HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

27.03.2021., subota

KRIŽNI PUT

13. postaja:

ISUSA SKIDAJU S KRIŽA

U ovom trenutku tvoja se smrt očima ljudskim čini kao propast i nesreća.
Ali ona već sada počinje donositi plodove spasenja.
Dok tvoja Majka prima tvoje mrtvo tijelo na svoje krilo,
tek sada stavlja svoj Amen na riječi Neka mi bude kod navještenja.
Dovršeno je djelo spasenja i otkupljenja.

Daruj mi Marijinu ustrajnost u vjeri
da vidim smisao ljubavi i onda kad se čini da ga nema.
Daruj mi da vjerujem tebi više nego sebi i svome ograničenom ljudskom iskustvu.
Da ti ostanem vjeran do kraja.- 19:38 - Komentari (7) - Isprintaj - #

24.03.2021., srijeda

KRIŽNI PUT

12. postaja:

ISUS UMIRE NA KRIŽU

Nevini Jaganjče, dok te na strašnom žrtveniku križa opkoljuje tama i mržnja,
kao da pakao slavi svoju pobjedu nad tobom.
U posljednjim trenucima života,
ti ulaziš u stravičnu nutarnju samoću,
najteži osjećaj napuštenosti, koji čovjek može osjetiti,
najstrašnije siromaštvo koje se može doživjeti: osjećaj potpune ostavljenosti.
Naslućujem to iz tvoga bolnog jauka: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Prošavši to iskustvo, ostaješ trajno sa mnom,
pa i onda kad osjećam da sam od svih napušten i neshvaćen.
Ni tada nisam posve sam.- 08:50 - Komentari (15) - Isprintaj - #

20.03.2021., subota

KRIŽNI PUT

11. postaja:

ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

Nemilosrdni udarci čekića pribijaju tvoje svete udove na tvrdo drvo križa.
Dok mi odzvanjaju u duši postajem svjestan:
kad god pristajem na grijeh, ponovno probadam tvoje ruke i noge.

Ti, koji si za me bio na križu prikovan,
daj mi odvažnosti da razapnem svoje tijelo s njegovim požudama i strastima.
Prikuj me čvrsto i zauvijek za sebe
i ne dopusti da se ikad odijelim od tebe.
Privini me posve k sebi i učvrsti me u svojoj ljubavi
da zauvijek budem tvoj!
- 16:56 - Komentari (9) - Isprintaj - #

16.03.2021., utorak

KRIŽNI PUT

10. postaja:
ISUSA SVLAČE

Kad su te vojnici lišili odijela,
više ti ništa od zemaljskog nije ostalo osim tvoga izranjenog tijela.
I svojim razgoljenim tijelom
ti mi, Gospodine, govoriš o svome posvemašnjem siromaštvu.
Daruješ se sav, do potpune razgolićenosti.

Snagom svoje patnje,
oslobodi me navezanosti uz sve što je zemaljsko i prolazno.
Ti, koji si zbog mene bio svučen do gola,
svuci s mene sve ono što me smeta da potpuno tebi pripadam,
a ti mi budi jedina prava slast
i najveće blago koje posjedujem.- 22:56 - Komentari (29) - Isprintaj - #

KRIŽNI PUT

9. postaja:
ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

Već si posve blizu stratišta, a ponovno padaš.
Sve ti snage nestade.
Ali tvoja ljubav niti može niti hoće zaustaviti se na pola puta.

Gospodine, ne dopusti mi da ikad odustanem od tebe, od tvog evanđelja,
od strmog puta i uskih vratiju koji jedini vode u život.
I onda kad sam obeshrabren svojim mnogim i opetovanim padovima,
kad me malodušnost pritisne na tlo moje zemaljske krhkosti,
ne daj da svoj pogled odvratim od tebe, mog Početka i Svršetka.
Iako na tlu, želim već danas, sada,
započeti opet ići za tobom
.- 08:10 - Komentari (9) - Isprintaj - #

12.03.2021., petak

KRIŽNI PUT

8. postaja:
ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

Gospodine, okrećeš se jeruzalemskim ženama koje plaču nad tvojom patnjom
i govoriš im: Ne plačite nada mnom, nego nad sobom i nad svojom djecom!
Prava nesreća nad kojom treba plakati je propast
kojoj idemo u susret odbijajući živjeti po tvom primjeru ljubavi,
zaustavljajući se u besplodnoj osrednjosti i duhovnoj sljepoći.

Daj mi milost da se trgnem i zaplačem nad sobom i svojim kamenim srcem,
jer tu je pravi izvor tvojih boli i patnja!
Neka razmatranje tvoje muke
u meni rodi plodom temeljitog obraćenja
i iskrenog popravka života.- 18:46 - Komentari (8) - Isprintaj - #

10.03.2021., srijeda

KRIŽNI PUT

7. postaja:

ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

U tvome padu zasigurno veliku ulogu ima težina križa kojeg nosiš potpuno iscrpljen.
Ali on ima i svoju tajanstvenu, duhovnu težinu: grijeh svijeta.
Davno je prorokovao prorok: Gospodin je svalio na njega bezakonje nas sviju!
Neizmjerna težina svih grijeha ljudi ruši te u prah.

I ja imam udjela u tom grijehu
i stoga imam isto tako udjela u tvojoj muci i tvojem padu.
Gospodine, udijeli mi milost
da izbjegavam svaki pa i najmanji grijeh iz ljubavi i sućuti prema tebi
koji si mene na svojim plećima ponio.- 08:52 - Komentari (9) - Isprintaj - #

08.03.2021., ponedjeljak

KRIŽNI PUT

6. postaja:
VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

Gospodine, progovaraš mi u svojoj riječi:
Bog ne gleda kao što gleda čovjek:
čovjek gleda na oči, a Bog gleda što je u srcu.
Ali, onima koji su ti povjerovali, ti daješ taj svoj božanski pronicavi pogled
da se mogu zagledati ispod pojavnoga.
I Veronika je imala takav pogled.
Zato je, u trenutku u kojem ti je prišla,
imala hrabrosti učiniti drugačije nego što čine ostali.
I zato, i više nego na njezin rubac, ti su u njezinu dušu utisnuo svoj sveti lik.

Neću te, Gospodine, ovdje na zemlji susresti u tvojoj ljudskoj prilici,
ali ću te zato često susretati u svojoj trpećoj braći i sestrama.
Daj mi sućutno Veronikino srce da ti lakšam muke
i budem bliz svakom čovjeku potrebnom moje ljubavi
u kojem se ti kriješ.

- 21:01 - Komentari (6) - Isprintaj - #

06.03.2021., subota

KRIŽNI PUT

5. postaja:
ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

Htio si biti potreban pomoći čovjeka iako si svemogući Bog.
Šimun iz Cirene se isprva otimao
kad su ga vojnici zaustavili na putu kući i prisilili da ti pomogne.
Ali, koje li radosti kad je spoznao kome je pomogao nositi križ!

Zar nisi ti, Gospodine, onaj koga susrećem u ljudima kojima je potrebna moja pomoć?
Ne dopusti mi da mirno nastavim svojim putem ravnodušnosti i nebrige,
nego mi pomozi da dragovoljno, a ne prisilno,
pomažem tebi pomažući čovjeku,
jer ti si sam rekao: Što učiniste jednom od ove moje najmanje braće,
meni učiniste!
- 10:24 - Komentari (14) - Isprintaj - #

05.03.2021., petak

KRIŽNI PUT

4. postaja:

ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU

Kad su te vojnici uhvatili, svi su se tvoji učenici razbježali i ostavili te.
Ali Marija, tvoja majka i najvjernija učenica, ne.
Ona je ovdje. Na tvome putu muke.
Neće otići. Iako ne može učiniti ništa.

Možda ne mogu za tebe, Gospodine, učiniti ništa.
Možda ne mogu promijeniti svijet, uništiti zlo.
Ali daj mi da, unatoč svemu, ostanem s tobom, uza te,
makar nijemom i naoko besplodnom prisutnošću.
A ti, Gospodine, ostani uvijek sa mnom.
Krijepi me svojom blizinom da mogu uvijek hrabro kročiti križnim putem svoga života.
A tvoja Majka neka mi bude putokaz.

- 08:16 - Komentari (4) - Isprintaj - #

04.03.2021., četvrtak

KRIŽNI PUT

3. postaja:
ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

Padovi su sastavni dio naše duboke istine: krhki smo.
I ti, Gospodine, nisi upotrijebio čudesnu moć
da bez pada izneseš teret križa na Kalvariju.
I ti si pao.

Kako li se samo različito odnosimo prema padovima!
Dok svoje, pošto -poto, opravdavamo,
prema tuđima smo nemilosrdni.
Oprosti mi, Gospodine, moje padove, moje nevjernosti tvojoj ljubavi,
i ne daj da ja ikad budem uzrok tuđeg pada.

- 08:15 - Komentari (10) - Isprintaj - #

03.03.2021., srijeda

KRIŽNI PUT

2. postaja: ISUS PRIMA NA SE KRIŽ

Ako tko hoće ići za mnom – rekao si,
– neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
Nitko nije prisiljen ići za tobom.
Ali, ako netko hoće, ako želi, zna što mu je činiti.
Ići putem tvoga primjera: darovati život.

Iako sam velikodušan na riječima, znaš da se užasavam križa,
ma kakav god on bio i kako se zvao.
Križ moje svakodnevice, svagdanjih teškoća i ograničenosti,
križ moje samoće i nerazumijevanja.
Križ zapetljanih međuljudskih odnosa
i svega onoga što me satire a ne mogu promijeniti.
Daj mi milost da svoj križ hrabro prigrlim
i strpljivo nosim dokle god ti hoćeš.


Umrla su dvojica velikih Hrvata.
Milan Bandić, iako član neprispodobive političke stranke jednom ozbiljnom Hercegovcu, gradonačelnik mog grada i čovjek koji je bazično bio dobra duša, ali razumijem da ga je "ovaj svijet" preveć pritiskao.
Pokoj mu duši!
Cico Kranjčar, najbolji Dinamov igrač (kojeg sam ja gledao) kao što je na tv rekao jedan od gledatelja, da nije ništa napravio nego onaj oxford protiv Zvezde, ostao bi bezsmrtan. Bio je genijalan igrač, pravi gospodin a volio je i popit....
Pokoj mu duši

- 07:49 - Komentari (4) - Isprintaj - #

01.03.2021., ponedjeljak

KRIŽNI PUT

Uvodna molitva

Gospodine Isuse Kriste,
želim te sada u duhu pratiti na tvom putu muke
koja je bila cijena našega spasenja.
Želim te slijediti kao svoga učitelja,
koji mi u svojoj muci pokazuješ najizvrsniji put,
put ljubavi, potpunog sebedarja – do kraja.
Pomozi mi da jasno prepoznam put ljubavi kojim mi je ići za tobom
i daj mi hrabrost da se, idući njime, ne okrenem natrag i ne odustanem.

1. postaja: ISUSA OSUĐUJU NA SMRT
Nedužno osuđeni Isuse,
možda mislim da s tvojom osudom nemam ništa.
Ali i ja sam sudjelovao u njoj svaki puta
kada sam nemilosrdno – jezikom ili srcem – osuđivao druge.
Ti si rekao: Ne sudite da ne budete suđeni.
Mjerom kojom mjerite, vama će se mjeriti.

Daj da uvijek budem svjestan kako su moje spoznaje o drugima ograničene
i da sudove prepustim tebi koji jedini poznaješ tajne srdaca.
A kad sam na sebi osjetim nepravedne osude,
neka to bude naknada za moja nepromišljena osuđivanja drugih.
Kad jednom budem stao pred tvoj sud, nemoj me osuditi.

- 22:44 - Komentari (7) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2021 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Veljača 2023 (1)
Siječanj 2023 (4)
Prosinac 2022 (8)
Studeni 2022 (8)
Listopad 2022 (4)
Rujan 2022 (4)
Kolovoz 2022 (6)
Srpanj 2022 (2)
Lipanj 2022 (1)
Svibanj 2022 (2)
Travanj 2022 (5)
Ožujak 2022 (5)
Veljača 2022 (4)
Siječanj 2022 (5)
Prosinac 2021 (9)
Studeni 2021 (8)
Listopad 2021 (5)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (9)
Srpanj 2021 (5)
Lipanj 2021 (1)
Svibanj 2021 (2)
Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter