NLM i SDP podnijeli prijedlog za razrješenje Nikše Rose s mjesta predsjednika Gradskog vijeća

četvrtak , 20.02.2014.Sedam vijećnika Nezavisne liste mladih i SDP-a podnijeli su danas prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Nikše Rose. Ujedinjena oporba već duže vrijeme ima više zamjerki na rad Nikše Rose, a sad su svoje nezadovoljstvo formulirali u zajednički prijedlog.

Vijećnik Ante Pranić, koji je i inicirao prijedlog, danas ga je na Facebooku komentirao riječima: "Kao što smo najavili, danas je upućen Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca Prijedlog smo dostavili SVIM vijećnicima tražeći moguće potpise da se zadovolji pravna forma 1/3 potpisa svih vijećnika. Vijećnici SDP-a su potpisali Prijedlog, time je zadovoljena pravna forma. U zakonskom roku od 30 dana Prijedlog mora biti razmotren na sjednici Gradskog vijeća. Teško je očekivati da će vijećnici vladajuće koalcije biti protiv gosp.Rose, ali ovim postupkom želimo naglasiti na redovito kršenje Poslovnika i Statuta od strane predsjednika na sjednicama vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća je predsjednik svih vijećnika, a ne samo vladajućih. Nakon pozicije gradonačelnika, predsjednik vijeća je drugi u piramidi odgovornosti."

Tekst Prijedloga za razriješenje slijedi u nastavku:


Obrazlagatelj prijedloga: Ante Pranić

Na temelju članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, 7 gradskih vijećnika podnosi:

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA ( gosp.Nikša Roso)

Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

OBRAZLOŽENJE:

Podnosimo Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca (gosp. Nikša Roso) jer smatramo da gosp. Nikša Roso učestalo krši Statut i Poslovnik Vijeća. Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrgoca uređuju način rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca. Predsjednik vijeća zastupa i predstavlja Vijeće i kao takav mora provodit primjenu Poslovnika i Ustava na sjednicama Vijeća. Navest ćemo niz postupaka predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca u kojima je krišo Statut i Poslovnik kroz prvih 5 sjednica Vijeća.

1. Kršenje članka 28. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca ("Satav radnih tijela Vijeća i njihovih predstavnika razmjeran je strukturi Gradskog vijeća")
Iako kandidacijska lista grupe birača (nositelj liste Ante Pranić) ima 2 vijećnika, nije zastupljena u radnim tijelima Vijeća. Iako su vijećnici (Ante Pranić i Ivan Franić) više puta isticali da žele biti uključeni u sastav radnih tijela zbog Poslovničkih odredbi nisu mogli sami sebe predložiti. Amandmanom na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca su pozvali predsjednika Vijeća gosp. Nikšu Rosu da po članku 13. („kordinira u ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti vijećnika“) zaštiti njihova prava da zastupaju u radnim tijelima građane koji su ih izabrali kao svoje predstavnike na lokalnim izborima. Osim amandmanom, vijećnici (Ante Pranić i Ivan Franić) su u 19.11.2013. godine poslali prigovor predsjedniku Vijeća radi povrede odredaba Ustava (u propisanom dijelu lokalne samouprave), Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi, Statuta Grada Vrgorca i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca zbog sastava Radnih tijela. Na kraju prigovora je pisalo „Pozivamo predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca (gosp.Nikša Roso) da koristeći svoje ovlasti zaštiti naša vijećnička prava koja su nam propisana po Poslovniku i Statutu Grada Vrgorca. Koristeći svoje ovlasti propisane člankom 37.Statuta Grada Vrgorca želimo da gosp. Nikša Roso uskladi rad radnih tijela i brine o zaštiti prava vijećnika. Prijedlog sastava radnih tijela može uputiti predsjednik Gradskog vijeća i molimo Vas da uzmete to u razmatranje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca“
Bez obzira na molbu gosp. Nikša Roso nije poduzeo apsolutno ništa.

2. Predsjednik Gradskog vijeća konstantno krši članak 13. („koordinira rad radnih tijela Vijeća“). Pojedina radna tijela se uopće ne sastaju niti se sazivaju usprkos potrebi.

3. Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca, gosp. Nikša Roso je zloupotrijebio svoj položaj i prekoračio svoje ovlasti na početku navedene sjednice. Iako je kandidacijska lista grupe birača imala želju snimanja rada Gradskog Vijeća zbog važnosti tematike dnevnog reda (izglasavanje Proračuna za 2014.godinu), gosp. Nikša Roso nije dopustio snimanje sjednice iako su po članku 111. Poslovnika, sjednice javne. Gosp. Nikša Roso je zatražio u jednom trenutku glasovanje vijećnika o izbacivanju kamere iz gradske vijećnice iako za to nema ovlasti po Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca i Statutu Grada Vrgorca.

4. Odgovori na vijećnička pitanja dolaze nakon 15 dana od dana kada je pitanje postavljeno. Predsjednik Vijeća gosp. Nikša Roso krši članak 51. („Ako se odgovor ne može dati,u roku od 15 dana od dana kada je pitanje postavljeno, posredovanjem predsjednika Vijeća izvjestit će se vijećnik o razlozima zbog kojih odgovor nije moguće dati u roku“) jer vijećnici nikada nisu bili obavješteni o razlogu kašnjenja.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Vrgorca

1. Ante Pranić ________________________
2. Ivan Franić ________________________
3. Rade Bobanac ________________________
4. Jurica Barbir ________________________
5. Stanka Bašić ________________________
6. Ozren Gašpar ________________________
7. Gojko Trlin ________________________

Vrgorac, 19. 02. 2014.godine

<< Arhiva >>