga što nisu pronađene žice i nisu pronađene knjige u kojima je Tesla razvio i izumio jeftin prijenos el. energije na daljinu. Važno je da su ljudi gledali televiziju, kao što je važno da postoji biblija na hrvatskom jeziku.

  avatar

  23.09.2019. (01:12)    -   -   -   -  

 • bartimej croata

  Teško se danas snaći nekom tko nije odmalena slušao evanđelja u crkvi. U javnosti van crkve nije se uzimala u obzir židovska kultura i povijesno religiozni temelj te kulture. Zato što su lijevokomunisti od Marxa, pa i prije njega nijekali da upće postoji Isus kao povijesna osoba. Iako je bio Židov Marx je je najveći antisemita ikada rođen. Za njega evanđelja nisu nimalo povijesne knjige. To je mogao reći samo okorjeli ideolog nečastivog. Tek nakon pronalaska papirusa na obalama Mrtvog mora počeli su i ljevičari popuštat.
  Da čitavu vječnost čitam evanđelja ne bi mi bilo dosta. Danas je čitan onaj članak o Snalažljivom upravitelju. Pa samo da je to napisano bilo bi normalnu čovjeku normalno povjerovati u božanstvo Isusova, a da ne govorim za sve tekstove.

  avatar

  23.09.2019. (01:24)    -   -   -   -  

 • Svjetlo

  Meni bi neopisivo mnogo značilo samo da se povjeruje u moju ljudskost, da sam kršćanka zbog svog vlastitog izbora i da sam čula srce svog djeteta kao da čujem glas prijatelja te da ga nisam abortirala kad je stalo u sedmom tjednu od začeća. Po zakonima fizike on se vratio u prošlost, ali znam da mi je bio sin, a ja njemu otac.

  avatar

  25.09.2019. (06:49)    -   -   -   -  

učitavam...