_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 22.03.2013.

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina
Na web stranici Šibensko-kninske županije, u zadnjem broju Službenog Vijesnika, možete pročitati:


Strana 68 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 14. ožujka 2013.
link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/03.pdf)

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“, broj 76/07, 30/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka načelnika Općine Promina o utvrđivanju prijedloga ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ( „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 09/12), Jedinstveni upravni odjel Općine Promina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem

1.Stavlja se na javnu raspravu Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem.

2. Predmet Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem je naveden u članku 6.odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/12), a odnosi se na :

- Određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
- Otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal sinta,
- Otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze,
-Uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklone neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.

3.Javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem održat će se u Oklaju u Općinskoj vijećnici Općine Promina –Put kroz Oklaj 144, u trajanju od 25.ožujka do 02. travnja 2013. godine u periodu trajanja javne rasprave u uredovno radno vrijeme.

4.Javno izlaganje Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem održat će se 28. ožujka 2013 godine u 12 sati.

5.Primjedbe na Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem mogu se podnositi samo u svezi predmeta ciljanih izmjena i dopuna.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem mogu se dati na slijedeći način :

- Nadležna državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju poštom na adresu :

Jedinstveni upravni odjel, Put kroz Oklaj 144,22 303 Oklaj, najkasnije do 02. travnja 2013. godine.

- Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe:

a) upisivanjem u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna tijekom javnog
uvida,
b) Iskazivanjem u zapisnik na javnom izlaganju i
c)Upućivanjem poštom na adresu : Jedinstveni upravni odjel, Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj.

Očitovanja, mišljenja , primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir uz izvješće o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javnu raspravu.

Oklaj, 13. ožujka 2013.
OPĆINA PROMINA
PROČELNIK
Žarko Suman, dipl.iur., v. r.
____________________

Oznake: prostorni plan

- 13:21 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić