Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


31.01.2006., utorak, 00:36

Stare vijesti o bespravnim gradnjama

Prostorni planovi Zadarske županije Globus 2004.:

"Afere oko bespravne gradnje na otoku Viru vezale su se i za bivšeg ministra obrane i člana Demokratskog centra Pavla Miljavca. Kuću koja je smještena 20-ak metara od mora u prekrasnoj borovoj šumici površine 208m2 kupio je 1996. godine s jednim prijateljem, nakon čega su je podjelili na dva jednaka dijela. "Svoj dio kuće veličine 104m2 platio sam 110.000 njemačkih maraka i od tada nisam u nju ništa ulagao, pa tako kuća još nema sređeno ni pročelje.
"Kuća je rađena u vrijeme kad nije trebalo izvaditi građevinsku dozvolu, jer nije bilo urbanističkog plana, iako smo mi uredno platili porez na nekretninu. Novim urbanističkim planom obuhvaćena je i na naša kuća, tako da smo sada u mogućnosti dobiti građevinsku dozvolu", rekao je Miljavac.

"Nitko za izgradnju objekata nije tražio građevinsku dozvolu, inspekcijskih kontrola na terenu nije bilo, i dogodila se divlja gradnja. Sad smo mi crna rupa, a Zadar je okružen kućama koje nisu urbanistički riješene, ali to nitko ne spominje. Ono što se događa na Viru prisutno je svugdje u Hrvatskoj, ali u manjoj mjeri. Problem je bio u tome što nismo imali općinu do 1993., već smo bili u sklopu općine Zadar, a njima je bilo u interesu da se gradi, jer su tako ubirali porez na nekretnine", žali se Radović.

Nit Tomac nema građevinsku dozvolu, a kako nam je objasnio, razlog tome je što je nema kome podnijeti, budući da ne postoji urbanistički plan. "Na Viru nitko nema građevinsku dozvolu, jer nema plana, ali mislim da su te bespravno izgrađene kuće ipak legalizirane. Unatoč svemu, i na otoku Viru bilo je rušenja, jer su kuće bile sagrađene na pomorskom dobru, gdje se ne smije graditi", rekao je Tomac. Dodao je da i u drugim dijelovima Hrvatske postoje kuće koje ne zadovoljavaju estetske standarde, ali o tome nitko ne priča. "Najveći krivac u cijeloj priči je država jer uzima poreze, omogućava da se bespravno sagrađeni objekti priključe na infrastrukturu, a tada pošalje savjetnika za prostorno uređenje koji bi problem riješio bacanjem bombe", istaknuo je Tomac.

Kristijan Kapović:
"Mehanizam provedbe prostornog plana na terenu nema lokalna samouprava ni stanovništvo Vira, već Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i građevinska inspekcija, dakle država. Međutim, država i dalje prebacuje lopticu na lokalnu samoupravu koja nije imala sredstva, mogućnosti niti ovlasti da bespravnoj izgradnji stane na kraj. Samo u posljednje dvije godine u građevinski odjel Zadarske županije prijavili smo više stotina slučajeva nelegalne izgradnje, ali mjerodavni ništa nisu napravili", tvrdi Kapović. Objašnjava kako je država itekako imala koristi od izgradnje Vira, jer se u državni proračun kroz porez na nekretnine u proteklih 30 godina slilo 120 milijuna kuna s otoka, a da vlast u komunalnu infrastrukturu Vira nije uložila nijednu kunu. Zbog toga kolicija sastavljena od SDP-a, HNS-a, HSS-a i LS-a traži od države da navedenih 120 milijuna kuna uloži u otok u projekt kanalizacije i vodovoda koji na Viru još uvijek ne postoji."

Novim prostornim planom, dakle, legalizirat će se oko devet tisuća objekata, a do 2015. predviđa se gradnja tri do četiri tisuće novih na slobodnim parcelama. Iako se to za već poprilično izgrađen Vir čini previše, Kapović nas je uvjerio da se objekti nalaze na samo 15 posto površine Vira, od ukupno 23 kilometra koliko je otok dugačak. Da bi izbjegli toliko koncentraciju privatnih kuća na malom prostoru, prostornim planom predvidjeli su i povećanje parcela s nekadašnjih 300 na 800 kvadratnih metara kako bi ljudi imali i pristojne okućnice i dovoljno zelenila."

Novi list 27.7.05.:
"Sve u svemu, kaže virski načelnik, kad se sve zbroji i oduzme na Viru od navodno 10 tisuća bespravnih objekata, postoji svega desetak koji se nikako ne mogu legalizirati."

1.12.2005. Vip portal: "Na prekjučerašnjem sastanku vodstva općine Vir i ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marine Matulović-Dropulić dogovoreno je koje objekte Ministarstvo može legalizirati. Među njima su, kako nam je rekao načelnik općine Vir Kristijan Kapović, i objekti vodećih hrvatskih političara.
..
Najpoznatiji virski bespravni graditelji nisu prekršili ni zadiranje u pomorsko dobro i infrastrukturne putove te zadanu visinu, a svoje bi objekte najvjerojatnije mogli legalizirati početkom sljedeće godine ako Ministarstvo prihvati predloženi prostorni plan Vira."

Anketa:
Što mislite o legaliziranju vikendica sagrađenih do stupanja na snagu Uredbe o zaštiti obalnog područja mora?
Legalizirati ako je u skladu s propisima koji su vrijedili u vrijeme gradnje.
Porušiti sve unutar pojasa od 70m, bez obzira kad je građeno.
Porušiti sve bespravno izgrađene objekte, i iza 70m od obale.

Komentari (8) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

30.01.2006., ponedjeljak, 23:12

Svjetlosno zagađenje

www.lightpollution.org "Svjetlosno zagađenje (eng. "light pollution") je svaka nepotrebna, nekorisna emisija svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti (ceste, ulice, trga, reklama, spomenika..), do koje dolazi zbog uporabe neekoloških rasvjetnih tijela, većinom još i nepravilno postavljenih.

Noću, iznad horizonta, manjih i većih naselja uzdižu se prave "gljive" narančasto-bijelo-žute boje svjetlosti javne i druge rasvjete koju neekološki, nekontrolirano, štetno i beskorisno prema horizontu, odnosno prema nebu isijavaju neekološka rasvjetna tijela.
Tako dolazi do poosvijetljenja prirodnog noćnog fona neba, nestanka zvijezda, odnosno nestanka noći.

Rastući globalni problem ponukao je UN 1992. godine na donošenje rezolucije kojom se obvezujemo sačuvati zvjezdano noćno nebo u njegovoj punoj ljepoti tako za današnje tako i za buduće naraštaje.

Najnovija istraživanja implikacija svjetlosnog zagađenja upozoravaju na nužnost očuvanja prirodne izmjene dana i noći!"
www.lightpollution.org

Ekonomski izračuni pokazuju da su ekološka rasvijetna tijela i isplativija od običnih.

Komentari (4) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

29.01.2006., nedjelja, 17:54

(Ne)izgrađeno građevinsko područje

Gladuša - most Ždrelac Iz prijedloga prostornog plana Grada Splita: .DOC i .PDF:
"izgrađeni dio građevinskog područja - utvrđen je na temelju podataka iz Hrvatske osnovne karte 1:5.000, reambulirane 2001. godine te ortofoto snimke iz 2002. godine. U izgrađeni dio građevinskog područja uključene su sve građevine bez obzira na namjenu, trenutno stanje, urbanističku definiranost prostora i pravni status građevine. U izgrađeni dio nisu uključene sve izdvojene pojedinačne manje građevine. Linija razgraničenja je povučena približno po granicama čestica izgrađenog ili pretežito izgrađenog djela područja. Neizgrađene dijelove građevinskog područja čine sve neuređene i neizgrađene površine veće od 5000m2.
Za postojeće građevine koje se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog područja ta činjenica nema direktnih pravnih i drugih implikacija (npr. pravo legalizacije)
a sve mogućnosti i uvjeti uređivanja prostora na kome se nalaze te građevine sadržani su u odredbama Prostornog plana (namjena, uvjeti građenja, režimi zaštite, obveza izrade detaljnijih planova i sl.), "

Uredba iz 2004.: "U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja nije dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje u pojasu od 70 m od obalne crte, a u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja moguće su interpolacije u skladu sa zatečenim stanjem."

Sad sve ovisi o urbanističkim planovima, a oni moraju biti usklađeni sa tom uredbom da se ne može graditi u pojasu od 70m. No, da li to znači da se ne može legalizirati ni ono što je izgrađeno prije donošenja Uredbe?
Kad su se kupovali tereni i gradile kuće nije postojala takva zabrana. Tad nije bilo detaljnih prostornih planova uređenja, pa se nije moglo dobiti dozvolu. Za područje Gladuše se znalo samo da je to područje predviđeno za obiteljske kuće. Ne znam točno što piše u Zakonu o izgradnji objekata iz 1975./76., ali općenito se znalo da teren treba imati najmanje 400 m2, da kuća smije imati samo prizemlje i jedan kat, te da se mora ostaviti dio terena za put, jer svaki teren mora imati kolni pristup minimalne širine 3m. Kako je netko mogao predvidjeti da će za 20 godina biti donešena Uredba koja zabranjuje legalizaciju kuća unutar 70m od obale, ili da kuća mora biti udaljena od ruba terena minimalno 4m? Rijetki su slučajevi da je netko gradio baš uz samu obalu. U Gladuši je minimalna udaljenost vikendica od mora 20ak metara.

Članak 44. Zakona o prostornom uređenju iz 1994. i 2000.:
"Građevine izgradene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, a čija je namjena protivna namjeni utvrdenoj prostornim planom mogu se do privodenja planiranoj namjeni rekonstruirati u skladu sa smjernicama i mjerilima odredenim tim planam, odnosno odlukom općinskog ili gradskog vijeća."

Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

27.01.2006., petak, 14:57

Ipak su im draže fotelje

Link na članak o borbama za vlast u Rogoznici. Jutarnji list, D. Ferić 17.1.06.:
ROGOZNICA - Općinska vlast u Rogoznici ipak usklađuje prijedlog prostornog plana te općine s Uredbom o zaštiti obalnog pojasa, prema kojoj će se od oko 1.180 bespravno sagrađenih objekata, moći legalizirati samo njih 400, a za ostale (780) se neće moći izbjeći rušenje.

Načelnik općine Rogoznica, Nikica Goleš, to je u ponedjeljak prenio predstavnicima bespravnih graditelja s rogozničkog područja, koji su lani, radi zaštite svojih interesa, osnovali odbor.

Bespravni su se graditelji s njim sastali tražeći po tko zna koji put da se pronađe mogućnost legalizacije većine objekata. Kako im je rečeno da su Općini vezane ruke i da s tim u vezi nije ništa uspjela učiniti, zaključili su da će radikalizirati svoje probleme te da se više neće obraćati lokalnim vlastima, nego će inzistirati na sastanku izravno s ministricom zaštite okoliša Marinom Matulović-Dropulić. Traže da se legaliziraju svi objekti, osim onih koji nisu na pomorskom dobru. Tvrde da se pri legalizaciji bespravnih objekata ne primjenjuju jednaki kriteriji te da se i dalje bespravno gradi. Načelnik Goleš ustvrdio je kako bi legalizacijom većine bespravnih građevina u Rogoznici ta općina od naplaćivanja naknada dobila 60 milijuna kuna te bi mogla sagraditi svu potrebnu infrastrukturu."

A evo što su načelnik Goleš i ostali govorili prošle godine:

"Koalicijski partner HDZ-a u rogozničkom Općinskom vijeću, Nezavisna lista Ante Bogavčića najavila je raspisivanje referenduma o prihvaćanju sanacijskog prostornog plana već na prvoj sjednici predstavničkog tijela. Rezultate referenduma, kazao je Ante Bogavčić, ne može poništiti ni Vlada RH. Takav stav podržava i koalicijski partner HDZ jer, kako je u četvrtak izjavio rogoznički načelnik Nikica Goleš, problem s bespravnom gradnjom u Rogoznici je star 35 godina. Rušiti se može samo ciljano sve ono što je na prometnicama, infrastrukturi i bukvalno na moru. Međutim, ako bageri Marine Matulović-Dropulić dođu u rujnu na rogozničko područje, Goleš je najavio izlazak iz HDZ-a u kojemu je 16 godina. Kazao je da Općina neće ići na usklađivanje sa Županijskim prostornim planom jer to bi bilo zeleno svjetlo za rušenje 1180 kuća. U Rogoznici se može rušiti samo ako Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zaključi da će srušiti sve bespravne i neplanske objekte na jadranskoj obali izgrađene nakon 15. veljače 1968. godine, zaključio je Goleš." Slobodna Dalmacija, 26.8.05.

"Mjere rušenja koje je dosad poduzelo ministarstvo bile su učinkovite, na području Rogoznice više nitko bespravno ne gradi. Ali se ne slažemo s novim rušenjima s kojima bi stradale kuće stare od osam do 20 godina. Na mjestima gdje ministarstvo želi rušiti postoje kuće koje su legalizirane i imaju građevinsku dozvolu. Dakle, uvala neće biti čista ni nakon rušenja.
..prema riječima načelnika Nikice Goleša, poglavarima Rogoznice draže je da ministrica ruši njih negoli da se ruše objekti na području općine.

— Nisam bio upozoravan da ne smijem graditi kad sam počeo prije deset godina — tvrdi Šimac i pokazuje dopis iz Upravnog odjela općine Rogoznica u kojem stoji da je njegova parcela u prijedlogu prostornog plana predviđena kao građevna čestica.
No, da prijedlog prostornog plana nipošto ne znači da će takav plan biti usvojen, uvjerili su se Šimac i članovi Odbora. Načelnik Nikica Goleš priznaje da je, zato što ministarstvo ne želi pristati na zone obuhvata koje traži Općina, nastao problem s izrađivačima prostornog plana tvrtkom "Urbos" iz Splita.

Zlatko Čipćić, član Odbora, tvrdi da oni žele status koji imaju nacionalne manjine. "Kako čujem, ni Srbi na područjima na kojima se vraćaju nemaju građevne dozvole, a nitko im ništa ne ruši, jer nisu bili tu od 1992. do 1995. kad se moglo legalizirati bespravnu gradnju. Mi tražimo isti status."
Gradimo.hr i Slobodna Dalmacija.

Za razliku od Goleša, Virski načelnik Kapović ne popušta: Zakon nam omogućava legalizaciju objekata sagrađenih do 30. srpnja 2004. godine, odnosno do stupanja na snagu Uredbe o zaštiti obalnog pojasa.

Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

25.01.2006., srijeda, 21:37

Turističko naselje u Kablinu

Županijski plan Usklađenje Prostornog plana Zadarske županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
Ovim Planom utvrđen je položaj, veličina, te vrsta i kapacitet planiranih turističkih zona u ZOP-u i to:

- hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1);
- turističko naselje (T2);
- kamp – autokamp (T3).

Pašman Ždrelac Kablin T2 10,00 500
Pašman Ždrelac Rt Zverina T1 2,00 200
Pašman Ždrelac Rt Zverina T3 3,00 300

Odredbe za provođenje prostornog plana županije:
Kapacitet planiranih luka:
< 200 južni Pašman područje Pašmanskog Zaglava
< 200 južni Pašman uvala Lanđin
< 200 Ždrelac luka Ždrelac
< 200 Ždrelac uvala Kablin (-> izbrisano iz novog plana, kolovoz 2006.)
Image Hosted by ImageShack.us

Postoji i plan uređenja, ali je napravljen prije Uredbe o zaštiti obalnog područja mora:
Turistička zona u uvali Kablin, otok Pašman, Detaljni plan uređenja,Hidroinženjering, Zagreb, 2003. (D. Karlovac-Žlender)

Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Pravila o privatnosti i uvjeti korištenja (disclaimer)

Ovaj blog sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.

Okvir za pretraživanje na ovoj web lokaciji ("Okvir za pretraživanje") proizvod je tvrtke Google Inc ("Google"). Prihvaćate i suglasni ste da se Google pravila o privatnosti (koja se nalaze na adresi http://www.google.hr/privacy.html) primjenjuju na Vašu upotrebu Okvira za pretraživanje, a korištenjem Okvira za pretraživanje pristajete da Google koristi Vaše osobne podatke u skladu sa svojim pravilima o privatnosti.

Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van stranice isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Autor bloga ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Ovim putem pismeno se distanciram od tuđih sadržaja prema kojima upućujem linkove.

Sve sadržaje koristite na vlastitu odgovornost. Informacije na http://gladusa.blog.hr i povezanim stranicama objavljujem u najboljoj namjeri i zbog toga se neću smatrati odgovornim za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem ovih web stranica i informacija na njima.

Komentari posjetitelja ne odražavaju stav urednika bloga.

Vaša je obaveza da sve važne informacije objavljene na ovom blogu (ako je to moguće) provjerite još jednom sami kako biste se uvjerili u njihovu točnost.
Ako uočite neku netočnu informaciju na blogu molim da mi to javite.

Urednik bloga gladusa.blog.hr


Komentari (1) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Prostorni plan, legalizacija...

Na katastar.hr možete provjeriti podatke o površini, vlasništvu i načinu korištenja vaše katastarske čestice.

Iz Usklađenja Prostornog plana Zadarske županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora:
..mora se odrediti obalni pojas naselja u kojem nije dozvoljena izgradnja objekata za smještaj i stanovanje, i to:
- u turističkim zonama - 100 m od obalne crte
- u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja – 70 m od obalne crte.
U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja nije dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje u pojasu od 70 m od obalne crte, a u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja moguće su interpolacije u skladu sa zatečenim stanjem.
Ako će se naselje Gladuša tretirati kao neizgrađeni dio građevinskog područja, onda se nema što interpolirati => rušelje svih objekata do 70m od mora?! Jedino ako su nekim političarima legalizirane vikendice u tom pojasu, onda bi se mogle raditi naknadne interpolacije. Ali mala je šansa za to:
Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2 kao i sve rubne neizgrađene čestice.
PPUO/G mora utvrditi građevinska područja naselja u kojima se manje od 50% građevina koristi za stalno stanovanje.
U ZOP-u u smislu članka 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, 30/94, 68/98, 61/2000, 32/2002 i 100/2004) ako nije donesen urbanistički plan uređenja, ne može se graditi nova, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja površine veće od 5 000 m2.
U smislu ove Uredbe pod urbanističkim planom uređenja podrazumijeva se i GUP ako nije u protivnosti s odredbama ove Uredbe. ..
Iza članka 39. dodaju se članci 39a. i 39b., koji glase:
Članak 39a. (..)
U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).
Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ne odnose se na naselja za koja je temeljem članka 26. Zakona o prostornom uređenju određena obveza donošenja generalnog urbanističkog plana (GUP) i na naselja u kojima više od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju.
Naselja iz pethodnog stavka utvrditi će se Prostornim planom uređenja Općine/Grada.
Članak 39b.
U građevinskom području naselja u izgrađenom dijelu unutar ZOP-a ne primjenjuju se odredbe iz prethodnog članka.

Istra.blog: Izdavanje građevinske dozvole prije donošenja urbanističkog plana uređenja suprotno je zakonu jer se nova uredba ne primjenjuje samo u situaciji kada je građevinska dozvola izdana do dana stupanja na snagu uredbe, dakle 9. rujna 2004
-> a evo kako se moglo dobiti građevinsku:
Ministrica: ..zakon o legalizaciji svih objekata koji su bili bespravno napravljeni, čak i na područjima druge namjene, vrijedio je od 1992. do 1995. godine. U te tri godine svi bespravni graditelji nisu iskoristili taj zakon i legalizirali svoje kuće, ali je zato nastao "bum" bespravne izgradnje jer su ljudi mislili ako je postojao datum do 1995., onda će doći i neki novi datum 1998., pa 2003.... Danas imate dio ljudi koji mogu legalizirati svoje objekte jer se nalaze u građevinskom području, ali to ne čine jer ne žele platiti komunalni doprinos.
"Ako dozvola nije starija od godinu dana, mi je možemo poništiti. Ako je prošlo godinu dana, ne možemo napraviti ništa, bez obzira na to što mislimo da građevinska dozvola nije smjela biti izdana..."

Poreze svejedno plaćamo bar 15-25 godina, jer za to nije bila bitna građevinska dozvola. Osim toga, tko je uopće znao za taj zakon o legalizaciji, i tko je imao novca 93.-95. za plaćanje odvjetnika, geometra i svega ostalog potrebnog za legalizaciju? Sad izgleda da se izgrađeno može legalizirati jedino ako više od 50% kuća ima stalne stanovnike i ako u neposrednom susjedstvu ima dovoljno legalnih kuća.
Članak predsjednika udruge vlasnika nekretnina "Gladuša Most" u Slobodnoj Dalmaciji, u povodu donošenja prostornog plana uređenja općina Pašman i Tkon: ..svi bespravno sagrađeni objekti se mogu legalizirati u roku od tri godine od dana donošenja ovog plana, ako su sagrađeni do lipnja 2005.


Primjeri prostornih planova uređenja: grad Cres, grad Crikvenica, grad Makarska, grad Poreč, općina Murter, općina Sutivan, općina Tučepi..

Komentari (9) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
  siječanj, 2006 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja