_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 07.11.2008.

Pretovarna stanica Mala Promina?

Stalni posjetitelji promina.blog.hr-a, vjerojatno se sjećaju mog posta “Povratak otpisanih…” pod linkom:
http://promina.blog.hr/2008/08/1625201691/povratak-otpisanih.html

Tema posta bila je javna tribina povodom izgradnje pretovarne stanice u Manojlama.
Kako je sve prošlo pročitajte pod već navedenim linkom.


Prije nekoliko dana pronašao sam na internetu sljedeći dokument:

“Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina “”
SAŽETAK STUDIJE ZA JAVNI UVID

Studija je zanimljiva I možete je pročitati pod linkom:
http://puo.mzopu.hr/UserDocsImages/SUO_Mala_promina_09092008.pdf

Sad bi se opet vratio na javnu tribinu sa početka priče…
Na tribini je rečeno da bi Općina dobijala naknadu ako pretovarna stanica bude na našem području.
Na to se osvrnuo “Majstor” (Perić) te upitao organizatore tribine: “Gospodo, koliko je meni poznato, smetlište “Mala Promina” je jednim dijelom na području općine Promina, pa nikakve naknade sada ne dobijamo-koliko je meni poznato”.
Na to mu je netko od organizatora odgovorio samo- “To nije istina-odlagalište nije na području općine Promina”.
Majstoj je opet naveo kako on od djetinjstva goni blago na ispašu na taj teren, te tamo poznaje svaki kamen, svaki ogradu- tim riječima je izazvao kiseli smješak na licima nekih od organizatora… I odmahivanje tipa što će nama jedan stočar govoriti….

Ali, vratimo se sad na navedenu Studiju u kojoj možemo pročitati:

Za odlaganje komunalnog otpada šireg područja koristi se neuređeno odlagalište "Mala Promina" uz cestu za Oklaj (izvan granica grada Knina i na granici općine Oklaj i Biskupija)…..
….Površina današnjeg odlagališta proteže se katastarskim česticama 1475, 1476, 1477,
1630 i 1631 u K.O. Ramljane, te manjim dijelom i u K.O. Lukar na kat. čest. 2351/1, 2351/2, 2461 i
2417/2.

Iz navedenog, može se zaključiti da je Majstor bio u pravu, odnosno-možda nije u pravu ako Lukar nije u Promini?
Hoće li sada općina Promina zatražiti naknadu zbog odlaganja komunalnog otpada na njenom području?

Idemo dalje…..

Jeste li se zapitali tko su vlasnici navedenih čestica u Lukaru i Ramljanima?

Ako posjetite web stranicu katastar.hr, možete u dokumentima koji naglašavam NISU JAVNA ISPRAVA pronaći sljedeće podatke o navedenim česticama:

Podaci o katastarskim česticama (Lukar)
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar ŠIBENIK
Ured / Ispostava DRNIŠ
Katastarska općina Lukar / MBR 305731
Katastarska čestica broj 2351/1 ne postoji u bazi podataka
Katastarska čestica broj 2351/2 ne postoji u bazi podataka
Katastarska čestica broj 2417/2 ne postoji u bazi podataka
Stanje podataka na dan 06.11.2008

Podaci o katastarskim česticama
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar ŠIBENIK
Ured / Ispostava DRNIŠ
Katastarska općina Lukar / MBR 305731
Broj katast.čestice 2461
Broj pos. lista 169
Rudina / naziv katastarske čestice: SEOSKI PUTEVI
Površina stavke / m2: 3.284
Posjedovni list broj 169-Upisane osobe-JAVNO DOBRO - PUTEVI , LUKAR
Stanje podataka na dan 06.11.2008
Podaci o katastarskim česticama (Ramljane)
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar ŠIBENIK
Ured / Ispostava KNIN
Katastarska općina Ramljane / MBR 314030
Katastarska čestica broj 1475 ne postoji u bazi podataka
Katastarska čestica broj 1476 ne postoji u bazi podataka
Katastarska čestica broj 1477 ne postoji u bazi podataka
Stanje podataka na dan 06.11.2008


Podaci o katastarskim česticama
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar ŠIBENIK
Ured / Ispostava KNIN
Katastarska općina Ramljane / MBR 314030
Broj katast.čestice 1630
Broj pos. lista 242
Rudina / naziv katastarske čestice: -
Površina stavke / m2: 10.775
Posjedovni list broj 242-Upisane osobe-JAVNO DOBRO - PUTEVI ,
Stanje podataka na dan 06.11.2008

Podaci o katastarskim česticama
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar ŠIBENIK
Ured / Ispostava KNIN
Katastarska općina Ramljane / MBR 314030
Broj katast.čestice 1631
Broj pos. lista 242
Rudina / naziv katastarske čestice: -
Površina stavke / m2: 16.657
Posjedovni list broj 242-Upisane osobe-JAVNO DOBRO - PUTEVI ,
Stanje podataka na dan 06.11.2008

Toliko o “nepostojećim česticama” na kojima se nalazi postojeće odlagalište otpada “Mala Promina”.
Zar je moguće da se odlagalište onda nalazi na "JAVNO DOBRO - PUTEVI"'
Na kojim se česticama onda uopće nalazi odlagalište otpada "Mala Promina"?


Što ima još zanimljivog u Studiji….

"Odlagalište «Mala Promina» nema građevinsku ni uporabnu dozvolu.
Odlagalište ne udovoljava odredbama "Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom" (NN123/97,
112/01)".

(-Ali se na odlagalište i dalje dovozi otpad, i tako se planira još nekoliko godina)

…Sanitarno odlaganje otpada predviđa izgradnju popratnih građevina oko tijela odlagališta, a to su: porta, ograda, obodna prometnica, obodni kanal, zeleni pojas, sabirni bazen za procjedne vode itd. Također je ostavljena mogućnost za smještaj pretovarne stanice na prostoru zahvata.

Studija koju je izradilo "SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET
CENTAR ZA EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA" u svakom slučaju zanimljiva i dobrodošla, a ovo što sam ja naveo samo je jedan mali dijelić priče.

Iz svega navedenog vidljivo je da postoji mogućnost izgradnje pretovarne stanice na lokaciji Mala Promina, ali također da bi ista mogla biti jednim dijelom I na području naše Općine.

Ali ako navedene čestice na kojima se nalazi odlagalište otpada "Mala Promina" uopće ne postoje, na čemu se onda temelji ova studija?

Tko je dao suglasnost da se na tim česticama nešto sanira, jer ako ne postoji čestica-ne postoji niti vlasnik?

Opet puno pitanja?

Oznake: Pretovarna stanica Mala Promina

- 17:50 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić