utorak, 07.08.2012.

ELEKTRIČNI GRIJAČ VODE 7. TEMA 5.3.

Uvodni sadržaj

• Opiši električnu struju *****+

Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona u vodičima pod utjecajem električnog izvora. Slobodni elektroni se pojavljuju kao posljedica povezivanja atoma metala metalnom vezom u rešetku kada se odbacuju valentni elektroni u među atomski prostor. Dok vodič nije spojen na izvor elektroni se gibaju kaotično i on je električki neutralan.

• Kako dolazi do pretvaranja električne energije u toplinsku *****+

Slobodni elektroni se pod utjecajem električnog polja izvora gibaju kroz vodič koji je za tu priliku napravljen od legura koji imaju takav oblik rešetke koji pruža veliki otpor strujanju elektrona. Brzina i kinetička energija elektrona se smanjuju, a razlika se oslobađa u prostor u obliku toplinske energije ( slično kao kod trenja).

1. Opiši aparat za grijanje tople vode u kući – bojler.

Aparat radi na principu pretvorbe električne energije u toplinsku, a sastoji se od spremnika, izolacije sa zaštitnim kućištem, termoregulatora i električnog grijača.
Kuhinjski bojleri su niskotlačni (atmosferski), a kupaonski su spojeni direktno na priključak vode i u njima je tlak vodovodne mreže. Opremljeni su sigurnosnim ventilom.

2. Navedi i druge aparate koje koriste električne grijače vode.

Električne grijače koriste i perilice rublja i posuđa, razna kuhala za pripremu napitaka, profesionalni uređaj za glačanje i uređaj za čišćenje parom.

3. Opiši električni grijač.

Osnovno svojstvo električnog grijača je da je napravljen od legure koja ima veliki električni otpor, jer se samo u tom slučaju događa djelotvorna pretvorba. Najčešće su napravljeni od cekasa (NiCr) i ima oko 60 puta veći električni otpor od bakra. Nadalje legura ima visoku vatrootpornost, a i antikorozivna je. Da bi se još povećala djelotvornost produžuje se dužina grijaće žice spiralnim oblikovanjem. Zatim se spirala oblaže keramičkim izolacijskim materijalom, sve zajedno se ulaže u čeličnu cijev. Cijev se završno formira spiralno ili zmijoliko.

4. Objasni sigurnosne aspekte aparata za grijanje vode.

Voda je dovoljno dobar vodič da može nastati strujni udar sa kobnim posljedicama i zato moramo sigurnosti posvetiti maksimalnu pozornost. Pored izbora kvalitetnih materijala i kvalitetne obrade moramo i:

a) Ugraditi propisno dimenzioniran osigurač.
b) Kućišta elektro toplinskih aparata spajaju se na uzemljenje obilno dimenzioniranim vodičem (žutozelena boja).
c) Grijač se mora redovito čistiti od kamenca i na taj se način temperatura grijača drži nižom, što ga štiti.
d) Prilikom tuširanja bojler mora biti isključen, a sva priključna mjesta izvan dosega prskajuće vode.

5. Opiši način djelovanja termoregulatora.

Uloga mu je da isključuje dovod struje kad se postigne namještena temperatura, a to je najčešće 60 °C. Na jednoj strani djeluje sila opruge, a s druge sila stlačenog plina u osjetilu i tako dolazi do isključenja i uključenja.

Dodatni sadržaj

• Opiši metalne materijale za izradu električnih grijača *****+

Koriste se 4 vrste cekasa . Sastav pred čistog NiCr može imati i željezo, a upotrebljavaju se do 1200°C.
Kantal je legura željeza kroma, aluminija i kobalta, a primjenjuje se za grijanje industrijskih peći do 1425°C.

• Opiši keramičke materijale za izradu električnih grijača *****+

Za temperature do 1600 °C koristi se silicijev karbid.
Za temperature do 1700 °C koristi se molibdenov disilicid.
Za temperature do 3000°C koriste se grafitni grijači.
Grijači se koriste za grijanje industrijskih peći.

Sadržaji označeni znakom *****+ su za one koji žele znati više.


- 18:38 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>