uvod u filosofiju

subota, 31.03.2007.

dobro?

Riječi dobro i zlo ovdje upotrebljavamo u ograničenom smislu norme ponašanja individue u nekoj zajednici. Ljudske zajednice od svojih članova zahtijevaju izvjesne načine ponašanja. Na čemu se temelje norme?
Sa istraživačima ponašanja mi govorimo o ponašanju kod životinja koje je analogno moralnom ponašanju, pa to ponašanje najprije i razmatramo. Ovdje se mogu primijeniti ranija razmišljanja [o zdravlju], samo što sada sistem pravila više nije pojedinačni organizam nego životinjska grupa. ''Socialno zdrava'' jeste ona individua čija norma ponašanja doprinosi održanju zajednice. Tačnije: čija norma ponašanja jest parcialna norma zdrave norme ponašanja cijele grupe. Tačno po ovom principu je konstruirana platonovska država. Vodeća socialna vrlina, pravednost, sastoji se u tome da svako ''čini svoje''. Činiti svoje, kod Platona, naravno, primarno ne znači, kao u njegovim blago ironičnim primjerima, da se svako specializira i da dobar obućar samo pravi cipele, nego da svaki član djeluje primjereno svojoj ideji – a idea je upravo zdrava norma. (...)
Definicija Dobra kao blagostanja zajednice karakterizira moral samoodržanja grupe. ...Tada prirodno postoji i socialna bolest, dakle, uređeno socialno pogrešno ponašanje. Socialna bolest je neobuzdani egoizam pojedine individue u različitim vidovima. Ali i neobuzdani egoizam neke grupe može značiti socialnu bolest u odnosu na održanje vrste.
(C. F. von Weizsäcker, Jedinstvo prirode)

ulomak premješten na novo izdanje bloga: dobro i samopoštovanje? (ulomak iz Ernst Tugendhat, Predavanja o etici)

- 13:06 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

utorak, 20.03.2007.

žudnja?

Jer to je pravi način vođenja ljubavi, da se počevši od množine ljepota radi onog lijepog samog uvijek dalje uspinje, uvijek stupnjevito od jednog prema drugom i od drugog prema svim lijepim tijelima, i od lijepih tijela prema lijepim djelima, i od lijepih djela prema lijepim naucima, sve dok se od lijepih nauka ne dođe do onog nauka koji nije ništa drugo do znanje o onom lijepom samom i dok se naposljetku ne spozna ono lijepo samo što jest.
(Platon, Symposion)

Četiri stupnja nalazimo dakle na putu erotičkog posvećivanja u filosofiju – na najnižem i za naš život najranijem stadiju to je ljubav prema lijepim tijelima, više od tijela vrijede lijepe duše i govori, još više čisti oblici znanosti, dok se na vrhu svega ljubavnog uspinjanja iznenada ne ugleda ona sama božanska praljepota – sunčano jasna, čista, nepomiješana, jedincata; i erotički posvećenik, zrijući samo nju i samo s njom suživljen, uz najvišu svrhu upućivanja doživi svoju besmrtnost.
(Marijan Cipra, Metamorfoze metafizike)

...različitost spram Fedona sadržana (je) ponajprije u tome što ovdje u Simpoziju od samoga početka sve cilja na jedinstvenost i cjelinu svega, na zasnivanje svega što biva na jednome zajedničkom korijenu i izvoru, na erosu samom, čime onda biva znatno ublažen i donekle prevladan temeljni stav Fedona o načelnoj i nužnoj odijeljenost pravog i istinskog bića od svega postajućeg i propadajućeg, zajedno s tome pripadnim temeljnim ugođajem opuštenosti za tajnu smrti, koji ovdje prerasta u strast začinjanja i rađanja. Ono što je tamo bilo tek naslućeno i nagoviješteno pod imenima ''prisustvovanja'' i ''zajedništvovanja'', to se ovdje pokušava sadržajno promisliti i izložiti putem analize praizvorne moći ''ljubavi''. (...)
Od izuzetne je važnosti i Diotimin opis pravoga puta erotičkoga uspinjanja, od onog tjelesnog k duševnome, potom k cjelini navada i običaja, cjelini onog praktičkog, pa zatim cjelini onog što se može i mora znati, sve do ''jedinog nauka'' samog, koji više nije nikakav logos i nikakva znanost. Unutrašnje načelo tog uspinjanja sadžano je u žudnji i sjedinjenju s jednim, zatim napuštanju tog jednog i otvaranju žudnje za cjelinu drugog svega takvog, čime je smjesta na neki neobičan način napuštena i sama oblast o kojoj je riječ. (...)
Pri svemu je tome od izuzetnog značenja uvidjeti kako u tom stupnjevitom erotičkom usponu valja sagledati jedan, da tako kažemo, elementarno-eksistencijalni analogon onome istome što je ranije u Fedonu, te potom opet u Politeji, izloženo kao tek spoznajni postupak uzastopnog postavljanja ''hipoteza'', njihova ukidanja, te nadomještanja uvijek ''višima''. Tek iz sagledavanja obih tih momenata u njihovoj jedinstvenosti dobiva se neko bilže iskustvo toga što je Platon zvao filosofiranjem.
(Damir Barbarić, Grčka filosofija)

ulomak premješten na novo izdanje bloga: t[šG (žudnja)? (ulomak iz D. T. Suzuki, Mysticism: Christian and Buddhist)

- 11:09 - A što Ti misliš o tome? (9) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 12.03.2007.

smiješno?

Ljude mogu nasmijati najprostije i najbljutavije stvari, ali isto tako oni se često smiju i onome što je najvažnije i najdublje, samo ako se na njemu pokaže neka sasvim beznačajna strana koja stoji u proturječnosti s njihovim navikama i svakodnevnim shvaćanjima. (…) isto tako postoji smijeh u kojima se izražavaju poruge, preziranja, očajanja itd. Međutim, što se tiče komičnog, za nj su uopće potrebni beskrajna dobra volja i beskrajno samopouzdanje, potrebno je da se čovjek nalazi iznad svoje vlastite proturječnosti umjesto da je zbog nje ogorčen i nesretan; potrebne su blaženost i sreća subjektivnosti, koja sigurna u samu sebe, može podnijeti poništenje svojih ciljeva i njihovog realiziranja. Kruti razum je najmanje sposoban za to upravo u onim prilikama u kojima je po svome ponašanju drugima smiješan u najvećem stupnju.
(G. W. F. Hegel, Estetika)

Uvijek se bojim da svojim smiješnim držanjem ne kompromitiram misao i glavnu ideju. Ne znam činiti prave geste. Uvijek činim suprotne geste, a to izaziva smijeh i ponizuje ideju. Nemam ni osjećaja za mjeru, a to je ono glavno; to je čak ono najvažnije… Znam da je najbolje da sjedim i šutim. Kad se uzjogunim i ušutim, djelujem čak vrlo mudro, a uz to još i razmišljam. Ali sad je bolje da govorim. Progovorio sam zato što me vi tako lijepo gledate; baš vam je divno lice! (…) Ne treba nas zabrinjavati ni pomisao da smo smiješni, nije li tako? Jer, to je istina, smiješni smo, lakoumni, imamo loše navike, dosađujemo se, ne znamo gledati, ne shvaćamo, ama, svi smo mi takvi, i vi, i ja, i oni! Valjda se ne vrijeđate što vam tako u lice govorim da ste smiješni? A ako je tako, zar niste onda dobra građa? Znate, po mom mišljenju, katkad je čak i dobro biti smiješan, pa i bolje je: ljudi lakše mogu oprostiti jedan drugome, lakše se i pomire; ne može se ipak odjednom sve shvatiti, ne može se početi odmah od savršenstva! Da bismo postigli savršenstvo, treba najprije mnogo toga ne shvaćati! A ako prebrzo shvatimo, možda i nećemo dobro sve shvatiti.
(F.M. Dostojevski, Idiot)

Mnogi neurotični pacijenti kod mene na psihoanalitičkom liječenju redovito svojim smijehom pokazuju da je uspio napor da se njihovom svjesnom opažanju vjerno pokaže skriveno nesvjesno. Oni se smiju i onda kada sadržaj otkrivenog to ni u kom slučaju ne bi opravdavao. Uvjet za to je, svakako, da su se tom nesvjesnom primakli dovoljno blizu da bi ga mogli shvatiti kada im ga liječnik odgonetne i izloži.
(Siegmund Freud, Dosjetka i njezin odnos prema nesvjesnom)

Vi, odvažni oko mene! Vi tražioci, istraživači i svi koji ste podmuklim jedrima brodili neistraženim morima! Vi što se radujete zagonetkama!
Savjetujte me kako da riješim zagonetku što sam je tada ugledao, protumačite mi prikazu najusamljenijeg!
Jer to je bila prikaza i predviđanje: - što sam tada vidio u slici i prispodobi! Tko je taj, tko ima jednom još doći?
Tko je taj pastir, što mu se zmija uvukla u grlo? Tko je taj čovjek, kojem će se tako sve najteže, najcrnje uvući u grlo?
A pastir je zagrizao, kao što ga je to bio savjetovao moj uzvik; dobro zagrizao! I tada daleko ispljuju glavu zmije – i skoči na noge. –
Nije bio više ni pastir ni čovjek – bio je potpuno promijenjen, ozaren, i smijao se! Još se nikad na zemlji nije čovjek smijao poput njega!
O, braćo moja, čuo sam smijeh koji nije bio smijeh čovjeka – i sad me proždire žeđ i muči čežnja koja se nikad neće smiriti.
Čežnja me moja za tim smijehom proždire: o kako mogu podnijeti da još živim! A kako bih mogao podnijeti da sada umrem!
(Fridrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra )


Gost priređivač: Milje

- 22:25 - A što Ti misliš o tome? (10) - Isprintaj - #

petak, 02.03.2007.

mašta?

ulomak premješten na novo izdanje bloga:

Platonova crta? (ulomak iz Platon, Politeia i Damir Barbarić, Ideja Dobra)

uobrazilja? (ulomak iz Slavoj Žižek, Škakljivi subjekt)

- 20:10 - A što Ti misliš o tome? (10) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< ožujak, 2007 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

  • opis bloga: pokušaj sebeuvođenja sabiranjem filosofskih tekstova