Plastično je fantastično

petak, 05.02.2016.

Čak ni stečaj se provesti ne može

Naši (bivši) plastičari: DINA


Odgođena odluka o obustavi stečaja Dina Petrokemije


Skupština vjerovnika Dina Petrokemije u srijedu je na Trgovačkom sudu u Rijeci odlučila da se odluka o obustavi i zaključenju stečajnog postupka odgodi za tri mjeseca, jer postoji mogućnost da se novac za vođenje stečaja ipak osigura, izjavila je nakon skupštine stečajna upraviteljica Marija Ružić.


Foto: Diana Sokolić

Stečajna upraviteljica predložila je obustavu i zaključenje stečajnog postupka, jer nema novca za pokriće troškova stečaja i zbrinjavanje opasnog otpada iz Dininih pogona. Kazala je da je odluka o obustavi stečaja danas skinuta s dnevnog reda, jer je izgledno da će se novac za stečaj ipak osigurati.

Skupština vjerovnika usvojila je izvješće stečajne upraviteljice, koja je naglasila da problemi u Dini nisu riješeni, da nema novca za stečajni postupak kao ni za zbrinjavanje opasnog otpada, koji se procjenjuje na 11 milijuna kuna. Radi sigurnosti i čuvanja pogona, sud je odobrio da ona i u veljači zaposli vatrogasce, čuvare i kontrolore pogona.

Tijekom stečaja, od unovčenja stečajne mase, opreme i zaliha te od zakupa prostorija i prodaje sekundarnih sirovina ostvaren je prihod od 1,8 milijuna kuna.

U izvješću stečajna upraviteljica navodi da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno kako su tijekom predstečajne nagodbe evidentirani propusti koji do otvaranja stečaja nisu otklonjeni. Iz dokumenata proizlazi kako se u Dini nalaze velike količine opasnih otpadnih tvari o kojima se nakon obustave proizvodnje nije vodila primjerena briga, niti provodile zakonske sigurnosne mjere, kaže se u izvješću. Dodaje se kako nisu ažurirani zakonski akti o novim okolnostima, kao što su zaustavljanje proizvodnje, odlazak radnika na čekanje i čuvanje postrojenja s minimalnim brojem ljudi. Dini su, kaže Marija Ružić, potrebna značajna sredstva za uklanjanje kemikalija i izradu dokumentacije.

U izvješću piše i da je tijekom stečaja napravljen Operativni plan zaštite i spašavanja i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, koji su dostavljeni MUP-u, kao i da sve mjere zaštite od požara koje je inspekcija naložila nije moguće provesti, jer se bez višemilijunskih ulaganja svi sustavi ne mogu staviti u funkciju.

Izrađen je i eleborat o zatvaranju postrojenja, po kojemu bi trošak zatvaranja bio 77,3 milijuna kuna, a zatvaranje bi se obavljalo do 2019. godine. Za dokumentaciju i radove je potrebno 112,7 milijuna kuna, a od prodaje postrojenja očekuje se 35,3 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je potkraj prošle godine pozvano da prihvati plan i financira provedbu sanacije s pravom nadoknade troškova, a, kako je navela stečajna upraviteljica, ono se o tome još nije očitovalo.

Tražbine vjerovnika Dine veće su od 2 milijarde kuna, ukupna imovine procijenjena je na oko 460 milijuna kuna, a razlučni vjerovnici potražuju 670 milijuna kuna. Najveći vjerovnici su Hypo banka, država i HEP.

Skupština vjerovnika odlučila je u listopadu o gašenju djelatnosti u Dini, a Ministarstvo okoliša i prirode u studenom je izvijestilo da je u dotadašnjim inspekcijskim nadzorima utvrđeno da u Dini, dok se opasne kemikalije propisno nadziru i skladište, nema opasnosti za život i zdravlje ljudi.Izvor;
© Portal croenergo.eu
(T.M.): Odgođena odluka o obustavi stečaja Dina Petrokemije


- 18:04 - Komentari (3) - Isprintaj - #