_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 20.12.2012.

Financiranje političkih stranaka u Promini
Financiranje političkih stranaka u Promini, već je jednom bila tema na Promina blogu, u postu pod naslovom:
„Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama“:
Link: https://blog.dnevnik.hr/promina/2010/01/1627167197/iz-zivota-jednog-vijecnika-v-5-dio-naknade-politickim-strankama.html

Ako pažljivo pročitate post pod navedenim linkom, lako ćete zaključiti da sam i ja sam bio „dionik“ sredstava namijenjenih za rad političkih stranaka…da je i meni pripao dio kolača ukupno vrijednog 20.000.00 kuna, pošto sam bio nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Promina.

Ovdje bi citirao Izeta Fazlinovića iz humoristične serije „Lud, zbunjen, normalan“:
„How yes no“, ili u Izetovu prijevodu-„Kako da ne“.Kada se usvaja Proračun općine Promina, navedena stavka je u njemu poput mnogih želja u sljedećoj priči:

Sine, šta bi ti da ti tata kupi za Božić?

Tata, ja bi autić na daljninski, novu košarkašku loptu, PlayStation 4, novi laptop…

Bravo sine….daj još malo…što bi još htio?

I tako sin nabraja li ga nabraja…oči sjaje od sreće, ostaje bez daha izgovarajuće želje sve brže i brže, da se koja ne zaboravi…da se koja zbog te banalne gluposti ne ostvari.

Na kraju i sin upita tatu- a što bi ti tata želio?
Ništa sine posebno, ja bi za Božić poželio samo jednu pivu….

I stiže Božić…a dječak s nestrpljenjem očekuje kasno navečer oca….
On bez riječi ulazi u stan, oči zacakljene, obrazi rumeni,… i pije pivu koju je sam sebi zaželio…za sinove snove ovaj put opet nije doteklo novca.


Uglavnom, Općinsko vijeće općine Promina, donijelo je sljedeću Odluku -koju možete pročitati u sužbenom Vijesniku Šibensko kninske županije pod linkom : http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/11.pdf***************************************************

11
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine”, broj 24/11 i 61/11 ) i članka 30.stavka 1.točke 3. Statuta Općine Promina ( “Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/09 ),Općinsko vijeće Općine Promina, na 4. sjednici, od 05.studenoga 2012. godine, donosi

ODLUKU o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Promina za 2012. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina


Članak 1.

Ovom odlukom određuje se redovito godišnje fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina i nezavisnih članova Općinskog vijeća ( u daljnjem tekstu : Općinsko vijeće ).
Visina sredstava koja se osiguravaju u Proračunu Općine Promina
za 2012. godinu i način raspoređivanja sredstava.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Promina imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog člana Općinskog vijeća ( u daljnjem tekstu : vijećnik/vijećnica ) koji su izabrani s nezavisne općinske liste.

Članak 3.

Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu Općine Promina za 2012. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3.ove odluke raspoređuju se na način da se utvrđuje jednak izvor sredstava za svakog vijećnika tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika/vijećnica u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedinom vijećniku/vijećnici nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1.ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik/vijećnica pripadao u času konstituiranja.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, fi nancijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političke stranke koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni vijećnici izabrani s nezavisne liste nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postanu članovi političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje fi nanciranje u proračunu Općine ostaju tim vijećnicima te se na iste i nadalje primjenjuju sve odredbe ove odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike izabrane s nezavisne liste.

Članak 5.

Utvrđuje se da u trenutku donošenja ove odluke Općinsko vijeće ima slijedeći broj vijećnika iz redova političkih stranaka i nezavisnih članova:

-Hrvatska demokratska zajednica 8 članova
-Hrvatska seljačka stranka 2 člana
-Hrvatska stranka prava 1 član
-Socijaldemokratska partija 1 član

Sveukupno: 12 članova.

Članak 6.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća u pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnoj vijećnici pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku /vijećnici, a određenog u članku 4.stavku 1.i članku 7.stavka 1.ove odluke.

Članak 7.

Sredstva iz članka 3. raspoređena prema članku 4. i članku 7.ove odluke doznačavaju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

Nezavisni vijećnici s liste nezavisnih članova Općinskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 03/10).

Klasa : 402-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 05.studeniga 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.

***************************************************


Kako bi rekao moj prijatelj Ris….“Neće ih nadimat“…od spomenutih novaca.

Ali što nas košta sanjati demokraciju….


- 00:13 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić