Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

< srpanj, 2011 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Travanj 2013 (1)
Listopad 2012 (1)
Rujan 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Siječanj 2012 (3)
Rujan 2011 (2)
Srpanj 2011 (1)
Svibanj 2011 (1)
Ožujak 2011 (2)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (2)
Listopad 2010 (3)
Srpanj 2010 (1)
Lipanj 2010 (2)
Svibanj 2010 (2)
Travanj 2010 (1)
Ožujak 2010 (2)
Veljača 2010 (1)
Prosinac 2009 (1)
Studeni 2009 (3)
Rujan 2009 (1)
Lipanj 2009 (2)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
Na blogu je predstavljeno Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, njihove aktivnosti poput predavanja, različitih tema iz povijesti Varaždina i varaždinske okolice...


Linkovi i kontakti
KONTAKTI
historia.varasdiensis@gmail.com

11.07.2011., ponedjeljak

Poziv za dostavu radova


TEMA BROJA

Historiografija grada Varaždina i varaždinskog kraja

Časopis Historia Varasdiensis objavljuje poziv svim zainteresiranima autorima i suradnicima da pošalju svoje radove za 2. broj časopisa. Časopis izdaje Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije s ciljem promicanja i unapređenja naših spoznaja o kulturno-povijesnom nasljeđu grada Varaždina i Varaždinske županije. Namjera je uredništva da se u časopisu sa širokog sadržajnog spektra razmotre različita znanstvena područja od povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije i drugih područja humanističkih znanosti tematski vezanih uz varaždinsko područje. Zagovaranjem multidisciplinarnog pristupa u časopisu želimo potaknuti istraživanja i kritički dijalog o raznovrsnim temama vezanim uz kulturne, gospodarske, društvene i socijalne aspekte razvoja grada Varaždina i varaždinske regije.

Tema drugog broja je Historiografija grada Varaždina i varaždinskog kraja. Uz priloge vezane uz temu broja u časopisu ćemo objaviti i ostale znanstvene i stručne radove i priloge. Naša je namjera da se po prvi puta predstavi varaždinska historiografija i njezin početak, razvoj te pojedina razdoblja i njihova glavna dostignuća; njezini najistaknutiji predstavnici, njihova glavna djela i različiti pristupi u proučavanju prošlosti (metodološke odrednice, ali i drugačije shvaćanje historije u određenom povijesnom razdoblju); institucije i društva koja su svojom (izdavačkom) djelatnošću značajno doprinijela istraživanju povijesti varaždinskog područja itd. Predstavljanjem varaždinske historiografije želja nam je između ostalog da na jednom mjestu objedinimo podatke o stanju istraženosti određenih povijesnih tema i pitanja i da ustanovimo koja razdoblja i događaji zahtijevaju dodatnu pozornost današnjih istraživača. Vjerujemo da ćemo na ovaj način ne samo olakšati suvremena i buduća povijesna istraživanja, već da ćemo prepoznati i brojne teme i nepoznanice iz naše zavičajne povijesti kojima namjeravamo posvetiti posebnu pažnju u idućim brojevima časopisa.

Niže se nalaze upute autorima. Imate li prijedlog za istraživanje, članak ili pitanje vezano za časopis, obratite nam se na e-mail adresu: historia.varasdiensis@gmail.com

Rok za predaju radova je 15. siječnja 2012.

UredništvoUPUTE AUTORIMA

Časopis Historia Varasdiensis objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove i ostale priloge koji ne podliježu recenzentskom postupku. Znanstveni radovi moraju imati dvije pozitivne recenzije, a kategoriziraju se na sljedeći način:

1. izvorni znanstveni rad/Original scientific paper

2. prethodno priopćenje/Preliminary communication

3. pregledni rad/Review article

4. izlaganje sa znanstvenog skupa/Conference paper

5. stručni rad/Professional paper

Uz navedene kategorije članaka u časopisu se također objavljuju:

a. stručni prilozi (nerecenzirani radovi iz područja povijesti, numizmatike, filatelije, militarije, heraldike itd.)

b. prikazi knjiga i periodike te bibliografije

c. građa

d. intervjui

e. informacije o radu Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, ostale obavijesti (o znanstvenim skupovima, konferencijama, predavanjima, izložbama itd.), bilješke, reagiranja i slično.

Kategoriju članka predlažu dva recenzenta, a u slučaju njihova neslaganja konačno mišljenje donosi uredništvo. Autori mogu predložiti kategorizaciju teksta recenzentima odnosno uredništvu, koji ovu sugestiju ne moraju prihvatiti. Uredništvo pridržava pravo na manje izmjene teksta (lekture) i grafičkih priloga, ali na način da to bitno ne utječe na sadržaj i smisao članka. Molimo suradnike da se pridržavaju ovih uputa. Tekstovi koji nisu napisani u skladu s uputama bit će, prije prihvaćanja i pokretanja recenzentskog postupka, vraćeni autoru na ispravak. Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima. Časopis izlazi jednom godišnje, a rukopisi se ne vraćaju.

Opće karakteristike rukopisa

Za objavljivanje mogu se predložiti samo radovi koji još nisu objavljeni i koji nisu istovremeno predloženi nekom drugom časopisu. Jednom prihvaćeni članak obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dozvole uredništva časopisa, a i tada samo uz podatak gdje je članak prvi put objavljen. Autori koji žele objaviti prilog u časopisu moraju dostaviti korigiran i lektoriran primjerak i CD/DVD sa kopijom rada na adresu (ili predati ga osobno urednicima):

Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

Franjevački trg 6

42 000 Varaždin

Hrvatska

(s naznakom za časopis Historia Varasdiensis)


Tekst mora biti opremljen na sljedeći način:

§ naslov članka na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku (na kojemu je pisan sažetak)

§ ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj radi, e-mail adresa

§ za članke koji se recenziraju potrebno je priložiti sažetak na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku. Sažetak mora sadržavati opći prikaz teme (cilj rada), metodologiju rada, rezultate i kratki zaključak (od 100 do 250 riječi)

§ ključne riječi na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku (na kojemu je pisan sažetak)


Tehničke karakteristike

Članci ne bi smjeli prelaziti opseg od dva arka (32 kartice). O objavljivanju članka većeg opsega odlučuje uredništvo časopisa. Autori dobivaju besplatan primjerak časopisa. Prilozi za časopis moraju biti pisani u jednoj od verzija programa MS Word ili iznimno u nekom od programa koji su kompatibilni s MS Wordom. Svi tekstovi moraju biti snimljeni na formatu MS Word dokumenta (**.doc). Slikovne priloge slati posebno u tiff ili jpg formatu. Ostale karakteristike teksta:

§ font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.

§ bilješke – veličina slova 10, prored jednostruki.


Tablice, grafički prilozi (crteži, karte itd.) i fotografije

Tablice, grafički prilozi i fotografije moraju biti centrirane, numerirane i moraju imati nazive. Numeracije i nazivi tablica, grafičkih priloga i fotografija stavljaju se iznad, a izvor ispod tablice. Tekst u tablicama mora biti pisan fontom Times New Roman, veličina slova 10. Pri objavljivanju starih karata, grafika i slično potrebno je navesti autora, izvor ili ustanovu gdje se grafički prilog čuva te signaturu ako ona postoji. Naslovi legenda i svih priloga trebaju biti na hrvatskom i na jednom od svjetskih jezika (na kojemu je pisan sažetak).

Citiranje i pisanje bilježaka

Ime autora

obična slova (kurent)

Prezime autora

velika tiskana slova (verzal)

Naslov članka

obična slova (kurent)

Naslov časopisa

udesno nagnuta slova (kurziv)

Naslov djela

udesno nagnuta slova (kurziv)

Bilješke se obvezno pišu upotrebom funkcije footnote u neprekinutom nizu od 1 nadalje. Nakon prvog citiranja, ponovno citiranje sadrži prvo slovo imena autora i prezime, skraćeni naziv djela ili članka i broj stranice.

Citiranje knjige

Ivan GRABAR, Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983. – 2003., Zagreb-Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2003. (kod navođenja broja stranica ne mora se nužno koristiti skraćenica str. ili s., nego se može napisati samo broj stranice).

Isto, 77.

Kada se isto djelo ponovno navodi u tekstu, ali na drugom mjestu, koristi se skraćeni naziv npr. I. GRABAR, Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983. – 2003., 44. U kraćim radovima može se upotrijebiti skraćenica n. dj. ako se od istog autora spominje samo jedno djelo.

Članci u časopisima

Ivana TOMIĆ – FERIĆ, ''Julije Bajamonti (1744. – 1800.) – između glazbene teorije i prakse'', Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 20/2009, 1.-44.

Isto, 22.

Kada se isti članak ponovno navodi u tekstu, ali na drugom mjestu, koristi se skraćeni naziv npr. I. TOMIĆ – FERIĆ, n. dj., 11.

Citiranje priloga u knjigama ili zbornicima radova

Vitomir BELAJ, ''Etnografska slika Ivanečkog kraja'', Zbornik 600 godina Ivanca (gl. ur. Andre Mohorovičić), Ivanec: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin - Grad Ivanec, 1997, 265.–268.

Citiranje novina

Ernest FIŠER, ''Varaždinski laureati'', Varaždinske vijesti, 3. prosinca 1997., br. 2760., str. 1

Citiranje arhivskih fondova

Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA), Zagrebačka oblast (141), Veliki župan Zagrebačke oblasti (dalje: VŽZO), kut. 176, br. 35541/1924.

Citiranje iz enciklopedija ili leksikona

''Jagić, Vatroslav'', Hrvatski opći leksikon (gl. ur. August Kovačec), Zagreb, 1996., str. 410.

Citiranje s Interneta

http://hrcak.srce.hr/casopis-za-suvremenu-povijest i vrijeme preuzimanja podataka.

Za sve dodatne informacije o predaji i objavljivanju radova i ostalim pitanjima vezanima uz časopis obratite se na e-mail adresu:

historia.varasdiensis@gmail.com

- 09:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #