_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 31.07.2009.

Načelnik Cota u najvećoj krizi otpušta jedinog financijsko-računovodstvenog referenta!

Još nedavno, Načelnik je na 2. Sjednici Općinskog vijeća molio Nediljku Džepinu da mu pomogne tumačiti prihode i rashode u Proračunu općine Promina pravdajući se on s tim baš najbolje ne snalazi….….a već danas joj daje otkaz!

Ili Načelnik možda misli kad smo u blokadi računa Općine, da nam to radno mjesto više niti ne treba?Uglavnom, prema neslužbenim informacijama, Nediljka Džepina koja je u dogovoru s Načelnikom, i Pročelnikom Žarom Sumanom (koji je njoj nadređen) prema dogovorenom planu korištenja godišnjih odmora, otišla je na korištenje istog….
Danas su je zovnuli u Općinu… i dobila je RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA!!!!!

Evo Rješenja u cijelosti:


OPĆINA PROMINA
NAČELNIK
Klasa:112-02/09-01/1
Ur.broj: 2192/09-09-01
Promina, 31. 07. 2009. godine

Na temelju članka 42. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07 i 125/08), a u svezi čl. 137. st. 1. t. f Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07. 107/07, 27/08) načelnik Općine Promina dana 29. 07. 2009. godine donosi

RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

1. Nediljka Džepina, rođena 8.1istopada 1955.g., JMBG 0810955385138 , zaposlena u općini Promina, na radnom mjestu financijsko - računovodstveni referenta sa prebivalištem u Oklaju Put kroz Oklaj prestaje radni odnos u Općini Promina sa danom (navesti prvi dan odsutnosti s rada).

Obrazloženje

U redovitom nadzoru izvršenja poslova i zadaća zaposlenika u Općini Promina, načelnik Općine Promina utvrdio je da imenovani nije došao na posao dana 22.07.2009. godine, te da je tako neopravdano izostao s rada cijelog toga dana za sve radno vrijeme.

Nastavno, i narednih dana, od 22.07.2009. do 31.07.2009. godine, predmetni je neopravdano izostao s rada uzastopice, i tako sve do 31. 07. 2009. godine.

Uvidom u službene evidencije Općine Promina, nije utvrđena osnova za opravdani izostanak s rada zbog nekog od opravdanih razloga.

Kako je Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08) propisao prestanak službe po slili zakona, člankom 137. st. 1. toč. f.. da službeniku prestaje služba po sili zakona kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce - danom napuštanja službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada. to je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba. a može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana-roku pred Upravnim sudom RH.

Općina Promina
Načelnik
Paul Cota

Dostaviti:

-Nediljka Džepina
- načelnik općine Promina
-arhiv, ovdje


Eto, u situaciji kad Načelnik ne može poduzeti ništa po pitanju blokade računa, plana izvlačenja iz ove situacije, jer nema stručnjaka iz tog područja…. Još jednom napominjem… Otpustio je i zadnjeg djelatnika za pitanja financija….

Bravo Načelniče…..
U životu postoji vrijeme sjetve…..
Ali postoji i vrijeme žetve…..

Oznake: općina promina

- 20:57 - Komentiraj post (4) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić