www.reliablecounter.com
Click here Deseta umjetnost - enigmatika

Dr. Iva vo Skopje (6)

10.08.2018.

Makedonski zagonetači

Makedonsko zagonetaštvo, kao i druga, ima dugu tradiciju koja traje od srednjovjekovnih ili još starijih narodnih zagonetaka pa sve do umjetničkih zagonetaka pojedinih pisaca novijeg doba.

Ipak, dosad je u Makedoniji izlazio samo jedan zagonetački list i to Džepna krstoslovka, koju je izdavao Zagonetački klub pri Radničkom sveučilištu Vančo Prče iz Štipa. List je počeo izlaziti za Prvi maj 1966. Dominantno mjesto u njemu imale su križaljke, ali su bile zastupljene i druge zagonetačke discipline (čarobni likovi, ispunjaljke, premetaljke, slovni rebusi , kriptogrami i dr.). List je izlazio jednom na mjesec. Postojali su napori da list izlazi svakih petnaest dana, ali uz tadašnje mogućnosti to se nije ostvarilo. U Džepnoj krstoslovci surađivali su zagonetači iz svih krajeva SR Makedonije. Radove je objavilo oko trideset zagonetača među kojima su najzapaženiji bili: T. Kozarevski, K. Nikolovski, N. Petkovski, Z. Ivanovski (Skopje), S. Prilepčanski, R. Kusakatov, B. Balabanov (Štip) i G. Minovski (Bitola). Entuzijazam glavnoga i odgovornog urednika Spire Prilepčanskog i ostalih članova kluba nije se mogao održati pri postojećim organizacijama i materijalnim poteškoćama, tako da je zadnji broj izašao 3. X. 1967. (broj 23). Pri tome valja naglasiti da se cijena pojedinom primjerku nije mijenjala za vrijeme izlaženja pa čak i kada su izlazili dvobroji s povećanim opsegom stranica (brojevi 2-3, 15-16, 17-18 i 20-21).

U razdoblju od 1967. do danas, u nedostatku svoga zagonetačkog lista, mnogi makedonski zagonetači surađivali su u časopisima hrvatskoga ili srpskog jezičnog područja. Spomenimo se Atanasa Marinova, Tome Kozarevskog, Dimitra Ropevskog i dr. Napori skopjanskih zagonetača da se ponovno okupe počeli su rezultirati u veljači 1976. kada je u sklopu Filatelističkog društva u Skopju započela s radom zagonetačka sekcija. Broj članova ove sekcije stalno se povećava a također i broj osoba koje se počinju zanimati za zagonetaštvo. Aktivnost članova sekcije nije se svela samo na suradnju u zagonetačkim časopisima i rubrikama, nego se pokazuje i u unutrašnjo-organizacijskom radu: pokretanje nekih zagonetačkih rubrika i proširivanje nastojanja na izdavanje novoga zagonetačkog lista.
...

Danas u SR Makedoniji izlazi niz časopisa i novina u kojima su zastupljene zagonetačke rubrike.

Nova Makedonija je dnevni list a u svojoj zagonetačkoj rubrici, koju vodi Lazo Naumovski, objavljuje križaljku s prečkama. U jednotjednom prilogu „Subota“ izlazi rubrika sa sažetom križaljkom koju vodi Spiro Prilepčanski.
Večer je dnevni list a donosi osnovne slovne križaljke. Od studenoga 1976. rubriku vodi Dimitar Ropevski.
Mladi borec je omladinski tjednik a donosi 2-3 stranice sa zagonetkama. Pretežno objavljuje križaljke i čarobne likove. Od 25. II. 1976. rubriku vodi Atanas Marinov.
Ekran je tjedna estradna revija a donosi sažetu križaljku. Rubriku vode Nikola Petkovski i Georgi Hadži Vaskov.
Osten je humoristički mjesečnik koji donosi 4-5 stranica zagonetaka objavljujući križaljke, ispunjaljke, čarobne likove i dr. Od 1. II. 1976. rubriku vodi Dimitar Ropevski.
...
(Dragan Ivanovski, Zagonetač broj 134)

Premetaljka

SINKO, PAK SMOTRA!

(Dragan Ivanovski, TIO, 7. V. 2017.)(Dragan Ivanovski, Kviz broj 256, studenoga 2017., str. 3)(Dragan Ivanovski, Reško broj 306, ožujka 2018., str. 9)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski

I. MPK, 14. mjesto

04.08.2018.(Dragan Ivanovski, Feniks broj 615, 2. VIII. 2018., str. 45)

+ jednoslovi – 2, dvoslovi – 4, crna polja – 17, svega riječi – 63, PDR – 5,74, bjeline – 6 x 5 i 3 x 14, množine - 3
- skupine – 37, rijetka slova – 4, kratice – 3

Moje bodovanje: križaljka – 12, rebus – 5

Sudionik

Oznake: D. Ivanovski, MPK

Zagonetački prvijenci (6) - DRAGAN IVANOVSKI

24.07.2018.(Dragan Ivanovski, Čvor broj 42, str. 16)

Početnik

Oznake: D. Ivanovski, prvijenci

Još jedna Draganova pošiljka

06.05.2018.

Skopski zagonetač, urednik i izdavač Dragan Ivanovski poslao mi je novi set listova izdavača „Infomedium“ u kojemu je po jedan primjerak Skandija, Sudokua, Global sudokua, Reška i Kviza.Najvrijednije izdanje svakako je „Kviz“ u čijemu se 261. broju iz travnja ove godine odgonetačima nude skandinavke, premetaljke, klasične križaljke, osmosmjerke, polupopisna križaljka, sudokui, talijanke, razmještajnice, rebusi, opetovni likovi, skandismjerka, domino križaljka, skanditalijanka, humor i zagonetke za najmlađe. Sljedeće sam izabrao za vas.

(Dragan Ivanovski, Kviz broj 261, travnja 2018., str. 3, 8, 12 17 i 22)

Enigmatenko

Oznake: D. Ivanovski, zagonetački časopisi

Dr. Iva vo Skopje (5)

16.04.2018.(Dragan Ivanovski, Čvor križaljka broj 150, 29. IX. 1976., str. 6)(Dragan Ivanovski, Džoker broj 16, rujna 1982., str. 5)(Dragan Ivanovski, Skandi broj 327, lipnja 2017., str. 16)(Dragan Ivanovski, Kviz broj 256, studenoga 2017., str. 7)(Dragan Ivanovski, Feniks broj 598, 7. XII. 2017., str. 11)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski, Džoker, Čvor križaljka, Feniks, zagonetački časopisi

Due za najmlađe (3)

20.01.2018.(Reško broj 302, studenoga 2017., str. 2 i 3)

Neško

Oznake: D. Ivanovski, zagonetački časopisi

Kvintet skopskih enigmatskih časopisa

10.01.2018.

Makedonski zagonetački velemajstor i urednik Dragan Ivanovski (Skoplje, 15. svibnja 1955.), nekoć plodonosan suradnik Čvorovih listova i Vjesnikova kviza, glavnim je i odgovornim urednikom pet enigmatskih časopisa (v.): mjesečnici Kviz i Skandi, dvomjesečnici Global sudoku i Sudoku kafe te mjesečnik za djecu Reško. Skandi je došao već do 334. broja, Reško do 304., Kviz do broja 258, Global sudoku do broja 110, a Sudoku kafe je stigao do broja 106. Izdavačem svih jest poduzeće „Infomedium“ iz Skoplja. Nijednoga od ovih listova nema u prodaji izvan Makedonije. Primjerke čije naslovnice vidite poslao mi je osobno urednik Dragan Ivanovski na čemu mu se iskreno zahvaljujem. Neki od radova pronaći će svoje mjesto na blogu DUE.Enigmoznalac

Oznake: D. Ivanovski, zagonetački časopisi

Dr.-Iva vo Skopje (4)

28.12.2017.(Dragan Ivanovski, Čvor razbibriga broj 126, 18. XI. 1972., str. 7)(Dragan Ivanovski, Čvor križaljka broj 171, 20. VII. 1977., str. 1)(Dragan Ivanovski, Džoker broj 63, 16. XII. 1985., str. 6)

Rukometni prvaci, premetaljka s izmjenom)

A NAPRED, PRVI SMO – KRASIVO!

(Dragan Ivanovski, TIO, 5. VI. 2017.)(Dragan Ivanovski, Reško broj 298, srpnja 2017.)(Dragan Ivanovski, Feniks broj 596, 9. XI. 2017., str. 11)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski, Čvor razbibriga, Reško, Čvor križaljka, Feniks, Džoker

Prvih deset štitova s 1. MMĐ-a

03.11.2017.(Miroslav Cvetković, Ivan Hrgović, Ranko Skopal, Valter Kvalić, Zdenko Capan i Dinko Knežević)(Franjo Perković i Sreten Perić)(Vladimir Šarić – 9. te Maksim Antić, Zlatko Delić i Dragan Ivanovski – 10.-12. mjesto s jednakim radom)

SOZAH-ovac

Oznake: 1. MMĐ, M. Cvetković, I. Hrgović, R. Skopal, V. Kvalić, Z. Capan, D. Knežević, F. Perković, S. Perić, V. Šarić, M. Antić, Z. Delić, D. Ivanovski, razni zagonetači, razni opetovni likovi

Drugih deset skandica s 1. MMĐ-a

01.11.2017.(11. Ranko Skopal, 12. Nevenko Soldo, 13. Maksim Antić, 14. Franjo Perković, 15. Dragan Ivanovski, 16. Zlatko Delić, 17. Zija Dizdarević, 18. Stjepan Orešić, 19. Predrag Bošnjak, 20. Jelena Milak)

SOZAH-ovac

Oznake: 1. MMĐ, R. Skopal, N. Soldo, M. Antić, F. Perković, D. Ivanovski, Z. Delić, Z. Dizdarević, S. Orešić, P. Bošnjak, J. Milak, razni zagonetači, skandinavke, razne zagonetačice

Trećih pet križaljaka s 1. MMĐ-a

24.10.2017.(Radoja Racanović, 11. mjesto)(Boris Babič, 12. mjesto)(Živko Barišić, 13. mjesto)(Stjepan Orešić, 14. mjesto)(Dragan Ivanovski, 15. mjesto)

SOZAH-ovac

Oznake: 1. MMĐ, R. Racanović, B. Babić, Ž. Barišić, S. Orešić, D. Ivanovski

Dr.-Iva vo Skopje (3)

05.09.2017.(Dragan Ivanovski, Mini čvor broj 214, 5. X. 1977., str. 14)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski, Mini čvor, osmosmjerke

Dr.-Iva vo Skopje (2)

01.08.2017.

Proširena premetaljka

NARODOT – VISTINSKI HEROJ!

Premetaljke

PRINCEU LADY!

PRAVI ROK, STELA!

(Dragan Ivanovski, Vjesnikov kviz broj 351, 31. VII. 1985., str, 8 i blog „TIO“, 12. V. 2016.)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski, Premetaljke, Vjesnikov kviz

Dr-Iva vo Skopje (1)

10.07.2017.

DRAGAN IVANOVSKI (Skoplje, 15. svibnja 1955.) – Zagonetač, urednik i nakladnik. Prva objavljena zagonetka bila mu je križaljka u Čvoru broj 42 iz 1970. Zagoneta, dakle, već punih 47 godina. Križaljke, rebusi, premetaljke i čarobni likovi pretežu u njegovome zagonetačkome opusu. Surađivao je u Čvorovim izdanjima, Vjesnikovu kvizu, Vikendu ... Uređivao je enigmatske rubrike u Večeri, Ostenu i Novoj Makedoniji. Ponekada je radove potpisivao pseudonimima Hendrix i Dr.-Iva. Objavio je nekoliko teorijskih priloga u Čvorovome Zagonetaču.

Suradnjom s blogom TIO Slavka Bovana i sudjelovanjem na Kvizoraminome Memorijalu Pavle-Libran te natječaju „Feniks – borba za kvalitet(u) vratio se zagonetanju na srpskome i hrvatskome jeziku. Izdavačem je časopisa Kviz, Skandi, Reško, Sudoku i Global sudoku.(Čvor razbibriga broj 80, 18. III. 1972., str. 4)

Kolega

Oznake: D. Ivanovski, Čvor razbibriga, križaljke

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.