Njegove ruke

30 lipanj 2018

Posjetio sam je jedno nedjeljno poslijepodne,
bila je tiša nego inače.
Ista, a opet nekako drukčija.
Pio sam pivo, ona pelin.
Počela je da puši cigarete
( inače ih nije pušila ).
Njezino držanje dok je
uvlačila dim cigarete
odisalo je promjenom.
Nije bila glasna, smiješna.
Samo tiha i lijepa.
Zaspala je tu nedjelju
u mom zagrljaju.
Jutro smo dočekali obavijeni.
Više je vidio nisam.


Ulomak iz romana Njegove ruke I.P.

Oznake: shape of my heart