Zašto je blagdan Krista Kralja uveden tek u 20. stoljeću?

24.11.2009.

U Evanđelju po Marku prve zabilježene Isusove riječi glase: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!“ (Mk 1,15) U velikom Govoru na gori Isus se moli Ocu: „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!“ (Mt 6,10) Naposljetku, židovski poglavari optužuju Isusa i ovim riječima nagovaraju rimskog namjesnika da ga osudi na smrt: „Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru." (Iv 19,12)
Kad se to Isus pravio kraljem? Na križu mu je čak pisana osuda: Isus Nazarećanin Kralj Židovski. Veliko vijeće znalo je kakve glasine kruže o njemu, što ljudi govore – da je Sin Božji, Spasitelj, Mesija, obećani Kralj... To su iskoristili da ga Pilatu prikažu kao velikog neprijatelja Rimskog Carstva, iako je jedina kruna kojom je Isus na zemlji okrunjen bila kruna od trnja...

Sveto Pismo i Crkva od početaka su naučavali kako „kraljevstvo Njegovo nije od ovoga svijeta“, a Sv. Pavao piše da je Kraljevstvo Božje pravednost, mir i radost u Duhu Svetome (usp. Rim 14,17). Koji su razlozi bili presudni da tek papa Pio XI 1925. g. ustanovi blagdan Krista Kralja i koje su društvene promjene utjecale na to?
Kako sam piše u enciklici Quas primas nadao se da će narodi uvidjeti kako Crkva ima pravo na slobodu i neovisnost od države; kako je Krist jedini dostojan prave časti i slave; te da će vjerni zadobiti snagu svjedočenja da Krist vlada i kraljuje njihovim srcima, umom, voljom i tijelima...

Dvadesete godine prošlog stoljeća vrijeme su zatišja između dva strahotna svjetska rata, vrijeme su propasti mnogih zemaljskih "nedodirljivih" kraljevstava i jačanja građanstva, kad se antikatolički liberalizam uvlači u politička uređenja, a potiho izranjaju tri velike prijetnje 20. stoljeća: komunizam, fašizam i nacizam.
Oktobarskom revolucijom začet 1917.g. socijalizam se počinje širiti Istokom Europe. Raspala se najveća katolička kraljevina u Europi, Austro-Ugarska. Mali narodi koji su je sačinjavali svaki kreće svojim putem, tako i Hrvati dolaze pod vlast novog kralja, u Kraljevini Slovenaca, Hrvata i Srba. 1922. g. talijanski kralj Vittorio Emmanuel III ovlašćuje ni manje ni više nego Benita Mussolinija za sastavljanje nove vlade, a u Njemačkoj jača Hitlerov pokret.

Mahatma Ghandi u Indiji budi narod protiv britanskog imperijalizma i iskorištavanja, a i Židovima, koji su u to vrijeme prilično jaki u pozicijama međunarodne trgovine i bankarstva, kao da blagdan želi poručiti: Krist je obećani Mesija, on je Kralj, drugoga ne treba čekati.
Većina europskih država ima višestranački sustav, a industrijalizacija, liberalizam i sekularizacija podijelit će građanstvo koje je u napasti izlaz iz krize rješavati revolucijama, nasiljem, a u svom političkom vođi vidjeti ikonu i idola za kojeg će biti spremni i godinama ratovati, proganjati, mučiti i ubijati njegove protivnike. Politička idolatrija počinje zamagljivati (pod)svijesti čitavih nacija, a pošto ih je sekularni duh odvojio od Boga, politički i društveni program postaju nove "religije".

Dotad neviđene žrtve i razaranja 1. svjetskog rata u ljudima bude obeshrabrenje i očaj, nepovjerenje u konačno proslavljenje u nebu, u obećano uskrsnuće, a mnogi u tim stravičnim ratnim događajima vide i znakove blizine drugog Kristovog dolaska.
Ono što će slijediti nakon mirnih 20-tih na određen način prorokovano je još 1917.g. u Fatimi, u ukazanjima Gospe od krunice, za čiju je poruku papa Pio XI vjerojatno znao. Stoga je sastavio i posebnu posvetnu molitvu Presvetom Srcu Isusovu koja se molila na blagdan Krista Kralja, a ključna molitva bila je:

Svemogući, vječni Bože, koji si po ljubljenom Sinu svome, Kralju svemira, htio sve obnoviti, dopusti milostivo, da se svi narodi, razdijeljeni ranom grijeha, podlože Njegovoj preblagoj vlasti.


Jer vlast Božja nije vlast okrutna, autoritarna i nemilosrdna, to je vlast poniznosti i služenja. Onakva kako je Isus opisao učenicima:
"Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge." (Mk 10,42-45)

I radi toga, On je jedini pred kojim smo pozvani prignuti koljeno, kako je i proročki psalam navijestio:
Spomenut će se i Jahvi se vratit` svi krajevi zemlje; pred njim će nice pasti sve obitelji pogana. Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima. Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti!
(Ps 22, 28-30)


Njegovo je kraljevstvo jedinstveno na zemlji i na nebu.

Stare i zaboravljene molitve (I.)

16.11.2009.

* * * *

POSVETNA MOLITVA HRVATSKOGA NARODA EUHARISTIJSKOM SRCU ISUSOVU

Euharistijsko Srce Isusovo, Srce Boga-čovjeka, Spasitelja svijeta i Kralja nad svim vladarima!
Hrvatski Tvoj narod priznaje, da je od Tvoje dobrote primio lijepu svoju domovinu, da se u njoj slobodan razvija Tebi na slavu i da postigne svoj vječni spas. – Dar je ljubavi Tvoje, što si ga među prvim narodima Europe pozvao u svoju svetu katoličku Crkvu, što si ga sačuvao od krivovjerstva i jačao, te je bio kroz stoljeća predziđe kršćanstva. Tvojoj nauci zahvaljuje svu prosvjetu svoju. Tvojim zapovijedima svoje poštenje i napredak.
Priznavajući to mi se klanjamo Tvojoj Božanskoj mudrosti, moći i ljubavi, kojom vladaš hrvatskim narodom iz presvetog Sakramenta.

Znademo ipak, o Božansko Srce, da smo Te toliko puta ranili prestupajući zakon Tvoj, osobito grdnom psovkom i kletvom, pa smo zato osjetili težinu desnice Tvoje. Mi sad kao narod žalimo grijehe svoje i moleći Te za proštenje, svečano izjavljujemo, da ćeš Ti od sada vladati zakonom svojim u srcima našim, jezikom našim, obiteljima našim, gospodarstvom i društvima našim, u javnom i državnom životu našemu.

Tebi se evo danas s nama sav hrvatski narod posvećuje kao svome Kralju i Tebi izruča sebe i sve svoje. U Tebe, koji si Istina, Put, i Život stavljamo svu nadu svoju, uvjereni, da će nas istina vjere Tvoje osloboditi, put zapovijedi Tvojih mir nam povratiti, snaga nas života Tvoga euharistijskoga preporoditi.

Molimo Te dakle, o Božanski Kralju naš, da žarkom ljubavi Srca svoga ražariš srca naša, te Ti ostanemo vjerni u svetoj rimokatoličkoj Crkvi, Ti nas vodi i blagoslovi, da izvršimo narodnu zadaću svoju, koju nam ljubeznom Providnošću namjenjuješ, da preko nas Ti zavladaš u srcima ostale slavenske braće naše, te se svi u Tebi radujemo u sretnoj vremenitoj i vječnoj domovini. Amen.

/"Kruh nebeski", Crkveni molitvenik, oko 1920./Sv. Nikola Tavelić - krunica

14.11.2009.

KRUNICA (na 14 zrnaca)

1. Sv. Nikola, koji si u najranijoj mladosti upoznao istinu i mudrost koja dolazi od Boga, isprosi mi od Gospodina pravu mudrost kojoj je početak strah Božji. Amen. Slava Ocu...

2. Sv. Nikola, koji si prezreo zemaljske ugodnosti i odabrao redovnički stalež, isprosi mi milost da prezirem grješne radosti ove zemlje, a tražim radost u Bogu i vršenju Božjih zapovjedi. Amen. Slava Ocu...

3. Sv. Nikola, koji si ostavio sva zemaljska dobra i služio Bogu u siromaštvu redovničkog staleža, isprosi mi milost da radi dobara zemaljskih ne izgubim dobra nebeska. Amen. Slava Ocu...

4. Sv. Nikola, koji si pravi mir i sreću našao u tišini samostana, isprosi mi milost da mir i sreću na zemlji tražim u neokaljanosti srca i čistoj savjesti. Amen. Slava Ocu...

5. Sv. Nikola, koji si postojano išao putem Božjih zapovijedi, isprosi mi milost da savjesno vršim ono što zapovijeda Bog i sveta Crkva. Amen. Slava Ocu...

6. Sv. Nikola, koji si savršeno slušao poticaje Božje milosti, savjete i naredbe svojih starijih, isprosi mi milost da uvijek odgovaram Božjim nadahnućima i savjesno vršim svoju stalešku dužnost. Amen. Slava Ocu...

7. Sv. Nikola, koji si u svemu nadvladao zasjede sotonske, isprosi mi milost da i ja nadvladam sve zamke paklenog neprijatelja. Amen. Slava Ocu...

8. Sv. Nikola, koji si sve svoje sile, pa i život dao da bližnjega oslobodiš od grijeha, isprosi mi milost da se što bolje čuvam grijeha koji vodi u vječnu propast. Amen. Slava Ocu...

9. Sv. Nikola, koji si krivovjerce obraćao na put istine, isprosi mi milost da se čuvam lažnih nazora koji vode u propast. Amen. Slava Ocu...

10. Sv. Nikola, koji si za vjeru život dao, isprosi mi milost da budem čvrst u vjeri, da budem spreman, ako ustreba, i život za vjeru dati. Amen. Slava Ocu...

11. Sv. Nikola, koji si se iz ljubavi prema Bogu, za spas bližnjega izložio smrtnoj pogibli, isprosi mi milost da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnjega kao samoga sebe. Amen. Slava Ocu...

12. Sv. Nikola, koji si iz ljubavi prema Bogu rado pretrpio najstrašnije mučeništvo, isprosi mi milost da ustrpljivo podnosim teškoće života kao pokoru za svoje grijehe. Amen. Slava Ocu...

13. Sv. Nikola, koji si mnogima isprosio od Boga zdravlje, isprosi i meni zdravlje duše i tijela, da veselo služim Bogu na zemlji i zadobijem vječne radosti u nebu. Amen. Slava Ocu...

14. Sv. Nikola, koji si umro najsvetijom mučeničkom smrću, isprosi mi milost da na času smrti primim svete sakramente i čista srca pođem u vječnost. Amen. Slava Ocu...

R. Moli za nas, sv. Nikola.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

P o m o l i m o s e.
Bože, koji si svetog Nikolu proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva, daj nam, molimo, da po njegovu primjeru i zagovoru, idemo putem Tvojih zapovijedi i zaslužimo nagradu vječnog života. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


/iz molitvenika "Sv. Nikola Tavelić - životopis, molitve i pjesme"/

Životopis prvog hrvatskog sveca (1365. - 1391.)


Trodnevnica svetom Martinu

08.11.2009.

MOLITVA SV. MARTINA
/za nastavak borbe za Boga/

Gospodine, ako sam i dalje potreban Tvom narodu,
neću izbjegavati trud.
Neka bude volja Tvoja.
Vodio sam dobru bitku dovoljno dugo.
Ipak, ako me, Gospodine, obvežeš da nastavim bitku
u bojnim redovima Tvoje obrane,
nikad neću tražiti izgovor zbog manjka snage.
Ispunit ću sve što Si mi povjerio.
Dok Ti zapovjedaš,
ja ću se boriti pod Tvojom zastavom.LITANIJE

Bože Oče, koji si posinio svetog Martina u vjeri, Gospodine smiluj se.
Bože Sine, koji si učinio Martinovo srce revno u svećeničkoj službi, Kriste, smiluj se.
Bože Duše Sveti, koji si nadahnuo sv. Martina za evangelizaciju, Gospodine smiluj se.
Sv. Martine, blagoslovljen srcem punim ljubavi i milosrđa, moli za nas.
Sv. Martine, čije je srce razapeto zbog odbačenosti od ovoga svijeta, moli za nas.
Sv. Martine, čije je srce puno ljubavi za nebeske stvari, moli za nas.
Sv. Martine, koji si podijelio svoj plašt s prosjakom, moli za nas.
Sv. Martine, koji si poljubio, blagoslovio i ozdravio gubavca, moli za nas.
Sv. Martine, koji si se radovao mnogim poganima obraćenima u Kristu, moli za nas.
Sv. Martine, koji si razoružao Sotonu svojom poniznošću, moli za nas.
Sv. Martine, koji si ukinuo štovanje idola, moli za nas.
Sv. Martine, koji si poučavao mnoge svećenike i biskupe, moli za nas.
Sv. Martine, koji si činio mnoga čudesa, moli za nas.

Pomolimo se,
Bože, koji od obraćenika činiš uzore u vjeri, u svetom Martinu iz Toursa dao si Crkvi primjer sveca čije je srce puno ljubavi stavljeno u službu Evanđelja dovelo mnoge do Krista. Molimo Te, nadahni i danas ljude na evangelizaciju uz jednaku strast za Krista, tako da oni koji su izgubljeni ili koji traže, koji su slomljeni ili ranjeni, samodopadni ili lijeni, prigrle u obraćenom srcu evanđelje Isusa koji Jedini daje puninu života. To Te molimo po Kristu našem Gospodinu, koji je Radosna vijest danas i svaki dan, sada i uvijeke. Amen.


Za razmatranje (linkovi):

Životopis svetog Martina

Priča: Gospodin Urban i kaput svetog Martina

Sveti Martin i Martinje


ZAVRŠNA MOLITVA

Bože, Ti si se proslavio po životu i smrti svetog biskupa Martina. Obnovi u nama čudesa svoje milosti da nas ni smrt ni život ne odijeli od Tvoje ljubavi. Po Gospodinu.Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (9. dan)

07.11.2009.

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj.

Amen. Aleluja.

TKO SU KRŠĆANI U SVIJETU?

„Kršćani se ne razlikuju od drugih ljudi ni po svojoj zemlji, ni po jeziku, ni po običajima. Ne osnivaju posebne gradove, ne govore nepoznatim jezikom, niti žive posebnim načinom života. (…)
Žive u vlastitim domovinama, ali kao stranci. Svaka strana zemlja za njih je domovina, a svaka domovina strana zemlja. Žene se kao i ostali, ali ne ostavljaju tek rođene. Postavljaju zajednički stol, ali ne postelju. Žive u tijelu, ali ne po tijelu. Nalaze se na zemlji, ali njihovo građanstvo je nebesko. Pokoravaju se uspostavljenim zakonima, ali ih nadilaze vlastitim životom. Ljube svakoga, a svi ih progone. Ne priznaje ih se, a pored svega osuđuje ih se. Vođeni u smrt dobivaju život. Siromašni obogaćuju mnoge. Nedostaje im mnogo, ali im svega pretječe. Prezire ih se, a oni se tim ponose. Kleveće ih se, a time su opravdani. Vrijeđa ih se, a oni blagoslivljaju. Pogrđuje ih se, a oni slave. Čine dobro, a kažnjava ih se kao zle. Pred kaznom smrti vesele se kao da im se daje život.
Židovi im navješćuju rat kao strancima, a Grci ih progone, ali ti isti koji ih progone ne mogu kazati za motiv mržnje. Rečeno ukratko: ono što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu.”

Nepoznati autor, Pismo Diogenetu, 2. stoljeće
Treće slavno otajstvo
Poslanje Duha Svetoga apostolima

… Oče naš …
1. Duh Božji veoma je osjetljiv; on ulazi samo u srca, koja su dobro pripravljena. – Zdravo Marijo …

2. Apostoli su se pripravili šutnjom i molitvom da ga prime.
- Zdravo Marijo …

3. Budući da je našao u njihovim srcima spremnost kakvu je želio, ispunio ih je svojom puninom. – Zdravo Marijo …

4. U redovničkom se zvanju Duh Sveti daje duši u velikom izobilju.
- Zdravo Marijo …

5. Ali, potrebno je da ta duša ne pruža otpor njegovu samovlasnom djelovanju. – Zdravo Marijo …

6. Ja te ponizno zazivam, Marijo, da mi pomogneš, te steknem potrebno raspoloženje. – Zdravo Marijo …

7. Odstrani iz moga srca sve što bi priječilo puninu Duha Svetoga.
- Zdravo Marijo …

8. Neka nestane moga samoljublja, da postignem božansku ljubav.
- Zdravo Marijo …

9. Neka nestane prianjanja uz stvorenja, da jedini Bog bude gospodar moje duše. – Zdravo Marijo …

10. Duše Božji, prožmi sasvim moje biće i vladaj njime zauvijek!
- Zdravo Marijo … Slava Ocu … O, moj Isuse …

http://www.veritas.com.hr/hr/molitve/krunica-osobe-koja-ima-redovnicko-zvanje/

Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (8. dan)

06.11.2009.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste,
ovdje i po svim tvojim crkvama
koje su po cijelome svijetu,
i blagoslivljamo te,
jer si po svome svetome križu
otkupio svijet.


Pomolimo se.
Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio
uspomenu muke svoje, daj nam, molimo te, tako
častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda
osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš
i vladaš u vijeke vijekova. Amen.


Sv. FRANJO ASIŠKIDuh, ili zaručnik, odgovori: 'Zapovjedio sam ti tri stvari. Po njima mogla si raspoznati dobrog duha. Zapovjedio sam ti da častiš Boga koji te stvorio i dao ti sve što imaš.

I tvoja razložnost ti govori da ga častiš više od svih drugih stvari. Zapovjedio sam ti da očuvaš istinsku vjeru, što znači, da ništa nije bilo stvoreno bez Boga i da ništa ne može biti stvoreno bez Boga. Isto sam ti zapovjedio da težiš razumnoj uzdržljivosti u svim stvarima jer je svijet stvoren za korištenje čovjeku, da bi ga čovjek mogao koristiti za svoje potrebe. Na isti način možeš prepoznati nečisti duh preko tri stvari koje su suprotne ovima. On te navodi da tražiš vlastitu čast i budeš ponosna na stvari koje su ti date. On te navodi na to da izdaš svoju vjeru. On te navodi i na to da nečistoćom puniš svoje čitavo tijelo i sve drugo i čini da ti srce gori za tim.

Ponekad on ljude vara i pod maskom dobra. Zbog toga sam ti zapovjedio da uvijek upitaš svoju savjest i otvoriš je razboritim duhovnim savjetnicima. Zbog toga ne sumnjaj da je dobar Božji duh s tobom, vidjevši da ne žudiš ničem drugom do Bogu i da potpuno goriš njegovom ljubavlju. Ja sam jedini koji to može uraditi. Đavao ne može prići u tvoju blizinu, niti se može približiti lošim ljudima ukoliko ja to ne dozvolim zbog njihovih grijeha ili zbog neke tajne odluke koja mi je poznata. Jer i njega sam ja stvorio, kao i sve drugo, i stvorio sam ga dobrog iako je postao zao kroz vlastitu opakost. Gospodar sam nad njime. Zbog toga me lažno optužuju oni koji kažu da su ludi i obuzeti đavolom oni koji me služe s velikom odanošću.

Sv. Brigita Švedska, ObjaveMOLITVA ZA CRKVU
Molimo za svetu Crkvu Božju, da se Bog i Gospodin naš udostoji njoj mir udijeliti, ujediniti je i širiti po cijelom krugu zemaljskom, i da nam dade da provodeći spokojan i miran život slavimo svemogućega Boga Oca.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si u Kristu objavio svoju slavu svim narodima, čuvaj djela svoga milosrđa da Crkva tvoja po svem svijetu raširena ustraje postojanom vjerom u ispovijedanju tvoga imena. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (7. dan)

05.11.2009.

Neka svi znadu da milost dolazi tek nakon iskušenja,
i neka razumiju kako je nemoguće dospjeti do vrhunca milosti bez tereta poteškoća.
Neka shvate da mjera darova raste usporedo s povećanjem napora.
Neka se ljudi boje da ne zalutaju i ne pogriješe.
To su jedine prave ljestve za raj, i bez križa nema puta kojim bi se mogli popeti do neba.


Sv. RUŽA LIMSKA
Kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo i kad si postao dionik božanske naravi, nemoj se grešnim životom vraćati na prijašnju podlost. Sjeti se koje li si glave i kojeg li si tijela ud! Ne zaboravi da si izbavljen od vlasti tmina i prenesen u divno Božje kraljevstvo. Po sakramentu krštenja postao si hramom Duha Svetoga. Nemoj toga svoga Gosta istjerati iz svoga srca zlim djelima i nemoj se ponovno predati u službu vragu, jer te je Krist skupo platio, platio te svojom svetom krvlju.

Sv. LEON VELIKI
MOLITVA

Milosrdni Bože, spomeni se da su Tvoji svećenici slaba i krhka stvorenja. Zapali u njima vatru svoje ljubavi. Isuse molim Te za Tvoje svećenike vjerne tebi, ispunjene tvojim žarom, a i za svećenike koji su nemarni i nevjerni. Molim Te za svećenike koji rade u ovoj sredini ili u dalekim misijskim zemljama. Molim Te i za one koji trpe samoću, napuštenost, koji su napastovani.

Molim Te za sve mladomisnike i mlade svećenike, za ostarjele, za sve bolesne i one na umoru, kao i za one koji trpe u čistilištu.
Isuse preporučujem Ti svećenike koji su mi na poseban način dragi.
Molim Te za svećenike koji su me odrješivali od mojih grijeha, koji su prikazivali Sv.Misu, a ja sam na njoj sudjelovalo i blagovao Tvoje Sveto Tijelo i Krv, a osobito Te molim za svećenika koji me krstio.
Molim te i za one koji su me poučavali i duhovno odgajali, kojima dugujem svoju najveću zahvalnost.

Isuse čuvaj ih u svome Presvetom Srcu i daruj im obilan blagoslov sada i u vječnosti. Amen!

Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (6. dan)

04.11.2009.

Želim se sva pretvoriti u Tvoje Milosrđe, da bi tako bila živa Tvoja slika. O Gospodine, ovo najveće Božje svojstvo, Tvoje neizmjerno Milosrđe, naka dospije do mog bližnjega, kroz moje srce i dušu.

Pomozi mi, o Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno, da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, nego spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.

Pomozi mi, o Gospodine, da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama mojih bližnjih, da moje uši ne ostanu ravnodušne za boli i žalopojke bližnjih.

Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikad prezirno ne govorim o svom bližnjem, nego za svakoga imam riječ utjehe i praštanja.

Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove uzimam na sebe.

Pomozi mi, Gospodine, da moje noge budu milosrdne, da mojim bližnjima žure uvijek u pomoć i savladaju vlastitu iznemoglost i umornost. Moj pravi odmor je u službi bližnjima.

Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje bližnjega, da nikomu ne uskratim svoje srce, da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u srce Milosrdnog Isusa. O vlastitim patnjama šutjet ću. O moj Gospodine, neka Tvoje Milosrđe počiva u mom srcu.

O, moj Isuse, promijeni me u Sebe, jer Ti sve možeš.


Sv. FAUSTINA* * *
U devetoj godini sanjao sam san koji mi se duboko urezao u pamćenje. Učinilo mi se da se nalazim ispred kuće u prostranom dvorištu gdje se igralo mnoštvo dječaka. Neki od njih su se smijali, a drugi su psovali. Kad sam čuo psovače, jurnuo sam među njih da ih šakama ušutkam. U tom trenutku preda mnom se stvorio otmjen gospodin u blistavoj odjeći. Lice mu je bilo sjajno da ga nisam mogao gledati. Pozvao me po imenu i rekao:
-Ne šakama, vec ljubavlju i blagošću ih trebaš pridobiti za svoje prijatelje. Počni im odmah govoriti o tome kako će dobrim nadvladavati zlo.
Smeten i prestrašen, rekao sam da sam samo siromašni dječak i da ne znam poučavati. Istog trenutka oni dječaci prekinuše svađu te okružiše gospodina koji je govorio.
-Tko ste vi da mi zapovijedate nemoguće stvari? – upitao sam.
-Ja sam sin one koju svakoga dana tri puta pozdravljaš. Za moje ime pitaj moju majku.
U tom trenutku spazih pored njega prekrasnu gospođu. Bila je ogrnuta kao sunce blještavim plaštem. Uzela me ljubazno za ruku i rekla:
- Pogledaj!
Pogledam, kad tamo umjesto dječaka vidjeh mnoštvo jaradi, pasa, mačaka, medvjeda i drugih zvijeri.
-Eto, to je tvoje polje rada. Budi ponizan, odvažan i jak. Ono što ćeš sada vidjeti da se događa sa životinjama, ti ćeš učiniti s dječacima, oni su moja djeca.
Kada sam ponovno pogledao, na mjestu divljih zvijeri bili su blagi jaganjci koji su smjerno pratili gospodina i gospođu.
Istog trenutka briznuo sam u plač i zamolio ženu da mi objasni, jer ja ništa nisam razumio. Ona mi položi ruku na glavu i reče:
-Doći će vrijeme kad ćeš sve razumjeti.
Nakon toga, svega je odjednom nestalo i ja sam se probudio.

Sv. Ivan Bosco

* * *MOLITVA
Bože, koji si pozvao blaženog Ivana Bosca, priznavaoca svoga, da bude otac i učitelj mladih, te po njemu htio da pomoću Djevice Marije u Crkvi Tvojoj cvatu nove zajednice: podijeli nam, molimo Te, da zapaljeni istim plamenom ljubavi uzmognemo tražiti duše i Tebi jedinomu služiti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (5. dan)

03.11.2009.

Ne napredujemo duhovno
s mnogo razmišljanja,
nego s mnogo ljubavi.


Chiara LubichKršćani smo i poglavari smo
(Govor 46, 1-2: CCL 41, 529-530)

Niste vi tek sada naučili da je sva naša nada u Kristu i da je on sva naša prava i spasonosna slava. Vi ste već u njegovu stadu. On pazi i pase Izraela. No, budući da ima pastira koji žele da ih ljudi zovu pastirima, a neće da vrše pastirsku službu, promotrimo što takvima go¬vori prorok. Vi slušajte pomnjivo, a mi slušajmo sa strahom.

I dođe k meni riječ Gospodnja te reče: Sine čovječji, prorokuj o pastirima Izraelu i reci pastirima Izraela. Te smo riječi čuli sada dok su se čitale, i odlučili smo o njima nešto vam progovoriti. Gospodin će pomoći da govorimo istinu ako ne iznosimo svoje znanje. Jer ako svoje znanje iznosimo, bit ćemo pastiri koji pasemo sebe, a ne ovce. A ako je njegovo ono što govorimo, on vas preko bilo koga od nas vodi na pašu. Ovo govori Gospodin Bog: O pastiri Izraela koji pasete samo sebe! Zar će ovce pasti pastire? to jest, pastiri ne pasu sebe nego ovce. To je prvi razlog zbog kojega pastiri primaju ukor jer pasu sami sebe, a ne ovce. Koji su to što sami sebe pasu? To su oni o kojima govori Apos¬tol: Svi traže svoju korist, a ne slavu Isusa Krista. Mi koje je na ovaj vrlo odgovorni i opasni položaj po¬stavio sam Gospodin po svojoj milosti, a ne po našim zaslugama, dvije stvari moramo jasno razlikovati: prvo mi smo kršćani, a drugo mi smo poglavari. Kršćani smo zbog nas, a poglavari zbog vas. Iz toga što smo kršćani imamo korist mi, a iz toga što smo poglavari imate korist samo vi.

Mnogi kršćani koji nisu poglavari idu k Bogu lakšim putem i toliko brže koliko manju prtljagu nose. A mi ćemo dati Bogu račun o svome životu zato što smo kršćani, a jer smo i poglavari, polagat ćemo Bogu račun i o svome upravljanju.

Sv. AUGUSTIN, biskup, O PASTIRIMA (ulomak)
MOLITVA ZA SVETE SVEĆENIKE

O Isuse, naš Veliki Svećeniče,
čuj moje skrušene molitve za tvoje svećenike.

Daruj im duboku vjeru,
svjetlu i čvrstu nadu,
gorljivu ljubav koja će sveudilj rasti
tijekom njihova posvećenog života.

U osamljenosti ih utješi,
u tuzi ih ojačaj.
U promašajima im istakni
da patnjom pročišćavaju dušu
i pokaži im
da ih Crkva treba
da ih duše trebaju
da su potrebni za rad na otkupljenju.

O mila Majko Marijo,
majko svećenika,
prigrli sinove bliske tebi
po svom svećeničkom redu
i jer primiše snagu
da nastave Kristovo djelo
u svijetu koji ih tako silno treba.

Utješi ih,
obraduj ih,
okrijepi ih,
i osobito im pomozi,
živjeti i braniti ideale,
posvećenog celibata.
Amen.

John Joseph kardinal Carberry

Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (4. dan)

02.11.2009.

Ljubav mi je dala ključ moga zvanja.

Shvatila sam, ako Crkva ima tijelo sastavljeno od različitih udova, da joj onda ne nedostaje najpotrebniji i najplemenitiji od svih udova: shvatila sam da Crkva ima Srce i to Srce gori od ljubavi.

Shvatila sam da jedino ljubav oživljuje udove Crkve, i kad bi se ljubav ugasila, ne bi više apostoli naviještali Evanđelja, mučenici ne bi više htjeli prolijevati svoju krv…

Shvatila sam da ljubav obuhvaća sva zvanja, da je ljubav sve, da ona obuhvaća sva vremena i sva mjesta…jednom riječju, da je ona vječna!...

Tada sam u zanosu svoje mahnite radosti uzviknula „O Isuse, Ljubavi moja!“…

Napokon sam našla svoje zvanje: moje zvanje je ljubav!


Sv. MALA TEREZIJA
Navještaj uskrsnuća Gospodinova rasvjetljuje tamna područja svijeta u kojem živimo. Mislim posebice na materijalizam i na nihilizam, na ono viđenje svijeta koje ne zna nadići ono što se može spoznati iskustvom, te se neutješno sagiba u osjećaju ništavosti koji bi bio konačan kraj ljudskoga postojanja. Činjenica je da bi ta praznina, da Krist nije uskrsnuo, nadvladala. Uklonimo li Krista i njegovo uskrsnuće, nema izlaza za čovjeka i svaka njegova nada ostaje iluzija. No upravo danas snažno se probija navještaj uskrsnuća Gospodinova, koji je odgovor na često pitanje skeptika, što ga donosi i Knjiga Propovjednikova: "Ima li išta o čemu bi se moglo reći: 'Gle, ovo je novo?'" (Pr 1,10). Da, odgovaramo: u uskrsno jutro sve je obnovljeno.

Mors et vita / duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus / regnat vivus.

Sa životom smrt se sasta / i čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada / i živ živcat opet vlada.


To je novost! Novost koja mijenja život onomu tko je prihvati, kako se to događa kod svetaca.
papa Benedikt XVI.MOLITVA ZA SVEĆENIKE - ŽUPNIKE
sv. Ivanu Vianney-u (arškom župniku)Sveti Ivane Vianney-u,
sanjao si kao dijete da postaneš svećenik
da privodiš duše k Bogu.

Godinama si mukotrpno radio i podnosio poniženja
samo da postaneš svećenik.

I postao si istinski svećenik po srcu Božjem,
isticao si se poniznošću i siromaštvom;
molitvom i mrtvenjem.

Cijelim si se bićem posvetio služenju Božjem narodu.
Crkva te je uzvisila kao uzor i sveca
zaštitnika svih svećenika-župnika,
da im tvoj primjer i molitve pomognu
dostojno živjeti zahtjevnost njihova poziva
da budu odani sluge Božjeg naroda
da budu savršeni nasljedovatelji Krista Spasitelja
koji nije došao biti služen nego služiti
da daruje svoj život kao otkupninu za mnoge.

Moli da Bog uzmogne dati svojoj Crkvi danas
mnogo više svećenika po svom božanskom srcu.

Moli za sve svećenike pod svojom zaštitom,
da dostojno predstavljaju Krista, Dobrog Pastira.

Neka se cijelim svojim bićem posvete molitvi i pokori;
da budu uzor poniznosti i siromaštva;
blistavi uzori svetosti;
neumorni i snažni propovjednici riječi Božje;
gorljivi darovatelji Božje milosti u sakramentima.

Neka njihova ljubeća predanost
Isusu u euharistiji i Mariji njegovoj Majci
budu dvostruki izvor plodnosti njihova služenja.
Amen.
Devetnica za svećenike, redovnike, redovnice (3. dan)

01.11.2009.

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!
Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi
te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;
da ga očitujem propovijedajući kako treba.
Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!
Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena:
znajte svakomu odgovoriti kako treba.

Kol 4, 2-6
...Kako sam se žrtvovala za Njegove zaručnice?...
Kako sam ih slabe hranila, žalosne tješila? Kako sam ih ljubila?... opraštala? Kako sam ih poučavala, savjetovala, hranila i dušu im podizala? O, ja sam neke s mojim nemilosrđem ubijala, žalostila, zapuštala, nepravedna prema njima bila, u mojoj žalosti za duše mučeći ih i gdje one nisu bile krive. Gospodine, možeš li mi oprostiti? Gospodine, ja sam ih ljubila, a sada ću ih u tebi s ustrpljenstvom više ljubiti i ne ih više ni jednom žalostiti. Ti ih, Zaručniče sveti, utješi i popravi što sam ja Tvojim zaručnicama naškodila i zapustila ih. O, sve ih tako ljubim, ljubim, jer su Tvoje! Sve stavljam na tvoje presveto Srce, da Te one tješe i hvale mjesto mene grešne...
Bl. Marija Propetog Isusa Petković, Vapaji duše, Ispitivanje
MOLITVA ZA DOSTOJNE SVEĆENIKE

O Bože, Ti Pastiru i Učitelju svih vjernika, uspostavio si svećeništvo za održanje i raširenje Tvoje Crkve. Naložio si apostolima i njihovim nasljednicima: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite Gospodina, da pošalje radnika u svoju žetvu.“ – Evo, ponizno dolazimo Tebi i trajno molimo: Pošalji dostojnih svećenika u Tvoju svetu Crkvu. Probudi u kršćanskim obiteljima smisao za svećenstvo. Daruj kršćanskim roditeljima milost odgajati svoju djecu za Boga. Probudi u srcima naših mladih ljubav prema čistoći i onom apostolskom žaru, koji mnoge čini dostojnima postati slugama u Tvojem svetištu. Daj da svi, o Gospodine, koje si odvijeka pozvao ovoj svetoj službi, htjednu čuti Tvoj glas i slijede ga svim srcem. Očuvaj ih od opasnosti svijeta. Podari im Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti i ispuni ih Duhom Tvojeg svetog straha, da bi oboružani milošću svećeništva poučavali nas riječju i primjerom ići putem Tvojih zapovijedi i vodili nas vječnom blaženom zajedništvu s Tobom, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.