Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

srijeda, 24.08.2016.

Willigis Jager o Putu
Proučavanje duhovnih tradicija Istoka može biti iznimno zdravo i korisno.
Sa svoje sam strane mogao uvidjeti, kao rezultat mnogih godina prakticiranja
zena, da kršćanska mistika u svojoj biti uči iste stvari kao i zen. To je bio samo
način, "zaobilaznica", da prošavši kroz Japan, budem sposoban shvatiti i
vrednovati blaga u svojoj kršćanskoj tradiciji.

iz knjige "Val je more" Willigisa Jagera (1925) benediktinskog redovnika,
mističnog teologa, duhovnog učitelja i pisca


Jager je osnivač centra za duhovne puteve Benediktushof u Njemačkoj i gdje živi i
djeluje kao učitelj kontemplacije i zena u linijama Sanbo-Kyodani Lin-chi (Rinzai).
Osnivač je vlastite zen linije "Prazan oblak" te kontemplacijske linije "Oblak neznanja"
koja ima cilj buđenja i obnove kontemplativne kršćanske tradicije Zapada.


# Willigis Jager, Val je more, Mistična duhovnost za moderna vremena
(Carstvo znakova blog)Oznake: Willigis Jager, benediktinci, zen, put, oblak, knjige

- 18:38 - Komento o nokoshite kudasai (2) - Isprintaj - #

utorak, 16.08.2016.

Kyudoke na Putu :)

- 18:40 - Komento o nokoshite kudasai (5) - Isprintaj - #

subota, 06.08.2016.

Hiroshima 2016. 71 godinu poslije :(


Oznake: Hiroshima

- 19:20 - Komento o nokoshite kudasai (2) - Isprintaj - #