Iz tiska izišao 58. broj Vrgoračkih novina

petak , 28.02.2014.U prodaji je 58. broj Vrgoračkih novina – prvih novina Vrgoračke krajine. Na 44 stranice ovoga broja možete pročitati pregršt zanimljivih članaka o životu našega malog grada.

Donosimo izvještaj sa šeste sjednice Gradskog vijeća. O stanju ceste Staze preko Biokova možete pročitati u opširnoj reportaži. U sklopu naše rubrike reportaža o mjesnim odborima, tu je velika priča o mjesnom odboru Mijaca. Tu je i fotoreportaža o dječjim mačkarama. Kako Imoćani održavaju svoju gradsku jezgru i što bi Vrgorčani mogli od njih naučiti možete pročitati u ovom broju. U novom broju se pitamo i gdje su nastale Vrgoračke mačkare i zašto su propali posljednji pokušaji njihova ponovnog pokretanja. U centralnoj temi ovoga broja bavimo se sveopćim komunalnim neredom u Vrgorskoj krajini, s osvrtom na ponašanje samih građana u zbrinjavanju krupnog otpada njihovih domaćinstava. Gost komentator Ante Pranić secira sve aspekte projekta zvanog 'Gospodarska zona Ravča' i navodi razloge zbog kojih on još nije zaživio. U izvorima za povijest donosimo četiri izvještaja ustaške kotarske ispostave i oružničke postaje iz 1944. godine. Uz sve navedeno u novinama se nalazi još mnogo zanimljivih vijesti iz našega kraja.

Svoj primjerak Vrgoračkih novina u Vrgorcu možete kupiti u trgovinama Jukić, benzinskoj postaji Pivac i trgovini Ante.

Izvan Vrgorca novine će biti dostupne za nekoliko dana i to u: Makarskoj (Diskont Pivac, Zrinsko Frankopanska 36), Splitu (Mesnica Pivac, Stari Pazar bb) i Zadru (Mesnica Pivac, Dalmatinskog sabora 2). Na prodajnom mjestu u Zagrebu još radimo.

NIKŠA ROSO: Prijedlog za moje razrješenje je politikantstvo kojim se žele prikupiti jeftini politički poeni

četvrtak , 27.02.2014.Na zahtjev oporbe za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća, pokrenut po prijedlogu nezavisnog vijećnika Ante Pranića, očitovao se prozvani Nikša Roso. Naime, sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati u ovoj točci održati će se 6. ožujka, pa je za njezine potrebe Roso napisao odgovor vijećniku Pranići, a odgovor je danas proslijeđen svim vijećnicima i novinarima skupa s ostalim materijalima za iduću sjednicu Vijeća.
Podsjetimo, 20. veljače sedam oporbenih vijećnika Nezavisne liste mladih i SDP-a podnijelo je na prijedlog vijećnika Pranića zahtjev za razrješenjem Nikše Rose sa mjesta predsjednika Gradskog vijeća. Svoj su zahtjev poduprli s četiri argumenta: 1. Nije zaštitio pravo vijećnika NLM na sudjelovanje u radu radnih tijela Gradskog vijeća (odbori i povjerenstva), 2. Ne sazivaju se radna tijela, usprkos potrebi, 3. Rosina zabrana snimanja sjednice Gradskog vijeća predstavnicima građanima iz redova NLM, 4. Kašnjenje odgovora na vijećnička pitanja, usprkos odredbi da moraju biti dostavljena vijećnicima unutar 15 dana od postavljanja.
Očekuje se burna rasprava na idućoj sjednici između Rose i Pranića o ovoj točci. Roso se u svom odgovoru posebno očitovao o svakoj točci. A odgovor prenosimo u cijelosti.Na protokolu gradske uprave Grada Vrgorca zaprimljen je 20. veljače 2014. godine Prijedlog grupe vijećnika Gradskog vijeća za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Sukladno članku 14. stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća, dajem slijedeće očitovanje, i to kako slijedi.

Vaše je legitimno pravo kao vijećnika postaviti ovaj prijedlog iz razloga koje Vi smatrate relevantnim. U Vašem prijedlogu navodite četiri zbog kojih smatrate da me se treba razriješiti dužnosti predsjednika Vijeća.

Što se tiče prvog razloga a u svezi sastava radnih tijela Gradskog vijeća apsurdan je Vaš pokušaj prebacivanja „loptice“ na predsjednika Vijeća. Neuspjeh dogovora Vas kao nositelja liste grupe birača (2 vijećnika) sa predstavnicima SDP-a (5 vijećnika) oko sastava radnih tijela Vijeća. Koalicija stranaka HDZ, HSP dr. A.S., i HSS koja čini većinu u Gradskom vijeću čini i većinu u radnim tijelima Vijeća. Preostali broj vijećnika pripada listi grupe birača i listi SDP-a, a sve razmjerno osvojenim mjestima u Vijeću. Kako tu niste postigli dogovor, odnosno nije prihvaćen prijedlog SDP-a o sastavu preostalih članova odbora i povjerenstava, to krivnju za to prebacujete na instituciju predsjednika Vijeća. Neozbiljan pokušaj politizacije političkog neuspjeha dogovora vas kao oporbenih vijećnika oko raspodijele mjesta, kako je jednom navedeno na sjednici Vijeća od oporbenih vijećnika, u važnijim radnim tijelima. Tim više, jer sam Vas i na samoj sjednici ohrabrivao da se međusobno dogovorite oko sastava, predlažući određene aktivnosti radi Vašeg međusobnog dogovora, ali razvidno je bilo da to nije moguće zbog kategoričnog odbijanja prijedloga SDP-a kao i Vaših međusobno podignutih tenzija po tom pitanju. To je neuspjeh sviju vas kao gradskih vijećnika jer ste sitni interes pripadanja „važnijem odboru“ izdigli iznad interesa nesmetanog funkcioniranja radnih tijela Vijeća.

U drugom razlogu kako ga Vi navodite da ne koordiniram rad radnih tijela Vijeća, smatram da ste pristupili jednom preširokom tumačenju riječi „koordinira“. Tim putem ukazujem na Vaše elementarno nepoznavanje Poslovnika Gradskog vijeća, pa dopustite da Vam održim kratku pouku iz toga. Člankom 31. Poslovnika propisano je tko može sazvati sjednicu radnog tijela, pa je tu navedeno da je to predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan je sazvati na temelju zaključka Vijeća ili zahtjeva dva člana radnog tijela ili predsjednika Vijeća. Naime, iz ovog je razvidno tko saziva sjednicu. Odgovornost je prebačena na predsjednika radnog tijela. Ako on na zahtjev 2 člana ili zaključka Gradskog vijeća ne sazove sjednicu, onda sam dužan reagirati i uvijek ću reagirati. Duboko sam uvjeren da ako se netko prihvatio dužnosti vijećnika onda će svoj posao obavljati savjesno i odgovorno, a sve u skladu sa svojim vijećničkim obvezama. Prisiljavati nekog da sazove sjednicu radnog tijela iz njegove nadležnosti djeluje mi kao da se radi o dječjem vrtiću a ne o Gradskom vijeću. Tim više, kad ne postoji obveza sazivanja radnih tijela po točkama dnevnog reda Gradskog vijeća, a što je propisano člankom 59. stavak 4 Poslovnika Gradskog vijeća.

Vaš daljnji razlog je taj što sam zabranio snimanje sjednice Gradskog vijeća. Kako tako aludirate da sam zabranio javnost rada Vijeća, samo ću Vas podsjetiti da se poziv i materijali za svaku sjednicu Vijeća dostavljaju novinarima, pa tako i za tu sjednicu, a kojoj su pored 4 novinara nazočili i predstavnici građana. Sjednice se javno najave na web stranici Grada Vrgorca kao i na „Radio Biokovu“. Isto tako, sjednice Gradskog vijeća se tonski snimaju i dostavljaju svim vijećnicima. Vaš pokušaj politizacije po pitanju snimanja sjednice Vijeća osoba koje nisu akreditirani novinari, je u najmanju ruku smiješan. Da je sjednicu došao snimati akreditirani novinar iz bilo koje televizijske kuće sasvim sigurno bi mu bilo omogućeno snimanje. Svim gore narečenim javnost rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca je apsolutno zajamčena. Tako da se po ovom pitanju nema više što reći.

I konačno, navodite da Vam odgovori za vijećnička pitanja dolaze nakon 15 dana. Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća nisam nadležan da Vam dostavljam pisane odgovore od osoba kojima ste ih postavili na sjednici Vijeća. Međutim, kako nisam upoznat s okolnostima navedenim u članku 51. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća nisam mogao postupiti sukladno stavku 3. istog članka.

Na kraju, u potpunosti odbacujem Vaše navode kojima tražite moje razrješenje jer je to politikantstvo kojim u javnosti želite prikupiti jeftine političke poene.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nikša Roso

OGLAS Projekt 'Zbjeg Vrgorčana'

srijeda , 26.02.2014.Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u tijeku istraživački projekt radnog naslova 'Zbjeg Vrgorčana u Italiju i Egipat (1944.-1946.)'. Pozivamo građane Vrgorske krajine i naše iseljenike da nam jave ukoliko posjeduju fotografije, pisma, novine i druge tekstove, predmete (školske bilježnice, prekrivači, kutije, logorski brojevi, odjeća, jedaći pribor) i sve ostalo što ima podrijetlo iz zbjega. Posuđeni materijali biti će fotografirani ili skenirani i iskorišteni u dopunjavanju istraživanja.

NLM i SDP podnijeli prijedlog za razrješenje Nikše Rose s mjesta predsjednika Gradskog vijeća

četvrtak , 20.02.2014.Sedam vijećnika Nezavisne liste mladih i SDP-a podnijeli su danas prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Nikše Rose. Ujedinjena oporba već duže vrijeme ima više zamjerki na rad Nikše Rose, a sad su svoje nezadovoljstvo formulirali u zajednički prijedlog.

Vijećnik Ante Pranić, koji je i inicirao prijedlog, danas ga je na Facebooku komentirao riječima: "Kao što smo najavili, danas je upućen Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca Prijedlog smo dostavili SVIM vijećnicima tražeći moguće potpise da se zadovolji pravna forma 1/3 potpisa svih vijećnika. Vijećnici SDP-a su potpisali Prijedlog, time je zadovoljena pravna forma. U zakonskom roku od 30 dana Prijedlog mora biti razmotren na sjednici Gradskog vijeća. Teško je očekivati da će vijećnici vladajuće koalcije biti protiv gosp.Rose, ali ovim postupkom želimo naglasiti na redovito kršenje Poslovnika i Statuta od strane predsjednika na sjednicama vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća je predsjednik svih vijećnika, a ne samo vladajućih. Nakon pozicije gradonačelnika, predsjednik vijeća je drugi u piramidi odgovornosti."

Tekst Prijedloga za razriješenje slijedi u nastavku:


Obrazlagatelj prijedloga: Ante Pranić

Na temelju članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, 7 gradskih vijećnika podnosi:

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA ( gosp.Nikša Roso)

Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

OBRAZLOŽENJE:

Podnosimo Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca (gosp. Nikša Roso) jer smatramo da gosp. Nikša Roso učestalo krši Statut i Poslovnik Vijeća. Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrgoca uređuju način rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca. Predsjednik vijeća zastupa i predstavlja Vijeće i kao takav mora provodit primjenu Poslovnika i Ustava na sjednicama Vijeća. Navest ćemo niz postupaka predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca u kojima je krišo Statut i Poslovnik kroz prvih 5 sjednica Vijeća.

1. Kršenje članka 28. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca ("Satav radnih tijela Vijeća i njihovih predstavnika razmjeran je strukturi Gradskog vijeća")
Iako kandidacijska lista grupe birača (nositelj liste Ante Pranić) ima 2 vijećnika, nije zastupljena u radnim tijelima Vijeća. Iako su vijećnici (Ante Pranić i Ivan Franić) više puta isticali da žele biti uključeni u sastav radnih tijela zbog Poslovničkih odredbi nisu mogli sami sebe predložiti. Amandmanom na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca su pozvali predsjednika Vijeća gosp. Nikšu Rosu da po članku 13. („kordinira u ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti vijećnika“) zaštiti njihova prava da zastupaju u radnim tijelima građane koji su ih izabrali kao svoje predstavnike na lokalnim izborima. Osim amandmanom, vijećnici (Ante Pranić i Ivan Franić) su u 19.11.2013. godine poslali prigovor predsjedniku Vijeća radi povrede odredaba Ustava (u propisanom dijelu lokalne samouprave), Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi, Statuta Grada Vrgorca i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca zbog sastava Radnih tijela. Na kraju prigovora je pisalo „Pozivamo predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca (gosp.Nikša Roso) da koristeći svoje ovlasti zaštiti naša vijećnička prava koja su nam propisana po Poslovniku i Statutu Grada Vrgorca. Koristeći svoje ovlasti propisane člankom 37.Statuta Grada Vrgorca želimo da gosp. Nikša Roso uskladi rad radnih tijela i brine o zaštiti prava vijećnika. Prijedlog sastava radnih tijela može uputiti predsjednik Gradskog vijeća i molimo Vas da uzmete to u razmatranje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca“
Bez obzira na molbu gosp. Nikša Roso nije poduzeo apsolutno ništa.

2. Predsjednik Gradskog vijeća konstantno krši članak 13. („koordinira rad radnih tijela Vijeća“). Pojedina radna tijela se uopće ne sastaju niti se sazivaju usprkos potrebi.

3. Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca, gosp. Nikša Roso je zloupotrijebio svoj položaj i prekoračio svoje ovlasti na početku navedene sjednice. Iako je kandidacijska lista grupe birača imala želju snimanja rada Gradskog Vijeća zbog važnosti tematike dnevnog reda (izglasavanje Proračuna za 2014.godinu), gosp. Nikša Roso nije dopustio snimanje sjednice iako su po članku 111. Poslovnika, sjednice javne. Gosp. Nikša Roso je zatražio u jednom trenutku glasovanje vijećnika o izbacivanju kamere iz gradske vijećnice iako za to nema ovlasti po Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca i Statutu Grada Vrgorca.

4. Odgovori na vijećnička pitanja dolaze nakon 15 dana od dana kada je pitanje postavljeno. Predsjednik Vijeća gosp. Nikša Roso krši članak 51. („Ako se odgovor ne može dati,u roku od 15 dana od dana kada je pitanje postavljeno, posredovanjem predsjednika Vijeća izvjestit će se vijećnik o razlozima zbog kojih odgovor nije moguće dati u roku“) jer vijećnici nikada nisu bili obavješteni o razlogu kašnjenja.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Vrgorca

1. Ante Pranić ________________________
2. Ivan Franić ________________________
3. Rade Bobanac ________________________
4. Jurica Barbir ________________________
5. Stanka Bašić ________________________
6. Ozren Gašpar ________________________
7. Gojko Trlin ________________________

Vrgorac, 19. 02. 2014.godine

SDP Vrgorac: Hrvatska pošta mora vratiti ukinute dostavne dane!

petak , 14.02.2014.Jučer nam je dostavljen zahtjev Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću kojim traže da Gradsko vijeće pismeno zatraži od Hrvatskih pošta da se broj dostavnih dana za veći broj vrgorskih mjesnih odbora vrati na dva tjedno, umjesto na jedan. Jedan dostavni dan tjedno dio vrgorskih mjesnih odbora ima od početka ove godine, odlukom Hrvatske pošte. Prvi koji se javno pobunio zbog navedenih promjena bio je predsjednik MO Ravča Gojko Trlin. On je poslao protestno pismo Hrvatskoj pošti, a sada se uključila i njegova stranka. Tekst zahtjeva SDP-a prenosimo u cijelosti.

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vrgorca podnosi zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca
gosp. NIKŠA ROSO

Vrgorac, 14. veljače 2014. godine

PREDMET: Usvajanje prijedloga zaključka Kluba SDP-a kojim se ovlašćuje Gradsko vijeće Grada Vrgorca da što hitnije pošalje pismeni zahtjev Hrvatskoj pošti da se usluga dostave pošte na području većeg broja mjesnih odbora Grada Vrgorca vrati na stanje prije posljednje promjene kojom je usluga dostave pošte reducirana na jedan dan u tjednu.

OBRAZLOŽENJE

U sklopu tzv. Prilagodbe europskim standardima, Hrvatska pošta je početkom 2014. godine donijela odluku kojom će se zatvarati neki poštanski uredi, a u drugima će doći do skraćivanja radnog vremena i reduciranja broja dostavnih dana u tjednu.
Zbog te odluke su korisnici usluga Hrvatske pošte na području većeg broja mjesnih odbora Grada Vrgorca diskriminirani u odnosu na većinu hrvatskih građana, s obzirom da je odlučeno da će im pošta biti dostavljana samo jednom tjedno. Prije ove odluke, pošta je u mjesne odbore: Draževitići, Duge Njive, Kljenak, Kokorići, Kotezi, Majići, Milošići, Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčane i Vina dostavljana dva puta tjedno.
Donošenjem ove odluke, Hrvatska pošta je smanjila kvalitetu života stanovništva spomenutih mjesnih odbora, a da su pritom ostvarene uštede minimalne i zanemarive. Naime, smanjivanjem broja dostavnih dana nije došlo do smanjenja broja djelatnika (poštara), već je jedina ušteda ostvarena na troškovima prijevozima (benzin). Spomenutom uštedom Hrvatska pošta neće ostvariti veću dobit, ali će dio stanovništva biti stavljen u diskriminirajući položaj prema ostalim građanima Republike Hrvatske koji nisu zakinuti za navedene poštanske usluge.
Poznato je da je obveza Hrvatske pošte kao nacionalnog operatera da sve pošiljke uruči u roku tri radna dana. Za tu zakonsku obvezu Hrvatska pošta je oslobođena PDV-a, što na godišnjoj razini Republiku Hrvatsku košta 180 milijuna kuna!
Ovakva mini-reforma Hrvatske pošte, kao i neke prijašnje, najviše pogađaju provincijska i seoska domaćinstva naše države i to u situaciji kada značajan udio u tim naseljima čini staračko stanovništvo koje je slabo mobilno, računalno i internetski neobrazovano, tradicijski vezano za ovakav oblik usluge i izuzetno ovisno o novčanim primanjima (mirovine, socijalne naknade i sl. ) koje tim uslugama dobivaju.
Zbog ove odluke na dnevnoj bazi se pojavljuju brojni problemi. Građani se žale na kašnjenje poštanskih pošiljki svih vrsta, posebno onih koji su vezani sudskim ili nekim drugim rokovima (npr. zatezne kamate ili opomene), zbog čega se građani dovode u neugodnosti, posebno u situacijama kada im se prijeti isključivanjem komunalija, a da još nisu primili obavijest o opomeni zbog kašnjenja plaćanja. Sa terena dobivamo tako veći broj prigovora vezanih za dospijeće računa za električnu energiju, telekomunikacije, vodu i druge režije.
Dakle, sada smo u apsurdnoj situaciji da sela udaljena tri do četiri kilometra od Vrgorca poštu dobivaju jednom tjedno, a sela udaljena deset do dvanaest kilometara od Vrgorca, te pogranična sela općine Ljubuški (BiH), poštu dobivaju dva puta tjedno.
Grad Vrgorac ima površinu od 284 kilometra kvadratna i kao takav je prostorno najveći u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za naglasiti je da u ovom području prevladavaju brojna raštrkana naselja u kojima prebiva značajan udio starijeg stanovništva, kao i slabo mobilnog stanovništva. Iako je Vrgorac pogranično mjesto, na rubu županije, daleko od velikih hrvatskih gradova, to ne znači da njegovo stanovništvo treba imati manju kvalitetu života od stanovništva bilo kojeg drugog područja Republike Hrvatske. Ukoliko želimo da se na ovome području zadrži mlado stanovništvo i pokrene gospodarstvo (poduzetnicima brza dostava pošiljki i ostalih usluga ne smije biti dovedena u pitanje), ne smijemo dopustiti da se zbog mizernih ušteda ukidaju usluge koje značajno utječu na svakodnevni život lokalnog stanovništva.
Zbog svega navedenog predlažemo da se na temelju iznad istaknutog obrazloženja donese zaključak kojim će se Gradsko vijeće Grada Vrgorca obvezati na slanje pismenog zahtjeva Upravi Hrvatske pošte da se usluge dostave na području navedenih mjesnih odbora Grada Vrgorca vrate na stanje prije posljednje izmjene režima dostave.

Zbog svega navedenog Vas molim da u skladu sa Statutom i Poslovnikom, ali i važnošću ove teme za građane Vrgorca, ovaj put što hitnije sazovete sjednicu Gradskog vijeća Vrgorca.


Klub vijećnika SDP-a:

Vijećnici

Bobanac Rade __________________________

Barbir Jurica __________________________

Bašić Stanka __________________________

Gašpar Ozren __________________________

Trlin Gojko __________________________

Radnici Građevnog u prosvjednom maršu: 'Danas smo mi, sutra će te biti Vi!'

ponedjeljak , 10.02.2014.Radnici Građevnog već mjesecima nisu primili plaću. Tvrtka nekima duguje šest, a nekima čak deset plaća, a samo Građevno je u postupku predstečajne nagodbe. Glavni vjerovnik tvrtke je tvrtka Građevno, u vlasništvu istog čovjeka. Dovedeni do ruba egzistencije sebe i svojih obitelji, radnici su jutros održali prosvjedni marš ulicama grada kako bi upozorili na stanje u kojemu se njihova tvrtka nalazi. Prosvjed je započeo u 10 sati u dvorištu tvrtke Građevno (kod Vinarije), odakle su prosvjednici 'naoružani' transparentima krenuli u prosvjedni marš ulicama Vrgorca. Na transparentima su pisale parole: 'Danas smo mi, sutra će te biti Vi!', 'Hoćemo raditi i od rada živjeti', 'Ko radi umrijet će od gladi', itd.Krenuli su Ulicom hrvatskih velikana (uz Pijacu) do sjedišta tvrtke na Korzu, a potom su nastavili Ulicom Tina Ujevića. Praćeni policijskim osiguranjem prosvjednici su zastali kod zgrade gradske uprave. Njihov prosvjed sa prozora su pratili brojni djelatnici gradske uprave, barem dok iz prosvjedne mase nisu krenuli uzvici. 'Matkoviću izađi', 'Matkoviću spasi nas' uzvikivali prosvjednici vrgorskom gradonačelniku, što je djelatnike gradske uprave, okupljene na prozorima zgrade gradske uprave, nagnalo da se povuku iz zavjesa. Uzvici na Matkovićev prozor nisu slučajni. Poznato je da je u zlatnim godinama vrgorskog proračuna tvrtka Građevno dobila desetke milijuna kuna poslova od strane grada Vrgorca. Takvih prisnih odnosa gradske vlasti i tvrtke više nema, jer nema ni novca za kapelice, zidiće, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i slično.
Nakon zadržavanja kod zgrade gradske uprave, prosvjednici su potom nastavili prosvjed i završili ga na mjestu gdje je sve i počelo – u dvorištu svoje tvrtke. Nažalost, prosvjedu se gotovo nisu pridružili građani Vrgorca. Tome je vjerojatno kumovala poznata vrgorske letargija, kao i činjenica da je prosvjed organiziran u radno jutro.

POZIV na prosvjed radnika Građevnog

subota , 08.02.2014.

Dobili smo ovaj poziv sa zamolbom za objavu.

Malo genijalne statistike

petak , 07.02.2014.Vrgorska krajina (Grad Vrgorac) sa svoja 284 kilometra kvadratna površine veća je od čak osam svjetskih država. Veličinom manji od Vrgorca su Sveti Kristofor i Nevis (261 km2), Maršalovi otoci (181 km2), Lihtenštajn (160 km2), San Marino (61,2 km2), Tuvalu (26 km2), Nauru (21 km2), Monako (1,95 km2) i Vatikan (0,44 km2). Malta (316 km2) i Maldivi (300 km2) su malo veći od površine našega grada.

Poznato je da na svijetu postoje brojni zavisni i prekomorski teritoriji, te preostale kolonije raznih država sa posebnim statusom od matične države. Vrgorac je veći od njih čak 39! Evo njihovih imena: Wallis i Futuna, Kajmanski otoci, Niue, Sveti Petar i Mikelon, Cookovi otoci, Američka Samoa, Aruba, Britanski Djevičanski otoci, Božićni otok, Jersey, Angvila, Montserrat, Guernsey, Britanski Indijskooceanski teritorij, Otok Bouvet, Bermuda, Pitcairn, Otok Norfolk, Otok Europa, Makao, Kokosovi otoci, Atol Palmyra, Tokelau, Gibraltar, Otok Wake, Atol Midway, Otok Clipperton, Navassa, Otoci Ashmore i Cartier, Otočje Glorieuses, Otočje Spratly, Otok Jarvis, Otok Juan de Nova, Otoci Koraljnog mora, Atol Johnston, Otok Howland, Otok Baker, Greben Kingman i Otok Tromelin.

Prema broju stanovnika, Grad Vrgorac ima osam puta više stanovnika od Vatikana.

Nezavisna lista mladih pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja Nikši Rosi

srijeda , 05.02.2014.Nezavisna lista mladih najavila je danas da pokreće proceduru izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca Nikši Rosi, zbog, kako ističu, redovitog kršenja Poslovnika i Statuta Grada Vrgorca. Lista ima mnogo prigovora na rad Nikše Rose, a najvažnije su istaknuli u četiri točke:

1. Kršenje članka 28. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca („Sastav radnih tijela Vijeća i njihovih predstavnika razmjeran je strukturi Gradskog vijeća“). Nezavisna lista mladih ima dva vijećnika u Gradskom vijeću, a niti jednog od pedesetak mogućih u sastavima Radnih tijela Gradskog vijeća (odbori i povjerenstva). Kako ističu, pismeno su uputili zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća da ispuni svoju dužnost po članku 13. („koordinira u ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti vijećnika“).
Nikša Roso po tom pitanju ništa nije poduzeo.

2. Nikša Roso je zabranio snimanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca iako su sjednice po članku 111. javne.

3. Odgovori na vijećnička pitanja dolaze mjesec dana nakon upita, iako po članku 49. pismeni odgovor se mora dati u roku od 15 dana.

4. Iako je klub vijećnika SDP-a zatražio sazivanje sjednice 18. siječnja 2014, predsjednik Vijeća sazvao je sjednicu tek za 12. veljače 2014., iako po članku 82. sjednica se mora sazvati u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Da bi Nezavisna lista mladih pokrenula postupak izglasavanja povjerenja Predsjedniku Gradskog vijeću trebaju joj potpisi trećine vijećnike, odnosno petorice. Lista ima dva vijećnika, ali će ponuditi i ostalim strankama u Vijeću da i njihovi vijećnici podrže ovu inicijativu. Službeni stav drugih stranaka nije poznat, ali koliko smo mogli danas saznati, SDP će podržati inicijativu iz niza razloga, posebno zbog posljednje odluke Nikše Rose da sjednicu Gradskog vijeća održi gotovo mjesec dana nakon što je Klub SDP-a istu i zatražio, usprkos hitnosti situacije. Naime, proces pravosudne reforme je na vrhuncu i prijedlog SDP-a o prebacivanju Vrgorca pod nadležnost splitskih sudova mora što hitnije biti raspravljen na Gradskom vijeću. Za pretpostaviti je da će vijećnici HDZ-a, HSS-a i HSP Ante Starčević podržati predsjednika iz svojih redova.

Nezaposlenost u VrgorcuU prosincu 2013. na području Grada Vrgorca pobrojano je 808 nezaposlenih. U istom mjesecu 2012. godine bilo ih je 765. Najviše nezaposlenih tijekom prošle godine registrirano je u veljači, njih 837, a najmanje u kolovozu - 647. Te brojke pokazuju da znatan udio stanovništva ljeti radi sezonske poslove. Među nezaposlenima u prosincu 2013., 44,3% je nezaposleno preko jedne godine, a 14% preko tri godine. Osoba koje prvi put traže posao je 11,8% od ukupnog broja nezaposlenih Vrgorčana. Mlađih od 29 godina je čak 38,7%, a osoba starijih od 40 godina 39,9%. Žene čine 56,6% nezaposlenih.

Hrvatska vlado, prestanite nam ukidati institucije!

utorak , 04.02.2014.Slijedeće pismo sam poslao Vladi Republike Hrvatske putem njezine Facebook stranice.

Draga Vlado,
Sa zebnjom smo dočekali još jednu najavu reforme iz pera državne vlasti koja će se, kao i toliko puta u našoj recentnoj povijesti, očešati o Vrgorac i smanjiti kvalitetu življenja njegova stanovništva. Najavili ste tako da ćete ukidati područne škole koje imaju manje od pet učenika. Vrgorska krajina ima jedanaest područnih škola, od čega četiri imaju manje od pet učenika. Nekada smo imali petnaest područnih škola, ali su četiri zatvorene posljednjih godina zbog nedostatka učenika.
U zadnjem desetljeću državne (da ne kažem državotvorne) vlasti su se opako poigrale Vrgorcem. Kako koja Vlada dođe, kako se pojavi kakav nadobudni ministar ili neki drugi činovnik, Vrgorčani moraju strepjeti i zapitati se koju će te nam novu instituciju ukinuti da bi ministarstva i dalje mogla živjeti u komforu. Puna usta štednje, a uvijek se štedi na Vrgorcu i sličnim gradićima.
Otišla nam je prvo građevinska inspekcija, pa smo doživjeli da je Centar za socijalnu skrb postao ispostava makarskog centra na način da vrgorska ispostava nije nadležna za djecu, već samo odrasle. Otišao nam Ured za obranu, Ured za poljoprivredu (usprkos činjenici što je vrgorski kraj jedan od najvećih vinogradarskih i općenito poljoprivrednih područja u Dalmaciji). Dom zdravlja Vrgorac postao je ispostava županijskog Doma zdravlja. Javno zdravstvo se godinama srozava u našem Domu zdravlja. Malo pomalo se osiromašuje ponuda zdravstvenih usluga pa smo prisiljeni odlaziti u privatnu polikliniku. Mladih liječnika nema, a stari bi valjda trebali raditi dok ne umru. Stomatolozi se mijenjaju kao na traci. Godine 2008. ukinuti su nam Općinski i Prekršajni sud. Tada su nas prebacili u nadležnost suda u Metkovića, a preko njega i Županijskog suda u Dubrovniku, iako Vrgorac gravitira Splitu, a s Dubrovnikom nema ama baš nikakve poveznice. Ostala je u Vrgorcu Stalna sudska služba sa uredovnim danima. Ti dani su se polako smanjivali, i danas ih praktički nema. Dakle, Vrgorac više nema ničega što bi se moglo nazvati sudom. Policija nam prijestupnike prevozi u istražni centar u Dubrovniku, u drugu županiju, preko državne i europske granice! Nekada smo u Vrgorcu imali telekomunikacijsku ispostavu, ali Nijemac je odlučio da je to preskupo, pa danas nemamo ništa. Trebali smo dobiti i Konzervatorski ured, jer u Vrgorcu ne možeš zabiti lopatu, a da ne udariš u neki komad povijesno-materijalne baštine našega kraja (a sve neistraženo). Na dijelu autoceste A1 na vrgorskom području gotovo ne rade Vrgorčani već uglavnom Imoćani kojima je HDZ napunio HAC. Policijsku postaju ste nam od neki dan zatvorili za rad nakon 15 sati, i mi bi time trebali biti zadovoljni. I na granici stalno problemi zbog prelaska lokalnog stanovništva koje živi na jednoj strani granice, a ima oranicu na drugoj. Jer, ako ne znate, mi imamo dugu granicu koja je sada postala europska. Kažu da će ukinuti djelatnosti Katastra i prebaciti ga u Makarsku. Nadcestarija zadužena za Vrgorac je u Makarskoj. Kažu mi neki upućeniji Vrgorčani da smo u zadnjih deset godina izgubili i financijskog inspektora, protupožarnog inspektora, prekršajnog suca Porezne uprave zaduženog za Vrgorac. Nemamo više ni Inspekciju rada. HRT-ova dopisništva nalaze se u Imotskom i Metkoviću i u Vrgorac zalaze samo kada je u pitanju neka vijest koja klaunizira i ponižava naš grad. Ali čujem da će se ukinuti i ta dopisništva. Vodovod će nam uskoro biti prebačen u nadležnost županijskog Vodovoda. Vrgorac nema muzeja, arhiva, galerije i tko zna što još ne, a ne postoji ni želja ni volja Ministarstva kulture da se krene u realizaciju takvih projekata, nesposobnoj vrgorskoj vlasti usprkos. Hrvatska pošta odnedavno poštu u vrgorska sela nosi samo jednom tjedno. Mještani na terenu mi kažu da ako taj dostavni dan bude praznik, da pošta čeka idući tjedan! Sada ste nam najavili da ćete ukinuti četiri područne škole u Vrgorskoj krajini, škole koje se nalaze na zapadnom brdsko-planinskom području Vrgorske krajine koje je potpuno depopuliralo, i ako ukinete te četiri škole, trinaest vrgorskih sela na području površine veće od 150 kilometara kvadratnih će ostati bez ijedne obrazovne institucije!
Ali znate što nam je ostalo u Vrgorcu nakon svih ovih ukidanja? Ostavili ste nam samo nesposobnu lokalnu samoupravu (Grad Vrgorac) koja je u posljednjih desetak godina rasula 400 milijuna kuna (većina je došla upravo iz Državnog proračuna) na svoje kvazi-projekte i uhljebljivanja od kojih Vrgorac i Vrgorčani nisu imali koristi. Ostavili ste nam gradske savjetnike, koordinatore, ravnatelje, pročelnike i tko zna što još ne u toj lokalnoj samoupravi. I umjesto da se Vlada obračuna s nesposobnom lokalnom politikom (bilo koje stranačke boje), Vlada udara na radničku klasu, ukida joj institucije, povećava besperspektivnost kraja u kojemu ovaj narod živi.
Nakon što sam nabrojao bez kojih je sve institucija Vrgorac ostao u zadnjim godinama, postavljam Vam svima pitanje mislite li zaista da je kvaliteta života jednog Vrgorčanina danas barem slična kvaliteti života prosječnog stanovnika Makarske, Splita i Zagreba? Je li vama cilj smanjiti razlike u razvijenosti hrvatskih krajeva ili ih povećavati? Ako nam i dalje kanite ukidate institucije, onda bi bilo najbolje da ovo stanovništva što je još preostalo u Vrgorskoj krajini (6500 ljudi) ukrcate u brod i uputite u logor El Shatt na Sueskom kanalu, onako kako su naše pretke odveli prije sedam desetljeća kako bi ih spasili od nasilja okupatora! Druge nema.
Znam da mnogi 'periferni' i 'pasivni' krajevi imaju iste probleme kao Vrgorac, ali dosada je, kako se to dobro vidi iz hrvatskih medija, valjda postalo jasno da Vrgorčani neće kao neka druga područja šutjeti i gledati kako naš kraj, naša krajina, nestaje potezom pera nekog činovnika koji Vrgorac ne poznaje, niti zna što Vrgorcu i Vrgorčanima treba. Ovaj tekst je potaknut najavom ukidanja područnih škola, ali on se može odnositi na ukidanje bilo koje institucije u našemu gradu. Ne može više ovako. Dosta je bilo!

PROPUH je kriv za sve

subota , 01.02.2014.Otkriven uzročnik raspadanja vrgorske fontane, svega nekoliko mjeseci nakon što je dovršena.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>