Linkovi
ULAZ
Blog servis

VIDEO: MARTIN SRPAK I GRUPA ŽENA

MEĐIMURSKE NOVINE - elektronsko izdanje

MOJEMU DRAGOMU VIDOVCU

(Ruža Pokolić, odlomak)

...Vidovčani, glave gori,
Naj se naša pjesma ori,
Ta vidovska pesma stara
Ka čoveku srce para!
O, Vidovec vreme davno
da si nastal selo slavno!
Vre i crkvo imaš staro,
Svetog Vida na oltaro!
Poznat si po dobri glasi
Verljina te fnoga krasi!
Tu se rode dobri ljudi
Na nje navek ponose budi!


DONJI VIDOVEC
RJEŠENJE O REGISTRACIJI DOMENE HR-P
OPĆINA DONJI VIDOVEC - PREZENTACIJA
Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV
Forum.hr
Monitor.hr
UDRUGE OPĆINE DONJI VIDOVEC
POPIS UDRUGA

NK

DVD

KUD

VIJESTI OPĆINE DONJI VIDOVEC

31.08.2009., ponedjeljak

DRUŽENJE KUDOVACA

U nedjelju (30. kolovoza 2009.) članovi KUD-a Donji Vidovec organizirali su tradicionalno druženje svojih članova u Mečju, točnije v Icijevim goricama. Bilo je lijepo i veselo, a izvješće i fotke slijede.

- 22:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

KUD „DONJI VIDOVEC“ NASTUPIO U ŽUPI „SV. IVAN GLAVOSJEK“

KUD „DONJI VIDOVEC“ NASTUPIO U ŽUPI „SV. IVAN GLAVOSJEK“ U
MJESTU GRABOŠTANI-MRAČAJ POKRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

U subotu 29. kolovoza 2009. u okviru proslave župe „SV. IVAN GLAVOSJEK“ naš KUD je dao cijelovečernji program te izazvao opće oduševljenje mnogobrojnih posjetitelja svojim izvrsnim nastupom.
Osim nastupanja u službenom dijelu programa pjevačka skupina je spontano uz dogovor s paterom, pjevala tijekom cijele Svete mise i time ju učinila svečanijom i ljepšom, a da ne spominjemo izazvanu radost u srcima vjernika.
Domaćin i organizator ovog lijepog susreta bila je Klementina Karanović ( koja nam je obećala poslati fotke za našu web stranicu. S veseljem ih očekujemo) i naravno, predsjednica našeg KUD-a Dragana Matulin.

- 22:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

GENERACIJA 1949.

Ide nam!

- 22:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

GENERACIJA 1949

Za svaku godinu života jedan cvijet.

- 22:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

GENERACIJA 1949

Zajednička fotografija slavljenika koji su u hotelu "Golf" proslavili svojih prvih šesdeset. Bilo je prekrasno.
Bravo naše vidovske deklje i dečki!

- 22:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.08.2009., nedjelja

PRVACI

Vidovski voki-zajednička snimka nakon osvojenog prvog mjesta.

- 10:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

28.08.2009., petak

PRODAJA GRADILIŠTA ZA STAMBENO-POSLOVNI ILI POSLOVNI OBJEKT

OPĆINA DONJI VIDOVEC

Na temelju Odluke Općinskog vijeća od 13.07.2009. godine, raspisuje s e

J A V N I

N A T J E Č A J


ZA PRODAJU NEKRETNINA-GRAĐEVINSKE PARCELE, PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA STAMBENO-POSLOVNU ILI POSLOVNU NAMJENU

1. Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu općine – građevinske parcele (u daljnjem tekstu: GRADILIŠTE) u Donjem Vidovcu u Glavnoj Ulici, upisane u:
- z.k. uložak br.783 čestica br. 375 od 403 čhv, z.k.uložak br.971 čestica br. 376 od 403 čhv, z.k. uložak br.301 čestica br. 377 od 942 čhv.

2. Početna (najniža) visina cijene zemljišta je 70,00 kn/čhv.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, zatim sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj te strani državljani sukladno uvjetima predviđenim odgovarajućim propisima RH.

4. Ponude se dostavljaju do 15.RUJNA 2009.godine putem zatvorenih omotnica neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec s naznakom «Ponuda za kupnju zemljišta – ne otvarati». Ako građevinska parcela neće biti prodana u prvom natječajnom krugu javni natječaj je otvoren do prodaje istih, a otvaranje ponuda vršit će se svaki prvi petak u mjesecu i to s početkom u 12.00 sati.

5. Ponuda mora sadržavati:
– naziv, MB odnosno MBG adresu, telefon i osnovne podatke o ponuditelju
- izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja
- ponuđenu cijenu za zemljište za 1 čhv.
- namjena odnosno djelatnost, veličinu objekta koji se namjerava graditi
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6. Sudionici natječaja dužni su uplatiti na ime jamčevine – novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna na žiro račun Općine Donji Vidovec broj 2392007-1808900009, poziv na broj 22 7757-MB/MBG sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju nekretnine u Glavnoj ulici. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a natjecatelji koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vrača se u roku od 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj kojem će biti prihvaćena ponuda dužan je cijenu nekretnine platiti u cijelost u roku od 15 dana od dana izbora ponude.

7. Troškove vezane uz sklapanje predugovora i ugovora, porez na promet nekretnina odnosno troškove glede upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac

8. Ponuditelj se obvezuje u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta ishoditi građevinsku dozvolu te u roku od 12 mjeseci nakon dobivanja građevinske dozvole započeti sa izgradnjom građevine. Rok izgradnje građevine je 12 mjeseci osim u opravdanim slučajevima kada rok može biti i dulji (veličina objekta ili sl.). U protivnom, ugovor o kupoprodaji zemljišta smatrati će se raskinutim, gradilište se vrača u vlasništvo općine bez provedbe posebnog postupka, a uplaćena novčana sredstva će se vratiti ponuditelju umanjena za iznos jamčevine.

9. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od početne cijene neće se razmatrati.

10. Podnositelji ponuda biti će obaviješteni u roku od 7 dana o izboru najpovoljnije ponude na ovom javnom natječaju nakon otvaranja ponuda.

11. Općina Donji Vidovec zadržava pravo poništiti natječaj ili da bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica ne prihvati ponudu, u tom slučaju se obvezuje na povrat jamčevine, a najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Donji Vidovec; telefon 040/615-105.
OPĆINA DONJI VIDOVEC

- 12:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DOGOVOR

Predsjednik i tajnik Podružnice umirovljenika u razgovoru s predstavnikom veterana NK "Vidovčana" dogovaraju se o nastupu na humanitarnoj akciji "Samo trenutak", ova hvale vrijedna akcija potvrđuje kako je VELIKO SRCE DONJOVIDOVČANA!

- 00:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DRUŽIMO SE I VJEŽBAMO

Članice Udruge žena i Podružnice umirovljenika vježbaju za nastup. Bravo naše deklje!

- 00:23 - Komentari (0) - Isprintaj - #

VJEŽBANJE ZA NASTUP

Članice Udruge žena Sekcije SPORT ZA SVE vrijedno vježbaju!

- 00:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE "SAMO TRENUTAK"

Održan je 3. sastanak vezan uz organizaciju ove humanitarne akcije. Definirani su svi detalji te se može konstatirati da ove izvrsne pripreme garantiraju izvrsnu organizaciju ove manifestacije.
Na slici: Predstavnici udruga i općine; Snimka: J. Grivec

- 00:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #

27.08.2009., četvrtak

1. SASTANAK DONJOMEĐIMURSKIH NAČELNIKA OVOG SAZIVA


Donji Vidovec, 27. rujna 2009.
SASTANAK DONJOMEĐIMURSKIH NAČELNIKA

U četvrtak 27. kolovoza 2009. u Donjem Vidovcu, s početkom u 09,00 sati, održan je radni dogovor općinskih načelnika donjeg Međimurja (Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Kotoribe i Svete Marije).
Na prvom radnom dogovoru načelnika u novom sazivu potvrđena je potreba daljnjeg kontinuiranog dogovaranja o temama od zajedničkog interesa.

Dnevni red i donijeti zaključci:

1. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Zaključeno je da se prijevoz učenika sufinancira u jednakim iznosima za sve bez obzira kojim prijevoznim sredstvom putuju i to u iznosu od 70 kuna po učeniku.

2. Donošenje Zaključka o agrotehničkim mjerama i komunalnom redaru
Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu te funkcioniranju zajedničkog komunalnog redara, a vezano uz novu zakonsku obvezu nadzora poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se obveza zapošljavanja komunalnog redara sa sadašnjeg pola radnog vremena u puno radno vrijeme. Plača za puno radno vrijeme iznosila bi 3.800,00 kuna neto uz zajedničko financiranje u jednakim omjerima za svaku općinu kao i do sada (sukladno broju stanovnika svake općine).

3. Analiza troškova dječje škole nogometa
Ukupni troškovi dječje škole nogometa iznose 41.099,12 kuna, a dioba troškova napraviti će se prema utvrđenom dogovoru (domaćin 50% a ostali po 16,66%).

4. Zbrinjavanje građevinskog otpada
Obzirom na potrebu kvalitetnog zbrinjavanja građevinskog otpada (selektirati beton, asfalt, ciglu i crijep, građevinsko drvo i slično) u reciklažnim dvorištima dogovoreno je da svaka općina utvrdi svoje dvorište, a da se drobilica naručuje zajednički.

5. Turistički projekti za donje Međimurje
Zaključeno je da se donje Međimurje nedovoljno turistički razvija i da je potrebno organizirati zajednički sastanak sa županom i rukovodstvom turističke zajednice. Potrebno je pripremiti idejna rješenja za uređenje edukativnih pješačko-biciklističkih staza uz koje bi se prezentirale posebnosti, kulturno-povijesne značajnosti, prirodne i druge vrijednosti, također je zaključeno da je potrebno nabaviti čamce radi upotpunjenja turističkih sadržaja, ali i vezano uz opasnosti od voda (HE Dubrava,…).

6. Početak rada Turističke zajednice Donjeg Vidovca
Dana je informacija o predstojećem osnivanju TZ i uključivanje zainteresiranih u zajednički rad.

- 14:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SAMO TRENUTAK

U tijeku su pripreme za održavanje tradicionalne i humanitarne akcije „Samo trenutak“.

U Sportskom parku "Kalanica" 5. rujna 2009. s početkom u 10,00 sati održati će se humanitarna akcija "Samo trenutak" u organizaciji svih udruga koje djeluju u Donjem Vidovcu te Općine Donji Vidovec. U okviru akcije održati će se i natjecanja među udrugama, prodavati grah, bograč, ribe,... Minule godine prikupljena sredstva su se darovala teško stradalom Alenu Jankoviću i tada je „pala“ odluka da se takva akcija održi svake godine, jer uvijek ima onih kojima je pomoć potrebna. Ove godine, hvala Bogu, nitko nije tako teško stradao, ali potrebitih uvijek ima. Akciju podupiru svojim proizvodima brojne tvrtke i pojedinci. Odigrati će se i nogometna utakmica između veterana NK "Vidovčana" i reprezentacija veterana ovog dijela Međimurja. Danas će se održati 3. i konačni dogovor vezan uz organizaciju akcije.


- 07:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.08.2009., srijeda

HUMANITARNA AKCIJA "SAMO TRENUTAK"

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI VIDOVEC
Općinski načelnik

Donji Vidovec, 25.08.2009.

Predmet: Poziv na dogovor

Poštovani,
pozivam Vas na 3. dogovor vezano uz organizaciju humanitarne akcije „Samo trenutak“. Dogovor će se održati u prostorijama NK Vidovčana 27.08.2009. (četvrtak) s početkom u 20,00 sati. Molim Vas da se osobno odazovete, a u slučaju spriječenosti pošaljete predstavnika udruge.

Dnevni red:
1. Izvješće o realizaciji zaduženja s prošlog (2.) dogovora,
2. Detaljna razrada zaduženja po udrugama,
3. Ostala pitanja vezana uz organizaciju humanitarne akcije.


S poštovanjem,


N A Č E L N I K
Općine Donji Vidovec

Josip Grivec


Dostaviti:
1. Udrugama Donjeg Vidovca
2. Arhiva ovdje- 10:25 - Komentari (1) - Isprintaj - #

24.08.2009., ponedjeljak

VIDOVSKI VOKI NAJBRŽI

U nedjelju 23. kolovoza u 10 sati Nautički klub “Fljojsar” organizirao je prvo natjecanje u veslanju drvenim čamcima, dravskim čonima, na toku Derivacijskog kanala HE Dubrava. Natjecatelji su imali veliku podršku brojnih navijača.
Natjecatelji su startali kod plavog mosta preko kanala kod Svete Marije, a na cilj su prvi stigli "VIDOVSKI VOKI" i prednost je bila veliiiiika. Bravo dečki vidovski!!!

Na slici Mladena Grubića pobjednici 1. spusta dravskim čonima.


- 18:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

22.08.2009., subota

DARIVANJE KRVI

Darivatelji krvi iz Donjeg Vidovca rado se odazivaju ovoj plemenitoj akciji. Posebno veseli što se u akciju uključuju mladi, svako organiziranje darivanja krvi u Donjem Vidovcu iznjedri ponekog novog darivatelja, ali i "stari" darivatelji se rado odazivaju.

- 07:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

20.08.2009., četvrtak

ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA NK VIDOVČANA I NK HRVATSKOG DRAGOVOLJCA

ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA NK VIDOVČANA I NK HRVATSKOG DRAGOVOLJCA

- 22:45 - Komentari (1) - Isprintaj - #

Cvijeće, svijeće, nogometni susreti

UZ DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI U DONJEM VIDOVCU

Cvijeće, svijeće, nogometni susreti

Uz 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Donjem Vidovcu su gostovali nogometaši zagrebačkog Hrvatskog dragovoljca. Oni su u ovaj međimurski kutak došli s juniorima i kombiniranim seniorskim sastavom i iznenađujuće velikim brojem svojih pristalica. Nogometašima su se u prijateljskom nogometnom ogledu suprotstavili igrači mjesnog NK Vidovčan. Gostujući juniori su slavili pobjedu od 5:2, a seniori 9:0. Pojačanje juniorima domaćina su bili njihovi vršnjaci iz NK Graničar/Ellabo Kotoriba. Načelnik općine Donji Vidovec Josip Grivec i predsjednik NK Vidovčan Blaž Jakupak su se u klupskim prostorijama sastali s predstavnicima gostiju. Tom prilikom su Željku Bogomolcu predali košaru s donjovidovskim posebnostima. U prijepodnevnim satima je općinsko izaslanstvo položilo cvijeće i zapalilo svijeće uz spomen ploču junacima Domovinskog rata Dragutinu Friščiću-Keseri i Vladimiru Šajnu.

Tekst i snimke: M. Grubić

1. U klupskim prostorijama
2. Seniorski sastavi prije utakmice


- 22:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

IZA POZORNICE

U Domu kulture u Donjem Vidovcu pjevalo se na pozornici, ali veselo je bilo i iza.

- 15:28 - Komentari (0) - Isprintaj - #

TETA LIZA U DONJEM VIDOVCU

Na nedavno održanoj priredbi u Domu kulture u Donjem Vidovcu zajedno su nastupili između ostalih i legendarna pjevačica Elizabeta Toplek-TETA LIZA te Martin Srpak, poznati glazbenik. Priredbom se obilježila 13-godišnjica izdavanja prekrasnog nosača zvuka "Međimurska šipek ruža."

- 15:24 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19.08.2009., srijeda

DEMONSTRACIJA VOŽNJE

Nekad se govorilo: "Za dobrim se konjem prašina diže!"

- 22:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

U organizaciji Moto kluba iz Koprivnice te uz potporu hotela Golf održana je demonstracija vožnje terenskih vozila na tratini pokraj hotela. Mnogobrojna publika uživala je u atmosferi i demonstraciji vožnje. Ovo je prvi puta viđeno u ovom dijelu Međimurja, svakako ne i posljednji puta, to je još jedan segment turističke ponude.

- 22:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZAVRŠNA ANALIZA ZABAVNE ŠKOLE NOGOMETA

U hotelu Golf u Donjem Vidovcu izvršena je analiza nedavno održane Zabavne škole nogometa u Donjoj Dubravi. Prije Donje Dubrave škola je održana u Kotoribi i u Donjem Vidovcu, a 2010. će se održati u Svetoj Mariji. Geslo škole je DIJETE U CENTRU i to se do sada svaki puta ostvarilo zahvaljujući predanom radu trenera i asistenata, lidera te potpori načelnika ovih četiriju općina.

- 22:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZABAVNA ŠKOLA NOGOMETA

U Sportskom parku Krbulja u Donjoj Dubravi završila je s radom Otvorena zabavna škola nogometa čiji je domaćin tamošnja općina odnosno mjesni NK Dubravčan i OŠ-a Donja Dubrava. To je oblik okupljanja mladih koje treću godinu za redom zajednički provode općine Kotoriba, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Sveta Marija. Na prvoj prozivci iz tih je sredina došlo 180-tero djece uzrasta od 8 do 13 godina s kojima radi 12 posebno educiranih trenera i toliki broj asistenata čije je lider Vladimir Fabić iz Donje Dubrave. Oni su s njima svakodnevno proveli po pet sati i to do petka 7. kolovoza. To je dansko-norveški projekt koji je krenuo prije 11 godina u Bosni i Hercegovini, preselio se je u Hrvatsku uz potporu Hrvatskog olimpijskog odbora i Nogometnog saveza Hrvatske. Svrha mu je razvijanje tolerancije preko povezivanja djece i poticanje ljudi različitog etničkog porijekla na druženje pa tako su redoviti sudionici i djeca iz mađarskih Murskih Križevaca. Projekt različitim zabavnim igrama dijete stavlja u prvi plan. Pripremili smo vam se što vam je potrebno, lijepo vrijeme, sportske terene, a za ostalo će se pobrinuti vaši voditelji- rekao je na svečanom otvaranju općinski načelnik Marijan Varga. Zahvalio se je lideru škole Franji Farkašu iz Čakovca koji je inicirao ovaj projekt u Međimurju i gdje su domaćini bili općine Kotoriba i Donji Vidovec, a dogodine će to biti Sveta Marija.
...

- 21:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DRUŽENJE

Općinske organizacije HSLS-a Kotoribe i Donjeg Vidovca odigrale su nogometnu utakmicu u novoj i prelijepoj sportskoj dvorani u Kotoribi. Nakon utakmice nastavljeno je druženje u ribičkom domu. U dobroj atmosferi, bez spominjanja politike i sl., uz karte i nogomet na male golove te ugodne razgovore dan je naprosto projurio. Prije utakmice "pala" je zajednička fotka nogometnih ekipa.

- 21:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZAVRŠETAK RADOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU

ZAVRŠETAK RADOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU
Završeni su radovi na poslovnom objektu u Donjem Vidovcu.
Investitor g. Valent Nestić povodom toga organizirao je prigodnu proslavu pozvavši izvođače radova, projektanta, rodbinu i prijatelje te čelništvo općine Donji Vidovec. Prisutan je bio i Darko Horvat iz Ministarstva gospodarstva. Nakon prigodne molitve i blagoslova župnika Mirka Pilaja skupu se obratio Josip Grivec načelnik općine Donji Vidovec.
Biranim se riječima obratio prisutnima povodom završetka radova na poslovnom objektu vlasnika Valetina Nestića istaknuvši:
"Svaki završetak nečega što će doprinositi Donjem Vidovcu je veliko zadovoljstvo, naročito kada se takav lijep objekt izgradi u doba krize, no posebno me veseli kada objekt izgradi naš Vidovčan, čovjek koji je otišao u svijet, ali nije zaboravio svoje korijene, svoj i naš dragi Donji Vidovec. Uvjeren sam da će i drugi slijediti ovaj primjer. Čestitam dragi naš domaćine i u ime svih donjovidovčana i svoje osobno ti najljepše zahvaljujem!"

- 21:31 - Komentari (0) - Isprintaj - #

16.08.2009., nedjelja

13-GODIŠNJICA IZDAVANJA PRVOG NOSAČA ZVUKA TS VIDOVČANA I MARTINA SRPAKA

Na nedavno održanoj priredbi u Domu kulture u Donjem Vidovcu zajedno su nastupili između ostalih i legendarna pjevačica Elizabeta Toplek-TETA LIZA te Martin Srpak poznati glazbenik, a skupila se i gotovo cijela ekipa vidovskih tamburaša i pjevača koja je pred trinaest godina realizirala fantastični glazbeni uradak, a predivna pjesma STIHA, STIHA postala je pravi hit i pjeva se s veseljem i glasno.


- 22:23 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SPONZORSTVO

Damir Kuzmić vlasnik tvrtke Interijeri 7D darovao je NK Vidovčanu komplet dresova. Dresove je u ime kluba primio predsjednik Dragutin Nestić.

- 21:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ŠRD "Mrena" Donji Vidovec

ŠRD "Mrena" Donji Vidovec bilo je uspješan organizator natjecanja i druženja. Brojni posjetitelji uživali su u izvrsno pripremljenim ribljim specijalitetima.

- 21:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ŠRD "Mrena" Donji Vidovec

"Ovak velike ribe tu lovimo" pokazuje član ŠRD "Mrena" S. Embreuš.

- 21:28 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Nastavak sanacije krovišta Doma kulture

Nastavljeni su radovi na sanaciji krovišta Doma kulture u Donjem Vidovcu. U tijeku su radovi na južnom dijelu krovišta, tim radovima će kompletan krov Doma kulture biti saniran, a ujedno se time otvara mogućnost uređenja novih prostora u potkrovlju ovog dijela Doma kulture. Završetak tih radova planiran je do kraja kolovoza 2009.

- 19:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Posjet crkvi u Serdahelju-Mađarska

Prilikom posjeta Serdahelju, a u okviru tamošnjeg poznatog Festivala gibanice predstavnici Donjeg Vidovca i Donje Dubrave posjetili su i mjesnu crkvu.
Nakon posjete crkvi razgovaralo se i o nastavku suradnje ovih triju mjesta s naglaskom na kandidiranje projekata EU. Načelnici Stjepan Tišler (Serdahelj), Marijan Varga (Donja Dubrava) i Josip Grivec (Donji Vidovec) izvrsno surađuju već niz godina, a po prvi puta su im se pridružili i njihovi zamjenici Rudolf Lisjak (Zamjenik načelnika Donje Dubrave), Dražen Lukša (Zamjenik načelnika Donjeg Vidovca) te Tomislav Horvat (Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Donji Vidovec).

- 19:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Poklon

Bernardeta Blažetin

Bernardeta Blažetin poznata novinarka hrvatskog porijekla iz Mađarske dobila je na poklon netom ispletenu košaru. Dušan Lukša iz Donjeg Vidovca bio je izvrstan demonstrator pletenja proizvoda od vrbove šibe.

- 18:59 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Demonstracija pletenja košara

Demonstracija pletenja Predstavnici Općine Donji Vidovec gostovali su u Serdahelju (Mađarska) gdje je u okviru njihove manifestacije "FESTIVAL GIBANICE" Dušan Lukša demonstrirao pletenje košara te time izazvao veliko zanimanje posjetitelja i medija.

- 17:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.08.2009., subota

LIKOVNA KOLONIJA

Likovna kolonija Donji Vidovec LIKOVNA KOLONIJA 8/2009.

Na terasi Hotela Golf u Donjem Vidovcu održana je prva likovna kolonija u organizaciji Turističke zajednice u osnivanju općine Donji Vidovec i vlasnika hotela. Gosti kolonije bili su članovi udruge Kloštranska paleta iz Kloštra Podravskog. Posjetitelji su mogli uživo gledati kako nastaju umjetnička djela te upoznati razne tehnike kojima se u svojim radovima koriste umjetnici.

U sklopu kolonije krenula je humanitarna akcija Samo trenutak putem koje se prikuplja dobrovoljni prilog za potrebite Donjeg Vidovca. Zahvale svim sudionicima likovne kolonije, uz licitarsko srce za sreću, uputili su načelnik Donjeg Vidovca Josip Grivec i vlasnica Hotela Golf Darinka Nestić.
- 20:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

KUD Donji Vidovec na proslavi Rokova u Draškovcu

Nastup u Draškovcu Jučer su na proslavi Rokova u Draškovcu (petak 14. kolovoza) u 19 sati nastupili: folklorna grupa SZIGETVAR iz Republike Mađarske, KUD Goričan, KUD Donji Vidovec, KUD Pregrada , KUD Donji Kraljevec i KUD Sumarton iz Republike Mađarske, a danas (subota 15. kolovoza) u 19 sati održat će se recital posvećen sv. Roku s koncertom klasične glazbe u župnoj crkvi. Na svetkovinu Velike Gospe u 16 sati ujedno započinje likovno-klesarska kolonija.


- 20:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  kolovoz, 2009 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Travanj 2011 (2)
Ožujak 2011 (2)
Veljača 2011 (3)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (13)
Studeni 2010 (16)
Listopad 2010 (23)
Rujan 2010 (11)
Kolovoz 2010 (31)
Srpanj 2010 (22)
Lipanj 2010 (31)
Svibanj 2010 (8)
Travanj 2010 (19)
Ožujak 2010 (14)
Veljača 2010 (17)
Siječanj 2010 (20)
Prosinac 2009 (24)
Studeni 2009 (49)
Listopad 2009 (28)
Rujan 2009 (26)
Kolovoz 2009 (36)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

ADRESA OPĆINE

BROJAČ POSJETA

 ></div><br />
<br />
<br />
<font color=#000099>Općina Donji Vidovec<br />
 </font><font size=4></font>  <br />
<br />
 <font size=3>Načelnik:                  <br />
Josip Grivec </font><br />
<br />
Sjedište: Donji Vidovec <br />
Adresa: Rade Končara 9 <br />
Telefon: 040 615 105 <br />
Fax: 040 615 105 <br />
E-mail: opc.dvidovec@gmail.com
</div>

<!-- Kraj -->

<!-- Treci box -->

<div class=
Općina Donji Vidovec
Donji Vidovec je smješten na krajnjem istoku međimurske Županije, tamo gdje se razdvaja put za Donju Dubravu i Kotoribu. Mjesto spada među naselja srednje veličine sa 517 domaćinstava i 1740 stanovnika. U sastavu općine jedino je i istoimeno naselje Donji Vidovec. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Donji Vidovec imala je 1.595 stanovnika u jednom naselju - Donjem Vidovcu. Središtem mjesta dominira barokni kompleks župne crkve (crkva i kurija). U današnjem obliku crkva je nastala koncem 18. stoljeća:jednobrodna je građevina, sa zaobljenim svetištem i postrance izgrađenim zvonikom. Vrijednih dijelova inventara nalazimo u unutrašnjosti crkve. To je, najprije, povrh oltara, slika Marije Pomoćnice u pozlaćenom okviru (što je kopija zavjetne slike u austrijskom mjestu Mariazell !), slika patrona sv. Vida te reljef sv. Trojstva s kipovima anđela, propovjedaonioca te dva kaleža iz 17. i 18. stoljeća. Selo je oprije poznato po obrtima: pored ostalih, najpoznatiji je bio zlatarski, pa je primjerice, 1776. carica Marija Terezija potpisala povelju kojom je dala posebne koncesije Dolnjovidovčanima:"Ispirači zlata iz donjeg Vidovca imaju pravo isprati zlato na Dravi, Savi i Muri. Za ispiranje zlata mogu nesmetano koristiti obalu rijeke u širini od tri metra." Zlatarska tradicija održla se dugo, pa je još 1939. registrirano na Dravi čak 129 čamaca, čonov i 240 zlatara. U mjestu je rođena poznata pjesnikinja Ruža Pokolić.