Spoji se sa Facebookom

ili kreiraj blog

Impressum

Nikica Škunca, direktor odjela Novih medija

 

Domagoj Jakopović, administrator

 

Prodaja oglasnog prostora

Đuro Vitković, Voditelj internetske prodaje

 

NOVA TV
Remetinečka cesta 139
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

urednistvo@blog.hr

Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.
Matični broj trgovačkog društva: 1417398
OIB trgovačkog društva: 75399377119
Odgovorna osoba trgovačkog društva: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić
Glavni urednik: direktorica programa Zrinka Jankov
Sjedište: Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb
Telefon i faks: Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333
E-mail adresa: novatv@novatv.hr
 
Podaci o vlasničkoj strukturi:
Naziv pravne osobe: CME Media Enterprises B.V.
OIB: 52541180014
Sjedište: Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Nizozemska
Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100
Temeljni kapital: 786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica /220 redovnih dionica SERIJE „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./