Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..

Pašman - Ždrelac - Gladuša


23.06.2015., utorak, 16:57

Sredstva za suzbijanje komaraca

Larvicidna sredstva za suzbijanje ličinki komaraca u septičkim jamama, cisternama i lokvama je moguće kupiti u veterinarskim apotekama.
http://www.buteo.hr/hr/katalog/larvicidi/

Usporedba učinkovitosti različitih sredstava:
Efficacy_of_Various_Larvicides_against_Aedes_aegypti_Immatures_in_the_Laboratory

Osim diflubenzurona koji sprječava rast ličinki preporučuje se korištenje Aquatain AMF-a koji stvara tanki sloj silikona na površini vode i uzrokuje utapanje komaraca.

EU odobrenje za korištenje diflubenzurona i pyroproxyfena:
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---9176.htm

Pyriproxyfen: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/574.htm

Biopesticidi:
http://www.agroservis.rs/biopesticidi-u-svetu

Larvicidna dezinsekcija se spominje u glasniku Općine Jelsa iz 2011.:
"Larvicidna dezinsekcija provodi se od travnja do listopada. Obrađuju se legla komaraca koja se ne mogu ukloniti: Koriste će se larvicidi na bazi: Bti (Bacilus thuringiensis israelensis) i/ili IGR (regulatori rasta kukaca ili inhibitori sinteze hitina - diflubenzuron, metopren i dr.) Na područjima na kojima se proširio komarac Aedes albopictus potrebno je u razdoblju od travnja do
listopada obrađivati potencijalna legla s formulacijama na bazi larvicida: B.t.i. - jednom tjedno i poslije kiše (min. 3 mm kiše) nakon 3-4 dana ili diflubenzuron - svakih 20 dana."
http://www.jelsa.hr/SLU_BENI_GLASNIK_OPAEINE_JELSA_-_br.1_2011.pdf


Povezano: http://gladusa.blog.hr/2010/04/1627415061/larvicidna-dezinsekcija-komaraca.html

Oznake: komarci


Komentari (5) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

24.05.2015., nedjelja, 19:57

Nove slike kanalizacijskog šahta uz more


Na novim slikama se vidi da su betonski poklopac i rostfrei šaht razvaljeni, a pored su odbačene plastične rukavice. Vjerojatno su pokušali odštopati cijev. Probijen je i betonski okvir šahta prema moru kako bi otrovni otpad iz cijevi lakše istjecao u more, umjesto da se ispumpa natrag u cisternu iz koje je izliven. Krupni komadi su izvučeni iz šahta i razbacani po plaži.
Navodno je načelnik zabranio pražnjenje fekalija dok se kolektor ne popravi. Dakle, čim se cijev odštopa nastaviti će se s pražnjenjem autocisterni u more, bez obzira što ne funkcionira ni mehanički ni biološki pročistač.

Oznake: kanalizacija, pašman


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

07.05.2015., četvrtak, 22:30

Kanalizacijski ispust je ponovo začepljen, otpad se slijeva niz obaluKao što se vidi na slikama, kanalizacijski otpad se izlijeva kroz šaht uz obalu, a dijelom i niz padinu kod kolektora. Ovo nije prvi put da dolazi do začepljenja cijevi. Prije pet godina podmorska cijev je zbog začepljenja pukla na 200m od obale i 35m dubine. Nakon brojnih dopisa o zagađenju okoliša upućenih od strane Udruge vlasnika nekretnina Gladuša - Most, inspekcija je naredila JKU Pašman da do 15.06. 2010. sanira oštećenja i osigura funkcioniranje postaje za prijem fekacija iz autocisterni. Dakle, inspekcije smatraju da pražnjenje autocisterni nije problem, dok god kanalizacija funkcionira na način da se otpad ispušta na 60m dubine. Nije im bitno to što ne funkcionira pročistač otpadnih voda. Problem sa začepljenjima kanalizacije nastaje zbog toga što nikad nije profunkcionirao niti mehanički pročistač. Fekalije se izlijevaju direktno u kanalizacijski ispust pored kolektora. U Programu zaštite okoliša Zadarske županije, iz veljače 2006., navedeno je da je planirana izgradnja objekta za prihvat sadržaja septičkih jama s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustom, kao I faza sustava Pašman - Ždrelac.
U Vjesniku je 2006. pisalo da se gradi biološki pročistač: " Izgradnju biološkog pročišćivača financirali su Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatske vode i općina Pašman." Za Zadarski list je 2011. načelnik Medić tvrdio da je izgrađen mehanički pročistač. Međutim, pročistač se uopće ne koristi. Jedan vozač autocisterne mi je rekao da se koristi samo gruba rešetka na ulazu u cijev koja vodi direktno u more.

Nedavno je Općini Pašman isplaćeno 6,3 milijuna kuna iz IPARD-a za "ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije te kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za kanalizacijski sustav."
http://www.apprrr.hr/opcini-pasman-isplaceno-63-milijuna-kuna-iz-ipard-a--1426.aspx
Nije jasno navedeno da li je to istih 6,3 milijuna kuna koji su već potrošeni 2013. na raskopavanje obale. Možda je to neki novi novac, za nastavak kopanja po ulicama i za dovršetak biološkog pročistača koji je trebao biti izgrađen u zgradi kolektora, ili za vraćanje kredita iz 2006. koji je potrošen na izgradnju samog kolektora i ispusta u more.
U izvješću načelnika za prošlu godinu pisalo je:
"KREDIT HBOR – 5 000 000 kuna
izgradnja kolektora
kredit iz 2006. godine
plaća se samo kamata na glavnicu dok se do danas nije platila niti jedna kuna glavnice
kredit dolazi na naplatu 31. ožujka 2015. godine"
Umjesto dovršetka i puštanja u rad biološkog pročistača, kolektor se već godinama koristi polulegalno ili ilegalno (bez uporabne dozvole) za pražnjenje autocisterni koje crpe septičke jame s cijelog otoka. Prema prostornom planu Općine Pašman iz 2007., more ispred Gladuše se smatra dovoljno čistim da se smije nekontrolirano zagađivati, dok je more u Pašmanskom kanalu svrstano u osjetljivo područje obalnog mora. Dakle, dragi turisti, ako ovo čitate, slobodno dođite u Gladušu. Kod nas je more toliko čisto da smijete u njega izlijevati što god želite. Na drugoj strani otoka pripazite jer tamo je more osjetljivo.

Oznake: kanalizacija


Komentari (5) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

19.03.2015., četvrtak, 09:38

Ponovljena javna rasprava o prostornom planu

Javni uvid o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman trajati će od 18 ožujka 2015. do 25. ožujka 2015.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi, i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopune prostorog plana uređenja Općine Pašman, za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu Općine Pašman, Pašman 34, 23262 Pašman, zaključno sa 25. ožujka 2015. godine.

http://opcinapasman.hr/ponovljena-javna-rasprava-o-nacrtu-prijedloga-izmjena-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-pasman/


http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2015/03/IiD-PPUO-Pasman-2015-PP-II-4.1-Zdrelac2.pdf
Više se ne vidi kružni tok i nova ulica pored Puta lovora, ali je taj trenutno neizgrađeni dio ostao ucrtan kao zona guste izgradnje.

Oznake: prostorni plan, pašman


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

11.02.2015., srijeda, 20:47

Zaustavimo izolaciju otoka Ugljana i Pašmana

Šesnaest predstavnika svih mjesta otoka Ugljana i Pašmana, okupljenih u inicijativi Udruge Kolibrić „Zaustavimo izolaciju otoka Ugljana i Pašmana!", donijeli su jednoglasnu odluku kojom od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture traže da učestalost trajektnih i brodskih linija na liniji Zadar - Preko ne smije biti manja od 15 povratnih putovanja dnevno.
Tražimo da se ukupan broj predviđenih povratnih putovanja tjedno raspodijeli na način koji će najviše odgovarati stanovnicima otoka Ugljana i Pašmana, a to je minimalno 105 povratnih putovanja tjedno na relaciji Poluotok - Preko, dok bi ostale linije bile prvenstveno namijenjene za prijevoz vozila u Gaženicu, poručuju.
Osim nezadovoljstva zbog najavljene redukcije trajektnih linija na relaciji Zadar - Preko, otočani su istaknuli i problem uvođenja otočnih iskaznica, nemogućnost putovanja na druge otoke po povlaštenoj cijeni, lošu međumjesnu povezanost lokalnim autobusima, problem preskupog parkiranja u Preku.
zadarskilist.hr
Facebook grupa: Zaustavimo izolaciju otoka Ugljana i Pašmana

3.2.: nasiskolji.hr - Sramotna odluka: Od Preka do Poluotoka samo četiri puta na dan!
zadarski.hr/vijesti/clanak/id/4210/gazenica-se-otvara-u-ozujku-ali-bodulima-ujutro-i-popodne-po-dvije-izravne-linije-s-gradskom-lukom

6.2.: http://www.zadarskilist.hr/clanci/06022015/hajdas-doncic-putnicki-promet-prema-poluotoku-a-trajektni-prema-gazenici-u-omjeru-pola-pola

Oznake: Ugljan, pašman, trajekt


Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Škraping - 7.3.2015.

Na web stranici skraping.hr i na facebook.com/SkrapingPasman su sve informacije o prijavama, prijevozu i smještaju.
Osim utrke u planu su razna događanja od 1. do 8. ožujka: skraping.hr/skraping-tjedan-program/

Start utrke Ultra kategorije je 7.3. u 09:00 sati ispod mosta Ždrelac. Natjecatelji će imati čast pretrčati obalu Gladuše koju su radnici nakon gradnje kanalizacije vratili u "prvobitno stanje".

Oznake: škraping, tkon, pašman


Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

12.01.2015., ponedjeljak, 13:16

Otvoreni šahtovi

Kanalizacijski šahtovi uz obalu su otvoreni i u njih je upalo sitno kamenje tijekom zadnjeg juga. Ipak, nisu valovi otvorili šahtove nego radnici koji su nešto pokušavali popraviti. Nekoliko šahtova je ostavljeno tako otvoreno i bez ikakvih sigurnosnih ograda ili oznaka.
Osim što su zahrđali i nezaštićeni obalnim zidom od udara valova, neobično je i što su tijekom izgradnje kanalizacije šahtovi postavljeni vrlo nisko, ispod razine valova kad se digne plima.

Oznake: kanalizacija, pašman, ždrelac


Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

18.12.2014., četvrtak, 19:59

Javna rasprava o izmjenama Prostornog plana Općine Pašman traje do 30.12.2014.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi, i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman mogu se (...) dati u pisanom obliku na adresu Općine Pašman, Pašman bb, 23262 Pašman, zaključno sa 30. prosinca 2014. godine.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Pašman, možete pronaći na novim službenim stranicama Općine Pašman:
http://opcinapasman.hr/izmjene-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine-pasman/


U odnosu na prostorni plan iz 2007. promijenjeni su uvjeti gradnje, propisi o širinama pristupnih putova i slično.
Npr. u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja (bivše S1 zone u Gladuši) po novom planu minimalna površina građevinske čestice će biti 300, a ne 200m2,
uz koeficijent izgrađenosti 0,4. Međutim, ispod toga je navedeno da je ipak moguće graditi na 200m2 ako se radi o interpolaciji i ne ometa sigurnost prometa.
Detaljnom usporedbom plana iz 2007. s novim planom, vidi se da su S1 zone povećane.

Stari plan:


Novi plan za Gladušu:


Na novom planu se vide i planirane ceste, označene crvenom bojom. Kad se karta zumira vide se dataljno sve parcele (novi katastar) i kuće. Zanimljivo je da se planira još jedna ulica prema uvali Kablin. U toj novoj ulici trenutno ne postoje kuće, ali svejedno je označena kao zona guste izgradnje. Na kraju nove zadnje ulice, uz obalu će biti kružni tok.
Planirano je i 6-8 novih poprečnih ulica koje će spajati susjedne ulice.

Spominje se i obala:
"Neizgrađeni obalni prostor.
Ova prostorna cjelina je nositelj osnovnih karakteristika autohtonog pejzaža. Duž obalnog pojasa jugozapadne strane općine, negradivi obalni prostor napadnut je u znatnoj mjeri.
Zbog očuvanih prirodnih vrijednosti taj prostor je izuzetno atraktivan, ali i ekološki osjetljiv pa ga je potrebno sustavno štititi od štetnih utjecaja urbane eksploatacije."
Naravno, ne piše tko je taj obalni prostor najviše napao bagerima.

19.12.: Zadarski list - trasiranje-turisticke-buducnosti--omogucena-gradnja-turistickih-naselja-i-kampova

Povezane vijesti iz 2007.:
http://gladusa.blog.hr/2007/12/1623791969/objavljen-je-i-graficki-dio-prostornog-plana-opcine-pasman.html
http://gladusa.blog.hr/2007/11/1623705403/objavljen-je-prostorni-plan-opcine-pasman.html
http://gladusa.blog.hr/2007/08/1622996992/urbanisticki-plan-uredenja-gladuse.html

Oznake: pašman, prostorni plan


Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

09.11.2014., nedjelja, 12:18

Slike obale

7.10.2014., nove slike:


Travanj 2014., ostaci šetnice:


Studeni 2013., jugo:


Ljeto 2013., nasuta šetnica bez zaštitnog zida:


Prije kanalizacije:


Komentari (2) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< lipanj, 2015  
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2015.

- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Nove slike s obale 4.6. target=_top>Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se