Mreža

četvrtak , 05.08.2010.

U životu moraš biti kao mreža, dovoljno rijetka da niti jedno zlo, niti jedna strijela, niti jedan nož koji leti prema tebi ti ne može nauditi, a istodobno toliko gusta da u nju trajno upleteš sva ona divna srca, sve one prekrasne duše, sve one dobre stvari koje ti život donosi..

<< Arhiva >>