geomir

ponedjeljak, 26.04.2021.

FOTO- ST-UP

Početkom 2019 @toco1980foto je registrirao postavljanje foto stupa na Matejuški u Splitu,
pravilno istaknuvši upitnost smisla takve naprave.

Slobodna Dalmacija je u tri navrata pisala o tom stupu (srama)
Prvi put 8. studenog 2019. - 13:28

Drugi put 1. ožujka 2021. - 09:57

Treći put 18. ožu. 2021 -10:21

Ja registriran današnje stanje!!
Nadan se da su i druga dva, onaj na Marjanu i na Poljudu, "pohranjena u arhiv ljudskih gluposti!!!
- 20:01 - Komentari (7) - Isprintaj - #