Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


21.04.2006., petak, 10:53

Prostorni plan općine Pašman

Plan je navodno u procesu odobrenja kod nadležnih institucija, i trebao bi biti usvojen prije ljeta. Ako je ikako moguće, mislim da bi se javna rasprava trebala ponoviti, s obzirom na informacije iz oporbe:
I pored toga što sam više puta govorio da javna rasprava na prostorni plan nije rasprava unutar mjesnih odbora, već javni uvid po mjestima i rasprava na zborovima građana svih mjesta općine, HDZ koji je na vlasti isti prijedlog nije prihvatio i radi po svome.Smatraju da je neodržana javna rasprava u mjestu Pašman, koja se nije mogla održati zbog nereda, dovoljna. Jednostavno, oni koji prostornim planom nisu zadovoljni moći će u zakonskom roku istog osporavati u upravnom drugostupanjskom postupku ili na sudu. Vjerujem, ukoliko se takav postupak otvori da će plan biti stavljen van snage. Koliko koristi od svega toga drugo je pitanje.
Iz navedenog zaključujem da rasprava nije provedena u skladu s člankom 9 Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova. Dodatno, prema članku 12., "ako se prihvaćenim očitovanjima, prijedlozima i primjedbama u javnoj raspravi na prijedlog detaljnog plana uređenja bitno utječe na vlasničke odnose na zemljištu, nositelj izrade može ponoviti javni uvid."Komentari (7) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

06.04.2006., četvrtak, 16:55

Prostorni plan općine Vir..

Večernji list, 3.4.:
..sastali su se predstavnici općine s ministricom Marinom Matulović Dropulić, koja je prije tjedan dana dopustila usklađivanje virskog prostornog plana s primjedbama građana, ali je zahtijevala da se poštuje Uredba o zaštiti obalnog pojasa, odnosno da se ukloni 60-ak objekata koji su bliže od 70 metara moru.
Budući da je barem polovica tih objekata sagrađena prije stupanja na snagu Uredbe o zaštiti obalnog pojasa, očekuju se nove napetosti, pogotovo zato što će one koji su preblizu moru sagradili svoje kuće vjerojatno podržati općina. Naime, općina je već najavila angažiranje stručnjaka za tumačenje Uredbe o zaštiti obalnog pojasa.

Jutarnji list:
Po kriterijima koje određuje prijedlog PP-a Vira, oko 1000 kuća nema uvjete za legalizaciju, tvrdi načelnik općine Vir Kristijan Kapović.

Kriteriji za legalizaciju prema predloženom PP-u Vira:
• veličina parcele: od 500 do 800 metra četvornih, ovisno o naseljima
• obiteljska kuća može biti samo na jednoj parceli i imati najviše dva stana
• udaljenost od susjedne parcele mora biti pola visine kuće
• više obiteljskih kuća može imati najviše 4 stana
• koeficijent izgrađenosti je 30 posto na građevinskoj parceli
Ta pravila su slična u prostornim planovima većine općina (npr., Murter, Preko, Poreč..), ali ne mogu pronaći zakon u kojem je propisano da baš mora biti tako. Kad su kuće građene prije 20 godina nije bilo tih pravila. Zašto kuća mora biti udaljena od granice terena najmanje 3m?! Općina može odrediti da se dosad izgrađeno legalizira na način da propiše blaže kriterije za točno određena područja ili čak pojedine građevne čestice. Npr., pogledajte iznimke u članku 22. plana općine Ogulin.

6.4..: Objavljen je prijedlog prostornog plana Općine Vir na stranici www.otok-vir.info.

Update 9.3.: Dido je malo razjasnio kartu. Plavo je negrađevna zona koja je u ranijem prostornom planu bila građevna, ali je ukinuta zbog smanjivanja građevinskog područja za 30%. Tri su nijanse žute. Najtamnijom su označena tzv. stara naselja u kojima vrijede blaži kriteriji za legalizaciju. Dakle, u "starim naseljima" je dozvoljena legalizacija mladih kuća bez obzira kakve suhrvatska. Srednje tamnom žutom su označena izgrađena građevinska područja. S obzirom da na Viru samo 400 kuća ima dozvole, ipak nije izgrađeno samo ono što ima dozvolu. Neizgrađeni dijelovi građevinskih područja su označeni najsvjetlijom žutom bojom. U tom području su najstroži kriteriji, pa se planira rušenje 30 kuća izgrađenih prije 2004. unutar 70m od obalelud. Ispravak, najstroži kriteriji su na plavom području, jer tamo se ništa ne može legalizirati. No, ne znam da li je to plavo područje u cijelosti bilo građevno i prije 2003..
19.4., radio Zadar: Javna rasprava o prostornom planu koja se danas trebala održati u Viru odgođena je. Naime na prijedlog prostornog plana stiglo je preko 600 primjedbi, a pred zgradom Općine danas se okupilo nekoliko stotina Virana. Kako bi razmotrili sve primjedbe načelnik Kristijan Kapović odlučio je da će u idućih 15-ak dana nadležna komisija dnevno primati grupe od 40 građana, te će tako svatko moći izložiti svoj problem. Hoće li njihove primjedbe biti uvažene ovisi o uvjetima Ministarstva.

20.4., na forumu, Dido: "Ako pogledate plan iz 98. i 2004. godine i usporedite sa ovim prijedlogom vidjet će te da su neka područja koja su na starim planovima bila obojana žuto (izgrađeni dio građevinskog područja) po ovom prijedlogu ukinuta i obojana plavo i svjetlo žuto. Dakle ovaj prijedlog je izvršio prenamjenu nekih zemljišta i objekata (koje planiraju srušiti) iz izgrađenog građevinskog u "autohtoni krajobraz". "

Komentari (14) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

02.04.2006., nedjelja, 17:56

Prostorni plan općine Preko

6. prosinca 2005. usvojen je i objavljen Prostorni plan općine Preko. Pašmanski će biti sličan, pa evo nekih dijelova koji bi bili neprovedivi u Gladuši:
Svaka pojedina građevinska parcela mora imati osigurani kolno-pješački pristup na javnu prometnu površinu, minimalne širine pristupa 5,0 m i maksimalne dužine 50 m. (Članak 22.)
Iznimno, "kolno-pješački pristup parcele na javnu površinu može biti i uži od 5,0 m, ali ne uži od 3,5 m uz uvjet da duljina puta ne prelazi 50 m, odnosno 100 m sa ugrađenim ugibalištima (proširenjima na 5 m) na razmaku od 50m." No, taj 33. članak se odnosi samo na gusto izgrađena naselja oko starih jezgri ili skupine tradicionalnih "dvorova", sa najviše 5% neizgrađenih parcela veličine do 500 m2.
Prema članku 35., u starim jezgrama naselja, najmanja dozvoljena širina parcele je 13m, a najmanja dozvoljena udaljenost od susjedne međe je 3m.
Za građevinska područja izvan zone starih gusto izgrađenih naselja: minimalna širina terena je 14m(članak 46.).
Najmanja dozvoljena udaljenost od susjedne međe može iznositi h/2, gdje je h visina objekta do vijenca, ali ne može iznositi manje od 3,0 m (članak 52.).
Ulice u Gladuši su duge i do 300m, a široke jedva 3m. Tereni su široki 12m, pa su mnoge kuće udaljene manje od 2m od sredine ulice. Ulice se mogu proširiti maksimalno na 3.5m.
Članak 31.
Izuzetno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, na građevnim česticama na kojima zbog zatečenih prostornih uvjeta nije moguće ispuniti uvjete gradnje, može se iznimno graditi uz slijedeće uvjete:
- veličina građevne čestice min. 200 m2,
- visina građevine max. P+2, odnosno 3 nadzemne etaže,
- visina do vijenca max. 10,0 metara,
- izgrađenost parcele (Kig) najviše 60%,
- koeficijent iskoristivosti (Kis) max. 1,5.
Da bi se izbjegla rušenja, uz navedene iznimke bi se za općinu Pašman moglo dodati i iznimke za manju širinu terena, te smanjiti minimalne udaljenosti od ruba terena i susjedne kuće. No, možda im je lakše rušiti negoli neznatno izmijeniti brojke..

Komentari (2) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

01.04.2006., subota, 14:48

Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora

Slobodna Dalmacija: Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marina Matulović-Dropulić se s predstavnicima rogozničke općine u petak dogovorila da prijedlog općinskoga prostornog plana isprave tako da se kuće izgrađene u prostoru 70 metara od mora neće moći legalizirati.
Rogoznički su predstavnici ministrici podastrli prijedlog općinskoga prostornog plana koji je trebalo uskladiti s Uredbom o zaštiti i očuvanju zaštićenog obalnog područja i Prostornim planom Šibensko-kninske županije, priopćeno je iz Ministarstva.
Ocijenjeno je da je taj prijedlog izrađen na temelju vrlo dobre analize stanja u prostoru te je dogovoreno da autor toga prostornog plana, tvrtka "Urbos", ispravi plan tako da se na predloženu proširenju građevnog pojasa kuće izgrađene u prostoru 70 metara od mora neće moći legalizirati.

..a u području koje je i prije bilo građevinsko legalizirati će se samo "izgrađeni dijelovi". U svojim priopćenjima ministarstvo se nije jasno očitovalo po kojem kriteriju je neko područje izgrađeni dio, a neko drugo neizgrađeni dio građevinskog područja.
U postupku traženja lokacijske dozvole pozvani smo dostaviti pravovaljani dokument o legalnosti objekata (ime investitora, brojeve građevinskih dozvola) na građevinskim česticama koje sa našom česticom čine prostornu cjelinu izgrađenog dijela građevinskog područja naselja manju od 5000 m2. Iz tog "poziva za podnošenje dokaza" ne mogu automatski zaključiti da nam je građevinska čestica na "izgrađenom dijelu građevinskog područja". Pozivaju nas da dokažemo kako su kuće u susjedstvu legalne, pa se možda tek na osnovu tih dokaza određuje da li je područje "izgrađeno" ili ne.
No, možda ministarstvo neizgrađenima smatra samo područja koja ranije nisu bila na građevinskom području, a novim prostornim planovima postaju građevinska. Ako je tako, možda je ministarstvo u pravu, jer graditelji su znali da grade na području koje nije građevinsko.
S jedne strane, legaliziraju se objekti na osnovu retroaktivnog proglašavanja poljoprivrednog područja građevinskim (osim u pojasu 70m od obale), a s druge, retroaktivnom primjenom uredbe (o 70m) prijeti se rušenjem objekata koji su građeni na građevinskom području.hrvatska

Komentari (7) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< travanj, 2006 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja