spookie dizajn

petak, 01.12.2006.


zbog riječi

(ne)izgovorenih,

svatko se sa svoje strane puta

(u sebi )

rumeni

- 10:06 - .. par tvojih riječi .. (15) - Isprintaj - #