Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vrgorac

Marketing

NIKŠA ROSO: Prijedlog za moje razrješenje je politikantstvo kojim se žele prikupiti jeftini politički poeniNa zahtjev oporbe za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća, pokrenut po prijedlogu nezavisnog vijećnika Ante Pranića, očitovao se prozvani Nikša Roso. Naime, sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati u ovoj točci održati će se 6. ožujka, pa je za njezine potrebe Roso napisao odgovor vijećniku Pranići, a odgovor je danas proslijeđen svim vijećnicima i novinarima skupa s ostalim materijalima za iduću sjednicu Vijeća.
Podsjetimo, 20. veljače sedam oporbenih vijećnika Nezavisne liste mladih i SDP-a podnijelo je na prijedlog vijećnika Pranića zahtjev za razrješenjem Nikše Rose sa mjesta predsjednika Gradskog vijeća. Svoj su zahtjev poduprli s četiri argumenta: 1. Nije zaštitio pravo vijećnika NLM na sudjelovanje u radu radnih tijela Gradskog vijeća (odbori i povjerenstva), 2. Ne sazivaju se radna tijela, usprkos potrebi, 3. Rosina zabrana snimanja sjednice Gradskog vijeća predstavnicima građanima iz redova NLM, 4. Kašnjenje odgovora na vijećnička pitanja, usprkos odredbi da moraju biti dostavljena vijećnicima unutar 15 dana od postavljanja.
Očekuje se burna rasprava na idućoj sjednici između Rose i Pranića o ovoj točci. Roso se u svom odgovoru posebno očitovao o svakoj točci. A odgovor prenosimo u cijelosti.Na protokolu gradske uprave Grada Vrgorca zaprimljen je 20. veljače 2014. godine Prijedlog grupe vijećnika Gradskog vijeća za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Sukladno članku 14. stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća, dajem slijedeće očitovanje, i to kako slijedi.

Vaše je legitimno pravo kao vijećnika postaviti ovaj prijedlog iz razloga koje Vi smatrate relevantnim. U Vašem prijedlogu navodite četiri zbog kojih smatrate da me se treba razriješiti dužnosti predsjednika Vijeća.

Što se tiče prvog razloga a u svezi sastava radnih tijela Gradskog vijeća apsurdan je Vaš pokušaj prebacivanja „loptice“ na predsjednika Vijeća. Neuspjeh dogovora Vas kao nositelja liste grupe birača (2 vijećnika) sa predstavnicima SDP-a (5 vijećnika) oko sastava radnih tijela Vijeća. Koalicija stranaka HDZ, HSP dr. A.S., i HSS koja čini većinu u Gradskom vijeću čini i većinu u radnim tijelima Vijeća. Preostali broj vijećnika pripada listi grupe birača i listi SDP-a, a sve razmjerno osvojenim mjestima u Vijeću. Kako tu niste postigli dogovor, odnosno nije prihvaćen prijedlog SDP-a o sastavu preostalih članova odbora i povjerenstava, to krivnju za to prebacujete na instituciju predsjednika Vijeća. Neozbiljan pokušaj politizacije političkog neuspjeha dogovora vas kao oporbenih vijećnika oko raspodijele mjesta, kako je jednom navedeno na sjednici Vijeća od oporbenih vijećnika, u važnijim radnim tijelima. Tim više, jer sam Vas i na samoj sjednici ohrabrivao da se međusobno dogovorite oko sastava, predlažući određene aktivnosti radi Vašeg međusobnog dogovora, ali razvidno je bilo da to nije moguće zbog kategoričnog odbijanja prijedloga SDP-a kao i Vaših međusobno podignutih tenzija po tom pitanju. To je neuspjeh sviju vas kao gradskih vijećnika jer ste sitni interes pripadanja „važnijem odboru“ izdigli iznad interesa nesmetanog funkcioniranja radnih tijela Vijeća.

U drugom razlogu kako ga Vi navodite da ne koordiniram rad radnih tijela Vijeća, smatram da ste pristupili jednom preširokom tumačenju riječi „koordinira“. Tim putem ukazujem na Vaše elementarno nepoznavanje Poslovnika Gradskog vijeća, pa dopustite da Vam održim kratku pouku iz toga. Člankom 31. Poslovnika propisano je tko može sazvati sjednicu radnog tijela, pa je tu navedeno da je to predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan je sazvati na temelju zaključka Vijeća ili zahtjeva dva člana radnog tijela ili predsjednika Vijeća. Naime, iz ovog je razvidno tko saziva sjednicu. Odgovornost je prebačena na predsjednika radnog tijela. Ako on na zahtjev 2 člana ili zaključka Gradskog vijeća ne sazove sjednicu, onda sam dužan reagirati i uvijek ću reagirati. Duboko sam uvjeren da ako se netko prihvatio dužnosti vijećnika onda će svoj posao obavljati savjesno i odgovorno, a sve u skladu sa svojim vijećničkim obvezama. Prisiljavati nekog da sazove sjednicu radnog tijela iz njegove nadležnosti djeluje mi kao da se radi o dječjem vrtiću a ne o Gradskom vijeću. Tim više, kad ne postoji obveza sazivanja radnih tijela po točkama dnevnog reda Gradskog vijeća, a što je propisano člankom 59. stavak 4 Poslovnika Gradskog vijeća.

Vaš daljnji razlog je taj što sam zabranio snimanje sjednice Gradskog vijeća. Kako tako aludirate da sam zabranio javnost rada Vijeća, samo ću Vas podsjetiti da se poziv i materijali za svaku sjednicu Vijeća dostavljaju novinarima, pa tako i za tu sjednicu, a kojoj su pored 4 novinara nazočili i predstavnici građana. Sjednice se javno najave na web stranici Grada Vrgorca kao i na „Radio Biokovu“. Isto tako, sjednice Gradskog vijeća se tonski snimaju i dostavljaju svim vijećnicima. Vaš pokušaj politizacije po pitanju snimanja sjednice Vijeća osoba koje nisu akreditirani novinari, je u najmanju ruku smiješan. Da je sjednicu došao snimati akreditirani novinar iz bilo koje televizijske kuće sasvim sigurno bi mu bilo omogućeno snimanje. Svim gore narečenim javnost rada Gradskog vijeća Grada Vrgorca je apsolutno zajamčena. Tako da se po ovom pitanju nema više što reći.

I konačno, navodite da Vam odgovori za vijećnička pitanja dolaze nakon 15 dana. Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća nisam nadležan da Vam dostavljam pisane odgovore od osoba kojima ste ih postavili na sjednici Vijeća. Međutim, kako nisam upoznat s okolnostima navedenim u članku 51. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća nisam mogao postupiti sukladno stavku 3. istog članka.

Na kraju, u potpunosti odbacujem Vaše navode kojima tražite moje razrješenje jer je to politikantstvo kojim u javnosti želite prikupiti jeftine političke poene.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nikša Roso

Post je objavljen 27.02.2014. u 17:36 sati.