Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vrgorac

Marketing

SDP Vrgorac: Hrvatska pošta mora vratiti ukinute dostavne dane!Jučer nam je dostavljen zahtjev Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću kojim traže da Gradsko vijeće pismeno zatraži od Hrvatskih pošta da se broj dostavnih dana za veći broj vrgorskih mjesnih odbora vrati na dva tjedno, umjesto na jedan. Jedan dostavni dan tjedno dio vrgorskih mjesnih odbora ima od početka ove godine, odlukom Hrvatske pošte. Prvi koji se javno pobunio zbog navedenih promjena bio je predsjednik MO Ravča Gojko Trlin. On je poslao protestno pismo Hrvatskoj pošti, a sada se uključila i njegova stranka. Tekst zahtjeva SDP-a prenosimo u cijelosti.

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vrgorca podnosi zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca
gosp. NIKŠA ROSO

Vrgorac, 14. veljače 2014. godine

PREDMET: Usvajanje prijedloga zaključka Kluba SDP-a kojim se ovlašćuje Gradsko vijeće Grada Vrgorca da što hitnije pošalje pismeni zahtjev Hrvatskoj pošti da se usluga dostave pošte na području većeg broja mjesnih odbora Grada Vrgorca vrati na stanje prije posljednje promjene kojom je usluga dostave pošte reducirana na jedan dan u tjednu.

OBRAZLOŽENJE

U sklopu tzv. Prilagodbe europskim standardima, Hrvatska pošta je početkom 2014. godine donijela odluku kojom će se zatvarati neki poštanski uredi, a u drugima će doći do skraćivanja radnog vremena i reduciranja broja dostavnih dana u tjednu.
Zbog te odluke su korisnici usluga Hrvatske pošte na području većeg broja mjesnih odbora Grada Vrgorca diskriminirani u odnosu na većinu hrvatskih građana, s obzirom da je odlučeno da će im pošta biti dostavljana samo jednom tjedno. Prije ove odluke, pošta je u mjesne odbore: Draževitići, Duge Njive, Kljenak, Kokorići, Kotezi, Majići, Milošići, Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčane i Vina dostavljana dva puta tjedno.
Donošenjem ove odluke, Hrvatska pošta je smanjila kvalitetu života stanovništva spomenutih mjesnih odbora, a da su pritom ostvarene uštede minimalne i zanemarive. Naime, smanjivanjem broja dostavnih dana nije došlo do smanjenja broja djelatnika (poštara), već je jedina ušteda ostvarena na troškovima prijevozima (benzin). Spomenutom uštedom Hrvatska pošta neće ostvariti veću dobit, ali će dio stanovništva biti stavljen u diskriminirajući položaj prema ostalim građanima Republike Hrvatske koji nisu zakinuti za navedene poštanske usluge.
Poznato je da je obveza Hrvatske pošte kao nacionalnog operatera da sve pošiljke uruči u roku tri radna dana. Za tu zakonsku obvezu Hrvatska pošta je oslobođena PDV-a, što na godišnjoj razini Republiku Hrvatsku košta 180 milijuna kuna!
Ovakva mini-reforma Hrvatske pošte, kao i neke prijašnje, najviše pogađaju provincijska i seoska domaćinstva naše države i to u situaciji kada značajan udio u tim naseljima čini staračko stanovništvo koje je slabo mobilno, računalno i internetski neobrazovano, tradicijski vezano za ovakav oblik usluge i izuzetno ovisno o novčanim primanjima (mirovine, socijalne naknade i sl. ) koje tim uslugama dobivaju.
Zbog ove odluke na dnevnoj bazi se pojavljuju brojni problemi. Građani se žale na kašnjenje poštanskih pošiljki svih vrsta, posebno onih koji su vezani sudskim ili nekim drugim rokovima (npr. zatezne kamate ili opomene), zbog čega se građani dovode u neugodnosti, posebno u situacijama kada im se prijeti isključivanjem komunalija, a da još nisu primili obavijest o opomeni zbog kašnjenja plaćanja. Sa terena dobivamo tako veći broj prigovora vezanih za dospijeće računa za električnu energiju, telekomunikacije, vodu i druge režije.
Dakle, sada smo u apsurdnoj situaciji da sela udaljena tri do četiri kilometra od Vrgorca poštu dobivaju jednom tjedno, a sela udaljena deset do dvanaest kilometara od Vrgorca, te pogranična sela općine Ljubuški (BiH), poštu dobivaju dva puta tjedno.
Grad Vrgorac ima površinu od 284 kilometra kvadratna i kao takav je prostorno najveći u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za naglasiti je da u ovom području prevladavaju brojna raštrkana naselja u kojima prebiva značajan udio starijeg stanovništva, kao i slabo mobilnog stanovništva. Iako je Vrgorac pogranično mjesto, na rubu županije, daleko od velikih hrvatskih gradova, to ne znači da njegovo stanovništvo treba imati manju kvalitetu života od stanovništva bilo kojeg drugog područja Republike Hrvatske. Ukoliko želimo da se na ovome području zadrži mlado stanovništvo i pokrene gospodarstvo (poduzetnicima brza dostava pošiljki i ostalih usluga ne smije biti dovedena u pitanje), ne smijemo dopustiti da se zbog mizernih ušteda ukidaju usluge koje značajno utječu na svakodnevni život lokalnog stanovništva.
Zbog svega navedenog predlažemo da se na temelju iznad istaknutog obrazloženja donese zaključak kojim će se Gradsko vijeće Grada Vrgorca obvezati na slanje pismenog zahtjeva Upravi Hrvatske pošte da se usluge dostave na području navedenih mjesnih odbora Grada Vrgorca vrate na stanje prije posljednje izmjene režima dostave.

Zbog svega navedenog Vas molim da u skladu sa Statutom i Poslovnikom, ali i važnošću ove teme za građane Vrgorca, ovaj put što hitnije sazovete sjednicu Gradskog vijeća Vrgorca.


Klub vijećnika SDP-a:

Vijećnici

Bobanac Rade __________________________

Barbir Jurica __________________________

Bašić Stanka __________________________

Gašpar Ozren __________________________

Trlin Gojko __________________________

Post je objavljen 14.02.2014. u 12:20 sati.