HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

27.03.2016., nedjelja

USKRS JE

Ovu konsonantsku tvorbu je teško izgovoriti većini svijeta
Kao što je slavenska riječ Stvoritelj komplementarna riječi stvaratelj, tako i sama riječ Uskrs nosi jedno malo otajstvo.
Isto tako hebrejski JHWH je "nemoguće" izgovoriti ...a da se ne ustaneš
Kako je Nazarećanin i rekao da se njegova krv prolila za mnoge..potrudimo se da njegovo uskrsnuće bude za sve
Pokušajmo izmoliti da ovim svijetom ne prevlada očaj pa da završi poput Jude

Uskrs "ne trpi" nikakve prefixe ni uećanice ni umanjenice
On jednostavno, jest!!!

Dragi blogeri, Bog vas očuvao i sačuvao za uskrsnuće!


- 12:25 - Komentari (22) - Isprintaj - #

25.03.2016., petak

MUKA

Kad čovjek zamukne nad mukom
Kad tišina beskraja zavlada u srdcu
Osjećamo li imalo boli zbog grijeha
Koje Nazarećaninu počinismo
Činimo
I činit ćemo

Odjednom

U potrazi za rijekom besmrtnosti
U bijegu od Križa
Naša tužna civilizacija juriša na pučinu sumpora i ognja
Prezirući umirućeg Boga!

Uostalom kome treba Bog koji umire?

Nama trebaju laptopi, IPhone-i, IPad-i
(ovo s padom je slučajno)

I kad mi kažu da sam divlji i sirov
Pitam se
Bi li bio prihvatljiviji
Da sam pitom i kuhan!!!

- 09:00 - Komentari (28) - Isprintaj - #

21.03.2016., ponedjeljak

10 ZAPOVJEDI

1Deset zapovijedi

Onda Bog izgovori sve ove riječi: 2»Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
3Nemoj imati drugih bogova uz mene.
4Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 5Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, 6a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
7Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
8Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. 9Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. 10A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. 11Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.
12Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
13Ne ubij!
14Ne učini preljuba!
15Ne ukradi!
16Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
17Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«
18Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje. 19Onda rekoše Mojsiju: »Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!« 20»Ne bojte se«, reče Mojsije narodu. »Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite.« 21Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.
(IZLAZAK 20.)


Deset zapovijedi

Mojsije sazva sav Izrael te im reče: »Čuj, Izraele, naredbe i zapovijedi što ih danas izričem u tvoje uši! Naučite ih, držite i vršite. 2Jahve, Bog naš, sklopio je s nama savez na Horebu. 3Nije Jahve sklopio taj savez s našim očevima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi. 4Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu iz ognja. 5Ja sam u ono vrijeme stajao između Jahve i vas da vam objavim Jahvine riječi, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je:
6‘Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
7Nemoj imati drugih bogova uz mene!
8Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 9Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, 10a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
11Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
12Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj. 13Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. 14A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. 15Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.
16Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.
17Ne ubij!
18Ne učini preljuba!
19Ne ukradi!
20Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
21Ne poželi žene bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga.’«
(PONOVLJENI ZAKON 5)Deset Božjih zapovijedi

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene.
2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
4. Poštuj oca i majku da dugo žživiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne sagriješi bludno.
7. Ne ukradi.
8. Ne reci lažžna svjedočanstva.
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.- 20:26 - Komentari (34) - Isprintaj - #

18.03.2016., petak

7 SMRTNIH GRIJEHA


1. Oholost
2. Škrtost (Pohlepa)
3. Zavist
4. Ljutnja, srditost
5. Pohota, bludnost
6. Neumjerenost u jelu i piću
7. Lijenost

Ne morate odmah umrijeti, kad vas "zahvati" jedan ili više demončića iz ovog popisa jer smrtni grijesi nisu smrtni jer su po sebi teški grijesi, nego jer su u počelu niza posebnih sklonosti koje nagrizaju dušu i navode na zla djela

Ako ih se hoćemo riješiti, onda se moramo boriti za ove krjeposti


1.Poniznost
2.Darežljivost
3.Ljubav
4.Blagost
5.Samokontrola
6.Umjerenost
7.Gorljivost (žar)

Ha?
Koja strana preteže?

Ja se u prvom popisu ne prepoznajem u jedno 2 a njaviše tri stavka.
A u ovom drugom, možda u jednom

@Geo
idući put ću o soteriologiji, pa bu još gore

- 08:06 - Komentari (35) - Isprintaj - #

13.03.2016., nedjelja

GRIJEH PRVI

Malo sam okreno "kronologiju"
(al svakako pročitati Ratzingera)
Svi naši problemi, kao što i Chesterton reče, su proizišli iz vrta, odnosno sa stabla


još malo o grijehu

- 17:18 - Komentari (21) - Isprintaj - #

04.03.2016., petak

GRIJEH

(Sva zla u svijetu su posljedica istočnog grijeha. Ono što je veliko otajstvo jest da Bog dopušta zlo (ali nije izvor zla))

"Iznova utvrditi pravo značenje grijeha prvi je način da se suočimo s teškom duhovnom krizom, koja pogađa ljude našeg vremena" (Ivan Pavao II)

Nažalost, značenje grijeha u današnjem svijetu je svedeno na razinu praznovjerja, zatucanosti ili zaostalosti.

Jedna od "kreacionističkih" kovanica mi se posebno svidjela;
-"Evolucionisti" zagovaraju tezu da su nastali od majmuna, kako bi se majmunski mogli i ponašati..
A majmun nije "svjestan" grijeha....on "pamti" samo grješke!

Sve prirodne katastrofe (makar ni one nisu isključene od posljedica grijeha) su prava sitnicu u odnosu na katastrofu koju "proizvode" naši svakodnevni grijesi (ne samo oni teški)
A posebno "bolno" je intelektualiziranje u svezi s tom temom.
Racionalno-materijalističko- dijalektičke metode su izvanredna staza za put, kamo nas vode razni ACDC-i!


Zato, dragi blogeri..i blogerice pripazite.....veliki, debeli i črni nas čeka iza svakog vugla...
Pazite se!!!
Iskoristite korizmeno vrijeme i ispovjedite se!
Poglavito vi, koji to mjesecima ili godinama niste učinili!!!!
- 18:15 - Komentari (57) - Isprintaj - #

01.03.2016., utorak

porijeklo novca

Što mislite što se krije iza izraza, tipa: kupovna moć; potrošačka košara, inflacija; hiperinflacija; devalvacija; kamatna stopa; zatezna kamata; prezaduženost, dužničko ropstvo; anuiteti; reprogram duga; MMF; Pariški i Londonski Klub, Svjetska banka, programi, donacije; investicije; klizini tečaj devizne rezerve......zakon tržišta
Znate li šta sve to znači?
Nije ni bitno!
To su sve izrazi koji nam "otežavaju" život

U nastavku ću vam "zalijepit" jedan text koji sam davno "proučio" ( autor je Ivona Živković, u origanalu na srpskom jeziku) a koji malo drugačije govori o "ekonomiji i financijama" od silnih instituta i autoriteta i kuća zaduženih za "rejting" državaKAKO JE NASTAO NOVAC
Svi smo učili da je prvi vid trgovine bila robna razmjena. Ljudi su razmjenjivali robu: ovcu za kravu, kravu za kukuruz...... Kada je roba u razmjeni postala veća, bilo je nezgodno nositi veliku količinu robe sa sobom pa su se umjesto toga ljudi složili da nadju neku sporazumnu vrijednost koja bi posredovala u razmjeni. Moglo se prihvatiti bilo što - komad kože ili kosti ili metala. Sve je bilo stvar dogovora i opće suglasnosti u jednom društvu.
Najčešće su kao jamstvo u trgovini korištene kovanice od nekog postojanog metala - zlata, srebra, bakra… Vrijednost odredjene kovanice bila je općte prihvaćena konvencija. Za to je jamčio vladar države ili posjeda.
Naravno, uvjet za ovakav vid trgovine podrazumjevao je povjerenje svih u vladara i spremnost svih da ovakvu konvenciju prihvate.

Tako je nastao sistem robne razmjene gdje se vrijednost svake robe predstavljala odredjenom količinom kovanica, a kovanice su predstavljale zamjenu za vrijednost robe koja bi se mogla razmijeniti. Dakle, same po sebi kovanice nisu imale vrijednost osim one koju im je davala roba za koju su se mogle zamijeniti. Nisu se mogle jesti, obući, koristiti za gradnju, grijanje ili prijevoz.
Korištenje ovih kovanica stvorilo je i potražnju za metalom od kojih su se kovale, pa je tako i odredjeni metal imao veću ili manju vrijednost na tržištu, što je zavisilo od njegove potražnje.
Kako se vremenom količina robe u razmjeni povećavala, bilo je potrebno sve više kovanica, pa je i njihovo nošenje vremenom postalo nezgodno. Trgovac na veliko bi morao na tržnicu nositi čitav sanduk ili teške vreće zlatnika i srebrnjaka, što je bilo i opasno zbog pljačkaša.

Tada su na scenu stupili zlatari nudeći svoje usluge. Oni su imali dobro osigurane i iskovane sanduke u kojima su čuvali zlato. Zato su ljudi svoje zlatne kovanice sve češće ostavljali na čuvanje u sanducima kod njih. Ovi su im tu uslugu naplaćivali kojim zlatnim ili srebrnim novčićem, a za količinu deponiranog zlata ili drugih kovanica izdavali papirnatu potvrdu (priznanicu) na kojoj je pisalo kojih kovanica ima vlasnik na raspolaganju.
Vremenom je ovakva priznanica sve češće bila u opticaju kao sredstvo u razmjeni robe. Umjesto da svaki čas dolazi i podiže svoje zlato, vlasnik deponiranog zlata bi davao priznanicu trećem licu u zamjenu za robu, a ovaj je sa tom priznanicom opet mogao u svakom trenutku podići kovanice kod istog zlatara.
Priznanica se tako pokazala mnogo praktičnija i postala je veoma popularna, pa su kovanice sve više bile na čuvanju kod zlatara, a sve manje u sanducima samog vlasnika.
A kako je to izgledalo kod zlatara?
Npr., izvjesni Fresh bi deponirao 20 funti zlata i za to uzeo priznanicu na 20 funti. Ali prošlo bi i godinu dana kako se ne bi pojavio da podigne svoje zlato. Jednostavno trgovao je samo sa priznanicom, dok je njegovo zlato "ležalo".
Kod zlatara se u medjuvremenu pojavio Tigi i pitao, može li posuditi 20 funti zlata na 6 mjeseci i tu pozajmicu platiti sa kamatama. Kao garanciju da će platiti ponudio je svoju kuću.
Zlatar je tada procijenio da bi to mogao uraditi, jer se Fresh već godinu dana ne pojavljuje da podigne svoje zlato, pa se možda se neće pojaviti ni sljedećih šest mjeseci, te je odlučio "riskirari" i posuditi Freshevo zlato Tigiu.
Ali, nije mu ga dao fizički, već je samo izdao potvrdu da Tigi kod njega ima založeno 20 funti zlata. Realno stanje je sada bilo takvo da su u opticaju bile dvije potvrde kao garancija za postojanje 40 funti zlata, iako je zlata bilo samo 20 funti.

To je bila čista prijevara, jer je zlatar znao da jednu priznanicu izdaje na nepostojeće zlato.
I ne samo to.
Tigi je vjerovao da od tog trenutka zaista ima kod zlatara 20 funti zlata, a ne samo priznanicu.
Ali, glavni dio prevare tek sljedi. Izdavanjem druge priznanice, Tigiu na 20 funti, kreirana je nova zamjena za vrijednost, zapravo stavljena je u opticaj potvrda o postojanju vrijednosti koje realno NEMA.
Ta vrijednost se vodila kao DUG, koji je stavljen Tigiu na teret, (stalno po meni) a koji će postati stvarna vrijednost onda kada on taj dug otplati stvarnim radom i stvarnom robom koju bude morao prodati.
Kada je Tigi vratio zlataru dug i donio pravo zlato u iznosu od 20 funti plus 10% kamate, on je zlataru dao pravu vrijednost od 22 funte stvarnog zlata koje je kupio prodajom svog stvarnog rada i stvarne robe.
Zlatar je, medjutim, došao u posjed 22 funte zlata bez ikakvog stvarnog rada bez prodane robe. Jer, napisati nekom priznanicu nije nikakav rad. Samo rizik da se prijevara ne otkrije.
Nakon što je zlatar "vidio" kako je uspješno i lako zaradio 22 funte zlata, odlučio je da na istu sumu, od deponiranih Freshovih 20 funti, izdati na zajam još tri priznanice.
Tako su se u opticaju za istih 20 funti zlata našle četiri papirnate priznanice koje jamče donosiocu po 20 funti zlata, što je ukupno 80 funti zlata. Tako je zlatar kreirao iz NIČEGA još 60 funti zlata plus kamata po 10 % , što znači 66 funti. Tako će zlatar kada se ovaj dug izmiri imati 88 funti zlata stvorenih bez rada - IZ NIČEGA! Ukoliko mu dužnici ne isplate dug sa kamatom , preuzet će i njihovu založenu imovinu- zemlju ili kuću. A to je stvarna vrijednost.
Tako je komadić papira, obična priznanica, donosilo zlataru stvarne materijalne vrijednosti, bez ikakvog rada.

Na tom principu "funkcionira" ovaj svijet.
Naravno, uz još perfidnije podvale i prijevare.

Recimo, što bi to mogla biti Evropska komisija..i tko je "bira"- 17:25 - Komentari (20) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2016 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ožujak 2020 (7)
Veljača 2020 (3)
Siječanj 2020 (6)
Prosinac 2019 (4)
Studeni 2019 (1)
Listopad 2019 (6)
Rujan 2019 (1)
Kolovoz 2019 (3)
Srpanj 2019 (4)
Lipanj 2019 (4)
Svibanj 2019 (5)
Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (4)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (2)
Studeni 2018 (4)
Listopad 2018 (3)
Rujan 2018 (4)
Kolovoz 2018 (5)
Srpanj 2018 (8)
Lipanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Travanj 2017 (8)
Ožujak 2017 (9)
Veljača 2017 (9)
Siječanj 2017 (8)
Prosinac 2016 (18)
Studeni 2016 (16)
Listopad 2016 (9)
Rujan 2016 (10)
Kolovoz 2016 (4)
Srpanj 2016 (5)
Lipanj 2016 (4)
Svibanj 2016 (5)
Travanj 2016 (5)
Opis bloga

Flag Counter target=_blank>brojač