Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gladusa

Marketing

Prostorni plan općine Vir..

Večernji list, 3.4.:
..sastali su se predstavnici općine s ministricom Marinom Matulović Dropulić, koja je prije tjedan dana dopustila usklađivanje virskog prostornog plana s primjedbama građana, ali je zahtijevala da se poštuje Uredba o zaštiti obalnog pojasa, odnosno da se ukloni 60-ak objekata koji su bliže od 70 metara moru.
Budući da je barem polovica tih objekata sagrađena prije stupanja na snagu Uredbe o zaštiti obalnog pojasa, očekuju se nove napetosti, pogotovo zato što će one koji su preblizu moru sagradili svoje kuće vjerojatno podržati općina. Naime, općina je već najavila angažiranje stručnjaka za tumačenje Uredbe o zaštiti obalnog pojasa.

Jutarnji list:
Po kriterijima koje određuje prijedlog PP-a Vira, oko 1000 kuća nema uvjete za legalizaciju, tvrdi načelnik općine Vir Kristijan Kapović.

Kriteriji za legalizaciju prema predloženom PP-u Vira:
• veličina parcele: od 500 do 800 metra četvornih, ovisno o naseljima
• obiteljska kuća može biti samo na jednoj parceli i imati najviše dva stana
• udaljenost od susjedne parcele mora biti pola visine kuće
• više obiteljskih kuća može imati najviše 4 stana
• koeficijent izgrađenosti je 30 posto na građevinskoj parceli
Ta pravila su slična u prostornim planovima većine općina (npr., Murter, Preko, Poreč..), ali ne mogu pronaći zakon u kojem je propisano da baš mora biti tako. Kad su kuće građene prije 20 godina nije bilo tih pravila. Zašto kuća mora biti udaljena od granice terena najmanje 3m?! Općina može odrediti da se dosad izgrađeno legalizira na način da propiše blaže kriterije za točno određena područja ili čak pojedine građevne čestice. Npr., pogledajte iznimke u članku 22. plana općine Ogulin.

6.4..: Objavljen je prijedlog prostornog plana Općine Vir na stranici www.otok-vir.info.

Update 9.3.: Dido je malo razjasnio kartu. Plavo je negrađevna zona koja je u ranijem prostornom planu bila građevna, ali je ukinuta zbog smanjivanja građevinskog područja za 30%. Tri su nijanse žute. Najtamnijom su označena tzv. stara naselja u kojima vrijede blaži kriteriji za legalizaciju. Dakle, u "starim naseljima" je dozvoljena legalizacija mladih kuća bez obzira kakve suhrvatska. Srednje tamnom žutom su označena izgrađena građevinska područja. S obzirom da na Viru samo 400 kuća ima dozvole, ipak nije izgrađeno samo ono što ima dozvolu. Neizgrađeni dijelovi građevinskih područja su označeni najsvjetlijom žutom bojom. U tom području su najstroži kriteriji, pa se planira rušenje 30 kuća izgrađenih prije 2004. unutar 70m od obalelud. Ispravak, najstroži kriteriji su na plavom području, jer tamo se ništa ne može legalizirati. No, ne znam da li je to plavo područje u cijelosti bilo građevno i prije 2003..
19.4., radio Zadar: Javna rasprava o prostornom planu koja se danas trebala održati u Viru odgođena je. Naime na prijedlog prostornog plana stiglo je preko 600 primjedbi, a pred zgradom Općine danas se okupilo nekoliko stotina Virana. Kako bi razmotrili sve primjedbe načelnik Kristijan Kapović odlučio je da će u idućih 15-ak dana nadležna komisija dnevno primati grupe od 40 građana, te će tako svatko moći izložiti svoj problem. Hoće li njihove primjedbe biti uvažene ovisi o uvjetima Ministarstva.

20.4., na forumu, Dido: "Ako pogledate plan iz 98. i 2004. godine i usporedite sa ovim prijedlogom vidjet će te da su neka područja koja su na starim planovima bila obojana žuto (izgrađeni dio građevinskog područja) po ovom prijedlogu ukinuta i obojana plavo i svjetlo žuto. Dakle ovaj prijedlog je izvršio prenamjenu nekih zemljišta i objekata (koje planiraju srušiti) iz izgrađenog građevinskog u "autohtoni krajobraz". "


Post je objavljen 06.04.2006. u 16:55 sati.