HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

31.03.2017., petak

KAD JE NAŠ ČAS

Vrebali su da ga uhvate, ali još nije bio došao njegov čas.

IV. korizmeni tjedan
Petak, 31. 03. 2017.
Svagdan


IMENDANI:
Benjamin, Balbina, Gvido, Natalija

Prvo čitanje:
Mudr 2, 1a.12-22

Osudimo ga na smrt sramotnu.

Čitanje Knjige Mudrosti
Krivo misle bezbožnici i ovako mudruju: »Kratkovijek je i tužan život naš, i nema lijeka kad čovjeku dođe kraj. Postavimo zasjedu pravedniku, jer nam smeta, i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. On se hvasta posjedom spoznaje o Bogu i naziva se sinom Gospodnjim. On je ukor utjelovljeni našim mislima, mučno nam je i pogledati ga. Život njegov nije kao u ostalih i njegovo je ponašanje nastrano. Smatra nas patvorinom i uklanja se od putova naših kao od nečisti. On svršetak pravednika proglašava sretnim, i hvali se da mu je Bog otac. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti, i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom, da upoznamo blagost njegovu, i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«
Tako oni misle, ali se varaju, jer ih zloća njihova zasljepljuje. Oni ne znaju tajna Božjih, ne očekuju nagradu za svetost, ne vjeruju u naknadu besprijekornim dušama.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 34, 17-21.23
Pripjev:
Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca.

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.
Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spašava.
Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Gospodin iz svih izbavlja.

On čuva sve kosti njegove:
ni jedna mu se neće slomiti.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih,
i neće platiti tko god se njemu utječe.

Evanđelje:
Iv 7, 1-2.10.25-30


Vrebali su da ga uhvate, ali još nije bio došao njegov čas.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju. Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica.
Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno.
Rekoše tad neki Jeruzalemci: »Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!« Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika:
»Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.«
Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.
Riječ Gospodnja.

- 13:34 - Komentari (19) - Isprintaj - #

25.03.2017., subota

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO. BLAGOVIJEST

Subota, 25. 03. 2017.

Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskuša¬vati Gospodina.« Tada reče Izaija:
»Čujte, dome Davidov:
Zar vam je malo dodijavati ljudima
pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:
Evo, djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu ime Emanuel,
S nama Bog!«
Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 40, 7-11
Pripjev:
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju

Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio; paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću naviještati u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću, Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Drugo čitanje:
Heb 10, 4-10

U svitku knjige piše za mene:" Vršiti, Bože, volju tvoju!"

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.
Zato Krist ulazeći u svijet veli:
Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;
paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.
Tada rekoh: »Evo dolazim!«
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«
Pošto gore reče:
Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice
— koje se po Zakonu prinose —
ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim:
Evo dolazim vršiti volju tvoju!
Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni
prinosom tijela Isusa Krista
jednom zauvijek.
Riječ je Gospodnja.

Evanđelje:
Lk 1, 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.No anđeo joj reče:
»Ne boj se, Marijo!
Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina
i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik
i zvat će se Sin Svevišnjega.
Njemu će Gospodin Bog
dati prijestolje Davida, oca njegova,
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«
Anđeo joj odgovori:
»Duh Sveti sići će na te
i sila će te Svevišnjega osjeniti. l
Zato će to čedo i biti sveto,
Sin Božji.
A evo tvoje rođakinje Elizabete:
i ona u starosti svojoj zače sina.
I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
ovo je već šesti mjesec.
Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče:
»Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi!«
I anđeo otiđe od nje.
Riječ je Gospodnja.

- 15:53 - Komentari (51) - Isprintaj - #

22.03.2017., srijeda

Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti.velik

Pnz 4, 1.5-9
Držite zakone i vršite ih.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:
A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.
Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: 'Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.' Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 147, 12-13.15-16.19-20
Pripjev:
Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje,
prosipa mraz poput pepela.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Evanđelje:
Mt 5, 17-19


Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
Riječ Gospodnja.

- 22:17 - Komentari (24) - Isprintaj - #

19.03.2017., nedjelja

SAMARIJANKA

Evanđelje:
Iv 4, 5-42

Izvor vode koja struji u život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!" Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?"
Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive." Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?"
Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji
u život vječni." Kaže mu žena: "Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati." Nato joj on reče: "Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo." Odgovori mu žena: "Nemam muža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam muža!' Pet si doista muževa imala,
a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla." Kaže mu žena: "Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati." A Isus joj reče: "Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu
u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." Kaže mu žena: "Znam da ima doći Mesija zvani Krist - Pomazanik.
Kad on dođe, objavit će nam sve." Kaže joj Isus: "Ja sam, ja koji s tobom govorim!" Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: "Što tražiš?" ili: "Što razgovaraš s njom?" Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: "Dođite da vidite čovjeka
koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?" Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: "Učitelju, jedi!" A on im reče: "Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete."
Učenici se nato zapitkivahu: "Da mu nije tko donio jesti?" Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: 'Još četiri mjeseca i evo žetve?'
Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: 'Jedan sije, drugi žanje.' Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov." Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: "Kazao mi je sve što sam počinila." Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: "Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta."
Riječ Gospodnja.
.

- 13:13 - Komentari (37) - Isprintaj - #

18.03.2017., subota

TARZAN U KORIZMI

Gledajući jutros kako se patološki ljevičari bore da ne pobjede oni manje patološki desničari (Nizozemska, Francuska) sjetio sam kako je u onom Tarzanu uvijek Švaba bio krivolovac i zločinac a gordi Albioni plemeniti ljigavci.
A Mirko i Slavko i Boško Buha su zadivljujuća umjetnička djela u usporedbi s Frljićevim uprizorenjem performansa onog nesretnika D'Annunzio u Fuimi...
Nadam se da će Prle, Mrle i ostala izmetnička riječka svita doprinijeti podizanju kultorološke razine tog grada kulture.


Pošto je Korizma a ja sam se vrlo slabo pripremio, ovdje ću prekinuti ovu profanu i jalovu žalopojku!


A današnje Evanđelje nas upravo poziva da prihvatimo izgubljenu braću (npr. Blogi, Gea..) i pokoju sestru.....

Evanđelje:
Lk 15, 1-3.11-32

Ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.«
Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.«
»Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.«
»Došavši k sebi reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'«
»Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti.«
»A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.' A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: 'Evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje — tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!'«
Riječ Gospodnja.

- 08:54 - Komentari (24) - Isprintaj - #

07.03.2017., utorak

KORIZMA


Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
Korizmeno vrijeme

Srijeda, 1. 3. 2017.
PEPELNICA


IMENDANI:
Feliks, Albin, David, Hadrijan, Jadranko, Zoran

NAPOMENA:
Ş Blagoslov pepela i obred pepeljenja vrše se u misi nakon homilije. U misi u kojoj se vrši obred pepeljenja izostavlja se pokajnički čin. Ş Pobožnost križnoga puta, vlastita vremenu korizme, neka se ne vrši u korizmene nedjelje. Ş Korizmeni svagdani (feriae) od Pepelnice do subote pred Cvjetnicu po stupnju slavlja imaju prednost pred spomendanima svetaca. Ako je na neki od korizmenih svagdana u općemu kalendaru upisan spomendan nekoga svetca, spomendan se ili ispušta ili slavi na način da se od spomendana uzme samo zborna molitva, a sve ostalo od dana (OURM 355a). Ş Nije dopušteno slaviti »svagdanje« mise za pokojne (OURM 381). Ş Poklik »Aleluja« ispušta se u sve dane, pa i na svetkovine kroz korizmu. Himan »Slava« govori se ili pjeva na svetkovine i blagdane te u posebnim svečanijim zgodama. Ş U korizmi se, zbog pokorničkoga značenja ovoga vremena, zabranjuje oltar kititi cvijećem, a sviranje glazbala dopušta se samo kao podržavanje pjevanja.

Prvo čitanje:
Jl 2, 12-18Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela
»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć.«
Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu!
Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu« Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«
Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 51, 3-6a.12-14.17
Pripjev:
Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Drugo čitanje:
2Kor 5, 20 - 6, 2

Pomirite se s Bogom … Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo!
Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.
Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli:»U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:
Mt 6, 1-6.16-18


Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«
Riječ Gospodnja.

- 17:46 - Komentari (11) - Isprintaj - #

05.03.2017., nedjelja

STATE DEPARTMEN

Sve vijest počinju i svršavaju nekim izvješćem nekog "departmena" (niti znam niti me ne zanima što se krije pod ovom "šifrom") o stanju nacije kod Hrvata.
Čudi me da mi nemamo neko tijelo koje će se baviti tuđim poslom.
Između ostalog, ovi se i ne skrivaju ispod nekih međunarodnih tijela, nego predstavljaju civilizaciju po kojoj su bizoni pasli u vrijeme kad smo mi imali već višestoljetnu državnost.
Ali to ne priječi naše bijednike da sa strahopoštovanjem prenose mišljenje tih ...sinova (koje u Korizmi neću imenovat punim imenom)
VL, kojeg vodi jedan katolički svećenik, je na naslovnici želeći valjda što plastičnije objasniti naciji to njezino bijedno stanje, isto ilustrirao plahtom duginih boja.
O bijedo, ime ti je Tolj!

Ni riječi o natječaju "našeg" ministarstva koje u Belom Manastiru traži profesora jugoslovonske književnosti sa perfektnim znanjem srbskog jezika, ni o novinama koji tu istu državu nazivaju šupačkom, ni o pedersko-lezbačkoj agendi koja bi dijelila prezervative osnovoškolcima i uvodila u tehnike analnog sexa.....

Eto ja imam prijatelja Portorikanca koji u LA ne može igrati tenis u nijednom klubu, jer su sve zauzeli WASP-ovci.
Uputit ću svoju prosvijednu notu međuplanetarnom kongresu.

Amen!


- 12:20 - Komentari (16) - Isprintaj - #

03.03.2017., petak

IN MEMORIAM

Jučer sam bio na sprovodu svom prijatelju Zvjezdanu Cvetkoviću.
Pa si mislim, pišu se postovi o G.Michael-u, Bowie-u, Matvejeviću....
Zašto ja ne bi pisao o Zvjezdanu.
Bilo je uistinu dosta svijeta, a mislim da je osnovne molitve znalo 1%.

Zvjezdan je bio stvarno sjajan lik, al je imao neke hobie (koje mu nisam odobravao) oko kojih smo se i svađali, ali sam ga nažalost zadnjih godina slabo viđao.
Tako sam od njegovog župnika doznao da se i obratio, da su mu djeca odlično ( i jedni od rijetkih na sprovodu koji su se molili) i da je imao povjerenja u Gospodina i da je umro izmiren s Bogom.

Kako je pok. Ladan držeći riječ na sprovodu pok. Ante Matkovića ( a svi su očekivali neke uzvišene verse i klasične citate za sprovode) rekao; Ja ću se uvijek sjećati našeg prijatelja, kako bi nas pozvao kod sebe u klijet, pa smo janjca na ražanj i vina poslije..

Tako ću i ja Cvele; kad smo ga pitali jel za partiju remia a on će "To je kao da pitaš mrtvog, hoće li zemlje"
Neki su mi zamjerali da se družim sa Srbima, a ja sam odgovaro -dao Bog da Hrvatska ima više ovakvih Srba!

Pokoj mu duši i laka mu bila hrvatska zemljica!

- 13:38 - Komentari (25) - Isprintaj - #

01.03.2017., srijeda

KORIZMA


VRIJEME POKORE I UNUTARNJE OBNOVE KAO PRIPRAVA ZA USKRS!

Liturgija Crkve poziva nas očistiti svoju dušu i početi iznova.

Pokušat ću kroz knjigu Franciska Fernandeza-Carvajala, -Razgovarati s Bogom- razgovarat sa sobom i sa svima koji traže Gospodina (to može biti na 6 milijardi načina, ali svima koji "putuju" na znanje; da će k Njemu doći samo po Kristu)
Crkva ne isključuje nijednog čovjeka na tom putu, da me dežurni istinoljupci ne zaskaču s onom "Nulla salus extra eclesiam" (to načelo se odnosi na vjernike, kršćane koji pripadaju "Majci Crkvi")

Znači, na današnji dan se moramo prisjetiti onog "prvog dana" kad smo od praha zemaljskog, stvoreni
I naravno, nastavka......Prah si i u prah ćeš se pretvorit .
Upravo se zato i "pepeljamo"
Kako često zaboravljamo da smo bez Gospodina-ništa; ovo je vidljivi znak našeg "prisjećanja"

"Upravite srdce Bogu, obratiti se znači da budemo spremni uložiti sve da bismo živjeli onako kako on od nas očekuje i budemo iskreni prema sebi,ne trudeći se "služiti dvojici gospodara". Osim toga obratiti se značiljubiti Boga svim srdcem svojim i svom dušom svojom i odreći se svakog hotimičnog grijeha. Toga se moramo pridržavati u vlastitim okolnostima posla, zdravlja, obitelji itd."


"Istinsko obraćenje očituje se u našem ponašanju. Želja za poboljšanjem mora se odraziti na poslu (uh..uh) ili na studiju, u našem odnosu prema obitelji (opet uh..uh)"

Naše tzv. trpljenje mora biti obavijeno radošću.
Moramo biti radosni, što kroz sitnu patnju (nepojedenu baklavu, nepopijenu kavu...) imamo priliku pokazati Gospodinu, da smo toliko "sposobni" učiniti ovu malu žrtvu, koja je u odnosu na onu koju je on podnio za nas, upravo smiješna!

Ali i takva je dragocijena.

"Odricanje od materijalnog, mrtvljenje i suzdržljivost čiste nas od grijeha i pomažu nam susresti Gospodina u svakodnevnom životu. Jer tko traži Boga, a želi nastaviti sa svojim užicima, tražit će ga danonoćno i neće ga pronaći"

Moram reći, iz vlastitog iskustva, da nema te sitnice koju smo dobro uradili, da ona ne bi od Gospodina bila "valorizirana"
Naoko beznačajne stvari čine-život!
I često u svom "neznanju" bauljamo svjetskim putovima, udaljeni od Krista; u kome je -sve!!!
A kad smo udaljeni, onda smo ovce izgubljene koje vukovi lako podave
Onaj ričući lav nije nikakva metafora

Pazimo da ne budemo "požderani"!!!!


- 09:15 - Komentari (18) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2017 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Travanj 2021 (4)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (8)
Siječanj 2021 (9)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (8)
Listopad 2020 (3)
Rujan 2020 (3)
Kolovoz 2020 (6)
Srpanj 2020 (6)
Lipanj 2020 (5)
Svibanj 2020 (2)
Travanj 2020 (6)
Ožujak 2020 (8)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Opis bloga
ako imate primjedbi
mrežna pošta vam je ikpurger@gmail.com

Flag Counter