SLIJEPCI

28.04.2017.slika: digital artist

Samo ti, ljubavi moja,
nikako ja više ne mogu bez tebe
i strah me pogledati u te čcne mrene
od kojih je samo oka sjena slijepa
duboki veliki mrak,
da je krv tvoja zlatna kao večernji trak,
a sva čuvstva draga
mimo straha kako me hoćeš zaboraviti
pa iz mraka tvojih umornih zjena
bespomoćno krici duša moja.

O, nebo… o, noći bez sna,
o, bojazni tiha,
ne vidim više tvoju vatru
ne ćutim vise tvoj zrak
kao prsiju bujnih skar,
nego je iz nozdrva mojih samo jedan dah,
da te ljublju ja navsegda
i zvijezde noćne koje gasnu,
da je duša moja ugasla luča,
duša moja koja samo mrak zna.

O, sjeverna zvijezdo,
samo Bog zna, da te bez pameti ljubim ja
i u mraku moga nezrela vida
sretnom ljubom suzama sam vido
i pipam ruke tvoje
kao planine moje domovine rodne
i gležnje kao minerale metala fina
kao da su od zlata čista,
a ja, opet, ne vidim više lica mila
niti tvoje na rukama žile
koje su kao rijeke moje domovine cijele
niti tijela koje kao zemlja voljena,
da je tamna krv moje lice prekrila,
a tvoju kosu meku
kao vlati trave rijetke
što jutrom je po rosnom polju
maslačak zuti kao sunašce malo
i ja sam plak’o, plak’o
od ljepote nijeme zvijezde tako.

O, bolna svjetlosti,
što tamnim vidom svojim iska milost,
da je od tvoga disanja vjetar strašni,
tvoga govora oluja,
tvoga smijeha dnevno svijetlo,
tvojih suza kiša nad gradom,
tvoga hoda ponovno rođenje
a tvoga sna moja vlastita smrt.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

K I M

26.04.2017.slika: digital artist

Kim, dušo moja,

tako sve ostade prazno

i čitav moj san

potraje kao

oka treptaj

Kim, dušo moja.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

MAGICUS

22.04.2017.


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

Božja priča od fantazije
to je moje osluškivanje
riječi vlastite savjesti
što upravlja umom,
imaginarna ljubav
kao vrsta najviše iluzije
što je sabrala bijele peruške
to moje srce čini da opstoji
kao kalež u ruci stradalnika,
od gorkoga je vina istina,
da su sačinjene rane svete
moga biljega prokletinje,
biljega što je dušu moju stis’o
k'o kamen teški što je sudbu kuš’o.

San je ljudski snoviđenje pusto
u kojem su fantazije k’o i zbilje
život koji živi vlastito sebstvo
premudrost nebesa
što je svojom rukom sačinila,
da je potpun život
vrelo i jedinstvo
uzvišena čovjeka,
a što je život čovjeka,
nego varka besmrtnih bogova
čovjek izgnat iz carstva nebesa
on čudom sam sebe doživljava.

A moje je tijelo krhko i slabo
kao da je umom okovano
kao da sam u kakvom snu
u kojem se loše spava i loše sanja
u kojem vidim priviđenja strašna,
moju ništavnost u poretku svijeta
ili mi je pjesme skladat’
tajni vrt za bijeg ekscentričnoga uma
u potrazi za ljubavlju,
jastuk na kojem spavam
ili jastuk na kojem dočekujem
noći bez sna
ljubeći sjenu mjeseca,
sjenu usamljenih žena.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

"DALJINE" - MOJA NOVA KNJIGA

18.04.2017.''Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Zbirku poezije

"Daljine" Zlatana Gavrilovića Kovača

predstavit ćemo vam uz pomoć recenzije knjige:

POEZIJA I SLIKARSTVO - IZVAN GRANICA POSTOJANJA

Poezija i slikarstvo dvije su različite, no i usporedive vrste umjetnosti. I jednoj i drugoj cilj je izazvati emocije, pri čemu se poezija više oslanja na unutarnje osjećaje, a slikarstvo na vizualni doživljaj. Upravo stoga netko je i rekao ili napisao: "Poezija je slikarstvo koje se sluša i nevidljivo je, a slikarstvo je poezija, koja je vidljiva ali se ne može čuti".

I dok pjesnik svoju umjetnost stvara pomoću misli i riječi, slikar to isto radi pomoću kista, boja i platna. Poznata je činjenica da su mnogi slikari inspiraciju za svoje slike pronašli upravo u pjesmama i da su mnogi pjesnici inspiraciju za svoje stihove pronašli u slikama.

Kao najpoznatiji primjer slikara, koji je inspiraciju za svoje slike pronašao u stihovima često se navodi Van Goghova slika "Vrane u polju", koja je nastala na temelju Celanove pjesme "Pod slikom". Vjerojatno najpoznatiji primjer pjesnika, koji opis slika i umjetničkih djela koristi u pjesmi, Homerov je opis Ahilejeva štita u 18. pjevanju Ilijade.

Opisivanje vizualnoga prikaza u antici je gotovo zasebni žanr. Razvijeni primjeri te figure pojavljuju se u Petronijevu Satirikonu te osobito u djelima mlađih sofista - Kebeta, Lukijana, Kalistrata i Filostrata. Filostrat, za kojega se vjeruje da je prvi upotrijebio pojam ekfraza, u djelu Slike opisao je 65 tobože izgubljenih ili izmišljenih slika. Za ekfrazom kao pogodnim postupkom epskoga pripovijedanja posegnuo je Ivan Gundulić u Osmanu.

Ta uzajamnost ili povezanost poezije i slikarstva ili točnije rečeno poezije i svih drugih vrsta umjetnosti prožela mi je um i tijekom prvog čitanja zbirke izabrane poezije "Daljine", Zlatana Gavrilovića Kovaća. Naime u njegovoj poeziji osjeća se naglašena težnja da prepriča doživljeni, no da i stvori svoj vlastiti izmišljeni svijet. Njegov kist je misao, platno - riječi, a boje i nijanse - razmaci, zarezi, točke i uskličnici.

I baš poput svakog pravog slikara, umjetnika ili pjesnika on svojom poezijom ovaj svijet pokušava učiniti ljepšim boljim i ugodnijim. Naime kreacija je suprotnost destrukciji, ljepota je suprotnost ružnoći ili neuglednosti, dobro je suprotnost zlu, a istina je suprotnost laži, prevari i manipulacijama.

Sve to pjesnik i osjeća i prenosi svojim stihovima. On koji je daleko odavde jasno osjeća i razabire da kultura i umjetnost stvaraju identitet svakog naroda i da su utkane u tradiciju i nastojanja da se ostavi trag u svijetu. Vrednovanje i ulaganje u kulturu i umjetnost trebali bi biti obveza svih nas.

Sve to navelo nas je da čitajući Zlatanovu poeziju prisjetimo još jednog velikog umjetnika Claudea Moneta, francuskog slikara (Pariz, 14. studenog 1840. - Giverny, 5. prosinca 1926.). Njegova pojava, slike i opsesija slikanjem iznenadili su mnoge. Po njegovoj slici "Utisak", odnosno prema francuskom nazivu izvornika "Impression, soleil levant", je i čitav pravac, impresionizam, dobio ime.

Opisujući svoja djela Monet je izgovorio i sljedeće rečenice: "Samo ja mogu nacrtati ono što samo ja vidim.", "Ja slikam… kao što ptice pjevaju.", "Boja je moja opsesija: cjelodnevna radost i muka.".

A, upravo zbog toga Zlatanove smo stihove odlučili ilustrirati Monetovim slikama. I upravo zbog toga nemojte nikako razmišljati o savršenosti, nesavršenosti, dovršenosti ili nedovršenosti svijeta koji umjetnost pokušava stvoriti.

Opustite se i dopustite Zlatanovoj poeziji i Monetovim slikama da vas odvedu nekud daleko.

U daljine…

U Zagrebu 13.04.2017. Nenad GrbacOnako usput ćemo spomenuti da je knjiga "Daljine", Zlatana Gavrilovića Kovača, dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.''

SKRIVENO

14.04.2017.
slika: digital artist

svaka Stvar pokazuje
jedan aspekt Boga
i svako ime
znači jedno od Njegovih Imena,
svaki je čovjek
okružen Njegovim Imenima,
Njegovim atributima
i Njegovim djelima.

Bog se objavljuje
u svojim atributima,
a skriva se u svakoj osobi,
Božja osoba je pak
skrivena u Njegovim atributima,
a Njegovi atributi
skriveni su u Njegovim djelima.

Bog otkriva svoje znanje
kroz svoju volju,
a Njegova volja
iskazuje se u Njegovoj djelatnosti,
On skriva svoju umješnost
i svoju vještinu
i pokazuje ih samo kada hoće,
Bog je skriven
u aspektu nevidljivoga,
a očituje se
u svojoj mudrosti
i ljubavi.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=74301&stat=lgn&kuki=mki=mk

NEKOLIKO RIJEČI O PREDRASUDI U POGLEDU BALKANSKIH ZEMALJA I NJIHOVA KREDITNOG DUGA PREMA STRANIM KREDITORIMA

12.04.2017.

Pa mislim, da u ovome pitanju ima jako mnogo zabluda koje prate mnoge ljude koji nisu upućeni u pravo stanje stvari. Odatle jedna tako reći mržnja prema našim ljudima, jer da za njih tobože vrijedi ona Solomonova izreka iz njegove knjige “Izreka iz Staroga zavjeta” da “Pijavica ima dvije kćeri: “Daj!” “Daj!” (Izreke 30, 15), jer da naši ljudi samo iskaju kredite po stranome svijetu i da su jako zaduženi narod.

Tako je talijanski premijer prije izvjesnog vremena formulirao europsko stajalište, da će Hrvatska biti primljena u EU kada “VRATI KREDITE”, jer da tobože mi nismo vratili te kredite, mada je poznato kako je naša europska dijaspora isto toliko velika kao i u matici zemlji, dakle, iako je poznato da smo mi u zadnjih 40 godina, točnije od sredine ’60.-tih godina gradili čitavu Europu i to od Marseja do Dancinga stvarajući i doprinoseći europskim nacionalnim ekonomijama na način nezamisliv u novijoj povijesti podjednako sa Turcima, Talijanima i u novije vrijeme afričkim crncima.

Za bijednu nadnicu slušali smo njemačke, francuske, švicarske, švedske i španjolske gospodare vjerujući, da smo dio slobodnoga svijeta, mada bijaše sasvim drugačija istina pa nam danas nakon dvije ili tri generacije gastajbajtera nude po deset iljada njemačkih maraka da napustimo zemlju. Iako u tim istim Solomonovim “Izrekama” stoji zapisano:

“Nemoj pljačkati siromaha zato što je siromah i ne gazi ubogoga na sudu, jer će Jahve parbiti parbu njihovu i otet će život onima koji ga njima otimlju.”
(“Izreke”, 22,22)

… ili u istim “Izrekama” lijepo stoji zapisano:

“Tko umnaža bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.”
(“Izreke”, 27,8)

Prema tome, stanje stvari u ovom pitanju treba promisliti s obzirom na naše faktično stanje, da je samo u Bošnjaka taj egzodus bio u visini od preko 350.000 duša do rata 1990. godine što je bio jedan od najvećih egzodusa Bošnjaka iz Bosne u njihovoj povijesti. Isti je slucaj i sa Hrvatima kojih je bilo negdje oko milijun samo u Njemačkoj kao i sa Srbima.

U drugom slučaju po pitanju naših kredita vrijedi istina, da je otplata uglavnom sve kamata na relativno razumne glavnice, ali kako bankarski postoci nisu isto što i matematički postoci, to se događa da su naši ljudi prisiljeni raditi za strane kreditore i mimo naznačenih pravila ekonomske kooperacije tako da je Hrvatska danas, na primjer, dobar slučaj zemlje sa polukolonijalnim statusom u odnosu na Svjetsku Banku, Međunarodni monetarni fond i ostale strane kreditore te se čini da je u najnovije vrijeme podjednako za Hrvatsku, Srbiju kao i Bosnu potrebito razmišljati o tome, da se pokrene sudski proces na međunarodnom sudu pravde kako bi se utvrdili naši realni dugovi ili pak dugovi stranih zemaja prema nama, jer je poznato da su strane europske zemlje kao i Amerika i Australija i Kanada kao i neke juznoameričke zemlje lijepo zarađivale milijardske sume novca temeljeći svoje nacionalne taktike i strategija na našoj južnoslavenskoj nevolji, ratu i bijedi i to od prodaje oružja, pljačke deviznih rezervi iz Narodne banke Jugoslavije, pljačke zlata i srebra iz čitave Bosne i Hrvatske, pribiranjem novca za televizijske i markentinške spotove sa prostora Balkana, dilanjem drogom i opijatima na prostoru Balkana u periodu od više od 20 godina, investicijama na prostoru Balkana tako da je naša radna snaga bila značajno potcijenjena i na nadnicama na rubu ekonomske bijede, financijskom i ekonomskom ekspanzijom preko banaka stavljajući čitave narode u kolonijalni i polukolonijalni položaj posebno putem politike hipoteka na već postojeće nekretnine i čitavim nizom ekonomskih mjera koji je doveo balkanske narode na rub ekonomske bijede i opstanka. Stoga treba reći, da ta Berlusconijeva teza kako Hrvatska treba biti primljena u EU kada vrati kredite jeste jedna lažna politika koja samo sramoti našu ponosnu zemlju pa Berlusconiju i svima koji misle kao on ili slično, njemu opet treba izrecitirati Solomonovu mudrost iz “Izreka”:

“Kada sjedneš blagovati sa moćnikom, dobro pazi što je pred tobom: stavljaš nož sebi pod grlo ako si proždrljivac, ne poželi slastica njegovih, jer su jelo prevarno.”
(“Izreke”,23,1)

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php

SUSTIPAN

09.04.2017.


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

Tvoje su usne rumene i sočne poput višnje
tvoj je dah topao i sladak
ćutim ga na obrazima svojim
ne mogu vjerovati
gdje skonča ta Ljepota
što je sada ispred mene
zaronih u oči njene duboko, duboko
razmrsih joj kose meke poput svile
i mišljah ne dvoumeći se:
to je ona koja gleda daleko,
Istina, Put i Život,
ta sve je sav privid puki
laž i obmana mnijenja gorkog,
a ja kad bih samo mogao
za Ljubav njenu
sve bih zvijezde s neba skinuo
i jednu po jednu u njene zjene svio,
približih se, dotaknuh i poljubih
usne njene vrele,
vidi draga! zora sviće, jutro je rano,
ova rumen obasjat će i tvoje lice.


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=64511http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

TAJNA

07.04.2017.picture: digital artist

Tajna je duhovni princip
prije duše
i izvire iz srca,
nekima opet je ona
poslije duše,
duša je mjesto ljubavi,
a srce je mjesto tajne,
njena misterija
nema nezavisni bitak kao duša,
ona se odnosi na poseban stupanj
u duhovnom razvoju čovjeka,
kada je on sposoban stremiti
duhovnoj duši,
srce dobiva novo obilježje
koje se zove misterijom,
a to je stanje zadovoljenog sebstva
u kojem djelujem
i u kojem sam slobodan
sukladno Božjim odredbama
tako ja nekako razumijevam
naukovanje Istine.
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=74047

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

MATI

03.04.2017.(slika: digital artist)


tamo gdje nosih odoru crnju od noći
da iz grudi mojih iščupanu dušu
sačuvam kao staklenu perlu
ja k'o zvijer od mržnje nategnute strune
crni pokrov nemir i vjeru tiho mi sroći

tamo gdje je mračan vidik težak od suza
moju dušu bolesnu od muza
da baci jedan mali trak u noći beskraja
kako život traje u smislu do kraja
sjeta i tuga samo su težina od kamena

tamo gdje bol zastire moje umorne oči
i gdje tijelo slabo izgubi svu svoju moć
od ponosa gorda sklonih se ispod neba
i mudrost bude mi utjeha i ljubav nježna
ja htjedoh samo slobode i nade čar

tamo gdje bol prerasta do ganuća
poražen padoh na topla njena skuta
to moj je dom mali
da i moja mati krhka
nešto od moje bolesne duše kuša

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

PROLAZNOST

02.04.2017.(slika: digital artist)


u pozadini svega

nazire se prošlost

kroz vrijeme

kroz kucaje

mrtve stvari oživljuju

primajući simbolično značenje

netko ih osjeća, čuje

malo toga ostaje

na kraju

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.