_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 02.12.2010.

"Zabranite prijevoz opasnih tereta rijekom Krkom"

Ovaj post mogao je nositi naslov:

"Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? VI dio"

U svakom slučaju, tema je ista kao u Šibenkom listu, te biram ovaj puno "primjereniji naslov".

Pa krenimo u ovu završnu priču na temu suradnje Općinskof viijeća i Načelnika Općine Promina......

“"Zabranite prijevoz opasnih tereta rijekom Krkom"
(Link http://www.dalmacijanews.com/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/42437/Default.aspx)

Čovjek bi pomislio da netko plovi uzvodno I nizvodno rijekom Krkom I prevozi nekakav opasni teret, ali radi se zapravo o sljedećem:

“Kako bi zaštitili pitke vode i prirodnu ljepotu Nacionalnog parka Krka Paul Cota, načelnik Općine Promina traži hitnu zabranu prijevoza opasnih tereta preko mostova na rijeci Krki kod Brljana, na cesti Oklaj – Kistanje.
Zahtjev je uputio Šibensko kninskoj policiji i Županijskoj upravi za ceste. - Nije mi uopće jasno kako je moguće da opasni otpad poput cisterni s gorivom prolazi kroz Nacionalni park, kada se zna da postoje zaobilazni putovi. Još uviše me šokira činjenica da Uprava NP Krke takvo nešto nije zatražila jer upravo je ona ta ustanova koja treba štititi ljepote ovog kraja – kazao je Paul Cota”.

Problem prijevoza opasnih tvari, Načelnik je uočio kad je ovo ljeto putovao tom cestom naletio na jednu cisternu, I zapitao se što bi bilo da se on s njom sudario I opasni teret završio u Krki?

Čovjeku odmah padnu na pamet najcrnji scenariji, i Načelnik Cota je odlučio na jednom od kolegija sa Vjećnicima predložiti zabranu prijevoza opasnih tvari preko Brljana.

Malo sam se pozabavio tom temom I pronašao sljedeći dokument:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Interaktivna relacijska baza tekstova propisa Republike Hrvatske
Glasilo: Narodne novine, 57/2007 od 04.06.2007
Datum donošenja 24.05.2007
Na snazi od 04.06.2007
Datum početka primjene 04.06.2007

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA


Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari
(< prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i
ministrom zdravstva i socijalne skrbi, donosi


ODLUKU O ODREĐIVANJU CESTA PO KOJIMA SMIJU MOTORNA VOZILA PREVOZITI
OPASNE TVARI I O ODREĐIVANJU MJESTA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA S
OPASNIM TVARIMA
Članak 1.


1. GLAVNI CESTOVNI PRAVCI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i
8, smiju se kretati po sljedećim pravcima i cestama:

1.1. Granični prijelaz (dalje u tekstu: GP) Bregana A3 - Zagreb
zaobilaznica - GP Stara Gradiška ili GP Županja - GP Bajakovo,
1.2. GP Macelj - D1 (A2) - Zagreb zaobilaznica - auto cesta A1 - čvor
Bosiljevo II - Split,
1.3. GP Goričan A4 - Čakovec - Zagreb zaobilaznica,
1.4. GP Donji Miholjac - D53 Našice,
1.5. GP Rupa - A7 - Rijeka zaobilaznica - A6 čvor Bosiljevo II (za
opasne tvari po posebnoj listi, osim nafte i benzina),
1.6. Rijeka zaobilaznica - čvor Kanfanar - B8,
1.7. GP Kaštel - Pula - B9,
1.8. Za prijevoz opasnih tvari dijela klase 3 (nafte i naftnih
derivata) smije se iznimno koristiti pravac:
- GP Dubrava Križovljanska D2 - Varaždin - D510 - D3 čvor Varaždin na
A4 - Zagreb zaobilaznica,
- GP Ličko Petrovo Selo - D217 - Grabovac-D1 - Karlovac (Ilovac
bb-Robni terminali) pod uvjetom da vozila ne smiju doći prije 22.00
sata, a ni kasnije od 05.30 sati. Nakon 22.00 sata formiraju se kolone
po 3 vozila, na čijem čelu i začelju su policijska vozila, koja vode
odnosno prate kolone do GP Ličko Petrovo Selo.


2. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI IZ HRVATSKIH LUKA, RAFINERIJA, SLOBODNIH
ZONA I OBRNUTO


2.1. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, i 8 smiju se koristiti
ceste od luke Ploče D8 - Opuzen - D9 - GP Metković,
2.2. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 iz luka Split
i Solin smiju se koristiti ceste Split - Klis - D1 - Brnaze - D60 -
Trilj - D220 - GP Kamensko, odnosno Trilj - D60 - Imotski - D221 - GP
Vinjani Donji.
2.3. Za prijevoz opasnih tvari iz luke i Rafinerije Rijeka, cestom
Rijeka zaobilaznica - A6 čvorište Bosiljevo II - A1.
2.4. Za prijevoz opasnih tvari iz luke i Rafinerije Sisak cestom D36 -
Popovača - A3.
2.5. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Zadar, cestom do raskrižja sa
D8 - D502 - čvorište Zadar II-A1 do Dugopolja nastavno na D1 Sinj -
D60 Trilj - D220 - GP Kamensko.
2.6. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Vukovar cestom D2 - Vukovar -
Sotin - Šarengrad - GP Ilok.
2.7. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Vukovar cestom D55 - Vukovar -
Vinkovci -GP Županja.


3. PRIJEVOZ IZVAN ODREĐENIH PRAVACA


Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.


Članak 2.
Motorna vozila iz članka 1. ovoga Pravilnika i motorna vozila kojima
se prevoze ostale opasne tvari, kada prevoze opasne tvari u količinama
većim od navedenih u tablici 1., smiju se parkirati samo na propisanim
parkiralištima.


Klasa opasne tvari Tvar i stupanj tvari Količina veća od (kg)
I II III
1 Sve eksplozivne tvari 50
2 komprimirani plinovi: 1° izuzevši 1°A, 1°O i 1°F;
ukapljeni plinovi 2° izuzevši 2°A, 2°O i 2°F 1000
plinovi 2°F, 3°A i 3° 10000
3 zapaljive tekućine od 1° do 5° (a) i (b), 7°
(b), od 21° do 26° i slabo otrovne 41° 10000
zapaljive tekućine od 6° i od 11° do 19°,
27°, 28° te otrovne i vrlo otrovne 41° 5000
4.1. zapaljive krute tvari:
tvari od 21° do 25° 1000
tvari od 26° 100
tvari od 31°, 32°, 43° i 44° 1000
tvari od 33°, 34°, 45° i 46° 2000
tvari od 35°, 36°, 47° i 48° 5000
tvari od 41° i 42° 500
4.2. Samozapaljive tvari:
tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva i tvari od 22° 10000
4.3. Tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom:
tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva 10000
5.1. Oksidirajuće tvari:
tvari od 5° i tvari s oznakom (a) svih ostalih stupnjeva 10000
5.2. Organski peroksidi:
tvari od 1°, 2°, 13° i 14° 1000
tvari od 3°, 4°, 15° i 16° 2000
tvari od 5°, 6°, 17° i 18° 5000
tvari od 11° i 12° 500
6.1. Otrovne tvari:
tvari od 1° do 5° i tvari s oznakom 1000
(a) svih stupnjeva 500
Tvari s oznakom (b) svih stupnjeva
Infektivne tvari:
tvari od 1° bilo koja količina
tvari od 2° 100
7. sve radioaktivne tvari bilo koja količina
8. Korozivne tvari:
tvari s oznakom (a) svih stupnjeva 10000
brom od 14° 1000
9. Ostale opasne tvari:
tvari s oznakom (b) svih stupnjeva 5000
tvari od 13°(b) 1000

Parkirališta jesu:
- parkirališta na autocesti A1 i to: Nadin sjever i jug, Brloška
Dubrava sjever i jug, Jadova sjever i jug, Pristeg sjever i jug i
Radošić sjever i jug,
- parkirališta na autocesti A3 su: Križ sjever i jug, Nova Gradiška
sjever i jug i Babina Greda sjever i jug,
- parkiralište na autocesti A4 je Varaždin sjever i jug,
- parkiralište na cesti D53, na 26 km, između lovačke kuće >>Prkos<< i
mjesta Klokočevci,
- parkiralište na cesti D1 u mjestu Grabovac, kod benzinske postaje,
- parkiralište u Karlovcu u mjestu Ilovac bb, (Robni terminali),
- parkirališta na državnoj cesti D55 (Vukovar - Vinkovci - GP Županja) i to:
- parkiralište Motela Kunjevci, parkiralište Motela Jeleni i
parkiralište na benzinskoj postaji NCU.
Na parkiralištima navedenim u stavku 2. ovoga članka smije se
parkirati samo jedno motorno vozilo s opasnim tvarima.
Iznimno, na parkiralištu iz stavka 2. alineje 6. ovog članka, kada se
radi o opasnim tvarima klase 3. smije se istovremeno parkirati više
vozila.


Članak 3.
Parkirališta navedena u članku 3. stavku 2. ove Odluke, moraju se
označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Iz dokumenta kojeg sam naveo u cijelosti, lako se može zaključiti da je prijevoz preko Brljana dozvoljen samo:

“Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva”.


Sudeći prema broji napisa na ovu temu, te na osnovu izjave Načelnika:

“Preko starog mostića gotovo svakodnevno prolaze cisterne s gorivom zapremine 10-12 tisuća litara”- čovjek bi mogao zaključiti da dnevno preko Brljana prolazi na desetke cisterni s gorivom???!!!

Skoro 15 godina svakodnevno putujem cestom Oklaj-Brljan, i iskreno rečeno, ne sjećam se kad sam zadnji put vidio cisternu s gorivom.

Možda se ja svaki dan slučajno mimoiđem s tih prema ovom tekstu sudeći nekoliko cisterni dnavno, ali mene baš zanima s koliko se svi vi koji putujete često ovom cestom puta susretnete s cisternama koje voze gorivo???

Ipak, poruka priče je da Općina Promina ima jednog jako ekološki osvještenog Načelnika, I “zatucane” Vijećnike za koje se kaže:

“Zanimljivo je da je upravo taj zahtjev Općinsko vijeće još u rujnu na sjednici odbilo uopće uvrstiti u dnevni red jer je navodno prvi čovjek Promine učinio to na loš način odnosno nije poštivao proceduru i statut Općinskog vijeća”.

Novinar je sigurno pitao jednog od 12 Vijećnika što se zapravo dogodilo?
Vjerojatno je I pročitao “zahtjev” koji se spominje u tekstu I procjenio da je temeljen na zakonskim osnovama?
Isto kao što je proučio tko je zapravo nadležan da odredi pravce kretanja vozila koja prevoze opasne tvari?

Da je porazgovarao npr. sa Vijećnikom Mladenom Ujakovićem možda bi se zamislio nad njegovim pitanjem Načelniku na “Kolegiju Načelnika I Vijećnika”:

“A što će mo Načelniče sa svim onim cisternama sa opasnim tvarima koje iz Zadarske luke idu kanjonom Krke prema Kninu vlakovima?”

Šta ako se prevrne cisterna na pruzi u mataskoj brini? Hoćemo li I tamo zabraniti prijevoz opasnih tvari-I tamo je Krka, kao I na Brljanu?

I da još jednom na kraju ponovimo ono što je najvažnije za Brljan:


MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA


Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari
(< prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i
ministrom zdravstva i socijalne skrbi, donijelo je:

ODLUKU O ODREĐIVANJU CESTA PO KOJIMA SMIJU MOTORNA VOZILA PREVOZITI
OPASNE TVARI I O ODREĐIVANJU MJESTA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA S
OPASNIM TVARIMA


CESTOM PREKO BRLJANA NESMIJE SE PREVOZITI OPASNE TVARI osim u slučajevima iz sljedećeg članka:

3. PRIJEVOZ IZVAN ODREĐENIH PRAVACA


Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.Smije li/Može li Općinsko Vijeće donositi odluke koje su u nadležnosti MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA?

Što ako ipak donese Odluke za koje nije nadležno?

Evo što kaže:"Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"

3. RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I
PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 84.

3. Ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog
učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,Baš me zanima hoće li se javiti i javno progovoriti netko od prozvanih iz NP Krka?
Ili možda iz Županijske uprave za ceste?
Ili možda iz "Šibensko kninske policije"?

Ostaje nam da se strpimo......i odgovori će stići.....

A do tada, glavno da se o Promini i našem Načelniku piše...i da ti članci ne idu puno dalje od bombastičnih
naslova koji prodaju novine.

Našem Načelniku je bitniji naslov od sadržaja- naslovi se pamte!

Malo će koji novinara doći nakon određenom vremena i zapitati Načelnika recimo: "Kad se otvara turistička
cesta za koju ste najavili asfaltiranje- cesta Bogatići, Mratovo, Čitluk-Marasovine-Matase Zelići- Ljuboč-Knin"?

Malo će ih se sjetiti i upitati kad će Načelniče na Žagru doći umjetna trava koju Vam je sin od Ćire Blaževića obećao donirati?

Malo će ih se sjetiti bioenergane koja je trebala riješiti centralno grijanje Općine i ostalih zgrada u centru Oklaja?

Hoće li se novinar koji je napisao naslov "Besplatni bežični internet u najnerazvijenijoj općini" upitati što je
sada sa tim bežičnim internetom koji je do izbora vrlo dobro funkcionirao- a općini se račun za telefon navodno
nije povećao nego čak smanjio?????

Sada ne samo da nema besplatnog interneta putem kojeg se čuo "glas naroda", nego se svi komentari
tog "glasnog naroda" lijepo prikupe, i onda se tuži urednika promina.blog.hr-a i njemu (pardon- meni) prišije
sve što je netko bilo gdje na internetu napisao o Načelniku!

Uglavnom, važno je poslati putem novina poruku- informaciju kako i u "zabitima" kao što je Promina
postoje "vizionari", ali te "vizionare" nažalost nitko u toj sredini ne razumije- ne prepoznaje.

Samo, nekad je logično upitati se i što je od tih velikih vizija ostvareno????

Hoće li se naći novinar koji će nakon naslova knjige "Prominski načelnik-neshvaćeni vizionar" okrenuti konačno
i prvu koricu te knjige kako bi se upoznao sa pričom koja se iza tog naslova krije?????

Oznake: općina promina

- 11:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić