Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

subota, 06.12.2014.

mushin munen škola japanskog jezika - 2
Japanese for Morons xD by Victor sensei (Nagoya) - lekcija 2 (ponavljanje)

Japanese for Morons - No. 209# arhiva #

mushin munen škola japanskog jezika - 1Oznake: nihongo, japanski jezik, Viktor sensei (Nagoya), Japanese for Morons

- 23:59 - Komento o nokoshite kudasai (4) - Isprintaj - #