HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

28.02.2018., srijeda

BUDUĆNOST SE OTKAZUJE

ZBOG POMANJKANJA INTERESA

Eno se Fresh brine za "obiteljski zakon"
Hoće ga neki peseki "usvojiti"
Mislim, Fresha

A zakon bu usvojili zumbuli sa Bospora

A ja?2-TIMOTEJU, 3

Opasnosti budućih vremena

A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. 2Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
6Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: 7one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. 8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
10A ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti; 11u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin! 12A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. 13Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.
14Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen 15i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, 17da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Svečano zaklinjanje
Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 2propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. 3Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; 4od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. 5Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!- 13:53 - Komentari (19) - Isprintaj - #

26.02.2018., ponedjeljak

BOG JE NAŠ

Upitno je jesmo li mi njegovi!
(Ovo nije bilo upitno jedino kod najvećeg sina naroda i narodnosti kojem poznati "umetnik" Ofrljić nije metnuo svinjsku glavu, makar se on s njom i hvalisao).

Pošto sam izložen uvrjedama svih onih koji se ne smatraju katolicima (to su vam oni koji nedjeljom idu na misu, slabije su obrazovani, sudjelovali u pretvorbi (ali onoj HDZ-ovskoj) načelno su iz "pasivnih krajeva", imaju ćoškaste glave, svi nisu ni porezni obveznici, jedan dio čak i živi u Kraljevoj Sutjesci (ispravnije rečeno; živio je!) voze skupe aute, nose bijele čarape (neki igraju i tenis) i imaju jednog šefa u Vatikanu..) odlučio sam pronaći proroka koji je prije oko 2.700 godina "anticipirao" današnju situaciju, pa je prenosim svim onim "izgubljenima" koji se smatraju nađenima.....da ne kažem pogođenima.

Nadam se da se po pitanju Ezekiela možemo složiti!
Ako ne; citirat ću one "nezgodne" poruke i iz SZ i NZ-aZar je meni do toga da umre bezbožnik, a ne da se odvrati od svojih putova i da živi?Ezekiel


»Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik — riječ je Gospodina Boga — a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik — hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: 'Put Gospodnji nije pravedan!' Čuj dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«Ovo je moj najviši stupanj "raznježenosti" prema drugim i drugačijim, zato nemojte me zloupotrebljavat...)))
Stavio sam i pjesmu koja nikog ne vrijeđa!
Jedino mislim da će oni Fres nešto glavinjat, a Euro će pronać štogod pornografije...!da bi mi napakostio!
Geo, vjerojatno ima snop pitanja o "egzaktima"

Jel vam lipši Ezekiel iki Alison


- 16:17 - Komentari (22) - Isprintaj - #

24.02.2018., subota

AA+

AA+ vam je dobar renking u bankarskom sustavu
Koliki je u "nebeskom sustavu" ni mi poznato, al ne sluti na dobro

Evo definicija ateizma i agnosticizma iz KKC

BEZBOSTVO ILI ATEIZAM

2123 "Mnogi nasi suvremenici uopce ne uvidjaju intimnu i zivu povezanost s Bogom ili je izricito zabacuju, tako da ateizam treba ubrojiti medju najteze pojave nasega vremena".
2124 Rijec bezbostvo (ateizam) oznacuje vrlo razlicite pojave. Jedan mu je cest oblik prakticni materijalizam, koji svoje potrebe i teznje omedjuje unutar granica prostora i vremena. Ateisticki humanizam krivo misli da je covjek "sam sebi svrha, jedini graditelj i demijurg svoje vlastite povijesti". Jedan drugi oblik suvremenog ateizma covjekovo oslobodjenje ocekuje od njegova ekonomskog i socijalnog oslobadjanja, kojemu bi navodno "religija po svojoj naravi bila zaprekom, ukoliko covjekovu nadu usmjeruje prema (...) buducem zivotu, cime ga odvraca od izgradnje zemaljskog grada".
2125 Time sto odbacuje ili nijece Bozje postojanje, ateizam je grijeh protiv kreposti bogostovlja. Nakane i okolnosti mogu uracunljivost glede te krivnje mnogo umanjiti. Nastanku i sirenju ateizma "mogu nemalo pridonijeti i sami vjernici, ukoliko zanemarivanjem vjerskog odgoja ili netocnim i pogresnim izlaganjem nauke ili takodjer nedostacima svoga vjerskog, moralnog i drustvenog zivota, pravo lice Boga i religije prije sakrivaju nego otkrivaju".
2126 Cesto se ateizam temelji na krivom poimanju ljudske autonomije koja ide cak do nijekanja svake ovisnosti o Bogu. Ustvari, "priznavanje Boga niposto se ne protivi ljudskom dostojanstvu, jer je tom dostojanstvu temelj i savrsenstvo u samom Bogu". Crkva zna "da se njezina poruka slaze s najdubljim zeljama ljudskog srca".

AGNOSTICIZAM

2127 Agnosticizam poprima vise oblika. U nekim slucajevima agnostik odbija nijekati Boga; naprotiv, dopusta da postoji transcendentno bice, ali koje se ne moze objaviti i o kojem nitko nije u stanju nista reci. U drugim pak slucajevima agnostik se ne izjasnjava o Bozjem postojanju, izjavljujuci da je nemoguce to dokazati, dapace da nije moguce to niti ustvrditi niti zanijekati.

2128 Agnosticizam katkada moze sadrzavati izvjesno trazenje Boga, ali moze takodjer predstavljati stanovit indiferentizam, bjezanje od temeljnog problema postojanja i tupost moralne savjesti. Vrlo se cesto agnosticizam izjednacuje s prakticnim ateizmom.


- 11:31 - Komentari (87) - Isprintaj - #

22.02.2018., četvrtak

ŠIROKI

U ove korizmene dane sam vas odlučio daviti s teškim temama.
Jedna od njih je i poviesna istina...kako bi se mogli okrenuti budućnosti, kako nam savjetuju različiti "suncokreti"
Ovdje je fra Miljenko egzaktno iznio činjenice.
Možda je to "utoliko gore po činjenice"

onda me pitaju, što sam taki

Znam da nam je pun kufer Agrokora, demografskih problema (kako bi Fresh rekao, uzrokovane "nejebicom") Kokolinde, Vučka, rektora Bakića i njegovog brata i njegove šogorice i Jovića i Pupovca..i ostalih gadova.

E pošto su nas naši roditelji u Hercegovoni (velika većina) učili povijesti, mi vam na budućnost drugačije gledamo od silnih plačimaćaka.

Imamo državu i grb i barjak a na svakom od nas je da je napravimo boljom.
A ove kurvine sinove koji nas opstruiraju u toj ideji prepustimo Jahvi!
- 10:07 - Komentari (67) - Isprintaj - #

18.02.2018., nedjelja

GRIJEH STRUKTURA

Za korizmeno vrijeme sam odredio post od profanih tema, ali eto popustim po stoti put!


Poznato nam je da je u našu zemlju dolazio srbijanski predsjednik, nekad mladi a sada četnik srednjih godina.
Inače ta prilično izvijena figura Taličnog Toma s lipstikom Severine Vučković je dočekana od naše (blago)glagoljašice
KGK, kao prijatelj, iako se nije nijednom odrekao svog četništva i svog prjezira prema Hrvatskoj državi i Hrvatskom narodu.
OK
To je kao protokol!!

Ali što srednjovječni četnik radi kod Uzoritog na Kaptolu!!!!
Dok Batelja prikuplja milijune dokaza za Stepinčevu svetost, Uzoriti prima jednog bijednog dvoličnjaka (oličenje bizantijskih sitnokaluđerskih prjevara) koji u isti kontext stavlja Jasenovac i Stepinca!

propovjed

- 17:32 - Komentari (50) - Isprintaj - #

15.02.2018., četvrtak

POST

Nastavno na prošli "post"

Gle, vi postite da se prepirete i svađate
i da pesnicom bijete siromahe.
Ne postite više kao danas,
i čut će vam se glas u visini!
5Zar je meni takav post po volji
u dan kad se čovjek trapi?
Spuštati kao rogoz glavu k zemlji,
sterati poda se kostrijet i pepeo,
hoćeš li to zvati postom
i danom ugodnim Jahvi?

6Ovo je post koji mi je po volji,
riječ je Jahve Gospoda:
Kidati okove nepravedne,
razvezivat’ spone jarmene,
puštati na slobodu potlačene,
slomiti sve jarmove;
7podijeliti kruh svoj s gladnima,
uvesti pod krov svoj beskućnike,
odjenuti onog koga vidiš gola
i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.
8Tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost,
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Jahvina bit će ti zalaznicom.
9Vikneš li, Jahve će ti odgovorit’,
kad zavapiš, reći će: »Evo me!«
Ukloniš li iz svoje sredine jaram,
ispružen prst i besjedu bezbožnu,
10dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati,
11Jahve će te vodit’ bez prestanka,
sitit će te u sušnim krajevima.
On će krijepit’ kosti tvoje
i bit ćeš kao vrt zaljeven,
kao studenac kojem voda nikad ne presuši.
ne presuši.

(Izaija. 58.1-4)


- 12:26 - Komentari (37) - Isprintaj - #

14.02.2018., srijeda

ČISTA SRIJEDA

Svatko od nas danas može vidjeti povijest i značaj Pepelnice!
I neću vas gnjaviti s "općenitostima"

Pa "zavirimo" li mi malo u naša srdca, vidjet ćemo da se često posipamo pepelom i svakodnevno tuširamo.....a koristi nemamo!
Čudan je mehanizam nas Zapadnjaka, jer bi iz svake akcije htjeli zabiti gol!
To se naravno opravdava kojekakvim društvenim stečevenima, tipa prava privatnog vlasništva ili borbom za bolje sutra.....
Tako lako izračunamo da je malom KInezu dovoljno dolar/danu a nama treba dolar/minutu

I kako jedan pragmatičan i uspješan Zapadnjak može tražiti korektiv svog ponašanja kod Stvoritelja, iz Starog Zavjeta?
Pa ljudi, mi živimo u 21.stoljeću....ha..ha.aaa

Nedavno je jedan antropolog na HRT u emisiji o podrijetlu američkih Indijanaca ustvrdio da su oni došli iz Istočne Azije 13-14.000 godina prije..prije našeg vremena.
Bijednik čak ne može prihvatiti općeprihvaćenu metriku 13-14. pr.K.
A posebno je "žalostan" što nisu nađeni nikakvi čovjekoliki majmuni na području Amerike iz kojih je kao što je poznato i nastao dio pučanstva.
Ne bih se smio ljutiti na današnji dan Pepela i ljubafi i znam da odabir nije lak
Pa se vi odlučite po savjesti!

- 14:45 - Komentari (15) - Isprintaj - #

12.02.2018., ponedjeljak

INCITATUS

Za razliku od suvremenika, Kaligula je imenovao konje na određene funkcije!

Naime naš melankolik Zaplenković je imenovao jednog ljigavog seronju za konzula RH u Novom Jorku!

za one koji ne znaju o čem je riječ

Jednom prilikom u onoj nesvrstanoj konstrukciji, moj prijatelj je išao u konzulat u Stuttgartu po putovnicu i kad ga je mrki Srbin (jer tamo nije bilo naših a ako je i bilo bili su gori od najgorih cigana) pitao kad je rođen? ovaj je rekao neki dan u veljači a "diplomat" koji je to bre mesec? a moj će; Deseti p.m.
Čekao je putovnicu nekoliko "meseci"
Diplomacija je drugi najstariji zanat na svijetu!
Znamo da i prvi nije na dobrom glasu!
(mislim da je to rekao A.Malraux )

Osim što nam se mali četničić šešuri po ovom šušuru mi u svijet šaljemo poluretarde i kurvine sinove da nas predstavljaju!
Ali imamo mi tradiciju!


- 18:30 - Komentari (24) - Isprintaj - #

10.02.2018., subota

ALOJZIJE VELIKI


Stepinac
Ovo sam zalijepio jer mi se žuri, možda večeras dovršim

- 18:10 - Komentari (14) - Isprintaj - #

08.02.2018., četvrtak

OTVORENOST PREMA STRANCIMA TREBA UČITI

Kolege blogeri (i ne samo oni) mi često prigovaraju da sam arogantan (jedan dio i da sam orangutan) i isključiv, pa ću evo jednim citatom iz NZ odgovoriti ...

Strankinja vjeruje u Isusa
(Mk 7, 24–30)
Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske. 22I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« 23Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« 24On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« 25Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« 26On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« 27A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« 28Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.


Matej, 15.21

Evo i nekih grubih parabola!

Da ne bismo Evanđelje shvatili kao neki pacifistički pamflet!
Ono je puno žestoke borbe, koje nam autori na vrlo suptilan način prjenose!
Jer da su događaje opisali u svoj njihovoj stvarnosti, zaprepastili bismo se!
Kao što se ćudoredni, politički-korektni i nikomsenezamerit (osim Crkvi) likovi snebivaju pred scenama Pasije!


Ova pjesma nema veze s temom ..ali eto naletjelo mi

- 17:54 - Komentari (42) - Isprintaj - #

04.02.2018., nedjelja

NAŠA BRAĆA

KRŠĆANSTVO I RELIGIJE..
Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanska sadašnjost 1999. str 45.

“Za razliku od Pija XII, Sabor ne govori o votum implicitum i pojam votum primjenjuje samo na izričitu želju katekumena za pripadnošću Crkvi (Lumen gentium, 14)
O nekršćanima se kaže da su na različite načine svrstani u Božji narod.Prema različitim načinima kojima spasenjska Božja volja zahvaća nekršćane. Sabor razlikuje četiri grupe;
na PRVOM mjestu su Židovi; na DRUGOM muslimani; na TREĆEM se nalaze oni koji bez krivnje ne poznaju Kristovo Evanđelje i Njegovu Crkvu, ali iskreno traže Boga i pod utjecajem milosti nastoje djelom izvršavati Njegovu volju koju su spoznali po glasu savijesti; na ČETVRTOM mjestu su oni koji bez svoje krivnje nisu došli do jasne spoznaje Boga, ali unatoč tome nastoje živjeti ispravno (Lumen gentium,16)”

Inače II Vatikanski Sabor zaključuje da u svakoj religiji ima zrnaca istine!Po katoličkim se standardima religije svijeta mogu rangirati s obzirom na to koliko istine naUčavaju.
Na prvom je mjestu katolicizam, ravnopravan s pravoslavljem osim u pitanju papinskog autoriteta.
Onda slijedi protestantizam i sva druga “odvojena braća” koja se drže bitnih kršćanskih načela onako kako ih se može naći u Bibliji.
Treće po redu je tradicionalno židovstvo, koje štuje istog Boga ali ne preko Krista.
Četvrti je islam, najveća od teističkih hereza;
Peti – hinduizam, mistički panteizam;
Šesti – budizam, panteizam bez theosa (boga);
Sedmo – moderno židovstvo, unitarijanizam, konfucijanizam, modernizam i sekularni humanizam, svi bez misticizma i nadnaravne religije, samo s etikom;
Osmo je idolopoklonstvo;
Deveti je sotonizam.

Pomiješati ovih devet mjesta; ne bi bilo dobro!.


Pa sad vi "divljajte"- 14:26 - Komentari (55) - Isprintaj - #

03.02.2018., subota

POLJSKI KONCENTRACIJSKI LOGORI
Sjećate se Gorana Radmana?
E taj lik je ovoj dami dao otkaz isti tren kad je objavila istinu o opskurnom Kinsey-u i njegovim sljedbenicima u Hrvatskoj!
Gdje kurvini sinovi poput Štulhofera, Zakošeka, Puhovskog, Pupovca ..i ostalih dišu "hrvatski zrak" i dobivaju plaću za svoj bijedni rad!
Dobit će oni zasluženu plaću!


Ovo je valjda jedina pjesma di su Stonesi neš trkeljali o politici/ratu.
Ja sam je stavio zbog Lise Fisher!
Kak žena pjeva!


- 20:12 - Komentari (20) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2018 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Siječanj 2022 (4)
Prosinac 2021 (9)
Studeni 2021 (8)
Listopad 2021 (5)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (9)
Srpanj 2021 (5)
Lipanj 2021 (1)
Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter