02. siječnja 2013. započeo je projekt "Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj" koji završava 31. prosinca 2013., a provodit će ga pet organizacija civilnog društva koje djeluju u sektoru zaštite prirode. Uz Udrugu za prirodu , okoliš i održivi razvoj Sunce koja koordinira projekt, partneri su Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta, Udruga za biološka istraživanja – BIOM, Divina Natura - Udruga za zaštitu i promociju prirodne i kulturne baštine, Baobab – Udruga za istraživanje i popularizaciju znanosti te europska mreža udruga zaštite prirode CEEweb.

Očuvanje prirode je nužno i društveno prepoznato te su uspostavljeni brojni zakonodavni mehanizmi za zaštitu prirode na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. U Europskoj uniji, Natura 2000 je najjači alat zaštite prirode, a predstavlja koordiniranu mrežu područja očuvanja prirode koja se uspostavlja u svakoj od zemalja članica temeljem Direktive o pticama i Direktive o staništima. Uspješnost uspostave mreže te provedba zaštite temelji se na različitim mjerama politike zaštite prirode, ali i aktivnom uključivanju organizacija civilnoga društva (OCD) koje zapravo predstavljaju neku vrstu „watchdog“ organizacija.

Projekt „Zajedno za očuvanje prirode“ ima za temeljni cilj učinkovitu zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj, a koristeći mehanizme hrvatskog zakonodavstva, ali i one koji postaju dostupni s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Kako bi se doprinijelo ostvarenju temeljnog cilj projekta postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:

- Jačanje kapaciteta, suradnje i utjecaja OCD u uspostavi i provedbi Natura 2000 mreže i praćenju zakonodavnog okvira zaštite prirode u Hrvatskoj.
- Razmjena nacionalnih i europskih iskustava o ulozi OCD u provedbi zaštite prirode putem Natura 2000 mreže.
- Povećanje svijesti javnosti i dionika o važnosti uspostave učinkovite mreže Natura 2000.

OCD u zaštiti prirode aktivno doprinose procesu uključivanja Hrvatske u Natura 2000 mrežu kroz ustupanje stručnih podataka o vrstama i staništima, praćenje stanja, sudjelovanje u konzultacijskim procesima izrade zakonskih i pod zakonskih akata, studija utjecaja na okoliš i prirodu, planova upravljanja, poticanja međuinstitucionalne i međusektorske suradnje te informiranja i podizanja svijesti dionika, zainteresirane i šire javnosti.

Projekt „Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj“ je sljedeći korak OCD s ciljem uspostave učinkovitog sustava zaštite prirode i mreže Natura 2000 u trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Planirane projektne aktivnosti su:

- praćenje i utjecanje na donošenja zakonskih i pod zakonskih akata iz područja zaštite prirode,
- praćenje studija utjecaja na okoliš za projekte s mogućim utjecajem na buduća Natura 2000 područja,
- revizija nacionalnog prijedloga Natura 2000 područja za Republiku Hrvatsku i izrada „shadow liste“ područja za EU biogeografske seminare,
- nacionalni seminar „Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“ za predstavnike relevantnih državnih institucija i OCD
- edukacija za predstavnike OCD:
- Trening radionica „Biogeografski seminari za uspostavu Natura 2000 – sudjelovanje, uloga i iskustva OCD-a“,
-Trening radionica „Provedba Natura 2000 u praksi – sudjelovanje, uloga i iskustva OCD-a“,
- Seminar „Izrada planova upravljanja u zaštiti prirode i sudjelovanje javnosti – iskustva OCD-a“.
uključivanje dionika i zainteresirane javnosti u proces izrade plana upravljanja zaštićenim područjima kojima upravlja JU zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije (financirano od strane EU kroz IPA IIIc Business Related Infrastructure grant scheme, projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku), izrada službenog stajališta i preporuka prema javnim ustanovama i donosiocima odluka kako kvalitetno uključiti OCD u izradu planova upravljanja,
- izrada izložbe na temu Natura 2000 vrijednosti i prijetnje i njeno održavanje u 5 gradova u Hrvatskoj,
- izrada video clipa na temu Natura 2000 vrijednosti i prijetnje te promocija videa u medijima i među dionicima.

Primjer strateške investicije

22.01.2013.Zahvaljujemo Anđelu Čuvaru Hrvatske na posteru!

Potpišimo peticiju protiv skandaloznog Zakona o strateškim investicijama

Pod opravdanom potrebom olakšavanja birokracije za potencijalne investitore, u prijedlogu zakona podmetnute su pod tom krinkom i mnoge skandalozne postavke koje omogućuju "divljanje" investitora, bez obzira na javno ili privatno dobro koje se može otuđiti jednostranom odlukom. Skandalozno je i zaobilaženje ostalih postojećih zakona, rasprava, studija utjecaja na okoliš, prostornih planova...

POTPIŠIMO PETICIJU PROTIV OVOG SKANDALOZNOG PRIJEDLOGA ZAKONA!!!

Prijedlog Zakona o strateškim investicijama - konačna rasprodaja Hrvatske?Zahvaljujemo Anđelu Čuvaru Hrvatske na posteru!

Soundtrack filma Ušće Mure-hrvatska Amazona: Si se logi zelenijo, Lidije Bajuk

08.01.2013.

Ponosno predstavljamo novi glazbeni video Lidije Bajuk: pjesma je s njenog novog projekta Matapur (knjiga i audio CD).

Pjesma "Si se logi zelenijo" ujedno je i soundtrack filma Ušće Mure - hrvatska Amazona. Još su četiri pjesme s Matapura "odsvirane" i "otpjevane" u filmu!

Malo o "golfu"

05.01.2013.

Poštujemo golf kao sport i kao dio turističke ponude, ali na štetu građana i ne kao krinka za apartmanizaciju!

Dubrovački vjesnik: Golf je krinka za veliko stambeno naselje za tržište


Ovdje je i isječak iz dokumentarnog filma Erwina Wagenhofera „Let's make money“ iz 2008. koji pokazuje što je apartmanizacija pod krinkom golf projekata napravila od španjolske obale.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.