_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 10.07.2009.

Natječaj za dodjelu stipendija- dugo očekivani rasplet

Ukoliko ste čitali cijeli prethodni post pod naslovom:
„Iz života jednog vijećnika II dio“,
onda ste pročitali i sljedeće:


(2. Točka dnevnog reda-Pitanja Vijećnika)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”

Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.

Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori na ovo pitanje”

Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Danas sam posjetio Pročelnika jedenstvenog upravnog odjela Žaru Sumana, te od njega dobio sljedeći dokument:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
POVJERENSTVO ZA DODIJELU STIPENDIJA Klasa: 604-01/08-01/1
Ur.Br: 2182/09-08-01
Oklaj, 10.prosinca 2008 god

ZAPISNIK

sa 1. sjednice povjerenstva za dodjelu stipendija općine Promina održane u prostorijama općinskog poglavarstva općine Promina dana 10. prosinca 2008 godine s početkom rada u 18 sati

Nazočni:

1 Ante Bandalo, predsjednik
2.Toni Cota, član
3. Žarko Suman, član

Nazočni članovi povjerenstva uvodno utvrđuju da su se na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2007/2008 prijavila ukupno 13 studenata i to :

1.Marko Vucić iz Čitluka
2.Ana Džapo iz Oklaja
3 .Ivan Džapo iz Oklaja
4.Kata Džapo iz Oklaja
5.Sandro Duvančić iz Razvođa
6. Andrea Čavlina iz Razvođa
7. Ivana Tošić iz Oklaja
8. Martina Džapo
9. Matej Cota
10. Danijela Kardov
11.Ivica Džepina
12.Ante Tošić
13. Kristina Duvančić

Jedinstveni upravni odjel je uputio dopis 15.listopada 2008 godine svim stipendistima da temeljem članka 18.st. 1 pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja sukladno ugovoru o stipendiranju do 31.listopada 2008 godine dostavili potvrde o upisu u narednu godinu studija.

Uvidom u dokumentaciju je razvidno da su svi gore imenovani u roku uredno dostavili tražene podatke

Iz dostavljeni potvrda je razvidno slijedeće :

1.Student Marko Vucić je upisao na Hrvatskim studijama u Zagrebu 3 i 4 semestar nastavne godine 2008/2009

2.Ana Džapo je upisala na ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 5 i 6 semestar Šk.godine 2008/2009

3.Ivan Džapo je upisao 9 semestar na Geodetskom fakultetu, za nastavnu godinu 2008/2009

4. Martina Džapo je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

5.Kata Džapo je upisala 7 semestar na Građevinsko-Arhitektonskom fakultetu u Splitu

6.Sandro Duvančić je upisao 3 i 4 semestar ak./god 2008/2009

7.Andrea Čavlina je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

8. Ivana Tošić je upisala drugu godinu na centru za stručne studije u Splitu, studij računovodstva i financija

9.Matej Cota je upisao 5 i 6 semestar na Hrvatskim studijama u Zagrebu

10. Danijela Kardov je upisala drugi put prvu godinu na sveučilištu u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

11.Ivica Džepina je upisao drugi put prvu godinu stručnog studija na sveučilišta u Splitu

12. Ante Tošić je upisao 3 godinu na centru za stručne studije - studij informacijske tehnologije do 30.rujna 2009 godine, kao izvanredni student (ostao mu je 1 ispit pa je izgubio status redovnog studenta, a fakultet mu je omogućio da upiše još jedan semestar kako bi stekao titulu « prvostupnik struke «

13. Kristina Duvančić je završila stručni studij predškolskog odgoja - sveučilišni prvostupnik ( Bacalareus predškolskog odgoja )
Nakon gornjih utvrđenja, donosi se slijedeći

Zaključak:

1.Studenti-korisnici stipendije od rednog broja 1-11 ostvaraju pravo na nastavak isplate stipendije temeljem priložene potvrde
2.Studentici Kristini Duvančić prestaje pravo na isplatu stipendije jer je završila studij, kao i studentu Anti Tošić jer je isti izgubio status redovnog studenta

U nastavku je povjerenstvo razmatralo molbe pristigle temeljem natječaja za stipendije učenika i studenata u šk./ak godini 2008/2009, koji je oglašen na oglasnoj ploči i u listu Slobodna Dalmacija dana 24.listopada 2008 godine

Utvrđuje se da se je na predmetni natječaj javio jedan student i to :

-Zorica Marić iz Oklaja, koja je upisala 1 i 2 semestar na Veleučilištu u Kninu

Utvrđuje se da su se na predmetni natječaj od učenika javili:

-Petra Gojčeta iz Čitluka, koja je upisala drugi razred Medicinske škole u Zadru
-Ante Džaja, koji je upisao prvi razred srednje škole u Kninu

Nakon uvida u dokumentaciju koja prileži uz molbu za dodjelu stana, povjerenstvo donosi slijedeći

Zaključak:

1 .Studentica Zorica Marić - podnositelj molbe za dodjelu stipendije ne ispunjava uvjet iz natječaja glede uspjeha na kraju srednje škole, jer se traži najmanje 4,00, dok imenovana ima prosjek 2,77
2. Učenica Petra Gojčeta ispunjava natječajne uvjete
3. Učenik Ante Džaja - podnositelj molbe ne ispunjava uvjet glede pohađanja škole izvan područja Sibensko-Kninske Županije, jer školu pohađa u istoj.

Dovršeno u 19 sati

Povjerenstvo:
1. Ante Bandalo, predsjednik
2. Žarko Šuman, član
3. Toni Cota, član

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Slušajući rasprave na Općinskom vijeću (izjave Načelnika Paula Cote), zaključio sam da je Pročelnik Ureda čovjek koji svojim neradom maksimalno opstruira novoizabranu vlast-kojeg jednostavno treba smijeniti.

Dolaskom u Općinu, krenuo sam u Ured u kojem je donedavno sjedio Žare Suman. Pokucao sam, otvorio vrata, a ured je bio kompletno iseljen-prazan (kasnije saznajem da se ta soba Uređuje za predsjednika (Zvonimira Bandala) i dopredsjednika (Rajka Žulja) Općinskom vijeća.
Uglavno, Žaru Sumana pronašao sam u Uredu u kojem je nekad sjedio bivši načelnik općine Žare Suman.

Pročelnik Žare Suman zamolio me da sjednem, dok on pripremi dokumentaciju vezanu za Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola.
Iz ormara je izvadio omot spisa u kojem se nalazila uredno složena cijela dokumentacija, od objavljivanja Natječaja, izrezaka objavljenog Natječaja u dnevnim novinama, zamolbi studenata…. Pa do ovog zadnjeg dokumenta kojeg sam objavio.

Razgovarajući sa Žarom Sumanom, saznao sam dosta zanimljivih informacija o radu Upravnog odjela.

Zanimljivo mi je zazvučala i izjava da on u uredu u kojem se sad nalazi više nema telefon (ne možete Ga direktno nazvati telefonom)?
Zanimljivo je da faks uređaj odavno više nije ispravan?
Računalo na kojem radi Pročelnik, uključuje se na način kojim provalnici „pale“ ukradena vozila-kratkim spajanjem žica koje vire iz kutije prastarog računala! (Na što to sliči rekao bi Suman?)

Zar je moguće da u vrijeme u kojem Općina financira kupnju računala za obuku stanovništva (informatičke radionice), u isto vrijeme nije u stanju kupiti novo računalo za svoje stručne službe?

Zar je moguće da stanovnici centra Oklaja mogu preko Općinskih telefonskih linija surfati besplatno internetom, a da Općina nije u stanju svom djelatniku omogućiti običnu telefonsku liniju za njegov nesmetan rad?

Neću širiti ovu temu, nego samo još mogu najaviti nove postove u vezi Natječaja za zemlju u Gluvačama, i Natječaj za zapošljavanja vježbenika…sljedeći tjedan.

Vama prepuštam zaključke:

-Zašto imena stipendista nisu do sada nigdje objavljena?
-Da li se nad Žarom Sumanom možda provodi mobing, odnosno pokušaj montiranja otkaza ugovora o radu?

Ako vas zanima još koja priča o dodjeli stipendija studentima u Promini.......posjelite linkove:


http://promina.blog.hr/2008/08/1625305545/pravilnik-o-uvjetima-i-kriterijima-stipendiranja-studenata-opcine-promina.html

http://www.blog.hr/print/id/1623018949/stipendije-i-skolarine-u-opcini-promina-za-2007.html


http://www.blog.hr/print/id/1623617281/stipendije-djeci-opcinara.htmlOznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 14:15 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić