nedjelja, 25.09.2011.

DODATAK TEMI 4.2 - OSMI RAZRED - 2011 Rimac Concept One

2011 Rimac Concept One


- 18:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 18.09.2011.

DODATAK TEMI 1.1. PETI RAZRED

Fotografije Plitvičkih jezera- 09:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DODATAK TEMI 6.2.1. ŠESTI RAZRED

Catalouge - Ro Ro-Pax Ferry- 08:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 05.09.2011.

ŽIVOTNO OKRUŽJE ČOVJEKA I ZADAĆA TEHNIKE 5. R. TEMA 1.1.

1. Opiši prirodno okružje

To je najveći dio našeg životnog okružja. Čini ga živa i neživa priroda. Događaji u prirodi ravnaju se po prirodnim zakonima na koje čovjek ne može utjecati, ali je nužno da ih poznaje. Sustavnim proučavanjem prirodnih zakona razvile su se različite znanosti (astronomija, matematika, fizika, kemija, biologija)

Glavni prirodni događaji su:

a) Izmjena dana i noći. Nastaje kao posljedica rotacije Zemlje oko svoje osi.
b) Izmjena godišnjih doba. Nastaje kao posljedica rotacije Zemlje oko Sunca, uz to što je Zemljina os nagnuta prema ravnini gibanja. Nagnutost osi na početku ljeta i zime najviše utječe na pojačanu, odnosno slabiju izloženost Sunčevom zračenju. Na početku proljeća i jeseni Zemlja je u takvom položaju prema Suncu da ta nagnutost ne utječe na zračenje. (Sunce gleda u ekvator).
c) Plima i oseka.
d) Proces kruženja vode u prirodi.
e) Potresi, vulkanska aktivnost i vremenske nepogode.

Priroda je bila izdašna obdarujući ljepotama naše životno okružje. Pogledaj na Internetu neke od slijedećih destinacija: Plitvička jezera, Brijuni, Kornati, Risnjak, Mljet, Paklenica, Sjeverni Velebit, Kopački rit.
Također u susjednoj Sloveniji Postojnsku jamu.

2. Opiši društveno okružje

Društveno okružje čine uređene društvene zajednice u kojima ljudi žive i rade, a ravnaju se prema pravilima i zakonima. U društvenom okružju, za razliku od prirodnog, ljudi mogu znatno utjecati na buduće događaje međusobnim dogovaranjem. Kao primjer možemo navesti sportska, kulturno-umjetnička, znanstvena i lovačka društva, te razne udruge. Brojne su i udruge tehničke kulture, a u Hrvatskoj ih ima oko 600, a krovna organizacija je Hrvatska zajednica tehničke kulture.
Pogledaj na Internetu: Lado, Družba braće hrvatskog zmaja, Hrvatska bratska zajednica, HZTK, itd.

3. Opiši tehničko okružje

Radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba proizvodimo tehničke tvorevine i tako stvaramo novo područje našeg životnog okružja – tehničko okružje ili kraće tehniku. Pošto čovjek sam stvara tehničko okružje tu je i njegova mogućnost upravljanja događajima najveća.
Na Internetu pogledaj moderne strojeve za avionsku industriju na adresi www.forest-line.com.

4. Navedi sastavnice životnog okružja.

Životno okružje se sastoji od prirodnog, društvenog i tehničkog okružja.

5. Opiši biosferu – cjelovito životno okružje

Naše cjelovito životno okružje mnogo je veće od onog što obuhvaćamo pogledom i ono se proteže na čitavu biosferu našega planeta.
Biosfera je dio Zemlje gdje se odvija život, a sastoji se od hidrosfere, litosfere i 7000 m atmosfere.
Hidrosfera se satoji od ukupne mase vode u prirodi. Glavnina vode je u oceanima čija je najveća dubina 11000 m (u blizini Filipina).
Litosfera je dio Zemljine kore do dubine od 30 km.
Atmosfera je plinoviti omotač koji rotira zajedno sa zemljom.
Sastoji se od 78% dušika, 21% kisika i 1% svih drugih plinova. Većinu od tog 1% čine argon, ugljični dioksid i amonijak.

6. Navedi vodeće grane tehnike koje proizvode i primjenjuju tehničke tvorevine

Vodeće grane tehnike koje proizvode i primjenjuju tehničke tvorevine su strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo i promet.

7. Na što se mora obratiti pozornost kod proizvodnje tehničkih tvorevina?

7.1. Da su sigurne prilikom korištenja.
7.2. Da se racionalno postupa sa energijom, sirovinama i vodom.
7.3. Da se zbrinjava proizvedeni otpad.
7.4. Da se vodi računa o emisijama štetnih plinova.
7.5. Da se buka svede na prihvatljivu razinu

8. Što je urušavanje tehničke tvorevine i što trebamo napraviti da se to izbjegne?

Tehničke tvorevine prilikom korištenja podložne su trošenju i kvarenju što zovemo urušavanjem. Da bi urušavanje usporili moramo tehničke tvorevine održavati. To činimo tehničkim pregledima, servisiranjem i potrebnim popravcima.

9. Što je tehnička dokumentacija i čemu ona služi?

Pomoću nje se proizvode tehničke tvorevine, a sadrži: Precizne podatke o izgledu i građi tehničke tvorevine, podatke o upotrebljenim materijalima, načinu izrade, puštanja u pogon, uporabe i održavanja tehničkih tvorevina.
Sastoji se od nacrta i tablica.

10. Što su umjetne tvorevine, te koji dio umjetnih tvorevina otpada na tehničke?

U umjetne tvorevine spada sve ono što čovjek napravi svojim vještinama i alatima. Tehničke tvorevine su važniji dio umjetih tvorevina, a to su građevine, alati, strojevi, odjeća, vozila i prometni znakovi.

11. Što je zadaća tehnike?

Zadaća tehnike je da permanentnim istraživanjima poboljšava postojeće i proizvodi nove tehničke tvorevine tako da život čovjeka učini lakšim i kvalitetnijim.

12. Što možemo učiniti da podupremo kvalitetan (održivi) razvoj tehnike?

* Predano raditi na vlastitom obrazovanju (cjeloživotno obrazovanje).
* Voditi brigu o okolišu.
* Pomagati drugima i njegovati suradnju i toleranciju.

13. Komentiraj ulogu plinova kojih ima jako malo, a bitni su za životno okružje *****+

* Ugljični dioksid
U procesu fotosinteze sudjeluje u stvaranje hrane za biljke. Negativna mu je uloga što ima izraženo stakleničko svojstvo. To se očituje tako što dobro propušta toplinsko zračenje Sunca prema Zemlji, a slabo zračenje Zemlje prema Svemiru.
Takav efekt ciljano postižemo u staklenicima i zimskim vrtovima. U prirodi efekt izaziva podizanje prosječne temperature Zemlje (tzv. globalno zatopljenje). Posljedice su otapanje leda, te cijeli niz ozbiljnih promjena koje se mogu pratiti na interaktivnoj karti koja nosi naziv karta 4 stupnja, a objavljena je na Internetu. Znanstvenici koji istražuju klimatske promjene nedavno su objavili da će, ako ne bude obrata, cjelokupni arktički led nestati do 2030. god.

* Ozon je troatomni kisik. Skoncrentriran je u gornjim slojevima atmosfere. Ima ga jako malo i štiti biosferu od ultraljubičastog zračenja.

* Sumporni dioksid nastaje u ložištima koja koriste gorivo sa sumporom. Čak i u malim količinama izaziva nastanak kiselih kiša koje uništavaju šume.

* Rashladni plinovi, koji su se također koristili i u sprejevima (stare tehnologije) uništavali su ozon i tako su nastale ozonske rupe. Plinovi nove generacije ne uništavaju ozon.

Sadržaji označeni *****+ su za one koji žele znati više
- 19:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>