HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

26.11.2020., četvrtak

MUDROST

Kad je već pokojni Ante K. počastio našu uvaženu intelektualku Vesnu P. s madracem, palo mi je napamet da novu "intelektualku" Katarinu P. ne mogu počastiti ni mudracem i madracem..jer brate nije ni za jedno..ni za drugo

Ali ovaj post ide mojim odbjeglim "karšćanima" Geu i Blogiu..koji ni pod stare dane ne odustaju od flower/power ideologije
Pa evo

Knjiga Mudrost 13
1
Štovanje zvijezda i prirodnih sila
Po naravi su glupi svi ljudi koji ne upoznaše Boga,
oni koji iz vidljivih ljepotâ ne mogu spoznati onoga koji jest –
nisu kadri prepoznati umjetnika po djelima njegovim;
2nego smatraju bogovima koji svijetom vladaju
oganj ili vjetar ili hitri zrak,
zvjezdan krug ili silnu vodu ili svjetlila nebeska.
3Jer ako su ih, opčinjeni njihovom ljepotom,
uzeli smatrati bogovima,
morali su spoznati
koliko ih tek nadmašuje njihov gospodar
jer ih je stvorio sam Tvorac ljepote.
4Ako ih je i zadivila njihova sila i snaga,
morali su iz toga zaključiti
koliko je tek silniji njihov stvoritelj.
5Jer prema veličini i ljepoti stvorova
možemo, po sličnosti, razmišljati o njihovu Tvorcu.
6Ali ovi ipak zaslužuju malen prijekor,
jer možda samo lutaju tražeći Boga i želeći ga naći;
7živeći među djelima njegovim,
nastoje ih shvatiti,
a zavodi ih samo naličje stvari
jer vide toliko ljepote.
8Pa ipak, oprostiti im ne treba:
9jer ako su bili kadri steći toliko spoznaje
da mogu svemir istraživati,
koliko su lakše mogli otkriti Gospodara svega toga!


- 14:45 - Komentari (66) - Isprintaj - #

23.11.2020., ponedjeljak

DESNO I LIJEVO

"Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih."

Blogi me izaziva pa mu evo šaljem odgovor


Ez 34, 11-12. 15-17


Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«


Ps 23, 1-3.5-6

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Mt 25, 31-46Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.


Samo izuzetno priglup čovjek može ustvrditi da su biblijski textovi fikcije, krivotvorine i neznanstvene
Ako poslušamo Psalam, onda stvarno samo izuzetno glup čovjek može ustvrditi da je poezija mile kekina i ostalih kurvinih sinova iznad umjeća Psalma
Najveći umovi i pjesnici ovog svijeta su svoje motive izvlačili iz biblijskih textova..a ne iz radionice S.Jobsa ili Microsoftia Gatesa

Ali svijet našeg Blogia&kumpanije će svršiti u virtualnom vrtlogu totalnog ludila..pa će se pitat..gdje ja ono bijah kad je Onaj bio gladan!!!
- 14:21 - Komentari (61) - Isprintaj - #

20.11.2020., petak

SAMBA! PA TI!

Podnaslov, Lav iz Zaira!Ja sam Svojoj reko Simba pa ti- 16:01 - Komentari (27) - Isprintaj - #

18.11.2020., srijeda

VUKOVAR I ŠKABRNJA


- 10:13 - Komentari (27) - Isprintaj - #

16.11.2020., ponedjeljak

KLASIČNA GLAZBA

Evo sam podlegao pritiscima da pišem "ozbiljne" postove, pa za moje prijatelje ljubitelje klasične glazbe.......i dobrih sisa (Fresh, Euro....) sam pripremil jeden spot

Inače sam uspio u 6.razredu osnovne na Širokom biti jedini učenik koji je išao na popravni iz Glazbenog

Ne znam pivat....a volim slušat...naravno dobru glazbu

- 14:51 - Komentari (19) - Isprintaj - #

12.11.2020., četvrtak

GLASNisam pogledao nijedan film tzv. hrvatskih autora (osim Duge mračne noći i Kad mrtvaci zapjevaju....pokušao sam neke ali nisam uspio)
Znači večeras je na HRT film koji je vjerovatno financirao onaj kurvin sin Hribar iz HAVC-a jednom drugom kurvinu sinu,, nekom Ognjenu Sviličiću...
Hrpa tih bijednika prelijeva taj prljavi novac, iz jada u čemer...

Znači taj retard (izguglao sam mu i fotografiju..i jasno mi je zašto tako ogorčen...) je snimo ovaj film u kojem ravnateljicu nekog katoličkog doma glumi neka BiH glumica, predmnijevam muslimanka..koja će vjerojatno u nastavku filma pokušat silovat glavnog glumca, koji odlično glumi pravog idiota..
Ne ulazeći u mizeriju umjetničkog (mislim, ne očekujem od naših režisera i glumaca neke visoke dosege..uvažavajući neke rijetke i drage )

Po istom principu po kojem je Feral vrijeđao Tuđmana, pa onda je ta nabiguzičarska svita razdijelila plijen poreskih obveznika, po istom principu su kurvini sinovi stojedinice napravili "pretvorbu" u kojoj su zamračili preko 50 mil. kn, po istom principu je ishlapjelo 7 mlrd iz Uljanika...ali neće kurvini sinovi snimiti film o "njima"
Ne, oni će snimiti film u kojem ta BiH glumica s teškim bosanskim naglaskom citira I.Pavla II i "brani" našu vjeru...
Dok svileni Kaptol šuti kao prava kurijska gamad, dotle razni Ognjeni razvaljuju našu mladost proračunskim sredstvima gađajući nas ravno u glavu...

Pa ja kao nepacifizirani katolik koristim priliku poručiti ovim bestijalnim krivotvoriteljima....da ćemo im satrat glavu i izkorijenit sjeme!!!


Evo malo Darklandsa- 21:40 - Komentari (39) - Isprintaj - #

09.11.2020., ponedjeljak

ROAD TO HELLEvo za uvod jedne simpatične pjesme!?

U nastavku ću vam prenijeti (bez njihova znanja) jedan text sa QUO VADIS CROATIA


Kardinal Ratzinger o budućnosti Crkve
sij 7, 2014

Nakon današnje krize Crkve sutra će se pojaviti – Crkva koja je mnogo izgubila. Ona će biti mala i morat će početi iznova, više ili manje od početka. Ona više neće moći živjeti u mnogim građevinama koje je izgradila u vrijeme blagostanja. Kako će se broj njezinih pristaša smanjivati, tako će izgubiti mnoge od svojih društvenih povlastica. Za razliku od ranijih vremena, na nju će se gledati puno više kao na dobrovoljno društvo, gdje ljudi ulaze samo slobodnom voljom.

Kao malo društvo, pred nju će se staviti puno veći zahtjevi na poticaj njezinih pojedinih članova. Nema sumnje da će otkriti nove oblike službe i da će zarediti za svećenika odabrane kršćane koji već slijede neku profesiju. U mnogim manjim zajednicama ili samostalnih društvenim skupinama, pastoralna skrb će se obavljati po ovom modelu. Uz to, služba svećeništva s punim radnim vremenom će biti neophodna baš kao i nekad.

No, unatoč svim promjenama koje bi se mogle dogoditi, Crkva će naći svoje utočište iznova i s punim uvjerenjem u onome što je uvijek bilo u njezinom središtu: u vjeri u Trojedinog Boga, u Isusa Krista, Sina Božjega koji je postao čovjekom, u prisutnosti Duha sve do kraja svijeta. U vjeri i molitvi ona će ponovno prepoznati svoje pravo središte i doživjeti sakramente opet kao štovanje Boga, a ne kao predmet liturgijskog učenja.

Crkva će postati više duhovna Crkva, ne pretpostavljajući nekakav politički mandat, ne koketirajući niti s lijevim niti desnim strankama. Biti će to teška vremena za Crkvu jer proces kristalizacije i pojašnjenja stajat će je puno vrijedne energije. To će je osiromašiti i uzrokovati da postane Crkva krotkih.

Proces će biti još i teži jer će se morati odustati od crkvene uskogrudnosti pa i od pompozne samovolje. Može se predvidjeti da će za sve ovo trebati vremena. Proces će biti dug i zamoran kao što je bio put od lažnog progresivizma uoči Francuske revolucije – kada se za biskup mislilo da je pametan ako ismijava dogme ili čak da sumnja u samo postojanje Boga – sve do obnove u devetnaestom stoljeću.

No, kada ovaj proces postane dio prošlosti, velika će moć poteći iz ovakve više produhovljene i pojednostavljene Crkve .

Ljudi u potpuno planiranom svijetu naći će se neopisivo usamljeni. Ako su u potpunosti izgubili iz vida Boga, oni će osjećati cijeli užas svog siromaštva. Tada će otkriti malo stado vjernika kao nešto posve novo. Otkriti će ga kao nadu koja je im je namijenjena, odgovor koji su uvijek tražili u tajnosti.

I tako mi se čini da se Crkva suočava s vrlo teškim vremenima. Prava kriza jedva da je počela. Moramo računati na nevjerojatane preokrete. Ali sam isto tako siguran u ono što će ostati na kraju: ne Crkva političkog kulta, koja je umrla još s Gobelom (op. Jean-Baptiste-Joseph Gobel) nego Crkva vjere. Ona možda više i neće biti dominantna društvena sila u mjeri u kojoj je bila sve donedavno, ali će uživati u svježem procvatu i biti prepoznata kao čovjekov dom, gdje će naći i život i nadu nakon smrti.1

- 18:22 - Komentari (33) - Isprintaj - #

04.11.2020., srijeda

VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST

Gledam neke jadnike koji se dave kavijarom i šampanjcem (ne ponosim se ni svojim hedonizmom) i mislim si, razmišljaju li oni o ljudima koji nemaju ništa za pojesti!
Teško!
Gledam neke pohlepne mlade poslovne ljude kojima je profit jedino mjerilo!
Vide li oni one kojima oni i njihovi partneri daju minimalce?
Teško!
Vidimo li koliko košta kg pšenice a koliko kg "pametnog" telefona?

Ništa mi ne vidimo!
Osim slike blaženstva, naravno u materijalističkom obliku!
I dok tragamo za tim progresivnim metodama zgrtanja bogatstva život lagano prolazi pokraj nas!

Wilde je svoje djelo posvetio dekadentnom kvaziplemstvu svog vremena ali ujedno i svevremenskim tukcima ideologije -carpe diem!
Kao što neki stetovirani orangutani i orangutanice ne znaju što im razni tatoo-majstori našaraju po njihovom tijelu, tako i ufurani trendseteri daju imena tvrtkama/lokalima ...jer valjda zvuče svjetski..

Pa, iako nam korona prijeti, iako Papa daje previše dvoznačnih izjava, iako se Narančasti se bori s najgorom sortom lažnog katolika Bidena.....ja vjerujem u ljubaf...::::)))))
Pogotovu, ovu EU...Macrona i Anđe

Ja vjerujem da je zemlja mladog Kurza zemlja tolerantnih poluretarda shvatila da je puno opasnija ustaška kapa na Bleiburgu nego retardirani Šiptar koji je pokušao kupiti streljivo u Slovačkoj.
NARAVNO, to je slovačka policija odmah dojavila austrijskoj...ali u duhu tolerancije..oni su pustili malog Šiptara da malo špancira po Vieni....
Što se mene tiče trebalo ga je pustit da se popiša u dvore njihova biskupa Schoenbrona!

Eto tako idu dani

Didu lidu, imam vas u vidu!- 19:26 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< studeni, 2020 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Svibanj 2023 (4)
Travanj 2023 (5)
Ožujak 2023 (7)
Veljača 2023 (5)
Siječanj 2023 (4)
Prosinac 2022 (8)
Studeni 2022 (8)
Listopad 2022 (4)
Rujan 2022 (4)
Kolovoz 2022 (6)
Srpanj 2022 (2)
Lipanj 2022 (1)
Svibanj 2022 (2)
Travanj 2022 (5)
Ožujak 2022 (5)
Veljača 2022 (4)
Siječanj 2022 (5)
Prosinac 2021 (9)
Studeni 2021 (8)
Listopad 2021 (5)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (9)
Srpanj 2021 (5)
Lipanj 2021 (1)
Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter