Sprud

29 srpanj 2020


Snovi golih vrhova
u odron se bace
za prašinu od kože
i udara nevere
teškog lepeta
bačenog pera
u naftu.
Naiva mlade čigre
u oslikanom sprudu
pred bujicom
pod ludim okom
palca i kažiprsta
izgubljenih pitanja.
Utihne riječ
poput jeke se skrije
u šapat prelije
kao magla prati
litice i gnijezda.
Miruj tišino
kad poklonit se ne daš
šuti za tminu
šuti za snove.


<< Arhiva >>