_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 04.08.2007.

Obavijest za dioničare Metal-Sinta Oklaj

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Uprava METAL-SINT OKLAJ d.d., Oklaj, Put Sintala 4, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
METAL-SINT OKLAJ d.d., koja će se održati 31. kolovoza 2007. u 18 sati u Oklaju, u prostorijama osnovne škole.
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2006. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2006. god.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006. god.
5. Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2006. god.
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iskazane po godišnjem obračunu za 2006. god.
7. Donošenje odluke kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2006. god.
8. Donošenje odluke kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) Nadzornom odboru za 2006. god.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2007. god.
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora.
Sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za točku 9. Nadzorni odbor, Glavnoj skupštini Društva predlažu donošenje odluka:
Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2006. god.
Ad 3. Prihvaća se izvjeće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2006. god.
Ad 4. Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006. god.
Ad 5. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2006. god.
Ad 6. Dobit ostvarena u poslovanju 2006. god. u iznosu od 115.735,29 kn upotrijebit će se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.
Ad 7. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2006. god.
Ad 8. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Nadzornom odboru za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2006. god.
Ad 9. Revizorom Društva za 2007. god. imenuje se revizorska tvrtka Imer d.o.o. iz Zagreba.
Ad 10. Donosi se odluka o jednokratnoj nakna­di članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00 kn za svakog člana.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenja prava glasa imaju fizičke i pravne osobe koje su upisane u depozitorij Središnje depozitarne agencije kao dioničari trgovačkog društva Metal-Sint Oklaj d.d., odn. njihovi opunomoćenici koji najkasnije 7 dana prije održavanja Skupštine Upravi Društva dostave pisanu prijavu o namjeri sudjelovanja na Skupštini.
Materijale za Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka dioničari mogu dobiti na uvid u prostorijama Društva, Oklaj, Put Sintala 4, radnim danom od 8 do 14 sati, sve do održavanja Skupštine.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog člankom 33. Statuta Društva, Skupština u drugom sazivu održat će se 7. rujna 2007. god. na istom mjestu i u isto vrijeme.

METAL-SINT OKLAJ d.d. Oklaj

Nadam se da će ova vijest zanimati sve one koji imaju dionice Meta-Sinta Oklaj.

Oznake: Metal-sint

- 22:13 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić