_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 14.09.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -VI dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti.

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije o muškim osobnim imenima u dvadesetom stoljeću ( a to je skoro pa sve napisano na ovu temu);


********************************


7. Dvadeseto stoljeće

Dvadeseto je stoljeće u Promini, kao i u cijelom svijetu, obilježeno velikim društvenim promjenama.
Presudan su utjecaj imali ratovi, uvođenje obvezatnog školovanja, pojava i široka dostupnost masovnih medija (radio, televizija, novine te u najnovije doba internet (37)), dnevna migracija selo – grad te preseljenje u gospodarski perspektivnije sredine, osobito u gradove zagreb, split i zadar, no i diljem Hrvatske, postupno napuštanje tradicionalnih oblika poljoprivrede (38) i ekonomska emigracija od 70-ih godina, ponajprije u zemlje zapadne Europe.
Upravo zbog tih bitnih društvenih previranja i promjena, što je imalo utjecaja i na izbor osobnih imena, podatke za 20. stoljeće rasporedit ćemo u nekoliko razdoblja.Razdoblje neposredno nakon Prvoga svjetskog rata


Imena u razdoblju nakon prvoga svjetskog rata analiziramo prema upisniku
rođenih 1919. – 1925. godine za sela prominske župe.

U to doba mlade Kraljevine SHS u Promini su vrlo česta dvostruka službena osobna imena te nalazimo gotovo dvaput više dvostrukih (75) nego jednostrukih osobnih imena (38).

a) jednostruka imena (38)

U usporedbi s 19. stoljećem uočljiv je snažan prodor narodnih imena, koja čine gotovo jednu trećinu jednostrukih muških imena (12), te se nakon višestoljetnog izbivanja ponovno pojavljuju imena motivirana osnovama mir i slav:

Branko, Drago, Dragutin, Krešimir, Mile, Radovan, Slavko, Stanko, Tomislav, Vjekoslav, Vladimir, Zvonimir.

Ostalo su tradicionalna kršćanska imena prilagođenahrvatskom jeziku:

Andrija, Ante, Bartul, Ćiril, Frano, Ivan, Jakov, Jandrija, Jerko, Jerolim, Josip/Joso/Jozo, Krste, Marko, Mate, Mijat, Paškalj, Paško, Pavle, Pilip, Roko, Roško, Stipan/Stjepan, Toma.

U Anagrafu iz 1861. od tih imena nije potvrđeno ime Bartul, Ćiril, Jerolim (no jest Jerko), Krste, Roko, Roško.
Ovdje je novost i jekavski refleks jata u Stjepan.


b) dvostruka imena (75)

Dvostruka su imena nadijevana ili iz (1) profilaktičnih motiva, ili zbog (2) želje da se unutar obitelji nasljeđuje određeno ime ili zbog (3) želje da se uz tradicionalne imenske osnove u repertoar propuste nova imena. prema kazivanju informanata prvo je ime davano kao ono kojim će se osoba oslovljavati, a drugo je bilo tzv. krsno ime.
No često su na drugome mjestu upravo narodna imena koja su preuzimala ulogu neslužbenoga osobnog imena u slučajevima kad je u susjedstvu bilo osoba s istim prvim imenom (npr. Ante Zvonimir, Ante Branko, Ante Drago itd.).
Ima slučajeva naknadnoga brisanja jednoga dijela službenog imena, onoga koje se izrazito rijetko rabilo, kako bi se pojednostavnila, tj. skratila imenska formula (npr. Ante Marko preimenovan je u Marka, Ante Ive u Ivu).

Među dvostrukim osobnim imenima dominiraju ona (39) s objema imenskim sastavnicama kršćanskoga podrijetla:

Ante Marko, Ante Petar, Ante Ivan, Ante Marko, Božo Martin, Ilija Ivan, Ivan Paško, Ivan Mijat, Ivan Ante, Ivan Josip, Ivan Marko, Jerko Ante, Josip Ivan, Josip Petar, Josip Ivan, Josip Šime, Joso Ante, Joso Krste, Joso Petar, Jure Ive, Jure Toma, Marko Jure, Marko Krste, Marko Mate, Marko Paško, Mate Petar, Mate Šimun, Mate Ante, Mate
Ivan, Mate Josip, Niko Marko, Paško Ante, Petar Josip, Petar Marko, Petar Paško, Stipan Marko, Stipan Josip, Šimun Jakov, Vinko Ante.

Manje je onih (20) koja su sastavljena od kršćanskih i narodnih osobnihimena:

Ante Zvonimir, Ante Branko, Ante Drago, Ante Tomislav, David Mile, Ivan Ljubimir, Ivan Mile, Ivan Branimir, Ivan Branko, Ivan Vlade, Ivan Zvonko, Josip Mile, Josip Mirko, Mate Drago, Mate Mile, Paško Mirko, Petar Stanko, Petar Tomislav, Stipan Drago, Šime Mirko.

Još je manje (12) dvostrukih muških osobnih imena u kojih je na prvome mjestu narodno ime koje se, najvjerojatnije, samostalno upotrebljavalo u neslužbenoj komunikaciji:

Berislav Ivan, Dragutin Josip, Krešimir Pilip, Miroslav Ante, Ratimir Joso, Slavko Ante, Tomislav Ante, Velimir Ćiril, Vlade Ante, Zdravko Joso, Zvonimir Ante, Zvonimir Stipan.

Samo su dva dvostruka osobna imena s objema narodnim imenskim osnovama:
Krešimir Mile, Slavko Mirko.

Nakon Prvoga svjetskog rata unutar dvostrukih osobnih imena prvi se put pojavljuju aloglotna imena Aleksandar (Aleksandar Šime), starobiblijsko ime David (David Mile) i muško osobno ime ruskoga podrijetla Igor (Čedomil Igor).
Imenske sastavnice u dvostrukim imenima i njihova frekventnost

Unutar dvostrukih osobnih imena dolazi 48 muških osobnih imena.

Prema građi mnoga se pojavljuju u samo

-jednom dvostrukom imenu (Aleksandar, Berislav, Božo, Branimir, Čedomil, Ćiril, David, Dragutin, Igor, Ilija, Jakov, Jerko, Ljubimir, Martin, Mijat, Miroslav, Niko, Pilip, Ratimir, Stanko, Velimir, Vinko, Zdravko, Zvonko),
-neka dvaput (Branko, Krešimir, Krste, Slavko, Vlade),
-druga tri (Drago, Jure),
-četiri (Stipan, Tomislav/Toma),
-pet (Šime/Šimun, Zvonimir/Zvonko)
-ili više puta: Mile (6x), Mirko (6x), Paško (7x), Mate (8x), Petar (9x).

Među onima koja dolaze u samo jednom dvostrukom imenu ima tradicionalnih osobnih imena koja polako nestaju ili će se neko vrijeme manje nadijevati (Ilija, Jakov, Martin, Mijat, Niko, Pilip). S druge strane, u antroponimikon ulaze idioglotna (Berislav, Branimir, Čedomil, Dragutin, Ljubimir...) i nova aloglotna osobna imena (Aleksandar, David, Igor).
Otvorenost ulasku novih osobnih imena pokazuje da se uz tradicionalna načela imenovanja pojavljuje i načelo “ljepote” pri izboru imena.

No ipak su unutar dvostrukih imena najfrekventnija imena Marko (10x), Josip/Joso (18x), Ivan/Ive (20x), Ante (20x), dakle u prominskom području tradicionalna imena kršćanskoga podrijetla.


Razdoblje 1946. – 1955. (39)

…………………….nastavlja se u sljedećem postu….

Napomene:

(37) U mnogim tzv. pasivnim sredinama među mlađim stanovništvom internet je brzo prihvaćen kao dosad najsnažnije i najbrže sredstvo medijske komunikacije.
Kako bi razmjenjivali informacije o svemu što se tiče Promine, mladi su 19. ožujka 2005. pokrenuli promina.blog.hr.

(38) S Domovinskim ratom gotovo je nestala poljoprivreda i dotadašnja nevelika industrijska
proizvodnja, no u posljednje se vrijeme manji broj stanovnika bavi vinogradarstvom i vinarstvom, poneki maslinarstvom te stočarstvom, ponajprije ovčarstvom, no napušteno je tradicionalno pregonsko stočarenje.

********************************


Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako…obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630985503/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-v-dio.html

Nastavlja se…..pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/10/1631084361/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-vii-dio.html

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 17:03 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić