_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 08.05.2015.

Mladen Gambiroža- Prominci u arhivima Župe sv Jeronima u Kninu na primjeru prezimena Sarić 2 nastavak

Prethodni post na temu iz naslova, možete pročitati pod linkom:

http://promina.blog.hr/2015/04/1631940220/mladen-gambiroza-prominci-u-arhivima-zupe-sv-jeronima-u-kninu-na-primjeru-prezimena-saric.html


Svatko tko se jednog dana odluči krenuti u potragu za svojim korjenima, put uskoro dovede do crkvenih ili općinskih matičnih knjiga, niza informacija ispisanih rukom svećenika koji su ih u prvo vrijeme jedini i vodili na našim prostorima, da bi im se kasnije u poslu pridružili i matičari.

Kada su podaci o rođenim, umrlim i vjenčanim zapisivani krasopisom i na Hrvatskom jeziku, potraga za pradjedovima-prabakama je jednostavna, ali kada se u priču upletu strani jezici, i loš rukopis, tu je najčešće priči o potrazi za korjenima obitelji kraj (pretpostavljam za većinu nas).

Evo jednog primjera iz crkvenih matičnih knjiga, koji odlično dočarava što sam vam zapravo htio reći:


Sada vjerujem barem malo lakše možete zamisliti koliko je truda i vremena uložio gospodin Mladen Gambiroža, kako bi obradio matične knjige, „dešifrirao“ napisani tekst, te za Promina blog napravio ispis (za ovaj post) svih krštenja u župi Sv. Jeronima u Kninu, u kojima se pojavljuju nosioci prezimena Sarić.

Čitajući navode koji slijede, obratite pozornost na godine krštenja, prezimena i mjesta iz kojih sudionici krštenja dolaze.Sarići u Matičnim knjigama krštenih župe Sv. Jeronima u Kninu- 29.07.1729. (22.07.) Sarić Jure, sin Ante Sarića i Jelice Oliveri,
kum Ivan Krstitelj Posedarski i Paula Burnać

- 30.03.1730. (10.03.) Sarić Božo, sin Jure i Ane Sarić,
kum Mate Vukić

- 30.03.1730. (30.03.) Sarić Lucija, kćer Šime i Magdalene Sarić,
kuma Ana Kulinović iz Grahova

- 11.04.1730. (18.03.) Milošević Ivan, sin Mihaela i Marije Milošević,
kum Ivan Sarić, svi iz Grahova, krštenje u Grahovu

- 19.10.1737. (16.10.) Sarić Ruža, kćer Ivana Sarića i Ivane Grabovac,
kumovi doktor Frane Carnio i Pera Sinobad

- 21.04.1738. (21.03.) Sarić Ivan, sin Andrije Sarića i Anđelije Kardum,
kum Jure Vulić (Promina)

- 25.04.1745. (20.09.1744.) Sarić Marija, kćer Andrije Sarića i Anđelije Budimir,
kuma Pera Čulina, iz sela Grahovo

- 25.04.1745. (10.12.1744.) Sučić Marta, kćer Jure i Lucije Sučić,
kuma Ana Sarić, iz sela Grahovo

- 30.06.1748. (05.06.) Čulina Jakov, sin Ante Čuline i Marije Kosor iz župe Promina,
kum Tomislav Sarić,
krštenje obavio fra Gašpar Vinjalić u selu Grahovo na Otomanskom teritoriju dijelu kninske župe

- 30.06.1748. (28.05.) Sarić Antonija, kćer Andrije Sarića i Anđelije Budimir,
kuma Lucija Žulj, krštenje u Grahovu od fra Vinjalića

- 30.03.1750. (04.02.) Sarić Ivan, sin Andrije Sarića i Anđelije Budimir,
kum Božo Vulić, svi iz sela Grahovo

- 30.01.1752. (18.01.) Anić Ive Andrija, sin Pavla Anića i Jele Sarić,
kum Josip Grgić

- 10.04.1752. (06.12.1751.) Sarić Antonio, sin Andrije Sarića i Anđelije Budimir,
kum Mate Žulj
krštenje obavio fra Gašpar Vinjalić u selu Grahovo u Otomanskoj državi

- 07.01.1753. (07.01.) Žulj Nikola, sin Mate Žulja,
kum Mate Sarić,
krštenje u roditeljskom domu u Grahovu

- 19.05.1754. (03.03.) Bandalo Mate, sin Bože Bandala i Kate Čepin,
kum Ivan Sarić, iz Grahova

- 04.05.1757. (12.03.) Anić Nikola, sin Pavla Anića i Jele Sarić,
kum Josip Grgić

- 28.05.1759. (04.05.) Žulj Antonia, kćer Mate Žulja i Pere Vidović,
kuma Anđelija Sarić

- 28.05.1759. (19.01.) Čulina Jela, kćer Ivana Čuline i Ivane Vukić, kuma Anđelija Sarić

- 15.06.1760. (20.04.) Sarić Ana, kćer Ivana Sarića i Kate Pavlović,
kuma Lucija Jurenović, svi iz Grahova

- 03.08.1760. (01.08.) Sarić Stipan, sin Ivana i Kristine Sarić iz Grahova u kninskoj župi,
kum Tadija Žulj iz župe Promina

- 27.12.1760. (22.12.) Žulj Božo, sin Mate Žulja i Pere Vidović,
kum Ivan Sarić, svi iz Grahova

- 01.03.1761. (02.02.) Anić Frane, sin Pavla Anića i Jelene Sarić,
kum Josip Grgić

- 13.04.1762. (26.02.) Sarić Ilija, sin Ivana Sarića i Kate Pavlović,
kum Mate Žulj, svi iz Grahova

- 13.04.1762. (16.03.) Aralica Josip, sin Blaža Aralice i Paule Maleš,
kuma Kata Sarić, svi iz Grahova

- 04.07.1762. (06.06.) Anić Ivana, kćer Pavla Anića i Jelene Sarić,
kuma Kata Grgić

- 09.12.1766. (03.12.) Marić Barbara, kćer Marka Marića i Matije Sarić,
kuma Manda Balić

- 19.06.1768. (14.06.) Sarić Ante, sin Petra Sarića i Marije Maričić,
kum Ivan Ivanović

- 18.02.1770. (04.02.) Marić Kata, kćer Marka Marića i Matije Sarić,
kuma Lucija Blažević

- 20.10.1771. (30.09.) Marić Mihael, sin Marka Marića i Matije Sarić,
kum Ivan Dobrovoda

- 21.10.1776. (15.10.) Maričić alias Tomašević Jure, sin Pavla Maričića alias Tomaševića i Ivane Sarić,
kum Gašpar Juliani

- 25.02.1778. (13.01.) Vlaić Jakov, sin Abrahama Vlaića i Jele Maleš alias Dodig,
kum Andrija pok. Tome Sarića,
krštenje u kući Ivana Karduma u selu Grahovo

- 02.03.1778. (24.02.) Maričić alias Tomašević Mate, sin Pavla Maričića alias Tomaševića i Ivane Sarić,
kum Gašpar Juliani

- 22.05.1778. (24.04.) Aralica Marta, kćer Blaža Aralice i Ivane Kardum,
kuma Margarita Sarić, svi iz Grahova

- 21.08.1778. (09.08.) Sarić Jelena, kćer Nikole i Margarite Sarić,
kuma Manda žena pok. Andrije Karduma, svi iz Grahova

- 01.04.1781. (26.03.) Maričić Margarita, kćer Pavla Maričića i Ivane Sarić,
kuma Lukrecija Juliani

- 09.11.1784. (30.10.) Maričić Jela, kćer Pavla Maričića i Ivane Sarić,
kuma g. Paula Marenzo Maričić

- 25.07.1788. (13.07.) Čulina Kata, kćer Ante Čuline i Mande Jurić,
kuma Kata Sarić, svi iz sela Grahovo

- 05.08.1789. (20.07.) Maričić Ana, kćer Pavla Maričića i Ivane Sarić,
kum g. Bartol Gambirasich

- 13.09.1789. (29.08.) Vulić Filip, sin Mate Vulića i Ane Sarić,
kum Andrija Marić (Grahovo)

- 21.07.1790. (12.07.) Šimunović Margarita, kćer Ivana Šimunovića i Ivane Sarić,
kuma g. Manda žena g. Bartola Gambirasia

- 25.01.1791. (01.01.) Sarić Ivana, kćer Ante Sarića i Ane Vulić,
kuma g. Lucija žena Ivana Fontane,
krštenje u Sv. Anti u Kninu (Grahovo)

- 18.07.1791. (10.07.) Bulat Ilija, sin Marka Bulata i Mande Sarić,
kum Šime Ordinanović

- 28.05.1792. (17.05.) Vidović Pera, kćer pok. Petra Vidovića i Cvite Sarić,
kuma Marta Vidović

13.02.1801. (28.01.) Šimunović Marija, kćer Ivana Šimunovića i Ivane Sarić,
kuma g. Manda Ordinanović

- 01.01.1804. (11.11.1803.) Čulina Marko, sin Jure Čuline i majke Vatavuk,
kum Filip Sarić, svi iz Grahova

- 29.07.1804. (19.07.) Čulina Petar, sin Marka Čuline i Matije Sarić,
kum Dinko Radaković, svi iz Grahova

- 23.11.1807. (14.11.) Sarić Luka, sin Filipa Sarića i Marte Čulina,
kum Petar Perić

- 13.03.1808. (09.03.) + Mirković Josip, sin Frane Mirkovića i Marije Sarić,
kum Ante Konforta

- 01.05.1808. (22.04.) Anić Stana, kćer Frane Anića i Jele Sarić,
kuma Manda Marasović žena Josipa Dogana

- 13.10.1809. (04.10.) Mirković Matija, kćer Frane Mirkovića i Marije Sarić,
kuma Manda Konforta

- 21.09.1812. (02.09.) Mirković Božo i Marija, bliznad Frane Mirkovića i Marije Sarić,
kumovi Petar Perić i Ana Perić

- 19.01.1812. (16.01.) Čulina Paško, sin Ivana Čuline i Mande Sarić,
kum Grgo Kardum

- 16.02.1812. (12.02.) Sarić Ciprian, sin Ante Sarića i Ivane Čulina Šešo,
kum Šime Perić sin Tome

- 21.02.1812. (16.02.) Sarić Šime, sin Ante Sarića alias Jelić i Cvite Kulić,
kum Ivan Perić Jelić

- 08.03.1812. (27.02.) Sarić Dora, kćer Mije Sarića i Kate Anić,
kuma Tomica udata Mandarić

- 27.04.1812. (26.04.) Strajch Filipa, kćer Mije Strajcha (37 god.) iz Promine i Jele Sarić,
svjedoci otac i Lovre Čavlina (58 god.) iz Promine

- 06.05.1812. (04.05.) Ranicich Filipa, kćer Mije Ranicicha iz Promine (33 god.) i Jele Sarić,
svjedoci otac i Josip Džapo (46 god.) iz Promine

- 07.08.1812. (06.08.) Sarić Ana, kćer Ante Sarića i Marije Čulina,
svjedoci Lovre Agić (29 god.) i Luka Bandalo (38 god.),
svi težaci rođeni i nastanjeni u Promini

- 09.08.1812. (06.08.) Stojanović Ilija, sin Nikole Stojanovića i Marte Perić,
svjedoci Ante Perica (50 god.) i Marko Sarić (46 god.), svi težaci rođeni i nastanjeni u Promini

- 25.08.1812. (24.08.) Šundić Ana, kćer Marka Šundića iz Promine i Marte Burnać,
svjedoci Nikola Radas (28 god.) i Marko Sarić (40 god.),
svi težaci rođeni i nastanjeni u Promini

- 02.09.1812. (02.09.) Mirković Božo Mario, sin Frane Mirkovića iz Kninskog Polja i Marije Sarić,
svjedoci Petar Perić (45 god.) i Dane Deanac (35 god.) oba trgovci iz Knina

- 18.09.1812. (18.09.) Sarić Jere, sin Ivana Sarića i Tereze Barišić,
svjedoci Mijo Čulina (26 god.) i Marko Sarić (30 god.),
svi težaci rođeni i nastanjeni u Promini

- 26.09.1812. (24.09.) Sarić Ivana, kćer Ivana Sarića iz Promine i Šimice Samodol,
svjedoci Jakov Čulina (22 god.) i Ante Grgić (40 god.),
oba iz Promine

- 23.10.1812. (20.10.) Sarić Šimica, kćer Frane Sarića i Pere Čilaš,
svjedoci Lovre Čulina (36 god.) i Mijo Glujić (40 god.),
svi težaci iz Promine

- 03.06.1816. (01.06.) Mirković Jelena, kćer Frane Mirkovića i Margarite Sarić,
kuma Ana žena Ante Laina

- 14.04.1819. (06.04.) Čajić Cvita, kćer Ilije Čajića i Ane Pauk iz sela Kljaka,
kuma Marija žena Petra Sarića

- 17.10.1819. (17.10.) Anić Božo, sin Ante Anića i Mare Sarić,
kum Ante Zorica

- 25.11.1821. (20.11.) Anić Josip, sin Ante Anića i Marije Sarić,
kum Ante Zorica

- 04.03.1822. (28.02.) Sarić Kata, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
kuma Ana Špero

- 20.07.1824. (19.07.) Sarić Josip, sin Bože Sarića i Mande Šimić,
kum Josip Špero

- 11.09.1825. (03.09.) Sarić Marija, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
kuma Ana Špero

- 19.03.1826. (12.03.) Bakmaz Nikola, sin Marka Bakmaza i Marije Sarić,
kum Josip Anić Išić

- 25.01.1827. (16.01.) Čavka Nikola, sin Ivana Čavke iz Promine i Matije Knežević,
kum Božo Sarić

- 04.07.1827. (26.06.) Šegota Jeka, kćer Mije Šegote i Matije Sarić iz Promine,
kuma Marija kćer pok. Jakova Ćaćića

- 02.03.1828. (20.02.) Sarić Matija, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
kuma g. Marijana Brkljača

- 19.06.1828. (16.06.) Zelić Ivana, kćer Nikole Zelića iz Matasa i Ane Sarić,
kuma g. Lucija Fontana

- 23.10.1828. (13.10.) Marić Škembić Šime, sin Ante Marića Škembića iz Promine i Kate Murtić iz Potkonja,
kum Jure Sarić iz Knina

- 26.06.1829. (20.06.) Čavka Ante, sin Ivana Čavke iz Promine i Matije Knežević,
kum Božo Sarić

- 05.01.1830. (03.01.) + Požar Ivana, kćer Bartola Požara i Kate Sarić,
kuma Manda žena Bože Sarića

- 23.05.1830. (08.04.) + Sarić Petar, sin Bože Satića i Mande Šimić,
kum g. Nikola Brkljača

- 23.05.1830. (19.05.) Čaić Cvita, kćer Ivana Čaića i Marije Paić iz Rupa,
kuma Marija Sarić

- 02.01.1831. (30.12.1830.) Sarić Ante, sin Bartola Sarića i Kate Klepo (Klepich),
kum Ivan Đidara

- 28.08.1831. (25.08.) + Sarić Ana, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
kuma Ivana Maričić Vuković

- 29.02.1832. (23.02.) Požar Nikola, sin Bartola Požara i Kate Sarić iz Promine,
kum Božo Sarić

- 02.09.1832. (20.08.) + Zelić Nikola, sin Nikole Zelića iz Matasa i Ane Sarić iz Promine,
vjenčanih u Promini 20.11.1813.,
kum Mijo Grgurević

- 24.10.1832. (21.10.) Ursula, kćer nepoznatih roditelja, kuma Lucija Sarić

- 24.02.1833. (20.02.) Sarić Pera, kćer Bože Sarića i Mande Šimić, vjenčanih u župi Promina 20.11.1821.,
kuma Anastazija Maričić

- 27.02.1833. (20.02.) + Čaić Mate, sin Ivana Čaića iz sela Gradac i Marije Paić iz Rupa,
vjenčanih u Kninu 31.05.1819.,
kum Jure Sarić

- 10.11.1833. (08.11.) Čavka Josip, sin Ivana Čavke i Matije Sušić,
vjenčanih u Kninu 25.11.1824.,
kum Božo Sarić

- 06.06.1834. (05.06.) Čaić Ana, kćer Ivana Čaića i Marije Paić iz Rupa,
vjenčanih 20.11.1818.,
kuma Lucija Sarić

- 13.09.1834. (03.09.) + Požar Josip, sin Bartola Požara i Kate Sarić,
kum Božo Sarić

- 23.11.1834. (20.11.) + Sarić Kata, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
kuma Kata Požar

- 22.09.1836. (18.09.) + Požar Marta, kćer Bartola Požara i Kate Sarić,
kuma Manda Sarić

- 29.01.1837. (10.01.) + Maričić Ante, sin Ante Maričića i Ike Vuković Poprc,(?)
vjenčanih 1831.,
kum Božo Sarić

- 09.04.1837. (02.04.) Sarić Jeka, kćer Bože Sarića i Mande Šimić,
vjenčanih 25.11.1820.,
kuma Kaja Požar

- 22.06.1837. (14.06.) Maričić Ante, sin Josipa Maričića i Stane Bilušić,
vjenčanih u Kninu 20.11.1832.,
kum Božo Sarić

- 15.10.1837. (10.10.) Požar Batić Petar, sin Ivana Požara Batića i Božice Anić,
vjenčanih 25.11.1835.,
kum Božo Sarić

- 27.01.1839. (20.01.) Požar Ivana, kćer Bartola Požara Alfirića i Kate Sarić,
kuma Manda Sarić

- 06.01.1841. (29.12.1840.) Požar Petar, sin Bartola Požara Alfirića iz Potkonja i Kate Sarić iz Lukara,
vjenčanih 25.11.1828.,
kum Božo Sarić iz Lukara

- 12.04.1841. (07.04.) Sarić Anka, kćer Bože Sarića iz Lukara i Mande Šimić iz Kapitula,
vjenčanih u Promini 09.11.1820.,
kuma Kata Požar

- 02.02.1843. (25.01.) Požar Pera, kćer Bartola Požara iz Potkonja i Kate Sarić iz Lukara,
kuma Manda Sarić

- 26.11.1844. (18.11.) Požar Marko, sin Bartola Požara Alfirića iz Potkonja i Kate Sarić iz Lukara,
kum Božo Sarić

- 25.03.1847. (09.03.) Požar Josip, sin Bartola Požara Alfirića iz Potkonja i Kate Sarić iz Lukara,
kum Božo Sarić

- 07.03.1848. (22.02.) Ljubičić Marko, sin Ivana Ljubičića i Marije Sarić,
kumovi Ivan Dračar, Mijo Tolič i Paulina Bralić

- 29.07.1849. (22.07.) Požar Ana, kćer Bartola Požara i Kate Sarić,
kuma Stana Maričić

- 04.11.1849. (31.10.) Ljubičić Manda, kćer Ivana Ljubičića i Marije Sarić,
kume Paulina Tolič i Ana Aralica

- 11.11.1851. (04.11.) Vila Kata, kćer Ivana Vile iz Potkonja i Jeke Maričić iz Potkonja,
kuma Pera Sarić

- 20.05.1852. (13.05.) Murtić Ivana, kćer Mate Murtića iz Potkonja i Birgite Sarić iz Lukara,
kuma Cvita Požar žena Ivanova

- 04.07.1852. (25.06.) Ljubičić Petar, sin Ivana Ljubičića i Marije Sarić,
kum Marko Žeravica

- 16.11.1852. (13.11.) Kunčević Petar, sin Bože Kunčevića iz Kapitula i Pere Sarić iz Lukara,
kum Filip Parać

- 27.01.1854. (26.01.) + Sarić Marija, kćer Ivana Ljubičića i Marije Sarić,
kuma Stana Maričić

- 08.10.1854. (15.08.) Odak Ana, kćer Bože Odaka i Jakove Kovačević,
kuma Lucija Sarić

- 27.03.1855. (23.03.) Ljubičić Ante, sin Ivana Ljubičića i Marije Sarić,
vjenčanih u Kninu 03.02.1847.,
kumovi Josip Šimunović i Marko Žeravica

- 23.09.1855. (20.09.) Murtić Pera, kćer Mate Murtića iz Potkonja i Birgitte Sarić iz Lukara,
vjenčanih 01.12.1849.,
kuma Stana Maričić

- 30.09.1856. (25.09.) Ljubičić Kata, kćer Ivana Ljubičića iz Promine i Marije Sarić iz Knina,
vjenčanih u Kninu 03.02.1847.,
kuma Mara Vila iz Potkonja

- 20.01.1857. (15.01.) Kunčević Jure, sin Bože Kunčevića iz Kapitula i Pere Sarić iz Lukara,
vjenčanih 20.11.1850.,
kum Mijo Mušić

- 04.06.1860. (08.06.) Kunčević Kata, kćer Bože Kunčevića iz Kapitula i Pere Sarić iz Promine,
vjenčanih u Promini 20.11.1850.,
kuma Antica Bilić iz Knina, primalja Anica Kunčević

- 27.04.1861. (06.05.) Perica Kaja, kćer Frane Perice iz Knina i Marije Sarić iz Knina,
vjenčanih u Kninu 01.07.1861.,
kumovi Niko Aralica iz Knina i Duma Jelinić iz Knina,
primalja Luca Sarić

- 21.05.1861. (22.05.) Mršić Sarić Lucija, nelegalna kćer Pere Sarić i nepoznata oca,
kuma Jela Mlinar iz Knina

- 02.06.1861. (10.06.) Anić Pera, kćer Mate Anića iz Vrpolja i Marte Jukica Čavka iz Kijeva,
nastanjenih u Kninu, vjenčanih u Kninu 25.07.1856.,
kuma Manda Batistić iz Knina,
primalja Lucija Sarić

- 11.02.1862. (18.02.) Sarić Stipan, nelegalni sin Marije Sarić iz Grahova i nepoznata oca,
kum Ilija Šegota težak iz Knina

- 28.03.1862. (30.03.) Grabarić Živković Manda, nelegalna kćer Ilije Živkovića Šavije iz Knina i Marije Bule iz Ljubča,
kuma Marija Sarić Perica težakinja iz Knina,
svjedok Ilija Marić

- 20.05.1863. (04.06.) + Musić Ana, kćer Mije Musića i Mare Živković nastanjenih u Kninu,
vjenčanih 31.01.1838.,
kumovi Kata Živković i Marko Sarić varošanin,
primalja Vicka Zampieri

- 04.10.1863. (15.10.) Perica Marija, kćer Frane Perice i Marije Sarić nastanjenih u Kninu,
vjenčanih u Kninu 06.07.1858.,
kum Mile Miljković,
primalja Manda Miljković

- 05.12.1865. (10.12.) (+ 02.05.1871.) Ivanović Nikola, sin radnika Ante Ivanovića iz Knina i Marte rođ. Sarić udove Luke Kranjca,
vjenčanih u Kninu 06.10.1864.,
kum Nikola Anić,
primalja Vicka Zampieri

- 03.07.1866. (22.07.) Perica Ana, kćer Frane Perice i Maše Sarić radnika nastanjenih u Kninu,
vjenčanih u Kninu 1862.,
kuma Margarita Dundović civil iz Knina,
svjedok Lovre Gamberasi pok. Nikole civil iz Knina,
primalja Marija Perica

- 15.09.1866. (30.09.) (+ 04.03.1869.) Anić Luka, sin Petra Anića i Jeke Svetina iz Knina,
vjenčanih u Kninu 1864.,
kum trgovac Ivan Dračar,
svjedok Kata Bulat,
primalja Lucija Sarić

- 16.06.1867. (30.06.) Musić Ante, sin Mije Mušića iz Knina i Mare Živković iz Knina,
vjenčanih 31.01.1858.,
kum Marko Sarić,
svjedok Ive Anić,
primalja Vicka Zampieri

- 09.05.1868. (24.05.) (+ 11.01.1935.) Velić Paško, sin Ivana Velića iz Kosova i Ike Ercegovac iz Žitnića,
vjenčanih u Kninu 22.11.1860.,
kum težak Ivan Sarić,
svjedok Mijo Aralica,
primalja Tomica Konforta

- 02.08.1868. (09.08.) (+ 24.04.1871.) Ivanović Lovre i Ante, sin Ante Ivanovića iz Knina i Marte Kranjac rođene Sarić,
radnika vjenčanih u Kninu 06.10.1864.,
kum Nikola Anić,
svjedok Mijo Aralica

- 20.10.1869. (01.11.) (+ 27.03.1870.) Musić Pera, kćer krčmara Mije Musića iz Knina i Mare Živković iz Knina,
vjenčanih u Kninu 1858.,
kuma Jela Madžar iz Ljubča,
svjedok krčmar Ivan Bastan,
primalja Lucija Sarić

- 02.03.1870. (12.03.) Perica Marko, sin Vrane Perica iz Knina i Marije Sarić iz Knina,
vjenčanih u Kninu 1861.,
kumovi Lovre Gamberasi iz Knina i Mate Nardini,
svjedok Petar Lelas

- 02.03.1873. (09.03.) (+ 08.03.1952. Split)Perica Matija, kćer Frane Perice iz Knina i Marije Sarić, katolici obrtnici oboje,
kumovi Matija Šimunović i Alfredo Dundović građani,
svjedok Niko Škopertini,
primalja Šimeuna Zorić

- 17.08.1876. (25.08.) (+ 27.08.1876.) Perica Zlojutro Roko, sin Frane Perice iz Knina i Maše Sarić Krišanti,
vjenčanih u Kninu 01.07.1860., katolici obrtnici oboje,
kumovi Joso Šimunović i Mara Gamberaši rođ. Mianović

- 24.11.1877. (13.12.) Perica Nikola, sin Frane Perice i Maše Sarić obrtnici nastanjeni u Kninu,
kumovi Miće Nardini, Lovre Bubić i Mara Gamberaši,
svjedok Josina Šimunović

- 05.01.1878. (18.01.) Sarić Manda, kćer Mihe Sarića i Marije Bilandžija,
vjenčanih u Grahovu 1873.,
katolici težaci izbjeglice iz Grahova nastanjeni u Kninu,
kuma Anica žena Nikole Sarića iz Grahova nastanjena u Kninu

- 06.08.1878. (11.08.) Bračić Ika, kćer Jakova Bračića iz Biskupije i Luce Sarić iz Grahova,
vjenčanih 1876.,
kuma Marija Vidović

- 11.10.1878. (20.10.) (+ 20.10.1878.) Sarić Marko, sin Nikole Sarića iz Grahova i Anice Grgić iz Vrpolja,
vjenčanih u Vrpolju,
kum postolar Ante Begoti,
svjedok Mile Laco podvornik

- 01.04.1879. (07.04.) Samardžija Marija, kćer Petra Samardžije iz Grahova i Mande Žulj iz Grahova,
vjenčanih 1873.,
kuma Anica Sarić iz Grahova, svi katolici

- 24.05.1880. (09.06.) Sarić Miho, sin Mihe Sarića i Marije Bilandžija,
vjenčanih u Grahovu, katolici težaci izbjeglice iz Grahova naseljeni u Kninu,
kum Nikola Sarić težak iz Knina,
babilja Anđelija Nikole Dujića

- 20.05.1880. (10.06.) (+ 04.03.1883.) Sarić Marko, sin Nikole Sarića iz Grahova naseljen u Kninu i Anice Grgić iz Knina,
vjenčanih u Grahovu,
katolici težaci izbjeglice,
kum Miho Sarić iz Knina,
babilja Anđelija Dujić

- 20.06.1880. (27.06.) Bračić Petar Pilip, sin Jakova Bračića iz Biskupije i Lucije Sarić,
vjenčanih u Vrpolju,
kum Vid Vidović iz Biskupije

- 07.09.1880. (02.10.) (+ 12.08.1882.) Perica Kata, kćer Vranje Perice iz Knina i Mande Sarić iz Knina,
vjenčanih u Kninu 01.07.1860., katolici obrtnici,
kuma Stana Mlinar posjednica iz Knina,
svjedok Mile Krvavica gostioničar iz Knina, primalja Marta ud. Luke Kranjca

- 19.03.1882. (26.03.) Dujić Marija, kćer Bože Dujića i Anđe iz Razvođa,
kuma Anica Sarić

- 03.04.1882. (16.04.) (+ 03.11.1931.) Čavka Joso, sin Petra Čavke iz Knina i Marije Sarić,
vjenčanih u Kninu 05.09.1880.,
kum Joso Šimunović iz Knina,
svjedok Ive Drpa bikar, (umro u bolnici u Šibeniku)

- 05.08.1883. (05.08.) Iko Ikić, sin nepoznatih roditelja,
kum Miho Sarić težak iz Grahova u Bosni

- 29.10.1883. (04.11.) Sarić Ika, kćer Josipa Sarića iz Knina i Jele Agić iz Skenderovca u ProminiNastavlja se……

Oznake: Prominsko prezime

- 11:38 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić