geomir

srijeda, 15.01.2014.

SOLIN

SALONA

Motao se po Zagorju, a tu, nadomak grad,
po kojem vridno prošetat, najskoli po ovako lipon vrimenu.



U centru otok okružen kanalima rijeke Jadro,



kažu, Gospin otok



s crkvom na brijegu.



Svud okolo voda žubori,



pastrmke skaču,



a patke odmaraju.



Po jezercu galebovi plivaju



ili odmaraju.....lijeva noga, desno krilo.



Na dnu prostrane livade spomenik braniteljima,
a pored crkve niče novo crkveno zdanje.



Upitao domorodca za spomenik braniteljima-partizanima;
kaže, tamo preko mostića imaju "neka slova"!!



Malo je neuređeno,ali ipak, tu je.......



"zid" od slova,



imena boraca



u dogledu crkve



koji ipak nisu mrtvi.



Voda ide preko kaskada



da bi ušla u bazene ribogojilišta



pastrva,



pored kojeg je igralšte NK Solin
(ovih dana umalo dobili Ćiru !)



i restoran kojeg se sjetim!!



Odmah tu, iza ćoška, Gašpina mlinica



stari pogon



na snagu vode



koja pada kroz žljebove



da bi vrtila mlinove



unutar zgrade.



Neiskorištena voda



zavija oko ćoška



pa niz tobogan



kroz kanal



pored mlinice



i dalje,



u jezerce ispred,



iz kojeg voda odlazi u more.



Mlinica je skladan objekt



ugodan oku,



a nekada je bio veoma produktivan.



Danas je unutra, ajmo reć, muzej,



u minulo božićno vrime s jaslicama na ulazu



te raznim alatima



i predmetima



iz ondašnjeg života,



potrebnih u kući



i polju.



Još i danas mlinski kamenovi



znaju i prave brašno od pšenice i kukuruza.



Zapadno od današnjeg grada su ostaci
nekadašnje metropole - Salone.



Uz nju, Salonu, i danas žive ljudi



a i industrijski objekti su nadomak.



Davno stari Salonjani ovdje ne šetaju



i umjesto golišavih anđelčića (di su anđelčice !?)



danas tu bivaju djevojčice (u gaćama!),



paraglajderi zapetljani u granje.



Bazilika se samo naslućuje



grobovi zjape prazni,



a namrgođenku dva labuda se popela na glavu.



U areni gladijator nema protivnika



na drugom kraju foto egzekucija u tijeku,



dok salonitanski par vodi ljubav

- 01:14 - Komentari (27) - Isprintaj - #