_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 21.05.2015.

Mladen Gambiroža- Prominci u arhivima Župe sv Jeronima u Kninu na primjeru prezimena Sarić 3 nastavak



Prethodni post na temu iz naslova, možete pročitati pod linkom:

http://promina.blog.hr/2015/05/1631942079/mladen-gambiroza-prominci-u-arhivima-zupe-sv-jeronima-u-kninu-na-primjeru-prezimena-saric-2-nastavak.html

Ukratko; Postovi pod ovim naslovom, donose nam imena svih Sarića koji se pojavljuju u kninskim crkvenim matičnim knjigama, a popis je za Promina blog sastavio gosp. Mladen Gambiroža.

Svatko od nas, barem jednom se u životu upitao za svoje korjene- „Tko smo, odaklen smo, gdje putujemo?“- klasično pitanje postojanja.

Mnogi na tom postavljenom pitanju zastanu, a onda slijede najmanje dva moguća puta koja nam se najčešće sama od sebe ponude kao odgovori-krenuti na put u prošlost- ili odustati?

Odustajanje je uvjek najlakše, ujedno i najčešže, tu priča o našoj obiteljskoj povijesti, ako je tako mogu nazvati-najčešće i prestaje.

Ovaj post, velika je pomoć onima koji ipak žele saznati tko sve čini korjenje i grane njegova obiteljskog stabla, a preziva se Sarić, i potječe iz područje Knina, Lukara u Promini, i Grahova.

Onima koji nisu Sarići, a potječu iz Promine, preporučam posjetu web stranici:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-28340-13714-81?cc=2040054&wc=9R2C-W31:391644801,392145401,392145601#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecapi%2Fsord%2Fwaypoint%2F9R27-Y4N%3A391644801%2C392145401%3Fcc%3D2040054

Samo se trebate besplatno registrirati, i naoružati velikom upornošću i strpljenjem.

Kako bi najlakše pratili pronađene rezultate, preporučam da posjetite web stranicu „Geni“, pod linkom:

https://www.geni.com/family-tree/start

…registrirate se, te započmite kreirati svoje obiteljsko stablo od današnjih dana, pa polako u prošlost.

Iz osobnog iskustva, mogu vam reći da se jako puno toga zanimljivog može pročitati, i pravi je gušt kada uspijete cijeli niz sebi nepoznatih prezimenjaka povezati u jedan niz i reći svojoj djeci:

Djeco moja, nosite moje prezime, ja sam ga nasljedio od Ivana, Ivan od Mate, Mate od Paškalja, Paškalj od Jose, Joso od Paškalja….Nabrojena imena nose naše prezime u Promini preko dvjesto godina…..





Vratimo se gosp. Mladenu Gambiroži, pročitajmo što nam on donosi pod naslovom:

Sarići u Matičnim knjigama vjenčanih župe Sv. Jeronima u Kninu


-04.11.1748. vjenčan Anić Pavle sin pok. Jure Anića i Therane Milovac sa Sarić Jelom kćeri Pavla Sarića i Dore Kašić,
kumovi Petar Balić i Josip Grgić

-15.07.1751. vjenčani Vulić Mate i Sarić Ivanica,
kumovi Ilija Lakić iz Gradaca i Nikola Kardum

-29.10.1753. vjenčani Sarić Ilija iz Promine i Gugo Anđela bivša žena Tome Ugljara iz Drniša,
kumovi Jure Sarić i Ilija Sarić

-20.11.1769. vjenčani Plazonić Gajo sin Jakova iz Vrlike okrug Split i Sarić Manda pok. Josipa iz Promine,
kumovi Jakov Vučemilović i Ivan Žeravica kao i g. Lovre Monti

-24.11.1770. vjenčani Sarić Ante i Zorić Ika,
kumovi Nikola Milošević i Ante Žulj

-08.01.1781. vjenčani Knežić Mate sin Petra iz drniške župe i Stanić Kata pok. Mate,
kumovi Jure Barić i Anđelo Sarić

-17.09.1787. vjenčani Čavlina Andrija pok. Ilije iz Promine i Ćaćić Kata kćer Gašpara,
kumovi Ilija Sarić i Jure Sarić

-25.11.1788. vjenčani Šimunović Ivan sin Jure i Sarić Ivana pok. Nikole,
kumovi Šime i Ilija Zrile

-19.10.1794. vjenčani Sarić Josip pok. Ivana i Šimić Ika kćer Petra,
kumovi ill. satnik carske milicije Rukavina i g. Andrija Vrdoljak

-27.10.1795. vjenčani Kranjac Nikola pok. Ivana i Sarić Kata pok. Luke iz Promine,
kumovi Jure Šegota i Andrija Šimić

-28.10.1799. vjenčani Žulj Ante sin Blaža i Matas Stana kćer Jakova,
kumovi Martin Sarić i Mijo Marić iz livanjske župe

-25.11.1807. vjenčani Vulić Božo sin Stipana Vulića iz župe Livno i Atlija Stana kćer Ilije Atlije iz župe Knin,
kumovi Pilip Žulj i Pilip Sarić

-22.11.1808. vjenčani Sarić Mijo sin Ante Sarića i Anić Manda kćer pok. Petra Anića,
kumovi Jure Stojanović i Grga Sarić

-08.06.1811. vjenčani Sarić Petar sin Mije Sarića i Bešlia Marija kćer Ante Bešlije,
kumovi Petar Aralica i Jere Grabo

-12.11.1818. - Anić Ante sin Andrije i Sarić Mara pok. Luke
svjedoci Josip Marić i Andrija Požar

-21.10.1822. - udovac Šegota Mijo pok. Jere (30 god.) i cura Sarić Matija pok. Mate (24 god.)
svjedoci Kapetan Ćaćić i Jure Šegota

-17.11.1825. - Šimić Filip i Šimunović Marija
mladoženja Filip Šimić, težak, 27 god., iz Golubića sa Br: 49, sin Nikole Šimića, težaka iz Golubića i Pere Vidović,
težakinje iz Biskupije
mladenka Marija Šimunović, težakinja, 25 god., rkt iz Kninskog Polja, kćer Ivana Šimunovića, težaka iz Kninskog
Polja i Ivane Sarić, težakinje iz Grahova
svjedoci Frane Dračar, zanatlija, iz Promine, nastanjen u Kninu na Br: 35 i Petar Šimić, težak, iz Golubića sa Br: 50
Napomena: Svi nepismeni

- 26.06.1827. - Čavka Ante i Alduk Jeka
mladoženja Ante Čavka, težak, 31 god., iz Promine, nastanjen u Kninu na Br: 59, sin Jure Čavka, težaka iz Promine
i Ane Sarić, težakinje iz Promine
mladenka Jeka Alduk, težakinja, 22 god., iz Sedramića, nastanjena u Kninu, kćer Ivana Alduka, težaka iz Sedramića
i Marije Bilić, težakinje iz Planjana
svjedoci Paško Bralić v.r., posjednik, iz Mirilovića, nastanjen u Kninu na Br: 59 i Ivan Čavka, težak iz Promine,
nastanjen u Kninu na Br: 41
Napomena: Svi nepismeni osim Paške Bralića

- 26.11.1827. - Sarić Mate i Grgić Marija
mladoženja Mate Sarić, težak, 22 god., iz Promine, Grahova, trenutno u Kninu na Br: 28, sin Mate Sarića, težaka iz
Promine, Grahova, trenutno u Kninu i Ane Žulj, težakinje iz Promine, Grahova, trenutno u Kninu
mladenka Marija Grgić, težakinja, 24 god., iz Vrpolja, kćer Ante Grgića, težaka iz Vrpolja i Marije Vučemilović, težakinje
svjedoci Mate Ante Dujić, težak, rođen i nastanjen u Kninu na Br:18 i Ante Marić, težak, posjednik, rođen i nastanjen
u Kninskom Polju na Br: 51
Napomena: Svi nepismeni

- 25.11.1828. - Požar Bartol i Sarić Kata
mladoženja Bartol Požar, težak, rođen u Potkonju 07.01.1804., nastanjen u Potkonju na Br: 5, sin Petra Požara, težaka iz Potkonja i Ivane Bajković, težakinje iz Promine
mladenka Kata Sarić, težakinja, rođena u Promini 13.11.1805., nastanjena u Potkonju, kćer Ivana Sarića, težaka iz
Promine i Marte Čavlina, težakinje iz Promine
svjedoci Mate Dujić, težak, posjednik, rođen i nastanjen u Promini na Br: 18 i Grgo Požar, težak, posjednik, rođen i
nastanjen u Potkonju na Br: 5
Napomena: Svi nepismeni

- 09.11.1831. - Šimunović Ante i Šimić Pera
mladoženja Ante Šimunović, težak, momak, rođen u Kninskom Polju 01.06.1801., nastanjen u Kninskom Polju na
Br: 31, sin Ivana Šimunovića, težaka iz Kninskog Polja i Ivane Sarić, težakinje iz Grahova
mladenka Pera Šimić, težakinja, cura, rođena i nastanjena u Golubiću 03.05.1812., kćer Petra Šimića, težaka iz
Golubića i Ane Ćaćić, težakinje iz Vrpolja
svjedoci Jakov Šimunović, težak, rođen i nastanjen u Kninskom Polju na Br: 34 i Petar Anić, težak, rođen i nastanjen
u Vrpolju na Br: 26
Napomena: Svi nepismeni

- 06.03.1832. - Jurica Pava i Sarić Kata
mladoženja Pava Jurica, težak, udovac sa Perinom Ćaćić, rođen u Vrpolju 06.06.1782., nastanjen u Vrpolju na Br:
40, sin Ante Jurice, težaka iz Vrpolja i Mande Madžar, težakinje iz Ljubča
mladenka Kata Sarić, težakinja, udovica sa pok. Nikolom Kranjcem, rođena u Promini 08.11.1785., kćer Luke
Sarića, težaka iz Promine i Matije Cicvarić, težakinje iz Drniša
svjedoci Dmitar Bjelja, krčmar, iz Žagrovića, nastanjen u Kninu na Br: 69 i Josip Madžar, težak, rođen i nastanjen u
Ljubču na Br: 9
Napomena: Svi nepismeni

- 03.07.1834. - Anić Šime i Sarić Ana
mladoženja Šime Anić, težak, momak, rođen u Vrpolju 01.12.1808., nastanjen u Vrpolju na Br: 35, sin pok. Grge
Anića, težaka iz Vrpolja i Kaje Marić, težakinje iz Kninskog Polja
mladenka Ana Sarić, težakinja, cura, rođena u Grahovu 01.05.1811., kćer Mate Sarića, težaka iz Grahova i Ane
Žulj, težakinje iz Grahova
svjedoci Ante Lain v.r., krčmar, rođen i nastanjen u Kninu na Br: 46 i Marko Anić, težak, rođen i nastanjen u Vrpolju
na Br: 40
Napomena: Svi nepismeni osim Ante Laina

- 15.10.1834. - Dučić Nikola i Knežević Manda
mladoženja Nikola Dučić, težak, momak, rođen u Kninu 16.02.1808., nastanjen u Kninu na Br: 39., sin pok. Ilije
Dučića, težaka iz Siverića i Marte Čavlina, težakinje iz Promine
mladenka Manda Knežević, težakinja, cura, rođena u Promini 10.06.1810., kćer Jure Kneževića, težaka iz Promine i
Kaje Sarić, težakinje iz Promine
svjedoci Andrija Gamberasi, težak, iz Prevjesa, nastanjen u Potkonju (na brdu Konj) i Josip Marić, težak, rođen i
nastanjen u Kninskom Polju
Napomena: Svi nepismeni

- 19.11.1834. - Šimunović Filip i Ujaković Pera
mladoženja Filip Šimunović, težak, momak, rođen u Kninskom Polju 25.03.1807., nastanjen u Kninskom Polju na Br:
33, sin pok. Ivana Šimunovića, težaka iz Kninskog Polja i pok. Ivane Sarić, težakinje iz Promine
mladenka Pera Ujaković, rkt, cura, rođena u Promini 25.06.1810., kćer pok. Ante Ujakovića, težaka iz Promine i
Ivane Zelić, težakinje iz Promine
svjedoci Josip Šimić i Marko Šimić, oba težaci, rođeni i nastanjeni u Golubiću na Br: 15
Napomena: Svi nepismeni

- 26.11.1834. - Požar Petar i Anić Marija
mladoženja Petar Požar, težak, momak, rođen u Potkonju 26.08.1804., sin pok. Ante Požara, težaka iz Potkonja i
Mande Šimić, težakinje iz Kapitula
mladenka Marija Anić, težakinja, cura, rođena u Vrpolju 06.06.1810., kćer Ive Anića, težaka iz Vrpolja i Jele Dujić,
težakinje iz Promine
svjedoci Ante Bilušić, težak, rođen i nastanjen u Promini i Božo Sarić, težak, iz Promine, nastanjen u Potkonju
Napomena: Svi nepismeni

- 25.11.1835. - Šegota Ante i Sarić Marta
mladoženja Ante Šegota, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 10.06.1798., sin pok. MateŠegote, težaka iz
Vrpolja i Ane Kranjac, težakinje iz Vrpolja
mladenka Marta Sarić, težakinja, cura, rođena u Promini 01.02.1801., kćer pok. Filipa Sarića, težaka iz Promine i
Matije Perić, težakinje iz Promine
svjedoci Pavle Šegota i Nikola Šegota, oba težaci iz Vrpolja
Napomena: Svi nepismeni

- 07.02.1837. - Marić Nikola i Kardum Jela
mladoženja Nikola Marić, težak, momak, rođen i nastanjen u Kninskom Polju 29.09.1819., sin Ante Marića, težaka iz
Kninskog Polja i Mande Šimić, težakinje iz Golubića
mladenka Jela Kardum, težakinja, cura, rođena u Grahovu 1816., kćer Andrije Karduma, težaka iz Grahova i Ane
Sarić, težakinje iz Grahova
svjedoci Andrija Marić i Ilija Marić, oba težaci iz Kninskog Polja
Napomena: Svi nepismeni

- 11.11.1839. - Anić Božo i Dizdar Jela
mladoženja Božo Anić, težak, momak, rođen i nastanjen u Kosovu 17.10.1819., sin pok. Ante Anića, težaka iz
Vrpolja, nastanjenog u Kosovu i Mare Sarić, težakinje iz Promine, nastanjene u Kosovu
mladenka Jela Dizdar, težakinja, cura, rođena u Promini 31.10.1819., nastanjene u Kosovu, kćer Ivana Dizdara i
Lucije Juric, oboje težaci iz Promine
svjedoci Marko Konforta, težak iz Kosova i Mate Prgeša, težak iz Promine
Napomena: Svi nepismeni

- 10.11.1841. - Anić Jelić Nikola i Bakmaz Marija
mladoženja Nikola Anić Jelić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju, sin Ivana Anića Jelića, težaka iz Vrpolja i
Ivane Bilić, težakinje iz Kninskog Polja
mladenka Marija Bakmaz, težakinja, cura, rođena u Kosovu, nastanjena u Vrpolju, kćer Marka Bakmaza, težaka iz
Promine i Margarite Sarić, težakinje iz Lukara
svjedoci Nikola Krvavica i Marko Krvavica, oba težaci iz Kapitula
Napomena: Svi nepismeni

- 28.12.1842. - Maričić Frane i Zelić Manda
mladoženja Frane Maričić, težak, momak, rođen i nastanjen u Potkonju 08.10.1820., sin Petra Maričića i Kate
Požar, oboje težaci iz Potkonja
mladenka Manda Zelić, težakinja, cura, rođena u Matasima 08.02.1823., nastanjena u Potkonju, kćer Nikole Zelića,
težaka iz Matasa i Ane Sarić, težakinje iz Lukara
svjedoci Ante Gambirosi i Mijo Požar, oba težaci iz Potkonja
Napomena: Svi nepismeni
Mladenka ima dozvolu Suda.

- 29.07.1843. - Šegota Ivan i Čulina Marija
mladoženja Ivan Šegota, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 01.08.1816., sin Jakova Šegote, težaka iz
Vrpolja i Marije Šimić, težakinje iz Golubića
mladenka Marija Čulina, težakinja, cura, rođena u Grahovu 29.06.1820., nastanjena u Vrpolju, kćer Mije Čuline i
Mande Sarić, oboje težaci iz Grahova
svjedoci Paško Gašpić i Ilija Šegota, oba težaci iz Vrpolja
Napomena: Svi nepismeni

- 20.11.1843. - Anić Duje Josip i Marić Ana
mladoženja Duje Josip Anić, težak, momak, rođen u Kosovu 1821., sin Ante Anića, težaka iz Kosova i Margarite
Sarić, težakinje iz Lukara
mladenka Ana Marić, težakinja, cura, rođena u Kninskom Polju 20.11.1824., nastanjena u Kosovu, kćer Andrije
Marića, težaka iz Kninskog Polja i Marte Vučemilović, težakinje iz Cetine
svjedoci Marko Konforta i Ante Konforta, oba težaci iz Kosova
Napomena: Svi nepismeni

- 26.11.1845. - Gugo Nikola i Kardum Marija
mladoženja Nikola Gugo, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju, sin Josipa Guge i Jele Anić, oboje težaci iz
Vrpolja
mladenka Marija Kardum, težakinja, cura, rođena u Grahovu 07.01.1828., nastanjena u Vrpolju, kćer Ivana
Karduma i Jele Sarić, oboje težaci iz Grahova
svjedoci Ante Anić i Ivan Gugo, oba težaci iz Vrpolja
Napomena: Svi nepismeni

- 03.02.1847. - Ljubičić Ivan i Sarić Marija
mladoženja Ivan Ljubičić, težak, momak, rođen u Promini 29.07.1811., nastanjen u Kninu, sin Mate Ljubičića, težaka
iz Promine i Marte Vujčić, težakinje iz Razvođa
mladenka Marija Sarić, težakinja, cura, rođena u Promini 03.09.1825., nastanjena u Kninu, kćer Bože Sarića, težaka
iz Lukara i Mande Šimić, težakinje iz Kapitula
svjedoci Ivan Dračar, trgovac iz Knina i Grgo Barić, trgovac iz Kijeva, nastanjen u Kninu
Napomena: Mladenci nepismeni

- 16.01.1848. - Anić Božo i Šimunović Pera
mladoženja Božo Anić, težak, udovac, rođen i nastanjen u Kosovu 19.10.1819., sin Ante Anića, težaka iz Vrpolja i
Mare Sarić, težakinje iz Lukara
mladenka Pera Šimunović, težakinja, cura, rođena u Kninskom Polju, nastanjena u Kosovu, kćer Ive Šimunovića,
težaka iz Kninskog Polja i Jele Ćaćić, težakinje iz Vrpolja
svjedoci Ante Višić, težak iz Knina i Mijo Smiljanić, pravoslavac, težak iz Kosova
Napomena: Svi nepismeni

- 31.12.1848. - Grgić Nikola i Sarić Marta
mladoženja Nikola Grgić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju, sin Pavla Grgića, težaka iz Vrpolja i Ivane
Maričić, težakinje iz Potkonja
mladenka Marta Sarić, težakinja, cura, rođena u Grahovu 14.02.1827., nastanjena u Vrpolju, kćer Ante Sarića i
Antonije Kardum, oboje težaci iz Grahova
svjedoci Ivan Lovrić, posjednik iz Knina i Paško Grgić, težak iz Vrpolja
Napomena: Svi nepismeni osim I. Lovrića

- 11.01.1849. - Požar Ivan i Ćorić Cvita
mladoženja Ivan Požar, težak, udovac, rođen i nastanjen u Potkonju, sin Ante Požara, težaka iz Potkonja i Mande
Šimić, težakinje iz Kapitula
mladenka Cvita Ćorić, težakinja, udovica, rođena u Promini, nastanjena u Potkonju, kćer Nikole Ćorića i Ane
Bakmaz, oboje težaci iz Promine
svjedoci Božo Sarić, težak iz Knina i Mate Batić, težak iz Potkonja
Napomena: Svi nepismeni

- 28.10.1849. - Šimić Nikola i Šegota Jela
mladoženja Nikola Šimić, posjednik, momak, rođen i nastanjen u Golubiću, sin Paške Šimića, posjednika iz Golubića
i Ivane Nakić, posjednice iz Kadine Glavice
mladenka Jela Šegota, posjednica, cura, rođena u Vrpolju, nastanjena u Golubiću, kćer Andrije Šegote i Stane
Ćaćić, oboje težaci iz Vrpolja
svjedoci Ivan Lovrić, posjednik iz Knina, Paško Aralica, posjednik iz Knina, Stevan Vujatović, posjednik iz Knina i
Đuka Sarić iz Grahova

- 01.12.1849. - Murtić Mate i Sarić Birgitta
mladoženja Mate Murtić, težak, udovac, rođen i nastanjen u Potkonju 17.09.1816., sin Grge Murtića, težaka iz
Potkonja i Božice Dizdar, težakinje iz Promine
mladenka Birgitta Sarić, težakinja, cura, rođena u Lukaru 15.07.1819., nastanjena u Potkonju, kćer Ivana Sarića, težaka iz Lukara i Šimice Samodol, težakinje iz Miljevaca
svjedoci Marko Rašković, rkt, civil iz Knina i Ivan Murtić, težak iz Potkonja

- 04.02.1850. - Požar Bartol i Jelovina Ivana
mladoženja Bartol Požar, težak, udovac, rođen i nastanjen u Potkonju, sin Petra Požara, težaka iz Potkonja i Ivane
Brajković, težakinje iz Promine
mladenka Ivana Jelovina, težakinja, cura, rođena u Biskupiji 17.04.1827., nastanjena u Potkonju, kćer Nikole
Jelovine, težaka iz Biskupije i Pere Perić, težakinje iz Lukara
svjedoci Božo Sarić i Ante Požar, oba težaci iz Knina
Napomena: Svjedoci nepismeni

- 02.05.1850. - Šimunović Filip i Maričić Marta
mladoženja Filip Šimunović, težak, udovac, rođen i nastanjen u Kninskom Polju, sin Ivana Šimunovića, težaka iz
Kninskog Polja i Ivane Sarić, težakinje iz Grahova
mladenka Marta Maričić, težakinja, udovica, rođena u Potkonju, nastanjena u Kninskom Polju, kćer Ivana Maričića,
težaka iz Potkonja i Ivane Anić, težakinje iz Vrpolja
svjedoci Filip Šimić, težak iz Golubića i Ante Šimunović, težak iz Kninskog Polja

- 22.11.1850. - Kunčević Božo i Sarić Perina
mladoženja Božo Kunčević, težak, momak, rođen i nastanjen u Kapitulu 09.01.1827., sin Jure Kunčevića i Marte
Cigić, oboje težaci iz Kapitula
mladenka Perina Sarić, težakinja, cura, rođena u Lukaru 20.11.1820., nastanjena u Kapitulu, kćer Ivana Sarića,
težaka iz Lukara i Šimice Samodol, težakinje iz Miljevaca
svjedoci Ante Melada, posjednik, iz Kaštela, nastanjen u Kninu i Ante Matić, težak iz Vrpolja

- 28.11.1850. - Šegota Mate i Čulina Marta
mladoženja Mate Šegota, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju, sin Nikole Šegote, težaka iz Vrpolja i Marte
Čulina, težakinje iz Grahova
mladenka Marta Čulina, težakinja, cura, rođena u Lukaru 28.01.1832., nastanjena u Vrpolju, kćer Josipa Čuline i
Ivane Sarić, oboje težaci iz Lukara
svjedoci Mate Lain, krčmar iz Knina i Mijo Šiklić, težak iz Knina

- 09.01.1851. - Šimunović Josip i Sarić Matija
mladoženja Josip Šimunović, težak, momak, rođen i nastanjen u Kninskom Polju 05.10.1824., sin Ive Šimunovića,
težaka iz Kninskog Polja i Jeke Gašpić, težakinje iz Vrpolja
mladenka Matija Sarić, težakinja, cura, rođena u Kninu 20.02.1828., nastanjena u Kninskom Polju, kćer Bože
Sarića, težaka iz Knina i Mande Šimić, težakinje iz Kapitula
svjedoci Ante Fumić, posjednik iz Knina, Stevan Matijašević, pravoslavac iz Knina, Josip Šimić, posjednik iz Knina i
Ive Lovrić, posjednik iz Knina

- 15.01.1851. - Jelić Petar i Zelić Manda
mladoženja Petar Jelić, težak, momak, rođen i nastanjen u Potkonju 22.05.1830., sin Paške Jelića, težaka iz
Potkonja i Marte Kunčević, težakinje iz Kapitula
mladenka Manda Zelić, težakinja, udovica, rođena u Matasima 08.02.1823., nastanjena u Potkonju, kćer Nikole
Zelića, težaka iz Matasa i Ane Sarić, težakinje iz Lukara
svjedoci Josip Ljubičić, posjednik iz Knina i Tomislav Zelić iz Matasa

- 23.02.1854. - Vrpolje - Anić Paško i Kotaraš Ilinka
mladoženja Paško Anić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 06.02.1818., sin Ilije Anića, težaka iz Vrpolja i
Antonije Džapo, težakinje iz Promine
mladenka Ilinka Kotaraš, rkt, težakinja, cura, rođena u Kovačiću 16.10.1833., nastanjena u Vrpolju, kćer Jovice
Kotaraša, težaka iz Kovačića i Anđelije Vukmirović, težakinje iz Vrbnika
svjedoci Božo Sarić, težak iz Knina i Stipe Čavka, sluga, iz Promine

- 22.11.1854. - Vrpolje - Ćaćić Ivan i Kardum Pera
mladoženja Ivan Ćaćić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 10.03.1826., sin Mije Anića, težaka iz Vrpolja i
Marte Vidović, težakinje iz Polače
mladenka Pera Kardum, težakinja, cura, rođena u Grahovu 1830., nastanjena u Vrpolju, kćer Ivana Karduma i
Marije Sarić, oboje težaci iz Grahova
svjedoci Ilija Vukčević, rkt, težak iz Knina i Ante Ćaćić, težak iz Vrpolja
- 07.11.1855. - Vrpolje - Kardum Mijo i Šegota Marija
mladoženja Mijo Kardum, težak, momak, rođen i nastanjen u Grahovu 1830., sin Ive Karduma i Marije Sarić, oboje
težaci iz Grahova
mladenka Marija Šegota, težakinja, cura, rođena u Vrpolju 1833., nastanjena u Grahovu, kćer Pavla Šegote i Božice
Ćaćić, oboje težaci iz Vrpolja
svjedoci Marko Kardum i Andrija Kardum, oba težaci iz Grahova

- 28.11.1855. - Vrpolje - Požar Petar i Matić Ivana
mladoženja Petar Požar, težak, momak, rođen i nastanjen u Potkonju 29.12.1840., sin Bartola Požara, težaka iz
Potkonja i Kaje Sarić, težakinje iz Lukara
mladenka Ivana Matić, težakinja, cura, rođena u Vrpolju 1836., nastanjena u Potkonju, kćer Ante Matića, težaka iz
Vrpolja i Filipe Jurić, težakinje iz Ljubotića
svjedoci Marko Sarić, težak iz Lukara i Božo Požar, težak iz Potkonja

- 30.08.1857. - Lain Jure i Bilić Cvita
mladoženja Jure Lain, težak, udovac, rođen u Lukaru 16.04.1809., nastanjen u Kninu, sin Petra Laina i Marte Sarić,
oboje težaci iz Lukara
mladenka Cvita Bilić, težakinja, udovica, rođena u Kninskom Polju 05.04.1816., nastanjena u Kninu, kćer Bartola
Bilića, težaka iz Kninskog Polja i Ane Jakovljević, težakinje iz Razvođa
svjedoci Ilija Šegota i Ante Grgić, oba težaci iz Knina

- 04.11.1857. - Vrpolje - Anić Marko i Čulina Agneza
mladoženja Marko Anić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 26.04.1828., sin Mije Anića, težaka iz Vrpolja i
Marte Vidović, težakinje iz Polače
mladenka Agneza Čulina, težakinja, cura, rođena u Grahovu 1840., nastanjena u Vrpolju, kćer Mije Čuline i Mande
Sarić, oboje težaci iz Grahova
svjedoci Josip Anić, težak iz Vrpolja i pravoslavac Nikola Čolović, gostioničar iz Tepljuha, nastanjen u Vrpolju

- 30.08.1857. - Lain Jure i Bilić Cvita
mladoženja Jure Lain, radnik, udovac, rođen u Lukaru u Promini 16.04.1809., nastanjen u Kninu, sin Petra Laina iz
Lukara u Promini i Marte Sarić
mladenka Cvita Bilić, radnica, udovica, rođena u Kninskom Polju 05.04.1816., kćer težaka Bartola Bilića iz Kninskog
Polja i Ane Jakovljević iz Razvođa
svjedoci Ilija Šegota iz Vrpolja nastanjen u Kninu i Ante Grgić iz Vrpolja nastanjen u Kninu

- 18.11.1858. - Sarić Ivan i Miloš Antonija
mladoženja Ivan Sarić, radnik, momak, rođen u Kninu 29.12.1830., nastanjen u Kninu, sin Jure Sarića, težaka iz
Knina i Lucije Živković, težakinje iz Drniša
mladenka Antonija Miloš udova krojača Panića, katolkinja, rođena u Cetini 1821., kćer pravoslavca Stevana Miloša,
težaka iz Cetine i pravoslavke Jeke Vuković iz Cetine, (promijenila vjeru 15.11.1858.)
svjedoci Nikola Dundović iz Knina i Ivan Fumiš, posjednik iz Knina

- 18.01.1860. - Sarić Božo i Bilandžija Manda
mladoženja Božo Sarić, težak, udovac, rođen u Promini 28.12.1800., nastanjen u Kninu, sin težaka pok. Andrije
Sarića iz Promine i pok. Matije Kovrlja iz Promine
mladenka Manda Bilandžija, udova Prgeša, rođena u Promini 18.03.1800., nastanjena u Kninu, kćer težaka pok.
Šime Bilandžije iz Promine i pok. Antice Bilušić iz Promine
svjedoci težak Paško Ćaćić Gašpić iz Knina i težak Ivan Svetina iz Knina

- 01.07.1860. - Perica Vranje i Sarić Crisanti Marija
mladoženja Vranje Perica, težak, momak, rođen u Promini 22.12.1838., nastanjen u Kninu, sin težaka pok. Marka
Perice iz Promine i Matije Čilaš iz Promine
mladenka Marija Sarić Crisanti, težakinja, cura, rođena i nastanjena u Kninu 14.01.1841., kćer težaka pok. Ivana
Križantia (Sarić) iz Knina i Lucije Živković iz Badnja
svjedoci kočijaš Mijo Tilić iz Knina i radnik Nikola Vrnže Anić iz Knina

- 24.11.1860. Vrpolje - Mandić Marko i Anić Matija
mladoženja Marko Mandić, seljak, momak, rođen i nastanjen u Grahovu 1832., sin težaka Mate Mandića iz Grahova
i Ivanice Sarić iz Grahova
mladenka Matija Anić, cura, rođena i nastanjena u Vrpolju 1841., kćer težaka Pave Anića iz Vrpolja i pok. Ike Marić
iz Kninskog Polja
svjedoci pravoslavac Mitar Bilbija iz Grahova i težak Andrija Mandić iz Grahova

- 11.11.1861. Vrpolje - Sarić Ivan i Ćaćić Pera
mladoženja Ivan Sarić, težak, udovac, rođen i nastanjen u Grahovu 11.03.1837., sin Ante Sarića iz Grahova i Anice
Ćaćić iz Vrpolja
mladenka Pera Ćaćić, težakinja, cura, rođena i nastanjena u Vrpolju 16.02.1844., kćer Ive Ćaćića iz Vrpolja i Kaje
Bilandžija iz Promine
svjedoci Bićo Kubat i Tanasije Kubat, pravoslavci iz Grahova

- 02.09.1862. Vrpolje - Šimunović Vranje i Sarić Pera
mladoženja Vranje Šimunović, konobar, momak, rođen i nastanjen u Kninskom Polju 1836., sin pok. Ivana
Šimunovića iz Kninskog Polja i Marte Čavka iz Kijeva
mladenka Pera Sarić, varošanka, cura, rođena u Kninu 20.02.1833., kćer Bože Sarića iz Knina i Mande Šimić iz
Golubića
svjedoci Mijo Tomić i Francesco Campobasi, posjednici iz Knina

- 06.10.1864. - Ivanović Ante i Kranjac Marta
mladoženja Ante Ivanović, radnik, momak, rođen i nastanjen u Kninu 13.06.1833., sin težaka Pave Ivanovića iz Gradaca i Kate Šegota iz Vrpolja
mladenka Marta Kranjac rođena Sarić, udovica, radnica, rođena i nastanjena u Kninu 1830., kćer Jakova Šarića iz
Contada i Mande Miljević iz Contada
svjedoci Pave Dučić, sluga iz Knina i Karlo Sekanina, žandar iz Knina

- 28.09.1865. - Gugo Tomo i Vulić Ana
mladoženja Tomo Gugo, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 1830., sin pok. Ante Guge iz Vrpolja i Mande
Zelić iz Vrpolja (iz Matasa)
mladenka Ana Vulić, seljanka, udovica, rođena u Grahovu 1845., nastanjena u Vrpolju, kćer Marka Vulića iz
Grahova i Janje Sarić iz Grahova
svjedoci Paško Ćaćić, radnik iz Knina i Stanko Gugo, težak iz Vrpolja

- 13.02.1870. - Višić Ante i Bilušić Manda
mladoženja Ante Višić, krčmar, momak, rođen i nastanjen u Kninu 21.08.1846., sin pok. Ante Višića iz Knina i pok.
Marije Grbeša iz Knina
mladenka Manda Bilušić, težakinja, cura, rođena u Promini 04.02.1849., kćer pok. Blaža Bilušića iz Promine i pok.
Marije Maričić iz Potkonja
svjedoci Niko Ivas, pravoslavac i Ante Sarić, oba iz Knina

- 21.11.1870. - Sarić Stipan i Cigić Stana
mladoženja Stipan Sarić, težak, momak, rođen i nastanjen u Promini 13.05.1840., sin pok. Tadije Sarića iz Promine
i pok. Marte Lucić iz Promine
mladenka Stana Cigić, težakinja, cura, rođena u Kapitulu 10.01.1851., nastanjena u Promini, kćer Jose Cigića iz
Kapitula i Ike Murtić iz Potkonja
svjedoci Ante Sarić i Marko Sarić, oba težaci iz Promine

- 06.11.1870. - Anić Paško i Murtić Ika
mladoženja Paško Anić, težak, momak, rođen i nastanjen u Vrpolju 04.06.1848., sin Marka Anića iz Vrpolja i Matije
Maričić iz Potkonja
mladenka Ika Murtić, težakinja, cura, rođena u Potkonju 12.03.1853., nastanjena u Vrpolju, kćer pok. Mate Murtića
iz Potkonja i pok. Birgite Sarić iz Promine
svjedoci Ivan Gamberasi, građanin iz Knina i Jure Maričić, seljak iz Potkonja

- 11.01.1874. - Musić Mijo i Bagić ud. Anđa
mladoženja Mijo Musić, gostioničar, udovac, rođen i nastanjen u Kninu 22.09.1819., sin pok. Marka Musića iz Knina i
pok. Lucije Petković iz Knina
mladenka Anđa udovica pok. Ive Bagića, gostioničarka, rođena i nastanjena u Kninu 1930., kćer pok. Josipa Babića
iz Skradina i pok. Pere Matijić iz Skradina
svjedoci Marko Sarić iz Promine i Ivan Brille, trgovac iz Knina

- 18.08.1874. - Bule Marko i Požar Ana
mladoženja Marko Bule, težak, udovac, rođen i nastanjen u Ljubču 24.04.1838., sin pok. Petra Bule iz Ljubča i pok.
Anice Vidović iz Polače
mladenka Ana Požar, težakinja, cura, rođena u Potkonju 22.07.1849., nastanjena u Ljubču, kćer pok. Bore Požara
iz Potkonja i pok. Kate Sarić iz Lukara
svjedoci Nikola Madžar i Petar Madžar, oba težaci iz Ljubča

- 09.01.1876. - Musić Miho i Dučić Marija
mladoženja Miho Musić, posjednik, udovac, rođen i nastanjen u Kninu 22.09.1819., sin pok. Marka Musića, obrtnika
iz Knina i pok. Lucije Petković, težakinje iz Knina
mladenka Marija Dučić, posjednica, cura, rođena i nastanjena u Kninu 18.08.1850., kćer pok. Nike Dučića, obrtnika
iz Knina i pok. Mande Knežević, težakinje iz Oklaja
svjedoci Niko Miočević iz Knina, Marko Sarić iz Lukara, Mile Živković iz Knina i Marko Širko iz Knina

- 07.05.1876. - Vicić Nikola i Kranjac Marija
mladoženja Nikola Vicić, službenik, udovac, rođen u Vrlici 1839., nastanjen u Kninu, sin pok. Bože Vicića iz Vrlike i
pok. Anice Mrčela iz Kljaka
mladenka Marija Kranjac, obrtnica, cura, rođena i nastanjena u Kninu 25.12.1856., kćer pok. Luke Kranjca, težaka iz
Knina i Marte Sarić, težakinja iz Medjana
svjedoci Miće Aralica i Jašo Bilić, oba iz Knina
"Odredom C.k. Kotarskoga Suda od 29 travnja 1876. pod Br:2811. nepunoljetnica djevojka vjenčata bi."

- 27.09.1876. - Kunčević Petar i Krvavica Anica
mladoženja Petar Kunčević, težak, momak, rođen i nastanjen u Kapitulu 13.11.1852., sin Bože Kunčevića iz
Kapitula i Pere Sarić iz Grahova
mladenka Anica Krvavica, težakinja, cura, rođena i nastanjena u Kapitulu 05.05.1856., kćer pok. Nikole Krvavice iz
Kapitula i Marije Grgić iz Kninskog Polja
svjedoci Paško Ković i Joso Kunčević, težaci iz Kapitula
"Odredbom C.k.K. Suda 9.rujna 1876. Br:5665 nepunolitnica divojka bi vinčata."

- 27.10.1876. - Krvavica Šime i Vulić Stoja
mladoženja Šime Krvavica, težak, udovac, rođen i nastanjen u Kapitulu 1832., sin pok. Paške Krvavice iz Kapitula i
Jeke Batistić iz Zvjerinca
mladenka Stoja Vulić, težakinja, cura, rođena u Grahovu 1857., nastanjena u Kapitulu, kćer Marka Vulića iz
Grahova i pok. Janje Sarić iz Grahova
svjedoci Joso Cigić i Niko Krvavica, težaci iz Kapitula
"Zaručnica pribignuta od zuluma iz Turske vinčata po dozvoli oca joj živućega."

- 28.10.1877. - Bule Nikola i Bračić Luca
mladoženja Nikola Bule, težak, udovac, rođen i nastanjen u Ljubču 1841., sin pok. Petra Bule iz Ljubča i Stane
Vidović iz Biskupije
mladenka Luca Bračić, težakinja, cura, rođena u Biskupiji 1850., nastanjena u Ljubču, kćer pok. Vranje Bračića iz
Biskupije i Matije Anić iz Vrpolja
svjedoci pravoslavac Tome Marianović iz Ljubča i Niko Sarić iz Knina

- 25.11.1877. - Maričić Paval Tadia i Murtić Pera
mladoženja Paval Tadia Maričić, težak, momak, rođen i nastanjen u Potkonju, 14.07.1856., sin Marka Maričića iz
Potkonja i marte Marić iz Kninskog Polja
mladenka Pera Murtić, težakinja, cura, rođena i nastanjena u potkonju 20.07.1855., kćer pok. Mate Murtića iz
Potkonja i pok. Birgite Sarić iz Lukara

- 20.11.1879. - Zore Ivan i Bračić Pera
mladoženja Ivan Zore, težak, neoženjen, 24 god., rođen i nastanjen u Promini, sin Petra Zore iz Promine i Pere
Sarić iz Grahova
mladenka Pera Bračić, težakinja, cura, 24 god., rođena i nastanjena u Biskupiji, kćer pok. Ivana Bračića iz Biskupije i
Marte Jukić iz Vrpolja
svjedoci Jako Zore iz Matasa i Vasilj Šeat iz Vrbnika

- 05.09.1880. - Čavka Petar i Sarić Marija
mladoženja Petar Čavka, obrtnik, momak, pismen, rođen i nastanjen u Kninu 19.11.1856., sin Josipa Čavke, težaka
iz Knina i Kaje Vejić iz Kijeva
mladenka Marija Sarić, težakinja, cura, 21 god., rođena u Promini, nastanjena u Kninu, kćer Ilije Sarića iz Promine i
Anice Slavica iz Velušića
svjedoci Robert Odak v.r., obrtnik iz Knina, pravoslavac Jovan Bukorović iz Biskupije i Josip Šimunović iz Vrpolja
"Nepunoljetna dievojka bi vinčata usljed dozvolenja c.k. Sirotiskog Suda dne 3 Rujna 1880. Br:6840."

- 05.06.1881. - Sarić Nikola i Bešević Jela
mladoženja Nikola Sarić, obrtnik, pismen, momak, rođen i nastanjen u Kninu 17.09.1858., sin obrtnika Ivana Sarića
iz Knina i Antice Milaš iz Vrlike
mladenka Jela Bešević, katolkinja, cura, rođena i nastanjena u Kninu 24.07.1857., kćer pravoslavca Ante Beševića
iz Petrova Polja i Marije Cvitić, pravoslavke iz Knina
svjedoci Ermenegildo Bilić, posjednik iz Knina i Ante Brkljača, posjednik iz Knina
"Maloljetna Vierenica bi vinčata dozvolom c.k. Kot.Suda 20.05.1881.Br:4015."

- 17.07.1881. - Dučić Ante i Kulić Ana
mladoženja Ante Dučić, obrtnik, udovac, rođen i nastanjen u Kninu, sin Nike Dučića iz Knina i Mande Knežević iz
Oklaja
mladenka Ana Kulić, sluškinja, cura, rođena u Promini, nastanjena u Kninu, kćer Stipana Kulića iz Razvođa i Anđe
Sarić iz Lukara
svjedoci Antun Madirazza za g. Petra Boglića ljekarnika iz Knina i Šime Aralica trgovac iz Knina

- 24.11.1881. - Kunčević Jure i Grgić Kata
mladoženja Jure Kunčević, momak, rođen i nastanjen u Kapitulu 15.01.1857., sin Bože Kunčević iz Kapitula i Pere
Sarić iz Lukara
mladenka Kata Grgić, cura, rođena i nastanjena u Kninskom Polju 1862., kćer Andrije Grgića iz Vrpolja i Kate Grgić
iz Vrpolja
svjedoci Petar Kunčević iz Kapitula i Niko Ćuruvija, pravoslavac iz Kovačića
"Maloljetna djevojka bi vinčata usljed dozvolenja c.k. Kotarskog Suda dne 24.Studenog 1881. Br:8166."

- 23.07.1882. - Marin Ive i Perica Mara
mladoženja Ive Marin, čuvar tamnice, udovac, rođen i nastanjen u Kninu 02.09.1851., sin obrtnika Ante Marina iz
Knina i Luce Ilijaš iz Šibenika
mladenka Mara Perica, građanka, cura, rođena i nastanjena u Kninu 04.10.1863., kćer zidara Frane Perice iz Knina
i Maše Sarić iz Knina
svjedoci Ermenegildo Bilić, posjednik, Ante Brkljača i Josip Šimunović

- 08.10.1885. - Sarić Mate i Bračić Božica
mladoženja Mate Sarić, momak, rođen i nastanjen u Grahovu u Bosni 23.10.1854., sin Stipana Sarića iz Grahova i
Jele Barišić iz Grahova
mladenka Božica Bračić, težakinja, cura, rođena u Biskupiji 17.05.1857., nastanjena u Grahovu, kćer Ivana Bračića
iz Biskupije i Marte Jukić iz Vrpolja
svjedoci Marko Sarić i Ivan Sarić, oba iz Grahova

- 15.08.1886. - Gucchia Arturo i Perica Ana
mladoženja Arturo Gucchia, drvodjelac, momak, rođen u Zadru 23.12.1859., nastanjen u Kninu, sin nepoznata oca i
majke Amalije Gucchia iz Zadra
mladenka Ana Perica, posjednica, cura, rođena i nastanjena u Kninu 03.07.1866., kćer zidara Frane Perice iz Knina
i Matije Sarić iz Knina
svjedoci Mile Krvavica i Niko Sarić, oba iz Knina

- 08.01.1888. - Sarić Križanti Niko i Čipin Marija
mladoženja Niko Sarić Križanti, udovac, rođen i nastanjen u Kninu 15.02.1858., sin Ivana Sarića Križantia, nadničara iz Knina i Antice Milas, nadničarke iz Knina
mladenka Marija Čipin, cura, rođena u Promini 02.10.1867., nastanjena u Kninu, kćer pok. Ivana Čipina iz Bogetića
u Promini i pok. Stane Anić iz Vrpolja
svjedoci Petar Valleš, sudac iz Zadra, nastanjen u Kninu i Niko Matković, trgovac iz Vrbanja na Hvaru, nastanjen u
Kninu

- 06.01.1889. - Jelovina Ilija pok. Ivana i Vidović Cvita
mladoženja Ilija Jelovina, težak, momak, 22 god., rođen i nastanjen u Biskupiji 10.03.1867., sin pok. Ivana Jelovine
iz Biskupije i Ane Ćiverica iz Golubića
mladenka Cvita Vidović, težakinja, cura, 23 god., rođena i nastanjena u Polači 20.03.1866., kćer Ivana Vidovića iz
Polače i Marte Krvavica iz Kovačića
svjedoci Andrija Bračić iz Biskupije i Ivan Sarić iz Knina

- 03.02.1889. - Ćorić Mate i Dogan Marija
mladoženja Mate Ćorić, posjednik, udovac, 40 god., rođen i nastanjen u Promini 21.07.1849., sin Jakova Ćorića iz
Promine i pok. Anice Sarić iz Grahova
mladenka Marija Dogan, cura, 23 god., rođena i nastanjena u Kninu 13.08.1866., kćer varošanina Ivana Dogana iz
Knina i Mande Skelin iz Miljevaca
svjedocima vlastoručni potpisi nečitki

- 17.11.1889. - Tilić Josip i Kulić Ana
mladoženja Josip Tilić, c.k. sudbeni činovnik, momak, 33 god., rođen 17.02.1856., nastanjen u Kninu, sin Josipa
Tilića iz Knina i Mande Dujić iz Knina
mladenka Ana Kulić, građanka, udovica, 35 god., rođena u Promini, nastanjena u Kninu, kćer Stjepana Kulića iz
Promine i Anđe Sarić iz Promine
svjedoci Marko Slavić, trgovac iz Knina, Paško Šimunović i Josip Bulat, svi iz Knina

- 01.09.1890. - Šimunović Josip i Gamberasi Kata
mladoženja Josip Šimunović, posjednik, momak, 25 god., rođen u Vrpolju 21.03.1865., nastanjen u Kninu, sin
posjednika Frane Šimunovića pok. Ivana iz Kninskog Polja i Pere Sarić pok. Bože, posjednica iz Lukara
mladenka Kata Gamberasi, posjednica, rkt, cura, 21 god., rođena i nastanjena u Kninu 04.12.1869., kćer posjednika
Ante Gamberasia pok. Damjana iz Knina i posjednice Mare Mianović pok. Šime iz Drniša
svjedoci E. M. i Stanko Kurir, poštanski činovnik iz Šibenika, nastanjen u Kninu

…nastavlja se…


Oznake: Prominsko prezime

- 19:07 - Komentiraj post (5) - Link posta

<< Arhiva >>






Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine






  Video snimke:


































  Projekti čiju realizaciju očekujemo:









  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina









 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine








  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»





  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»



  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić